Épülettervek/Ipari és kereskedelmi épület

Új pécsi vásárcsarnok - Bede István, Hutter Ákos és Veres Gábor terve

1/24

csarnok beltéri látványterv

csarnok beltéri látványterv

csarnok beltéri látványterv

csarnok beltéri látványterv

csarnok beltéri látványterv

csarnok kültéri látványterv

csarnok kültéri látványterv

csarnok kültéri látványterv

csarnok kültéri látványterv

csarnok kültéri látványterv

makettfotó - fotó: Kokas Balázs

makettfotó - fotó: Kokas Balázs

makettfotó - fotó: Kokas Balázs

makettfotó - fotó: Kokas Balázs

makettfotó - fotó: Kokas Balázs

makettfotó - fotó: Kokas Balázs

telepítési séma

földszinti alaprajz

galéria alaprajz

helyszínrajz - 2. fázis

helyszínrajz - vízió

metszet

tömegalakítási koncepció

?>
csarnok beltéri látványterv
?>
csarnok beltéri látványterv
?>
csarnok beltéri látványterv
?>
csarnok beltéri látványterv
?>
csarnok beltéri látványterv
?>
csarnok kültéri látványterv
?>
csarnok kültéri látványterv
?>
csarnok kültéri látványterv
?>
csarnok kültéri látványterv
?>
csarnok kültéri látványterv
?>
makettfotó - fotó: Kokas Balázs
?>
makettfotó - fotó: Kokas Balázs
?>
makettfotó - fotó: Kokas Balázs
?>
makettfotó - fotó: Kokas Balázs
?>
makettfotó - fotó: Kokas Balázs
?>
makettfotó - fotó: Kokas Balázs
?>
telepítési séma
?>
földszinti alaprajz
?>
galéria alaprajz
?>
helyszínrajz - 2. fázis
?>
helyszínrajz - vízió
?>
metszet
?>
tömegalakítási koncepció
?>
1/24

csarnok beltéri látványterv

csarnok beltéri látványterv

csarnok beltéri látványterv

csarnok beltéri látványterv

csarnok beltéri látványterv

csarnok kültéri látványterv

csarnok kültéri látványterv

csarnok kültéri látványterv

csarnok kültéri látványterv

csarnok kültéri látványterv

makettfotó - fotó: Kokas Balázs

makettfotó - fotó: Kokas Balázs

makettfotó - fotó: Kokas Balázs

makettfotó - fotó: Kokas Balázs

makettfotó - fotó: Kokas Balázs

makettfotó - fotó: Kokas Balázs

telepítési séma

földszinti alaprajz

galéria alaprajz

helyszínrajz - 2. fázis

helyszínrajz - vízió

metszet

tömegalakítási koncepció

Új pécsi vásárcsarnok - Bede István, Hutter Ákos és Veres Gábor terve
Épülettervek/Ipari és kereskedelmi épület

Új pécsi vásárcsarnok - Bede István, Hutter Ákos és Veres Gábor terve

2016.02.03. 13:03
MÉD

Projektinfó

Új pécsi vásárcsarnok és REL központ

Tervezés éve:
2015

Stáblista

tervezők: Bede István, Hutter Ákos, Veres Gábor, Engert Andrea, Greg András, Kokas Balázs, Sike Ildikó
építész mnkatársak: Koronczi Péter, Pető Alexandra

közlekedés: Tompos Antal
zöldterület: Almási Balázs
akadálymentesítés: Turi Tamás, Horváth Magdolna
költségbecslés: Füredi Balázs, Patyi Szabolcs
víz-szennyvíz-csapadék: Dittrich Ernő
élővilág: Pécz Tibor
zajszennyezés: Czimerman László
légszennyezés: Horváth Lajos
REL szakértő: Suvák Andrea

MÉD:

Alapkoncepció volt egy „emberi léptékű" térarányokkal rendelkező vásárcsarnok megtervezése Bede István, Hutter Ákos és Veres Gábor számára. A tömegformálásnál cél volt a hagyományos csarnok térforma és arányrendszer deformálása, valamint a lépték csökkentése a vásárlói terekben. A szakralitás finoman jelenik meg a térben a beszűrődő fény és a napszakonként változó természetes fényviszonyoknak köszönhetően. Bemutatjuk kiemelt megvételben részesített tervüket. 

Városépítészeti és építészeti megfontolások

Az új vásárcsarnok és REL épület telepítését a közlekedési kapcsolatok elsőrendűen determinálták. Ezeket a szempontokat értelmezve számunkra két alternatíva tűnt lehetségesnek: a Bajcsy-Zsilinszky utcával párhuzamos, vagy arra merőleges telepítés. A Bajcsy-Zsilinszky utcával párhuzamos telepítés mellett szóló két legfontosabb érv végül is lényegében egy. Az IMCS programjának kiépülésével - a kiíró szándékával megegyezve - a Bajcsy-Zsilinszky utca eleje válik egy olyan új típusú városi kapuvá, amin keresztül a városon kívülről minden tömegközlekedési eszközzel érkező immár gyalogosan a városba belép. Ugyanez vonatkozik az itt kialakítandó nagyszámú parkolóba érkező „Park & Pass" típusú érkezésekre is.

A Bajcsy-Zsilinszky utca, mint ÉD-i tengely, az IMCS felől és felé irányuló mozgások és a vásárcsarnok ezzel párhuzamos telepítése egymást kiegészítő, egymást erősítő elemek. Emellett ez az elhelyezés lehetőséget adott a tömb DNY-i sarkának olyan megnyitására, mely egyszerre vezet a városközpont és a vásárcsarnok felé, ugyanakkor gazdagítja a piac jelleg kínálatainak választékát. A piac a tengely és az új „városkapu" felé néz. A tömbön belül kialakul a Bajcsy-Zsilinszky utcával párhuzamosan egy másodlagos tengely, mely a főtengelyhez bajonett szerűen kapcsolódik. Ezt a helyzetet értelmezhetjük úgy is, hogy a főtengely a Vásárcsarnok térségében kiszélesedik, megerősödik.helyszínrajz - vízió
21/24
helyszínrajz - vízió
Telepítés

A belváros felől az észak-déli tengelyen érkező gyalogosok, kerékpárosok a tervezett vásárcsarnok északi oldalán kialakuló városi köztérre jutnak, amely fogadótérként, a tengely kiszélesedéseként értelmezhető. A belváros déli kiterjesztésének misszióját felvállaló, a város vibráló színtereként működő vásárcsarnok feltárása nem képzelhető el kevésbé nagyvonalúan. Ennek a vezérelvnek megfelelően alakult a telken belüli orientáció is, azaz a vásárcsarnok vásárló tere teljes egészében egy átmeneti térre, (köztérként működő) alkalmi piactérként is funkcionáló sétányra nyílik, amely a Bajcsy-Zsilinszky utcával párhuzamos belső tengely kialakulásával áll elő.

Ez a közösségi tér, „találkahely" fordul át, - megkerülve a megmaradó sarokbeépítést - egy önálló karakterrel bíró kisebb térbe, amely pl. a pécsi bio-piacként definiálható. Ezen a ponton kapcsolódik a beépítés közvetlenül az észak-déli tengelyhez, kialakítva a város déli kapujaként értelmezhető területet, amely nem csak térbeli értelemben fogalmazódott meg ezzel az igénnyel tervünkben, de a város mentális térképén is egy új, izgalmas „helyként" szerepelhet.


csarnok kültéri látványterv
10/24
csarnok kültéri látványterv
A tervezési terület észak-déli irányú felhasításának következtében előállt a vásárcsarnok pontos helye, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca mentén egy fejlesztési terület, mely beépítést több ütemben gondolunk megvalósíthatónak. Hosszú távon ez a tömb hivatott a Bajcsy rendezett térfalát befejezni, egy új sarok szituációt és minőséget megfogalmazni (Déli kapu). A későbbi fejlesztéssel iroda, vendéglátó és lakó funkcióival válhatna teljessé a terület funkcionális sokszínűsége. Az első ütemben megvalósuló térstruktúra a Bajcsy és Ipar utca sarkán egy provizórikus, könnyed, légies szerkezet, amely egyértelműen kijelöli ezt a kitüntetett területet és funkciót, a vásárcsarnok mellett a pécsi „bio-piac" helyét. Ezzel a terület identitása kezd kialakulni, megtalálhatja helyét a pécsiek mentális térképén, és a későbbi fejlesztés sikerét garantálhatja.


csarnok beltéri látványterv
1/24
csarnok beltéri látványterv

Tömegformálás

A környezet léptéke és építészeti minősége egyaránt heterogén, többféle világ találkozása ez a terület. Az elsődleges igény, ami a vásárcsarnok tömegével kapcsolatban felmerült az a rendteremtő erő volt. Egyszerű, nagyvonalú, stabilitást sugalló építészettel kívántunk beavatkozni a környék karakterébe, ami elindítója lehet mindazoknak a folyamatoknak, amelyek a pályázati kiírás által megfogalmazott prioritások is. A belváros déli kiterjesztésének alapja a minőség megjelenése a tömbben. Ez a célkitűzés határozta meg a tömegformálást, anyagválasztást, a közterek és zöldfelületek alakítását is.

Koncepcionális alapvetés volt az „emberi léptékű" térarányok érzékelhető megjelenése a külső és belső terekben egyaránt. A hagyományos csarnok térforma és arányrendszer deformálása, lépték csökkentése a vásárlói terek (belső és külső) tekintetében alapvető célkitűzésként fogalmazódott meg a tömegformálásnál. A szakralitás finom megjelenését és térben a beszűrődő fény és a napszakonként változó természetes fényviszonyok követhetősége szolgálja, valamint a nagyvonalú részletképzés az épülettömegen, illetve a belső terekben.


csarnok beltéri látványterv
4/24
csarnok beltéri látványterv
A megfelelő benapozás, a természetes átszellőztethetőség és annak tiszta képletszerű megjelenése a tömegen alapvetően határozták meg az épület nyílásrendjét.

Az épület méreteiből adódóan a tetőfelülnézet, mint ötödik homlokzat kiemelt jelentőségű, kiváltképp, hogy a környék számos pontjáról ráláthatunk erre a felületre. Az új vásárcsarnok alapvetően fogja befolyásolni Pécs tető tájképét.


csarnok kültéri látványterv
9/24
csarnok kültéri látványterv

Bede István, Hutter Ákos, Veres GáborA Bíráló Bizottság véleménye

Építészet

A pályázók a vásárcsarnok épületét a meglévő buszpályaudvartól délre helyezik el észak-déli hossztengellyel. A megmaradó Zólyom utcai lakóépülettől délre négyzetes, első ütemben könnyű tetős nyitott piacteret javasolnak, későbbi ütemben átriumos jellegű épületet képzelnek el. A vásárcsarnok épülettömege és a négyzetes kiegészítő épület erősen beszorított, összeszűkülő tömegkapcsolatot eredményez. A főépület alá mélygarázst javasol, ahol a szükséges parkolókat és a REL helyiségeit helyezi el. A vásárcsarnok felöltését előnyösen a földszinten oldja meg. Az alaprajzi funkcionális kapcsolatai tiszták, átláthatóak, belső terei azonban nem biztosítanak egyértelmű fő és mellék közlekedési útvonalakat. Építészetileg az épület zárttömegű, kicsit „ipari hangulatú". A felülvilágítók kialakítása jó gondolat, bár a hozzájuk tartozó ablakfelületek szűkösek, a megfelelő szellőzést és bevilágítást nem biztosítják kielégítően. A ferde tetőkön a zöld felületek kialakítása kérdéses.


Városépítészet

Városépítészeti koncepciója elsősorban önálló épülettömbökre és nem a szabad terek kompozíciójára szervezett. A Zólyom utcai tömb terei távlatban egyrészt befeszülnek, másrészt szétesnek. Túlzó nagyságú parkterület és városi tér együttesen hatalmas jellegtelen teresedést eredményez. A Bajcsy tengely felőli térfal használati értelemben nem elég attraktív. A tömb déli részén túlságosan leszűkülő kellemetlen tölcséres gyalogosterek jönnek létre. Az IMCS felől ugyanakkor jó arányú előtér alakul ki. A rendkívül karakteres csarnoképület megjelenésében tovább erősíti az épített környezet „patch-work" karakterét. A felszíni parkoló felöli megközelítés nehézkes.


REL Központ

A REL átvevő-feldolgozó tere földszinten hűtőház alaksorban jó elosztás, a közlekedés és árufeltöltés hibátlanul megoldott.


Közlekedés

Közlekedési kapcsolatrendszere és forgalomtechnikai megoldásai átgondoltak, logikusak, számos egyedi és jó megoldást tartalmaznak. A parkolási terek elhelyezése csak részben felel meg a kitűzött céloknak.


Zöldfelület

A vásárcsarnokot a 2. ütemben bontja, a tömbben közösségi tér kialakítására tett javaslata csak a 4. ütemben valósítható meg. A javasolt zöldfelületi arányt az extenzív zöldtető javítja.


Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.