Épülettervek

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat – kiemelt megvétel, MŰ-HELY Zrt.

1/19

A vasútállomás és a park

?>
A vasútállomás és a park
?>
A park téli használata
?>
A templom és a sportpálya közötti rész téli használata
?>
Tervezett piac és buszpályaudvar, a Karácsony Benő park és környéke
?>
A templom és környéke
?>
A sportcélú városközpontrész és a tempom környezetének kapcsolata
?>
A tervezési terület teljes képe
?>
Városi helyzetek kérdéseinek tömegválaszai
?>
Tervezett közlekedési hálózatok
?>
Városi tengelyek
?>
Morfológia, térfalak, beépítési vonalak
?>
Területhasználat
?>
?>
Éltető Zsófia
?>
Gyimóthy Ákos
?>
Kotsis István
?>
Macsinka Klára
?>
Máyer Andrea
?>
Sólyom Rudolf
1/19

A vasútállomás és a park

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat – kiemelt megvétel, MŰ-HELY Zrt.
Épülettervek

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat – kiemelt megvétel, MŰ-HELY Zrt.

2012.02.27. 10:56

A Rákospalota Városrészközpont kialakítására kiírt városépítészeti ötletpályázaton kiemelt megvételben részesült a MŰ-HELY Zrt. munkája, melynek tervei Éltető Zsófia, Kotsis István és Máyer Andrea vezetésével készültek. A Bíráló Bizottság a pályaműben különösen a sportközpont fejlesztési javaslatit értékelte nagyra.

Részletek a műszaki leírásból

A városrészközpont kialakítása egyfajta finom összehangolást igényel: a nyitott, rugalmas döntési folyamat határozott, ámde nem túl erőszakos beavatkozások sorozata mentén legyen megvalósítható. Ennek megfelelően a javasolt

Városépítészeti beavatkozások alapelvei:

Nagyvonalúság, elegancia

1. Kapcsolatok rendszere, folyamatosság, a történeti város lakóinak/vendégeinek „kéz a kézben" történő átadása a helyszínek között.

Tudatosság

2. Térbeli megfelelés: az alkalmazott elemek közötti átfedés, kulcsolás, átlapolás következetes alkalmazása.

3. Részletek egysége: térfalak, hangsúlyok, ritmusok, terek és tömegek összhangja.

4. A tervezett épületek „városépítészeti helyzetének/szerepének" való megfeleltetés.

Szelídség

5. Időbeliség, hagyomány: megmaradó fasorok, építési helyek, a csatlakozó magassági viszonyok tiszteletben tartása; az újnak nem feltétlen és kizárólagos erőltetése.

Határozottság

6. Az alapvető térbeli gesztusok egyértelműen leolvashatók legyenek.

Ennek megfelelően cél:

7. a területet kiszabadítani az átmenő forgalom terhelése alól,

8. megteremteni a belső élet kibontakoztatásához szükséges védelmet, egyúttal

9. határozott arculatot adni a külső, nagyléptékű elemek felé.

Funkciók és kapcsolatok területi egységenként

A terület fejlesztését az egyes beavatkozási helyszínek komplex beruházásaival és az ezeket összekötő – közlekedési, zöldfelületi rendszer, vizuális és szellemi – kapcsolatok határozzák meg.

 

A vasútállomás és a park
1/19
A vasútállomás és a park

A park téli használata
2/19
A park téli használata

A templom és a sportpálya közötti rész téli használata
3/19
A templom és a sportpálya közötti rész téli használata

 

 

A főbb beavatkozási helyszínek a következők:

Közlekedési eszközváltó csomópont a Rákospalota – Újpest vasútállomás környékén

A fejlesztéshez tartozik egy 110 férőhelyes, fásított P+R parkoló kiépítése. Fontosnak tartjuk az ide leparkolt autók őrzés nélküli biztonságát, ezért erre a helyszínre is terveztünk egy kiskereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó egységet, ami egyrészt kiszolgálja a csomóponti jellegből fakadó vásárlási és fogyasztási igényeket, másrészt a parkoló autók vagyonbiztonságát segíti. [...]

