építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Kistelegdi István [8]

RATI - Form follows energy...

Apa és fia, dr. Kistelegdi István DLA és ifj. dr. Kistelegdi István DLA pluszenergiás  üzem terveit készítette el Komlóra, az Energiadesign© koncepció szellemében. A hosszú koncipiálási folyamat főbb állomásait a felmerülő alternatívák folyamatos egybevetése, a passzív...

Rozmann Viktor: Az újra megnyílt Zsolnay Múzeum épülete

Érdemes figyelmet szentelnünk a helyreállított épületnek. A helyenként megcibált pécsi épített örökségben felemelő élmény újra bejárni a rekonstruált káptalani épületet. A helyreállítás átgondolt, a kivitelezés magas minőségű, az installáció koncepciózus.

Pécsi konferencia- és koncertközpontMegvételt nyertek a 19-es számú pályamű szerzői:

Felelős tervezők: Kistelegdi István DLA, Ifj. Kistelegdi István DLA