Épülettervek/Középület

Múzeumi Negyed ötletpályázat - LIGET és MÚZEUM

1/19

Mit szeretünk a ligetben?

?>
Mit szeretünk a ligetben?
?>
Mit nem szeretünk a ligetben?
?>
Nem építünk új múzeumot a liget belsejébe
?>
Helyszínrajz
?>
Látvány: Sétány rekonstrukció
?>
Látvány: PECSA
?>
A sétány hullámzása a Dózsa György út mentén
?>
A „hullám” alatt parkoló bejárat, turistabusz megálló, és múzeum kiszolgálás
?>
Metszet a Dózsa György úton keresztül
?>
Látvány: felülnézet az Andrássy út felől
?>
Látvány: Dózsa György út - Andrássy út felől
?>
Látvány: sétány
?>
Látvány: múzeumok közt
?>
Látvány: múzeumok a Ligetből
?>
Látvány: Dózsa György út - MNG
?>
Látvány: MNG
?>
Látvány: MNG terasz
?>
Látvány: Dózsa-Ajtósi sarok
?>
Látvány: sétány
1/19

Mit szeretünk a ligetben?

Múzeumi Negyed ötletpályázat - LIGET és MÚZEUM
Épülettervek/Középület

Múzeumi Negyed ötletpályázat - LIGET és MÚZEUM

2013.12.05. 14:58

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Zikkert Zoltán Arnold, Pásztor Ádám, Bojti Anna

Múzeumi Negyed - Múzeum Liget családi élménypark

Tervezés éve:
2013

Dosszié:

Bojti Anna, Pásztor Ádám és Zikkert Zoltán pályaművével megvételt nyert a nemrégiben lezajlott ötletpályázaton. Bemutatjuk a tervet.

A Városliget elsősorban zöld park, a budapestiek életének fontos része, az itt lakók pihenését, sportolását, szabadidejük eltöltését szolgálja.

Mit szeretünk a ligetben?
1/19
Mit szeretünk a ligetben?

EZÉRT
célunk, hogy az új kulturális szerepkör ne a meglévő funkciók visszaszorulásával, hanem azok mellett jelenjen meg;
célunk, hogy a Városligetben létrejövő intézmény együttes a lehető legkisebb, koncentrált területen valósuljon meg;
célunk, hogy az új múzeumok által generált jelentős turisztikai (átmenő)forgalom és kiszolgáló forgalom ne befolyásolja a park pihenésre és szabadidő eltöltésére szolgáló részeit.

Nem építünk új múzeumot a liget belsejébe
3/19
Nem építünk új múzeumot a liget belsejébe

EZÉRT
döntöttünk úgy, hogy nem építünk új múzeumot a liget belsejébe, és az öt új múzeumot a Dózsa György út mellett helyezzük el;
döntöttünk úgy, hogy múzeumokat nem egyetlen tömbként, hanem épületsorként helyezzük el, amelyek között rendre felbukkan a zöld;
döntöttünk úgy, hogy a gépjármű forgalmat kizárjuk a parkból.

Látvány: felülnézet az Andrássy út felől
10/19
Látvány: felülnézet az Andrássy út felől

A Városliget egyedülálló szerepű zöldterület Budapesten több szempontból, így történelmileg, méretét tekintve és elhelyezkedésében egyaránt:
- a világ egyik legrégebbi, közparknak tervezett területe;
- nagy kiterjedésű, összefüggő zöldterületként pótolhatatlan biológiai értéket jelent;
- sűrű beépítésű városrészek találkozásánál fekszik, így a környező területek lakói számára a természettel való kapcsolattartás egyetlen helyszíne.

Jelenleg is küzd városszerkezeti problémákkal:
- az M3-as autópálya bevezető forgalma terheli, kettészakítva a parkot;
- a Dózsa György út felől nagy kiterjedésű parkolófelület határolja, és a Dózsa György út gépjárműforgalma terheli;
- vasúti terület szakítja el a 13. kerülettől, illetve vasút és különszintű közlekedési csomópont akadályozza a 14. kerületi kapcsolatot.

Megjelennek belső problémák is:
- nagy mennyiségű autó parkol a liget útjain;
- fölöslegesen nagy felületű utak haladnak át rajta;
- több rétegben egymásra rakódott burkolt felületek sűrűsödnek néhol;
- maradvány épületek zárványként ékelődnek a parkba;
- a határoló utak mentén átmeneti zónák jöttek létre.

Helyszínrajz
4/19
Helyszínrajz

Ezért terveink szerint
- lezárjuk a Kacsóh Pongrác úti felüljáró Városligetbe vezető ágait;
- ugyanitt hullámzó szintű gyalogos felüljárót, egy zöld hidat vezetünk át a Városligeti elágazás (Mexikói út) környezetében kialakítandó intermodális csomóponthoz (vasúti megálló, földalatti, villamos, trolibusz, autóbusz, esetleges távolsági busz végállomások, autópályához és Hungária körúthoz kapcsolódó P+R parkolók);
- a vasúti vágányok és az Állatkert bővítéséül szolgáló terület felett kilátó szerepet is betöltő gyalogos-kerékpáros sétányt vezetünk át a 13. kerület és a Vágány utca mentén kialakítandó parkolók irányába;
- a Dózsa György úti parkolókat megszüntetjük, helyettük mélygarázs épül;
- a Dózsa György út mentén ritmusos különállásban építjük fel a múzeumi épületeket, köztük vizuális és használati kapcsolatot tartva a ligettel. Ezáltal új múzeumi tengelyt hozunk létre, melynek végpontjait a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria határozza meg;
- az új épületek előtt felemelkedő és lesüllyedő sétányt – Nebbien Henrik sétány – alakítunk ki, amely védi a parkot a forgalom hatásaitól, és lehetőséget ad a kiszolgáló és parkoló forgalom illetve a látogatói forgalom külön szintű vezetésére.;

A sétány hullámzása a Dózsa György út mentén
7/19
A sétány hullámzása a Dózsa György út mentén

- a Dózsa György úton összehangolt rendszerben működtetve minden kereszteződéshez jelzőlámpás csomópontokat és gyalogátkelőhelyeket építünk ki;
- minden gépjárműforgalmat kizárunk a parkból, csak az Állatkerti körúton marad meg a közösségi közlekedés, a taxi és a mozgássérültek számára az áthaladás lehetősége;
- minden belső parkolást kiszorítunk a területről a határoló utak mentén kialakított garázsokba, a turistabuszok hosszútávú parkolását a Vágány utca mellé helyezzük;
- felszámoljuk a ligeten belüli fölösleges burkolatokat, épületeket, kiemelten a központi fekvésű Hungexpo területen és a Petőfi Csarnok környezetében.

Metszet a Dózsa György úton keresztül
9/19
Metszet a Dózsa György úton keresztül

A Városliget használata sokrétű:
- van, aki célirányosan az itt található intézményekbe érkezik és hosszabb időt tölt itt;
- van, aki átutazik, átbiciklizik a területen;
- van, aki gyerekekkel levegőzik, játszik a parkban minden nap;
- van, aki rendszeres sportolásra jár ide;
- van, aki alkalmilag pihenni érkezik.

A sokféle térhasználat rugalmas térszervezést és útvonalhálózatot igényel. Ezért osztályoztuk a belső közlekedés útjait, és kialakítottunk
- egy összefüggő, a parkot körbejáró nagyvonalú fasoros sétányrendszert a futók, kerékpárosok, gyalogosok számára;

Látvány: Sétány rekonstrukció
5/19
Látvány: Sétány rekonstrukció

- az érkezési és célterületeket közvetlenül összekötő kiegészítő hálózatot a célzottan haladók számára;
- valamint andalgós, tájképi jellegű sétaköröket, amelyek a legszebb és legérdekesebb részeket fűzik fel.

A használatot illetően pedig
- a dedikált funkciójú tematikus parkrészeket felújítjuk, rehabilitáljuk és kiegészítjük az Ajtósi Dürer sor és a Hermina út melletti külső sávban: játszótér, Botanikus kert, Vakok kertje, közlekedési park, sportpályák;
- a sportpályák mellé kerül a kertészet telephelye is felügyeleti, öltözői funkciókkal együtt;
- a belső parkrészeket kötetlen pihenést, kikapcsolódást szolgáló felületeknek tartjuk meg: ligetes részek, Király domb, Napozó rét;
- a Hungexpo területén átjárható parkot és egy új játszóteret helyezünk el, a Petőfi Csarnok helyén pedig az igényelt Gyermek és Ifjúsági Tudás- és Élményközpontot alakítjuk ki a Napozó rét felől domb alá bújó módon.

Látvány: PECSA
6/19
Látvány: PECSA

A történeti értékek tisztelete szellemében
- rekonstruáljuk a Rondó gyűrűjét, mint a Városligeti fasor tengelyének méltó lezárását külső célirányosabb és belső meditatívabb sétaúttal; a tengely Ligetben történő folytatása ma már nem indokolt, így a tengely irányú utakat szabadon formálva, a Rondót érintve alakítjuk ki, és a Rondó terét kortárs módon kezeljük.
- utalás szerűen rekonstruáljuk a Városligeti tó eredeti méretét egy csatornával, amely festői, sziklás csobogóként köti össze a tó két szélét és lehatárol egy nagyobb szigetet – a korábbi Páva szigetet;
- megtartjuk a Regnum Marianum emlékhelyét és az 56-os emlékművet a helyén, az Időkerék a Stefánia út torkolatával szemben kialakított térre kerül, valamint valamennyi ligetbeli szobor helyet kap a parkban.