Autóbusz pályaudvar és piac az Árpád úti felüljáró mellett

A fejlesztés a Karácsony Benő parkhoz szorosan kapcsolódva, határozott térfallal és beépítéssel zárja le mind a parkot a vasúti terület irányából, mind a Pázmány Péter utca és a vasút közötti, beépített gazdasági és vállalkozási területet. Az épület és a vasút között helyet kapott a távolsági buszok megállója. A közlekedési eszközváltó csomópont (a parkoló – a buszpályaudvar – a B+R és kibővített kapcsolatrendszere – valamint a vasúti fejlesztés részeként megtervezett rámpás aluljáró) és a csomópontot ideálisan kiszolgáló kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás egy funkcionális egységet alkot. [...]

A Karácsony Benő park

A park a maga léptékben és nagyvonalúan felel a Templom körüli terek intenzív belső életére. Cél a művi és a természeti környezet helyes kapcsolatának kialakítása. Kulcsfogalom: ligetként működő park. [...]

 

Tervezett piac és buszpályaudvar, a Karácsony Benő park és környéke
4/19
Tervezett piac és buszpályaudvar, a Karácsony Benő park és környéke

 

 

Városközpont – magterület

A nyugodt városokban a középkor vagy a reneszánsz korok települése a minta, ahol a  főtér a társadalmi érintkezés színtere volt. A beépítés léptékének és kapcsolatrendszerének kialakítása a kerület központjának az élhető kisvároshoz való visszatérését biztosítja, miközben az egész város közlekedési kapcsolatrendszerét biztosító főutak mint folyók szigetként keretezik a magterületet. Az emberléptékű városközpont koncepciójának az épületek léptékében, a terek, a közös használatú utak rendszerében, a zöldterületi hálózat kialakításában is tükröződnie kell. [...]

Fő tér: Széchenyi tér

A Széchenyi tér szerepe szerint a központ egyik kapuja. Funkció: a tér hétköznapokon a kerületi lakosok találkozási pontja, mely mindennapi használatát a tervezett funkciók – játszóház, közösségi tér stb. – tovább erősítik. A tér alkalmas hamisíthatatlan karácsonyi hangulatú vásár megtartására, aminek különleges hátteret ad a katolikus templom, melynek kertjében felállítható a betlehemi jelenetet. [...]

Jelentős nemzeti ünnepek alkalmával a Karácsony Benő park, a Széchenyi tér és a templom mögötti rendezvénytér térhármasa biztosít helyszínt a témák vagy korcsoportok szerint megosztott rendezvénysorozatok megtartására.

Kialakítás: a tér kialakításának sarokköve a templom tengelyrendszeréhez illeszkedő térfal kiépítése („kiegyenesítés"), valamint az ehhez illeszkedő burkolati és zöldfelületi rendszer. [...]

 

A templom és környéke
5/19
A templom és környéke

 

 

Az önkormányzat épületei

Az önkormányzat épületeit a gyalogos utcává átépülő Bácskai utca köti össze. Az épület Bácskai utcára néző részében helyezhetők el az önkormányzathoz kötődő intézmények, illetve bővítési lehetőséget ad a hivatalnak. [...]

Múzeum

A Helytörténeti Múzeum tematikájának áttekintése után nyilvánvalóvá vált, hogy meglévő, de bővíthető épületben kell helyet találnunk számára, s annak a Bácskai utca mentén kell elhelyezkednie. Az ideális épületet az önkormányzat épületével szemben találtuk meg, a Bácskai utca sarkán. A meglévő épületben a helytörténeti kiállítás kiválóan elhelyezhető, lehetőséget teremtve multifunkcionális foglalkoztató termek kialakítására is, ahol az iskolások megismerhetik és feldolgozhatják szűkebb pátriájuk múltját. A meglévő épülethez csatlakozó új épületben helyezhető el a Medgyaszay- és a modern képzőművészeti gyűjtemény. [...]

Egyházi épületek, plébánia

A Széchenyi tér struktúrájából adódik, hogy a templom kitüntetett helyet foglal el benne. A templomhoz kapcsolódó plébániát - és közösségi tereit - a Jókai utca sarkára helyeztük el. Az épület megfelelő térfalat biztosít és a meglévő főplébánia irányába esik a templomtól. A tér északi oldalán álló házak a „városi ház" funkcióját töltik be. A plébánia egy önálló, tiszta funkciójú épületbe kerül.

 

A sportcélú városközpontrész és a tempom környezetének kapcsolata
6/19
A sportcélú városközpontrész és a tempom környezetének kapcsolata

 

 

Oktatási intézmények

A térség három iskolája sajátos kapcsolati hálót alkot. A gyalogos kapcsolatok egyik sűrűsödési pontja a Fő tér. Ez a találkozási lehetőség adta számunkra a gondolatot, hogy a teret alkotó egyik épület vagy annak része a fiatalok számára adjon helyet. Így a szabadtér kiegészül a közösségű funkciójú belső térrel. [...]

Parkolás

A városközpont területén a parkolási igényeket a szükséges mértékig úgy elégítjük ki, hogy elkerüljük azt a helyzetet, melyben a túl sok parkolóhely léte tönkreteszi az utca- és térhasználatot. Előtérbe kell helyezni a tömegközlekedést, valamint a kerékpározást és a gyaloglást mint az egészséges életmód részeit. Ennek érdekében a kerékpárok fedett tárolását is biztosítani kell az épületekben.

A Sportcélú Városközpont

A. Stadion

Az új stadion egy kompakt városi létesítmény lesz, mely a rendelkezésre álló teret a legteljesebb mértékben igénybe veszi. Azonban ez a tér egy kicsit kisebb az eddigieknél. A tömbön keresztül egy új utat javasolunk átvezetni, mely a kereskedelmi zónától egy határozott gesztussal elvágja a stadion területét, ugyanakkor a megnövekedett közönség/logisztikai forgalom igényeit is ki tudja szolgálni. [...]

B. Sport- és rendezvényközpont

Telepítés: az iskola és a stadion közötti tér súlypontjában, vertikális közlekedési rendszerével, tömegével, tetőidomával alapvetően a stadionhoz kapcsolódik. Biztosítja a szabványméretű kézilabdapálya és egyéb (kosárlabda) pályák elhelyezését, a szükséges méretű (mobil) lelátókkal. Közönségforgalma alapvetően az Illyés Gyula utca felől adott. [...]

 

A tervezési terület teljes képe
7/19
A tervezési terület teljes képe

 

 

C. Tanuszoda

Több szempontból is fontosnak tartjuk tanuszoda telepítését az iskola homlokvonala mentén: elsősorban az iskolával való zárt és fedett funkcionális kapcsolat így biztosítható a legmegfelelőbb módon, másodsorban az iskola léptékéhez igazított kisebb tömeg előnyös megjelenésre ad lehetőséget az Illyés Gyula utca felőli zónában. Az uszoda és a rendezvénycsarnok között egy három oldalról zárt sportudvar telepítése javasolt (átlátszó kerítéssel a rendezvénycsarnok előtti térre). Nyári (iskolaszüneti) időszak idején az uszoda külső forgalmat is lebonyolíthat. [...]

Közlekedés

A városrészközpont közlekedési hálózatának fejlesztésénél alapvető szempont volt a templom körül elhelyezkedő központi terület forgalmának csillapítása, gyalogosközpontú kiépítése, közösségi terek kialakítása. [...]

 

Városi helyzetek kérdéseinek tömegválaszai
8/19
Városi helyzetek kérdéseinek tömegválaszai

Tervezett közlekedési hálózatok
9/19
Tervezett közlekedési hálózatok

Városi tengelyek
10/19
Városi tengelyek

Morfológia, térfalak, beépítési vonalak
11/19
Morfológia, térfalak, beépítési vonalak

Területhasználat
12/19
Területhasználat

 

 

Zöldfelületek, zöldterületek

A városrészközpont fejlesztése során kiemelt fontosságú a terület zöldterületeinek, zöldfelületeinek és a közterületi fasorok által alkotott zöldfelületi rendszer meglévő értékeinek megőrzése, valamint hiányzó elemeinek pótlása, a kor elvárásainak megfelelő színvonalra emelése. […]

 


 

vezető tervezők: Éltető Zsófia, Kotsis István, Máyer Andrea
generáltervező: MŰ-HELY Zrt.
építész munkatárs: Gyimóthy Ákos
szakági tervezők: Macsinka Klára (közlekedéstervezés), Sólyom Rudolf (tájrendezés)

Éltető Zsófia
14/19
Éltető Zsófia

Sólyom Rudolf
19/19
Sólyom Rudolf

Kotsis István
16/19
Kotsis István


Macsinka Klára
17/19
Macsinka Klára

Máyer Andrea
18/19
Máyer Andrea

Gyimóthy Ákos
15/19
Gyimóthy ÁkosA Bíráló Bizottság értékelése:

A terv a városszerkezetben nem javasol változtatásokat, a meglévő adottságokra épít, a feladatot a szakágak tekintetében komplexen közelíti meg. A városközpont északi lehatárolását, az Epres sor forgalmi funkcióját alárendelten kezeli, ugyanúgy a Fő úttal való kapcsolatot sem jelentőségének megfelelően oldja meg. Nem ismeri fel, hogy a városközpont forgalomcsillapításának egyik feltétele az, hogy határán jól átjárható közlekedési kapcsolatok legyenek. A vasútállomás palotai oldalról való hangsúlyos megközelítése közúti szempontból hiányzik. A vasútállomás kiszolgálását a Sín utca átépítésével oldja meg, a kért parkolók többségét az állomásról kivezető aluljáró környékére telepíti. A Pázmány Péter utca - Fő út csomópontjába javasolt körforgalom elfogadható, de kissé túldimenzionált.

A „Novák-piac" helyére új piacot és buszpályaudvart tervez, mely az állomás és a központ kiszolgálása szempontjából a jelentős távolság miatt nem kedvező. A parkot teljesen átépíti, növényállományát besűríti. A városközpont és az állomás közvetlen összeköttetését egy gyalogos útvonal segítségével, a lakótömbökön belüli minimális beavatkozással valósítja meg. A „Szamárház" helyére tervezett többszintes parkolóház idegen a tömb karakterétől. A Bácska utcai tömb északi lezárása kedvezőtlen, a templom előtti tér számára nem képez az új építéssel határozott térfalat, ugyanakkor megfelelő méretű teret sem hoz itt létre. A beépítés ábrázolása elnagyolt, építészeti arculatformálásról nem tanúskodik.

A tervezett sportegyüttes egyes részei funkcionálisan megfelelően működnek, kompakt rendszert képeznek. Jó a megközelíthetősége, amit a járművek számára az üzletsor és a sportterület közé tervezett feltáróúttal biztosít, ugyanakkor a stadion küzdőtere alá épített mélygarázs elhibázott döntés, és a felszíni parkolók mennyisége alulméretezett a területen. A sportegyüttes tömegkapcsolatai bizonytalanok, de a kedvezőtlen összhatást az épített tömegektől függetlenített egységes, körbefogó, karaktert adó tető tompítja.

A Budai II László stadion elhelyezkedését megtartották, a sport- és egyéb célú intézmények elhelyezését a stadion karéjainak helyén, illetve mellette képzelték el. A Nagytemplom apszisa és a sportközpont délkeleti beépítési vonala között kialakítandó közösségi tér kialakítását a BB kedvező megoldásnak ítéli, amelyet a tér felé vendéglátási, kereskedelmi létesítmények egészíthetnek ki, a városközponti használat erősítése érdekében. E közösségi tér sokrétű használatot tesz lehetővé.

Bíráló Bizottság a pályaművet 1 000 000 Ft. összegű kiemelt megvételben részesítette a portközpont fejlesztési javaslatiért.

Kapcsolódó oldal:

Rákospalota Városrészközpont - a városépítészeti ötletpályázat eredménye

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk