Egyéb cikkek

Szentendrei Régi Művésztelepen levő épületegyüttes fejlesztése

1/9

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/9

Szentendrei Régi Művésztelepen levő épületegyüttes fejlesztése
Egyéb cikkek

Szentendrei Régi Művésztelepen levő épületegyüttes fejlesztése

2005.11.30. 11:00

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Szentendre, Magyarország

Építészek, alkotók:
Puhl Antal, Dajka Péter

I. díjban részesült a 7-es pályamű: Puhl Antal Építész Irodája Kft. Tervezők: Puhl Antal DLA, Dajka Péter

I. díjban részesült a 7-es pályamű:
Puhl Antal Építész Irodája Kft.
Tervezők: Puhl Antal DLA, Dajka Péter
Építész munkatársak: Füzesi Katalin, Kiss Viktor, Szegedi Katalin, Szepesi Zoltán
Szakágak: Kovács György, Oltvai András

 

1. A beépítés és az utcaképi megjelenés

Mint azt a bevezetőben már említettük a beépítést mind városszerkezeti, mind pedig utcaképi megjelenés szempontjából jónak tartjuk.

Az új épületeket (műtermek, vendégház, "gondnoki épület", nyitott szín, galéria), ebbe a struktúrába igyekeztünk elhelyezni. A programot több épületre bontottuk szét, mely így lehetőséget kínál az ütemezésre is.

Minden műtermet megtartottunk és az udvarban öt új műtermet terveztünk egy 3-as, illetve egy 2-es egységgel. Ezek alapvetően az itt álló műtermek "korszerűsített" változatai.

A művésztelep északi oldalán helyeztük el a gondnoki épületet. Innen lehetne "ellenőrizni" a művésztelep egyetlen bejáratát.

A vendégház a telek északi oldalán van, egy külön épületben, közel a művésztelep bejáratához, hogy a legkevésbé zavarja a művészek alkotó munkáját.

A terepviszonyokat kihasználva, félig a földbe süllyesztve, zöldtetővel alakítottuk ki azt a fedett, de nyitott színt, mely művészeti szabadiskola, vagy telepi rendezvény számára alkalmas lehet.

Az egyetlen bontás a jelenlegi gondnoki lakás és a galéria. Véleményünk szerint ugyanis ez az egyetlen épület, mely nem a beépítés struktúráját követi. Ennek az épületnek részben egyébként is megszűnik a funkciója. Másrészt a nyugati megvilágítás nem alkalmas igazán egy kiállítótér megvilágítására.

Az új épületünk tagoltságával a műtermek tagolt ritmusát kívánja követni. Véleményünk szerint, ezzel jobban illeszkedik a Bogdányi utca beépítési struktúrájába.

Az új-régi beépítés két félig nyitott, félig zárt udvart hoz létre, követve a műtermek intimitását.

A művésztelepnek egy bejárata van, az északi oldalon, mely kártyás rendszerrel, sorompóval működik.

Minden műteremnek egy gépkocsi állást biztosítottunk. A galéria számára véleményünk szerint az Önkormányzati tulajdonban lévő parkolóban kell helyet biztosítani.

Összefoglalva:
Beépítésünknél tiszteletben tartottuk a jelenlegi állapotot, a struktúrájában rejlő elemekből történő építkezést folytattuk. A cca.: 40%-kal növekvő művésztelepen is elsődlegesnek tartottuk a műtermek viszonylagos szeparáltságát. Minden külső forgalmat bonyolító funkciót vagy az utcáról nyitunk (galéria) vagy a bejárthoz közel helyeztünk el.

2. A műtermek

Jelenleg a művésztelepen 12 műterem található. Ezt bővítettük öt új műteremmel. Mint azt a bevezetőben említettük a jelenlegi műtermek közül egyet sem bontunk le. Ezeket a műtermeket mind funkcionálisan, mind formailag jónak és bizonyos értelemben védendőnek tartjuk.

Az újonnan épített műtermekben csak annyit változtattunk, amennyi a változó funkcióval szükséges. A műterem egy részéből raktárt választottunk le, míg a vizesblokkot "racionalizáltuk". A hálószoba helyett egy olyan pihenőteret alakítottunk ki, mely vendégek fogadására is alkalmas. Tágasabb előteret, fogadó részt alakítottunk ki a látogatók, műgyűjtők részére.

Megváltoztattuk a műterem nyílásait. Azokat a padlószintig megnyitottuk.

Összefoglalva:
Az új műteremnek a régiek "mutációi". A régi műtermeket, ezek alapján kellene felújítani. A két épület (a régi és az új) összehasonlításából kiderül, hogy ez könnyűszerrel megtörténhet. Az új épületek tehát, egyben a régi épületek rekonstrukciós tervei.

3. A galéria

A jelenlegi galéria egybeépült a gondnoki lakással, mely most, mint funkció megszűnik. A kiállítórész nyugati megvilágítása sem éppen megfelelő. Az épület jelenlegi elhelyezése is "kilóg" a beépítés struktúrájából. Ezért, mint azt a bevezetőben említettük, ez az egyetlen épület, melyet lebontunk, és az építés fontossági sorrendjében ez tekintve ez lehet az utolsó.

Az épület alaprajzi kialakításánál fontosnak tartottuk a három ősfa megtartását. A tömegalakításnál pedig azt tartottuk szem előtt, hogy az épület viszonylag nagy tömege az utcára merőlegesen legyen strukturálva, mely jobban megfelel a jelenlegi beépítés struktúrájának és a Bogdánnyi utca e szakasza tagozódásának is.