Látvány: múzeumok közt
13/19
Látvány: múzeumok közt

Az új múzeumok a meglévő használat mellett új funkciót jelentenek a területen. Noha már vannak múzeumok a Városligetben, de az új nagyságrend – a megadott létszámadatok alapján egyidejűleg közel 10 000 fő – jelentősen nagyobb forgalmat generál majd. Célunk, hogy a liget ne váljon szabadidőparkból élményparkká, turistalátványossággá.

Ezért a látogatói forgalmat és kiszolgálói forgalmat az érkezés irányából kezeljük, hogy minél kevésbé érintse a védett részeket, oda már csak a parkot célterületnek tekintők menjenek.

A látogatói forgalom alapvetően a belváros irányából érkezik majd, így a Dózsa György út mentén jelenik meg:
- itt hajtanak be az autósok a térszín alatti parkolókba;
- itt szállnak le a turistabuszokról, mielőtt azok a parkolóhelyükre hajtanak;
- itt érkeznek meg a közösségi közlekedés eszközeit használók a megállóhelyekre;
- itt jönnek a gyalogosok, akik az Andrássy úton vagy a Városligeti fasoron sétálnak.

Látvány: Dózsa György út - MNG
15/19
Látvány: Dózsa György út - MNG

A beépítést ez az alaphelyzet határozta meg az alábbiak szerint:
- a múzeumokat a Dózsa György út mellé, a meglévő parkolók helyére építjük, egy új, az Andrássy útra merőleges kulturális-gasztronómiai tengelyt hozva létre;
- az épületek külön állóan, de ritmizáltan, maguk között tereket képezve sorakoznak;
- nem alakul ki tömör térfal a Városliget oldalán, egy-egy múzeum tömegét mindig a park zöldjének látványa követi, a terek kapcsolatot biztosítanak a parkkal;
- a múzeumokat egy kiemelt, az úttal párhuzamos sétány fűzi fel egy sorba;
- a sétány szintben hullámzik, így kapcsolatot teremt az út szintjével, de le is határolja azt;
- a sétány felemelt részei alatt lehetőség van a sétányszinti forgalomtól függetlenül megközelíteni gépkocsikkal, teherautókkal a múzeumokat;
- a park felőli oldalon a meglévő fák fokozott tiszteletben tartása határozta meg az épületek mélységét.

A „hullám” alatt parkoló bejárat, turistabusz megálló, és múzeum kiszolgálás
8/19
A „hullám” alatt parkoló bejárat, turistabusz megálló, és múzeum kiszolgálás

A Dózsa György út jellemző párkánymagasságához jól illeszkednek a kisebb épületek, míg az egész együttes vertikális hangsúlyt kapott az Új Nemzeti Galériánál:
- az elhelyezésből és szükséges alapterületből, a múzeumok használhatóságából és a kiállító tér - kiszolgáló terek - kapcsolódó funkciók arányaiból következően a kisebb múzeum épületek magassága átlagosan 21 méteres, amelyben pinceszint fölött dupla – a park és a sétány szint felé egyaránt szolgáló – földszint-galéria szint és két további emelet kapott helyet;
- az Új Nemzeti Galéria – Ludwig Múzeum együttese átlagosan 21-26 méteres magasságú és kiemelt tornya 36 méter magas, a Dózsa György út melletti sétány tengelyében helyeztük el, vizuális kapcsolatban a Szépművészeti Múzeummal;

Látvány: Dózsa György út - MNG
15/19
Látvány: Dózsa György út - MNG

- a múzeum két külön intézményből áll össze, ezért a Ludwig Múzeum az Ajtósi Dürer sorra fordul és az Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út sarkán kialakuló térre szerveződik, míg az Új Nemzeti Galéria a Dózsa György útra fordul és az érkező sétánnyal tart kapcsolatot;
- az Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út sarkánál az épület a földszinten átjárható a park felé, kaput képez, így az emberi nézőpont magasságában vonzó kapcsolat alakul ki a városias tér és a liget között;

Látvány: Dózsa-Ajtósi sarok
18/19
Látvány: Dózsa-Ajtósi sarok

- a négy kisebb múzeumot párosával helyeztük el, a fenti eszmei tengelytől hátrahúzva, így a tengelyt fizikailag megtestesítő sétányra szerveződnek és maguk között a park szintjére lelépcsőző tereket alkotnak;
- ezek a terek befogadói a múzeumi éttermek kitelepüléseinek, gasztronómiai eseményeknek, a kiállításokhoz kapcsolódó előadásoknak, foglalkozásoknak, szabadtéri kiállításoknak.

Bojti Anna, Pásztor Ádám, Zikkert Zoltán

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk