építészet : környezet : innováció

Pályázat Gyula Kőrös-partjának megújítására

határidő: 2019. május 23. CEST 00:00
Gyula Város Önkormányzata ötletpályázatot hirdet a belváros Élővíz-csatorna menti „Vendéglátó-terasz” megújítására és a belvárosi Kapus-hídtól keletre, a csatorna északi oldalán lévő partszakasz rendezésére.

Az ötletpályázat tárgya

Gyula belváros Élővíz-csatorna menti „Vendéglátó-terasz” megújítása és a belvárosi Kapus-hídtól keletre, a csatorna északi oldalán lévő partszakasz rendezése.

Az ötletpályázat célja

Gyula történelmi belvárosának központján folyik át a valamikori
Ó-Fehér-Körös, ma Élővíz-csatorna. A folyón átvezető műemléki téglahíd
mellett, a part északi oldalán épült 2006-ban az 1986-ban megtervezett
vendéglátó terasz. Megépítése óta a környező vendéglátó létesítmények nem
vették használatba. Állaga romlik, látványa elhanyagoltságot és
gazdátlanságot sugall, az időközben felújított környezetéhez már nem
illeszkedik.

A város szándéka, hogy az Élővíz-csatorna partján növelje a
gyalogosforgalmat, és vonzóvá tegye mind a helyi polgárok, mind a turisták
számára. Ezt a gyalogos útvonalként használatos területen, a Körös-parton
meglévő természeti-, és épített környezeti értéke kiemelésével,
fejlesztésével, a környezet minőségének emelésével, új attrakciók – oda
illő új funkciók – létrehozásával lehetséges és szükséges elérni.

A kiíró tervpályázat útján keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a
legszínvonalasabb környezetrendezési változatot.

A pályázat jellege, formája

A pályázat jellege: NYÍLT
A pályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
A pályázat: TITKOS

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

a) Pályázat meghirdetése, kiírás megküldésének kezdete: 2019. február 7.
b) Kérdések beadásának határideje: 2019. március 7.
c) Kérdésekre adott válaszok határideje: 2019. március 22.
d) Pályaművek postára adásának határideje: 2019. május 23.
e) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2019. június 14.
f) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2019. július 15.

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BESZERZÉSÉNEK MÓDJA

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat megküldjük a balogg@gyula.hu (tárgy: Gyula Körös-part ötletpályázat) e-mail címre küldött elektronikus levélben megadott elektronikus és posta címre.

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei

Az ötletpályázat résztvevője - pályázó (azaz a pályamű szerzője) - az a
természetes személy lehet, aki a meghirdetett feladat elkészítésére
vállalkozik, a jogszabályi- és a kiírás feltételeit magára nézve
kötelezőnek elfogadja, és azokat teljesíti.

Az ötletpályázat részletes kiírása február 7-től elérhető.

 

vélemény írásához jelentkezzen be »