építészet : környezet : innováció

Templomfelújítás és kálvária építése Csehimindszenten

Csehimindszenten, Mindszenty József bíboros újmiséjének 100. évfordulóján a templom környezetét, külsejét és a belsőt is érintő átalakításoknak köszönhetően - melyek Bakucz András tervező irányításával zajlottak - egy teljesen megújult templomban ünnepelhettek a település lakói és az ide érkező zarándokok. 

A vas megyei faluban kiemelt fontossággal bír a falu szülöttének, Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek emlékének ápolása: a falu Fő terén 1992-ben felállították mellszobrát, 2013-ban felújították szülőházát - amelyből emlékmúzeum lett -, a templom, ahol a bíborost megkeresztelték és ahol első szentmiséjét mutatta be, nagymértékű felújításon esett át. 

Déri Péter plébános kezdeményezésére, Magyarország Kormánya támogatásával, és rengeteg egyéni felajánlásnak köszönhetően megvalósuló projekt célja a Mindszenty-kultuszhoz méltó épített környezet megteremtése és a liturgikus igényekhez igazodó átalakítása volt.felújítás előtt
A műemléki templom a falu központjában egy dombon helyezkedik el, környezete és az előtte látható lejtős domboldal több épület lebontása után telekösszevonásokkal alakult ki. A keleti és déli meredekebb, természetes domboldal, szabályos rézsű formáját későbbi földfeltöltésnek köszönheti. A 13. század közepe táján épült templomhajó ma is fennmaradt. A 14. század harmincas éveiben bővítették a templomot.

A lebontott korábbi szentély helyére egy a hajóval azonos szélességű sokszögzáródású, már a korai gótikát tükröző, támpillérekkel megtámasztott boltozott szentélyt építettek, amelybe keskeny félköríves ablakokon át jutott be a fény. A török időkben az épület megrongálódott, amit az 1690-es években felújítottak. A 18. század folyamán hajóját megnagyobbították, a nyugati végéhez karzatot és tornyot, északi oldalához sekrestyét építettek. Az 20. század elején a templomban és külső környezetében 88-100 cm-rel lesüllyesztették a szintet. A kitermelt földet a templom déli és keleti oldalán a domb kiszélesítésére használták fel. Az eredeti lábazatmagasságok rekonstruálása után az építési fázisokat a homlokzaton eltérő vakolatstruktúrával és színekkel jeleztük.


alaprajz - Római katolikus templom felújítása és kálvária építése - tervező: Bakucz András


A tervezési program alapján a templom előtti területet miséző térként kívánják a továbbiakban használni, ezért a terep adottságainak megfelelően két részre, alsó és felső templomtérre osztottuk fel. A templomhoz a déli oldalon és a keleti oldalon a meglévő járda szintjének folytatásaként térkövezett járdát és lépcsőt terveztünk a templomtérre. A déli oldalon padokat és egy történeti bemutató táblák fogadására alkalmas területet alakítottunk ki. A felső templomtérre vezető járdák, lépcsők folytatásaként a templom előtti teret térkővel láttuk el, a templom körül kálváriát terveztünk.

A stációk a délkeleti saroktól a tereppel együtt emelkedve, falkoronára helyezve haladnak a templom északkeleti sarkáig így megkerülve a templomot. A stációk a keresztút 14 állomását ábrázoló domborműveinek és Mindszenty Józseftől válogatott idézeteknek adnak építészeti keretet. Közútról kiépített útcsatlakozás folytatásaként az északi oldalon szilárd aszfalt burkolatú út és akadálymentesített parkolósáv készült.


Római katolikus templom felújítása és kálvária építése - tervező: Bakucz András - fotó: Lovagi MilánA templomtéren térvilágítás és díszvilágítás létesült: kandelábereken elhelyezett fényvetőkkel a torony, tetősíkon elhelyezett fényvetőkkel a tető, a térburkolatba ill. a templom mellett a földbe süllyesztett lámpákkal a homlokzat és a kálvária kerül megvilágításra. A templomdombon a rendezetlen növényzet megszűntetése után új növényzetet telepítettünk.

A templom belső padlószintjét megemeltük, némileg korrigálva a 20. századi átalakítás során megváltozott belső arányokat, és egyúttal átszellőző padlószerkezetet és új padlóburkolatot alakítottunk ki.


Római katolikus templom felújítása és kálvária építése - tervező: Bakucz András - fotó: Lovagi MilánA templombelső új festést kapott, a meglévő Závory Zoltán által festett freskók a megsérült részeken kiegészítésen és restauráláson estek át. A főoltárt, a Mária-oltárt és a szószéket restaurálták. A pilaszterek fölé új világítótestek kerültek, melyek indirekten a boltozatot és direkt módon a freskókat világítják meg. A karzatra általános indirekt, az orgona fölé helyi világítás került.
Teljesen megújult a belső bútorzat: új padok, szembemiséző oltár, olvasópult, székek, gyóntató szék és sekrestyebútorzat készült, tölgyfából.

Nem is minden ember életében adatik meg az, hogy templomot építsenek, s még az sem, hogy ilyen nagyfokú átalakításban, felújításban részesítsenek egy templomot. Kitüntetetteknek érezhetik magukat a csehimindszentiek, hogy ma ők ezt megélhették.” emelte ki a templomszenteléskor tartott beszédében Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök.


Római katolikus templom felújítása és kálvária építése - tervező: Bakucz András - fotó: Lovagi MilánRitka az olyan megbízás, ahol a közvetlen Megrendelői szándék mögött a teljes közösség támogatása és elvárása áll: használni és megtölteni lelkiséggel a templomot és annak környezetét. A tervezést és a kivitelezést rendkívül intenzív közös munka jellemezte, a tervezők tehát ugyanilyen kitüntetett pillanatként élhették meg a templom átadását.

  

Bakucz Andrásvélemény írásához jelentkezzen be »