Négy kubus áll az utcára merőlegesen, melyeket üvegezett folyosók (terek) kötik össze. Ezek betekintést engednek a művésztelep ősparkjára is. Az előcsarnokból nyílik egy "átmeneti" térrel a kiállító terem. A kiállító terem összekapcsolható a két csoportos műteremmel, így azok nagyobb kiállítások, rendezvények esten együtt is használhatók. A kiállító terem északi fala teljes egészében eltolható, de szakaszosan is, a kiállításinak megfelelő módon. A csoportos műtermeket akkor is lehet használni, ha kiállítás van, mert a mögötte lévő közlekedőről a művésztelep felől az megközelíthető.

Az előcsarnoktól balra helyezkedik el a kiszolgáló rész, melyet a szó szoros értelmében kiszolgálónak tekintünk. A kötelező vizesblokkok és ruhatár mellett egy olyan könyvesboltot helyeztünk el, mely egy kávézóval együtt működik. A kávézóhoz egy terasz is kapcsolódik. Ez a megoldás számos európai kiállító teremnél látható. Az üzlet nyitva tartása megegyezik a galéria nyitvatartási idejével. Más nyitva tartás csak rendezvények esetén van. Kiállítás megnyitó után fogadásra az előcsarnok és a kiállító terem közti tér szolgál.

Összefoglalva:
A galéria az utca e szakaszának fésűs beépítési struktúráját követi, egyben lehetővé téve a galéria és a műtermek északi bevilágítását. Az utcára merőleges tömbök között át lehet látni a művésztelep ősparkjára. A termek nagy része (beleértve az előcsarnokot is) összekapcsolható és így variábilisan használható.

4. Gondnoki épület, vendégház, nyitott-fedett szín.

A művésztelepnek egyetlen bejárata lenne. A bejárat a gondnoki "torony", illetve az utolsó műterem között lenne. A gondnoki épület (torony) a művésztelep északi oldalán áll az utcán. Az emeleten helyezkedik el az egyesületi adminisztrációs iroda. A harmadik szinten (a tetőben) van a gázkazán. A művésztelep "bejáratát" ez a "toronyszerű" épület képezné, melyen megjelenne a Szentendrei régi művésztelep felirat és az első emeleti falfülkében egy képzőművészeti alkotás. Ez lenne az épület ellenőrző pontja is, illetve itt lehetne elektromosan nyíló kapunk keresztül gépkocsival a művésztelepre bejutni.

A vendéglakások (6db) a terület alacsonyabb részén lennének, kapcsolódva a nyitott színhez, mely nyári szabadiskolák megtartására alkalmas. A vendégszobák térbeli tagozottsági is olyan, mint a műtermeké.

A nyitott színt úgy alakítottuk, ki, hogy az szinte a terep része legyen. A tetején zöldtető van, ily módon is belesimulva a terepbe. A kerti kamra a nyitott műterem támfalában van, a parkolók alatt.

Összefoglalva:
Ez a három épületelem a telepítés szempontjából úgy helyezkedik el a terület északi oldalán, hogy egy későbbi építkezés sem zavarja a már meglévő műtermek életét.

5. Ütemezés

Miután az új beépítésünk is az eredeti laza, pavilonszerű beépítést követi, alkalmassá teszi az ütemezhetőségre.

  • I. ütem: Első ütemben felépülhet az öt új műteremegység, anélkül, hogy az építkezés zavarná a művésztelep életét.
  • II. ütem: A második ütemben épülhetne fel a vendégház, ami elhelyezkedésénél fogva nem zavarja az életet. Ugyanekkor, vagy egy későbbi ütemben épülhet a nyitott szín a kerti kamrával.
  • III. ütemben (a galériaépület bontása előtt, vagy a központi fűtés elkészülte előtt) kell megépíteni a gondnoki épületet.
  • IV. ütemben történhet meg a galéria épület bontása, illetve az új megépítése.

6. A "jel"

A jel fizikai tárgy vagy jelenség, ami valami másra utal, kifejez, jelent valamit. A jel megértéséhez ismerni kell valamilyen szinten a jelzettet, mert e nélkül nem éri el a célját.

Az alapvető kérdés, hogy a ma élők ismerik-e annyira a régi művésztelep történetét, - azt, hogy 1929-től, 1972-ig volt egyfajta arculata, majd onnan kezdve van a mai arculata - , hogy a jelet kapcsolni tudják valamihez.

Véleményünk szerint nem az épületek írták a szentendrei művésztelep történetét, hanem azok a festők, akik itt alkottak.

A szentendrei festészetnek van egyfajta kisugárzása a XX. századi magyar festészetre. Ez az, amit általában a képzőművészethez vonzódók éreznek, értenek, de nem biztos, hogy tudják, hogy azt ki is teremtette meg. Ezért, sokkal fontosabbnak tartjuk a jelnél azt, hogy ne utalgatásokkal az épületeknek, hanem a személyeknek állítsunk emléket, ezzel név szerint megemlékezve azokról, akiknek a "szentendrei festészet" köszönhető.

A kiállító épület (galéria) nagy külső falain ezeknek a művészeknek a neve lenne felírva., úgy hogy ez a névsor folytatható lehessen az "idők végezetéig".

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk