Épülettervek

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Mesteriskola 8. csapat

1/10

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

?>
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
1/10

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Mesteriskola 8. csapat
Épülettervek

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Mesteriskola 8. csapat

2011.08.19. 10:47

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Pethő László, Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska

Letölthető dokumentumok:

Részletesen bemutatjuk az Újpalota Közösségi Ház ötletpályázatára a Mesteriskola 8. csapata (Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László) által készített pályaművet.

A KARAKTER ÉS ANNAK HIÁNYA
Az egyetlen esélyt, amely tiszta, élhető jövőképet vázolna az ilyen jellegű lakótelepek részére, a KÖZTERÜLETEK kiemelkedő minőségű revitalizációja és strukturáltsága jelentheti. Látható, hogy az épületek rekonstrukciójában nagyon szűk a mozgástér, kitörési lehetőséggel nem kecsegtetnek a jelenlegi „panelprogramok", így az energiatakarékosság mentén megfogalmazott épületfelújítások a szociális problémák megoldásában és feloldásában elhanyagolhatóak, és a panelszegregáció jelenségére nem tudnak fajsúlyos választ adni. A KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSÉNEK irányába kell elmozdulni, a panel mint élettér hiányosságai kizárólag itt kompenzálhatók, a vonzerő kulcsa ebben rejlik.

 

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
2/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
3/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

 

A korabeli szándék, miszerint az épületek között megfelelő mennyiségű és minőségű differenciált zöldterület álljon rendelkezésre, mára teljesen elkopott, a zöldterületek mennyisége elegendő, de a minőségük egynemű és alacsony színvonalú. A ZÖLDKARAKTER erős. Ennek ellenére a lakó és középületek közötti átfolyó, áramló zöld- és közterületek karakter nélküliek, jellegtelenek, az idegen számára nem adnak információs támpontot. A középületek környezete összemosódik a teljesen hétköznapi pihenőparkkal, differenciáltságról már szó nincs, a környezeti elemek eróziója lehetetlenné teszi a minőségi köztérhasználatot. A jelenlegi főtér területe tökéletesen beleolvad az áramló közterületek arctalanságába.

ÚJ KARAKTER   
Javaslatunk alapvetése, hogy a térnek ki kell lépnie az arctalanságból, el kell engednie a „zöldkarakterét". Az új karakter szakít a helyi hagyományokkal, markáns, befelé forduló térstruktúrát vázol fel, megidézi a történeti városok klasszikus térstruktúráját, vegyes térfalrendszerrel veszi magát körül. A kialakult gyalogos közlekedési erővonalak mentén szakadnak fel a térfalak, nyílnak meg a belső tartalom felé. Az új tér jellemzően szilárd burkolatú, hangsúlyozottan nincsenek kijelölt közlekedési irányok, a tér a szabad áramlás szimbóluma. A tér „üressége" szándékos, alapja a sokrétű térhasználati módoknak. A téren elhelyezett, illetve megmaradt fák részei a kevés rögzített elemnek, melyek a téren megtalálhatóak. Az északnyugati, háromszög alaprajzú szegmens döntött síkja felszakítja a síkkompozíciót, absztrakt térstruktúra keletkezik, amely szigorúan funkcionális, alkalmas nézőtérnek, napozó, fetrengő felületnek és ne feledjük, a gyerekek imádnak dombra felrohanni.

TÉR, TÉRFALAK
A terv a rendelkezésre álló terület minden egyes oldalára térfalat szerkeszt, így zárja közre a szabálytalan ötszög alakú térképződményt. Fontos szempont volt, hogy a tér valós térfalakkal legyen körülvéve. A térfalak egy több komponensű elemtárból építkeznek. Épület, árkádsor, fedett átjáró. A térfal szerkesztésénél a meglévő gyalogos közlekedési irányok gyakorlatilag változatlanul tovább élnek, ezen elv mentén a Nyírpalota út mentén fekvő autóbuszmegálló helye is érintetlen marad. A gyalogos mozgások mind a tér belseje felé irányulnak, a térre érkezve az áramlások rendszere szabaddá válik.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
4/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
5/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

 

 

A „zártság", a befelé forduló szerkesztés hozadéka, hogy az új tér belső intim világa képes leszakadni a közterületek áramló rendszeréről, önálló identitással rendelkezik, védelmet tud nyújtani a Zsókavár út és a Nyírpalota út közlekedési terheivel szemben. A szerkesztés, a térfalak szűrőképessége új téri minőséget jelöl meg. Nyit és zár, átláthatósága természetes.

A térfal elemei:

  • Közösségi Ház
  • Életmód Központ
  • Kereskedelmi és vendéglátó egységek
  • Árkádsor
  • Kiszolgáló egységek

Szándékunk szerint az egyes térfalelemek között nincs hierarchikus bontás, minden egyes elem egyenrangú komponensként vesz részt, mivel elképzelésünk szerint az új Fő tér titka a mindennapi használati sokszínűségében rejlik. Természetesen a tér legkarakteresebb eleme az új Közösségi Ház, de nyilvánvalóan nem lehet egy ilyen hangsúlyos tér vitalitását egy hektikusan működő struktúrára rábízni.  A térfal többi komponense a hétköznapok rutinját vállalja magára. A jól körülzárt térszerkesztés önmagában oldja meg a - területen jelenleg is meglévő – élelmiszerbolttal kapcsolatos fenntartásokat. A fenntartásunk eredete, hogy egy ilyen kereskedelmi egység aktív jelenléte a főtéren komoly környezeti terhet jelent. Környezeti teher a harsány reklám-architektúra, a lökésszerű, intenzív vásárlói jelenlét és az ezzel járó rendszeres árufeltöltés kényszere. A térfalak vizuálisan teljesen leválasztják az élelmiszer-kereskedelmi egységet a Fő térről, de természetesen nyitnak az új pozíciójú bolt irányába. A jó szándékú elszigeteltséget hangsúlyozza az új bolt hossztengelyével párhuzamosan telepített fasor jelenléte, mely tulajdonképpen egy meglévő fasor-architektúra továbbépítése.  

Javaslatunk szerint a tér irányába működő kereskedelmi egységek a nap teljes keresztmetszetében tudnak megfelelő szolgáltatást nyújtani. Nagyon fontos kerülni a jelenleg kialakult „bódé"-világot, ezért az általunk felvázolt kereskedelmi egységek a méretüknél fogva determinálják a szóba jöhető kereskedelmi funkciókat. Kívánatos az új kereskedelmi egységek morfológiai kapcsolata az új Közösségi Házzal, melynek biztosítéka egy magas színvonalú üzemeltetői szemlélet lehet.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
6/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
7/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

 

 

TÉLI-NYÁRI ÁLLAPOT
Törekedtünk arra, hogy a térhasználati preferenciák az év egészére vonatkozóan egyneműek legyenek. A teljes egészében burkolt téren kevés számú rögzített elem található, ezért a tér alkalmas a legkülönbözőbb térhasználatot feltételező rendezvények befogadására.

A fedett törtvonalú árkád nagyon fontos eleme az új térstruktúrának. A mindennapok várakozó /lásd buszmegálló/ és pihenő funkcióján túl csapadékos időben is egyenértékű térhasználatot tesz lehetővé, továbbá remek helye különböző időszakos vásároknak, esetlegesen hétvégi bolhapiacoknak. Nem titkoltan Plecnik ljubljanai piac-árkádja volt az előkép, mely „eseménytelenül" is karakteres elem.

A teret körülölelő vendéglátó, kereskedelmi egységek nyári, szezonális kitelepülésével számolunk, de a vizuális összkép elérése szempontjából a fent említett magas színvonalú üzemeltetői jelenlét elengedhetetlen. A nagyméretű burkolt tér egyaránt alkalmas a programban megfogalmazott közönséglétszám befogadására, illetve egy ideiglenesen telepített jégpályahasználat biztosítására. A rendezvények kulturáltságának biztosítéka a tér nyugati részébe tervezett nyilvános illemhely kialakítása, mely természetesen lefordul a belső térhasználatról, biztosítva ezzel a tér eleganciáját.

ÉPÜLETEK
Az új Fő teret körülölelő térfal épületrészei:

  • Közösségi Ház
  • Életmód Központ
  • Kereskedelem-vendéglátás
  • Trafik, illemhely

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
8/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
9/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
10/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

 

 

Közösségi Ház
Az új Fő tér legmarkánsabb eleme a Művelődési Ház. Kialakítása pince+földszint+emelet. Hangsúlya révén a környezeti kapcsolatai sokrétűek. Főbejárata a Zsókavár út felőli gyalogostengely által kijelölt átjáróból nyílik. A tér és a Zsókavár út irányából is nagyméretű portálokkal nyit a kültér irányába, a belső tartalom intenzíven  kivetül a közterület felé. Alaprajzi szerkesztése egyszerű, átlátható struktúra. A centrálisan elhelyezett közlekedőmagot és a nagytermet két oldalról széles közlekedősávok veszik körül. A közlekedősávok olyan szélességgel bírnak, hogy lehetőség van különböző kiállítások befogadására is. A tér felőli, nyugati közlekedőtér magában foglalja az irodalmi kávéházat, nyitható térkapcsolattal nyílik a Fő tér irányába, továbbá innen belső kapcsolattal feltárható a könyvesbolt. A tablón szereplő rajzon bemutatjuk annak a lehetőségét, miszerint a nagyterem megnyitható a hosszfalak mentén a közlekedő terek irányába, így lehetőség van különleges előadások, rendezvények, kiállítások lebonyolítására.

Tanulmányozva az intézmény múltbéli tevékenységét, azt feltételezzük, hogy a sokrétű térhasználat elengedhetetlen feltétele a jövőbeni sikeres munkának. A színpad és a mögötte húzódó raktár feltöltése a délkeleti irányból tervezett, és így „rejtett" módon a tér mindennapi életének zavarása nélkül megoldhatóak a különféle teherforgalmi mozgások. Az emeletre felérve, a lépcsőház körül csoportosulnak a foglalkoztató termek. A földszinti irodalmi kávézó és az emeleti közlekedőtér összenyitott. A színpadtér felett helyeztük el az öltözőblokkokat, így lehetőség van a színpad emeletről történő közvetlen elérésére. Az épületrész déli szárnyában helyeztük el az épület üzemeltetéséhez szükséges irodablokkot. A tervezett épület a kiírásban szereplő tervezési programot maradéktalanul teljesíti.

Életmód Központ
A tér északi szegmensébe került elhelyezésre az Életmód Központ földszintes épületrésze. Ebben az épületben javaslatunk szerint olyan – részben közösségi – szolgáltatási funkció telepíthető, mely az egészséges életmód attribútumait hirdeti és kínálja szolgáltatásként. Edzőterem, wellness szolgáltatások és ezek járulékos szolgáltatásai kerülhetnek az épületbe.

Kereskedelem-vendéglátás
A tér déli térfalaként kerül elhelyezésre a földszintes kialakítású kereskedelmi épületrész. Olyan méretű bérelhető üzlethelyiségeket terveztünk, melyek a minőségi kereskedelem és vendéglátás alapjait biztosítják. Az üzlethelyiségeknek intenzív kapcsolatuk van a tér irányában, tavasztól-őszig vendéglátó funkció esetében kitelepülhetnek a térre.

Trafik, illemhely
A Nyírpalota út felőli zárásként telepítettük a földszintes kialakítású épületszárnyat. Funkciója szorosan összekapcsolódik a közvetlen közelébe telepített buszmegállóval. Az épületrész kizárólag a Nyírpalota út irányába rendelkezik közönségkapcsolattal.

 

Kapcsolódó oldal:
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – a Mesteriskola hallgatóinak pályázatai 2.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk