Épülettervek/Hallgatói terv

Városi Labdarúgó Stadion, Tököl - bemutatjuk Molnár Sándor diplomatervét

1/13

Tököl címere

Tököli repülőtér településrendezési terve

Jelenlegi sportpálya

Jelenlegi sportpálya

A sportklub épülete

Tököli labdarúgó stadion - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion főhomlokzat - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion főhomlokzat - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion lelátó - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion lelátó, kispadok - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion lelátó, terasz- Molnár Sándor diplomaterve

Molnár Sándor

?>
Tököl címere
?>
Tököli repülőtér településrendezési terve
?>
Jelenlegi sportpálya
?>
Jelenlegi sportpálya
?>
A sportklub épülete
?>
Tököli labdarúgó stadion - Molnár Sándor diplomaterve
?>
Tököli labdarúgó stadion főhomlokzat - Molnár Sándor diplomaterve
?>
Tököli labdarúgó stadion főhomlokzat - Molnár Sándor diplomaterve
?>
Tököli labdarúgó stadion lelátó - Molnár Sándor diplomaterve
?>
Tököli labdarúgó stadion lelátó, kispadok - Molnár Sándor diplomaterve
?>
Tököli labdarúgó stadion lelátó, terasz- Molnár Sándor diplomaterve
?>
Molnár Sándor
?>
1/13

Tököl címere

Tököli repülőtér településrendezési terve

Jelenlegi sportpálya

Jelenlegi sportpálya

A sportklub épülete

Tököli labdarúgó stadion - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion főhomlokzat - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion főhomlokzat - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion lelátó - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion lelátó, kispadok - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion lelátó, terasz- Molnár Sándor diplomaterve

Molnár Sándor

Városi Labdarúgó Stadion, Tököl - bemutatjuk Molnár Sándor diplomatervét
Épülettervek/Hallgatói terv

Városi Labdarúgó Stadion, Tököl - bemutatjuk Molnár Sándor diplomatervét

2011.06.28. 10:58
MÉD

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Molnár Sándor

Földrajzi hely:
Tököl, Magyarország

Vélemények:
27

MÉD:

Letölthető dokumentumok:

Tököl város sokszínű sportéletének és utánpótlás-nevelésének kíván megfelelő kereteket biztosítani Molnár Sándor, aki diplomatervében egy, a település igényeihez illő méretű stadion koncepcióját vázolja fel, a projektet a környezet hosszú távú fejlesztési elképzeléseibe illesztve.

Tököl rövid bemutatása
A várost, a Csepel-sziget egyik legrégibb települését a hagyomány szerint Árpád fejedelem lovászáról nevezték el. Tököl nemzetiségi jellegű település, területe 38,5 km2. Lakosainak száma 2010-es adat alapján 10227 fő. Tököl lakosságából 1200 család horvát (rác, bunyevác), valamint 300 család német származású. Ennek gyökerei a 17. századba nyúlnak vissza, ezért a község gazdasági és kulturális életére is kihat a nemzetiség jelenléte. Tököl Pest megye délnyugati részén, Budapesttől délre kb. 20 km-re, a Csepel-szigeten, a Duna főága mellett fekszik, határa a Kis-Dunáig terjed. Délről Szigetcsép, keletről Szigethalom, nyugatról a Duna, északról Halásztelek határolja, amelytől a tököli repülőtér választja el. A település a Budapesti Agglomeráció övezetébe tartozik. A Budapestet elkerülő M0-ás körgyűrű megépítése Tökölt közelebb hozta a fővároshoz. Az 1992-ben elfogadott településfejlesztési koncepció, valamint az 1997-ben jóváhagyott általános Rendezési Terv látványos fejlődést eredményezett Tököl életében. A 2004-ben elfogadott új Települési Rendezési Terv a zöld felületek megtartása és a természeti értékek védelme mellett korlátozott építési és ipartelepítési programot határoz meg.

 

Tököl címere
1/13
Tököl címere

 

 

Tököl története
Az előkerült csiszolt kőkori leletek bizonyítják, hogy a terület több ezer éve folyamatosan lakott hely. A földbe vájt kunyhók, kagylóhéjak, megkövesedett állati maradványok, tűzhelynyomok, kőpengék, őrlőkövek stb. jelzik az egykor itt élt emberek mindennapi eszközhasználatát. A magyarság honfoglalásakor Árpád törzse vette birtokba a szigetet. A település első, okleveles említése 1270-ből való. IV. László király parancsára a határt bejárva a Nyulak-szigeti apácák kapták meg a területet. A következő, 1319-ból és 1324-ból ismert feljegyzések a falu adómentességét, kedvező helyzetét említik. A 15. századra Tököl ismét királyi birtok, ahol jelentős számban éltek kézművesek. Erre utalnak a korai iratokban fennmaradt családnevek is, amelyek közül a legismertebbek: Molnár, Ács, Takács, Kovács. A 16. század elejére a krónikák már Tököl mezővárosról szólnak. A helybeli bíró egyúttal a sziget ispánja is. Ekkor elég jelentős hely ahhoz, hogy a királyi gyermekeket időnként itt szállásolják el.

A török uralom időszakában a település egy időre lakatlanná vált. A török kiűzése után Savoyai Jenő hercegé lett a sziget és ezáltal a falu új birtokosa, aki kedvező feltételekkel hívott ide katolikus vallású német telepeseket. Ebben az időben települtek vissza a katolikus rácok (sokácok, bunyevácok, illírek) is. Ekkortól Tökölt ismét a jelentősebb községek között tartották számon. A Mária Terézia-féle úrbérrendezéskor a 96 jobbágytelken 109 jobbágyot és 33 házas zsellért írtak össze. A 19. század elejére a község határának mintegy négyötöde volt a jobbágyok kezén. A század elején Herminamajor területére betelepült bolgárkertészek hatására a zöldségtermesztés megnövekedett. A piacozást a tejtermelés és a tejfeldolgozás, a termékek házhoz szállítása egészítette ki, amely az egyes családok számára állandó kereseti forrást jelentett. 1892-ben épült meg Tökölig a Budapest-Közvágóhídról induló HÉV, ezáltal az itt élők napi kapcsolatba kerültek a fővárossal. A település jelentős számú horvát lakossága - hagyományait őrizve - bizonyos mértékig elkülönült a környék településeitől. Az itt élők  hagyományos gazdálkodási keretek között termelő parasztságra és ipari munkás rétegre oszlottak. A lakosság elszegényedett része bejárt Csepel és Budapest ipari üzemeibe dolgozni. A település népességszámának erőteljes növekedése az 1930-as években a betelepülőkből adódott.

 

Tököli repülőtér településrendezési terve
2/13
Tököli repülőtér településrendezési terve

 

 

A II. világháború idején a tököli repülőtér már működött, és a Duna kedvező irányjelzése miatt mindvégig fontos hadi objektum maradt. A szovjet csapatok 1944 végén érkeztek a környékre, és súlyos harcokat vívtak az itt lévő német alakulatokkal. A repülőteret 2001 augusztusáig a HM Vitéz Háry László Vegyes Repülőosztály működtette. Jelenleg ideiglenes le-, és felszállóhely minősítéssel rendelkezik. Az ÁPV Rt. 2004-ben értékesítésre 3 milliárd Ft-os áron meghirdette. A lehetséges hasznosítási elképzelések közül (fapados repülőtér, logisztikai bázis, lakópark) Tököl Képviselő Testülete és Polgárai elsősorban a logisztikai célú hasznosítást támogatják.

A faluban a községi elöljáróságot 1950-ben felváltotta a tanács. Ekkor vált ki és lett önálló település Szilágyitelep (ma: Szigethalom) és Herminatelep (ma: Halásztelek). A közeli Dunai Repülőgépgyárat helyreállították, később Pestvidéki Gépgyár néven a repülőgép-javítás országos bázisa maradt, a térség meghatározó munkáltatójaként. A mellette található repülőtér az újkori magyar történelem szomorú színtereként vonult be a köztudatba, hisz 1956. november 3-án a magyar küldöttséget vezető Maléter Pál honvédelmi minisztert a szovjetek itt tartóztatták le. A város határában 1958-ig honvédségi alakulat működött, a létesítményt később Fiatalkorúak börtönévé és fogházzá alakítottak. Itt működik a BV Országos kórháza is. A lakosság ma is részben a mezőgazdaságból él, részben a környező ipari létesítményekben dolgozik. Tökölön a szövetkezetesítés idején a kényszerítések ellenére is erős maradt az önálló gazdálkodás igénye. Ez a törekvés 1990 után az új tulajdonviszonyok közepette tovább erősödött: a földek nagyrészt visszakerültek eredeti tulajdonosaikhoz, az iparterületeken kis és közepes vállalkozások jöttek létre.

 

Jelenlegi sportpálya
3/13
Jelenlegi sportpálya

Jelenlegi sportpálya
4/13
Jelenlegi sportpálya

A sportklub épülete
5/13
A sportklub épülete

 

 

Tököl sportélete
Az általános magyarországi helyzettel ellentétben Tökölön a testnevelés és a sport helyzete megnyugtató. Az iskolai testnevelésre, az iskolán belül folytatott nevelő munkára alapozva 1988-ban jött létre az általános iskola Diáksportköre. A DSK alapelemei az iskolában működő sportcsoportok, amelyek alapvető feladata, hogy az iskola minél több tanulóját vonja be a rendszeres testmozgásra, sportolásba. Fejlődést jelent, hogy a településen, illetve a közelben magánvállalkozásként fittness-klubok, erősítő termek épültek, a tapasztalatok szerint komoly érdeklődést kiváltva. Szabadidős jelleggel működik a Tököli Lovasklub, amely egyrészt felnőttek és fiatalok lovas, illetve fogathajtó ambícióit elégíti ki, továbbá részt vállal a település jelentős eseményeiből, s országos jellegű hagyományos Tököli Lovasnapot rendez. Szintén szabadidős jellegű, baráti kapcsolatokból alakult a Dunabarát Kör, amely a vízisportok, elsősorban a motorcsónak, a vízisí és a jet-ski népszerűsítésében vállal nagy szerepet. A település életében fordulópontot jelentett a Városi Uszoda megépítése, amelyben megkezdődhetett a településen a színvonalas úszásoktatás.

A versenysport és az utánpótlás nevelés alapvető változásokat mutat. A Tököli KSK hagyományos sportágait jelentő labdarúgó és kézilabda szakosztályok mellett megjelent a karate, a sakk, az asztalitenisz és a ritmikus sportgimnasztika. Az egyesületi, szakosztályi munka eredményességének értékmérője a nemzeti bajnokság különböző osztályaiban szereplő csapatok, továbbá az egyéni sportágakban a legmagasabb minősítést elérő sportolók száma, valamint a sporttevékenység által szórakoztatott nézőszám. Tököl hagyományosan utánpótlás nevelő település. Az elmúlt évtizedekben labdarúgásban, karatéban kézilabdában és birkózásban válogatottak s első osztályú játékosok egész sora került ki a településről. Tököl versenysportja és az utánpótlás-nevelés eredményes tevékenységet mutat. Kézilabdában, karatéban és labdarúgásban mennyiségi és minőségi fejlődés tapasztalható. A sportéletre, csakúgy mint a kulturális tevékenységre a település méreteit, lakosságszámát messze meghaladó eredményesség, aktivitás és kisugárzás jellemző.

 

Tököli labdarúgó stadion - Molnár Sándor diplomaterve
6/13
Tököli labdarúgó stadion - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion főhomlokzat - Molnár Sándor diplomaterve
7/13
Tököli labdarúgó stadion főhomlokzat - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion főhomlokzat - Molnár Sándor diplomaterve
8/13
Tököli labdarúgó stadion főhomlokzat - Molnár Sándor diplomaterve

 

 

Koncepció
A projekt tárgya egy városi labdarúgó stadion Tökölön. A település nagy lehetőségeket lát a labdarúgó csapat szereplésében a nemzeti bajnokságban. Az elmúlt évtizedben a csapat számos bajnoki címet és feljutást ünnepelhetett, s viszonylag rövid időn belül a megyei másodosztályból egészen az NB II-ig menetelt, ahol két idényt töltött. E két év alatt kétszer játszott a Ferencváros csapatával, amely hazai mérkőzéseken nézőcsúcs született. Jelenleg a harmadosztályt vezeti és a következő idényben újra másodosztályú klub lesz. A mérkőzések látogatói nagyrészt helyiek, de nagy mennyiségben látogatnak ide a környékbeli településekről is.

A meglévő sportpálya a település családi házas beépítésébe ékelődik. A város számára készült egy Integrált Városfejlesztési Stratégia, amelyben ezt a területet az önkormányzat mint a már hasznosított zöld magot kívánja fejleszteni. Ebben a tanulmányban szerepel továbbá, hogy a várost kettészelő képzeletbeli vonal mentén két jól elkülönülő részre tagolódik: a hagyományos kisvárosias és a fejlődő nagyvárosias formájú területekre. Ezeket figyelembe véve döntöttem el, hogy a városnak egy olyan stadiont tervezek, amely alkalmas első osztályú mérkőzések lebonyolítására, egy ilyen létesítménynek pedig a fejlődő nagyvárosias részen kell elhelyezkednie. A lakótelep szomszédságában, a repülőtér területén új telkeket alakítottak ki kereskedelmi, szolgáltató funkciókkal. A Városi Uszoda melletti telket választottam tervezési helyszínül, később a közelben épül majd meg a szabadtéri strand is, és így e három funkció megalapozhat egy kiterjedt szabadidő-, és sportcentrumot.

Helyszín
A reptér területéből leválasztott, mintegy 173.000 m2-es telek jelenleg a Tököl Airport Zrt. tulajdonában áll, de átkerül Tököl Város Önkormányzatához. A tervezett labdarúgó stadion telkének művelési ága a tulajdoni lap szerint kereskedelmi, szolgáltató funkciójú különleges terület. A helyszínen bontásra szánt épületek találhatóak, tervezési szempontból üresnek tekinthető. A környező épületek általában többszintes, szabadonálló lakóházak, de a szomszédban található a város egyik iskolája és az uszoda is, valamint a közvetlen közelben  épül majd egy szabadtéri strand is.

 

Tököli labdarúgó stadion lelátó - Molnár Sándor diplomaterve
9/13
Tököli labdarúgó stadion lelátó - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion lelátó, kispadok - Molnár Sándor diplomaterve
10/13
Tököli labdarúgó stadion lelátó, kispadok - Molnár Sándor diplomaterve

Tököli labdarúgó stadion lelátó, terasz- Molnár Sándor diplomaterve
11/13
Tököli labdarúgó stadion lelátó, terasz- Molnár Sándor diplomaterve

 

 

Tervezett környezet
A lakótelep és a reptér között húzódó kerítés lebontásra kerül, így szabaddá válik az úthálózat is, amelynek közvetlen rákötése van a fővárost a településsel összekötő főútra. A telek déli részén húzódó útról biztosítható a terület fő feltárása, ebből az irányból történhet a közművesítés is. Erre az útra szerveződik a szükséges számú vendég-, személyzeti-, és mozgássérült parkoló. Az út és a tervezett épület között kialakul egy új városi tér, amelyen a zöld szigetek mellett helyet kap egy emelvény is, így a terület alkalmassá válik városi események (fesztiválok, néptánc találkozó stb.) megrendezésére. Az épület átellenes oldalán található a labdarúgó pálya, amelyet egy földfeltöltés vesz körbe, itt találhatóak az állóhelyek. A földtöltés két helyen szakad meg: az épület melletti nyíláson a karbantartó gépek tudják a pályát megközelíteni, a másik helyen pedig sétány vezet be a labdarúgó pálya körüli futópályára, így akár hosszútávfutó verseny is tartható a stadionban. A telek többi területén parkosítás történik, kialakítják a sétányokat és elhelyezik a lakossági használatra szánt kisebb sportpályákat és az ezekhez készülő kiszolgáló épületet, amelyben nyilvános WC kap helyet.

Tervezett épület
A tervezett létesítményt két fő rész alkotja: az épület a nézőtérrel és az ezt lefedő konzolos tető. Az épület teljes egészében monolit vasbeton tartószerkezetű, külső falai átszellőztetett fémburkolatot kapnak. Belső, nem teherhordó válaszfalai gipszkarton anyagúak. A terasz  fordított rétegrendű, beton járólap burkolattal, a tetőfödém szintén fordított rétegrendű lapostető kavicsterítéssel. A déli homlokzatra árnyékoló lamellák kerülnek. Az épület földszintjén a klubhoz tartozó helyiségek találhatók: irodák, tárgyaló, öltözők és edzőterem. Itt kaptak még helyet a jegypénztárak, egy ajándékbolt/trófea szoba, raktárak, karbantartó műhely és kazánház. Az első emelet teljes egészében a közönségé: nagy nézőtér és vizesblokkok találhatók itt, valamint két büfé a hozzájuk tartozó teraszokkal. A harmadik szinten a VIP páholy, a biztonsági irányító helyiség és a tudósító szoba helyezkedik el. A lelátótót lefedő konzolos tető az épülettől különálló szerkezet, szélső pillére húzott, míg közbenső pillére nyomott és befogott. A másik irányú merevítést a két szélső mezőben andráskeresztek biztosítják. Az épület fűtése kazánházból történik, a szellőzést pedig két szellőzőgépház biztosítja, amelyek légcseréje a tetőn keresztül történik. A klímaberendezések a legfelső szint tetején, a lelátó tető alatt helyezkednek el.


Tököl Városi Labdarúgó Stadion

Molnár Sándor
12/13
Molnár Sándor

tervező: Molnár Sándor
konzulensek:
építészet: Kőnig Tamás
épületszerkezetek: dr. Fülöp Zsuzsanna
tartószerkezetek: Csuka Bernát
építéskivitelezés: Klujber Róbert
épületgépészet dr. Fischer György
épületvillamosság: dr. Vidovszky Ágnes

tervezés éve: 2011
bruttó szintterület: 2.750 m2

 

Vélemények (27)
Thoron
2011.07.06.
16:55

http://epiteszforum.hu/node/19063 Eszerint már diplomadíjas! :-) Grat!

másik
2011.07.06.
18:04

@Thoron: azért pontosítanék. a "diplomadíj" fogalomhoz jellemzően hozzátartozik (-zott eddig: hauszmann, mész, stb.) az egyetemektől, tanszékektől *független* merítés, tisztázva vannak a beválogatás szempontjai a jelentkezés határidejével és feltételeivel, és biztosított a független zsűri kiléte. itt egész másról van szó - ez *egyetlen* tanszék néhány diplomázójának saját körükben történő jutalmazása történt. ha igaz amit a szöveg állít és az azévben "frissen végzettek ismertették a diplomamunkákat", akkor a fotók alapján idén *öten* diplomáztak, ebből a tanszék *négyet* tartott külön díjazásra érdemesnek... ebből még az sem következik (bár lehetséges), hogy mindegyik terv ötös lett, az meg a szerencsétlen szóhasználat miatt furcsa, hogy "diplomadíjnak" hívnak egy saját berkeken, tanszéken belüli jutalmazást. persze az igazán szomorú maga a fenti terv, aminek sem az építészeti világa, sem a grafikai megjelenítése, sem a térkezelése (ekkora lebetonozott felületek, óriásparkolók?), sem telepítése nem az ódon falak között eltöltött tanulmányok mélységéről árulkodik. ha ez valóban egy diplomadíjas terv színvonala, akkor tényleg baj van.

Mizsei Anett
2011.07.06.
18:36

@másik: Kedves Másik! A diplomadíjjal, mint intézménnyel az elmúlt években igen szomorú dolog történt-történik. Kezdetben vala ugyebár a MÉK diplomadíja, amit azonban az utóbbi pár évben csak 10 féléves építészmérnök képzésben végző hallgatók nyerhetnek el - illetve pályázhatnak meg. Gondolom egyértelmű, mi az eredmény. A dolog folyománya pedig az a jelenség, hogy mostmár boldog-boldogtalan megalapítja a saját diplomadíjait, hiszen az egykori főiskolák (ma Bsc képzést nyújtó egyetemi karok) is szeretnék, ha kiemelkedő hallgatóik efféle elismerésben részesülhetnének. Így aztán a káosz kiteljesedett, ha valaki közli, hogy diplomadíjas, már senki nem tudja, mire gondoljon, (a fogalom presztízse is kb. ennyi) miközben a Bsc-Msc rendszerben már-már értelmezhetetlen az osztatlan 10 féléves képzés. Csak félve kérdezem: vajon nem lenne izgalmasabb a verseny, ha összeengednénk valamennyi egyetemi építészképzés legjobb diplomázóit egy arénába, és egy független bizottság elbírálná mindet...? Nem lenne-e végső soron kevesebb, de színvonalasabb diplomadíjas terv?

másik
2011.07.07.
00:51

@Mizsei Anett: igen, ez nem tudom hogy ki mindenkinek lehetne a hatásköre - viszont gondolom a "diplomadíj" szó nincs jogilag levédve, így elvileg *bárki* adhat bármilyen diplomadíjat. közben a szóhoz persze hozzákapcsolódik a mész és a hauszmann díj presztízse, de a fentiek miatt ízlésesebb lenne, hogy más (mondjuk szűkebb) körben, más módon történő jutalmazások ne így neveztessenek.

Mizsei Anett
2011.07.07.
06:56

@másik: Ez így igaz. Azoknak a presztízse elveszett, a többinek sincs valami sok, így az egész teljesen értelmetlenné vált. És maguknak a díjazottaknak az öröme is csorbul, mert ők is pontosan érzik a bizonytalanságot, hogy akkor ők most tulajdonképpen mit is kaptak...?

pala99
2011.07.07.
11:02

@Mizsei Anett: nem tudom, hogy ebben az esetben milyen szempontok szerint ítélhetik oda a díjat, nekem azért az hogy egy terv diplomadíjas minden esetben valami követendőt, példát jelent. Mikor először láttam ezt tervet itt az éf-en, gondoltam hát jó elkészült, sikerült és kb. ennyi. Az, hogy még díjazzák is az már kicsit fura, szerkezetileg biztos nagyon jó azt már nem néztem (elnézést érte), az első két tablónál nagyon megakadtam, aztán már csak pörgettem a többit. Egy sima féléves tervnél is követelménynek kellene lenni, egy kis vizsgálódás telepítésben, térszervezésben, környezetalakításban nyújtson valamit. Na ezt én nem láttam. (A grafikát meg sem merem említeni, arra biztos sokan ugranának.)

másik
2011.07.07.
12:56

@pala99: "szerkezetileg biztos nagyon jó" - egy pillanatra ránéztem a metszetre a pdf-ben, csodás: az öltözők feletti részen a lépcsős vasbeton kívülről hőszigetelve van, ahol nincs alatta funkció, ott nincs erre szükség. a szerkezet viszont ugyanolyan maradt, így a hőszigetelés hiánya miatt az emberek egyszerűen beeshetnek az ülések mögé, becsúszhat a lábuk. aztán biztos volnának még csemegék, akinek van hozzá energiája.

berkesrozi
2011.07.05.
06:44

Engem pár technikai dolog ingatott meg, a cikkel kapcsolatban, és persze a hozzászólások(k) alapján. Az építészfórumra felkerülhetnek olyan diploma tervek, amik nem kiemelkedően magasak (diplomadíjasok)?

lőke ferenc
2011.06.29.
20:32

Kedves Sándor! A gondosan elkészített diplomaterv, a kiérlelt telepítés alapos helyismeretről tanuskodik. Alázatos, lelkiismeretes munkát láthatunk a mellékelt csatolmányban, az odafigyeléssel elkészített részletrajzokon keresztül átgondolt szerkezeti megoldásokat találunk megfelelő anyaghasználattal párositva. Gratulálok a szépen megoldott mérnöki feladathoz! Sajnos azonban ezen túlmenőleg nem jutott a terv, az építészet hiányzik belőle... bár tudom ez szubjektív, de azt hiszem ebben az esetben kijelenthető hogy a Világ nem itt tart... Még akkor is, ha egy kisléptékü sportlétesítmény esetében nehezebb út vezet a funkcionalitáson túlmutató építészetileg is jó megoldáshoz... talán pont ezért nem is annyira érzem megfelelőnek a témaválasztást egy építész diplomamunkához, inkább tartanám a leírás alapján egy urbanisztikai feladatnak. Mindezek ellenére (vagy épp mellette) gratulálok a munkához, mert az akarás és a belefektetett munka mindenképpen érződik rajta! Még egy gyakorlati megjegyzést tennék: a FIFA és az UEFA javaslata alapján új telepítésű futballpályáknál törekedni kell az észak-dél tengelyű elhelyezésére a pályának, mert ebben az esetben elkerülhető a sültössapkás kapusok látványa és a nap okozta potyagólok sem szolgáltatnak beszédtémát. - azt hiszem ezen a helyen ennek nem lett volna fizikai akadálya...

Molnár Sándor
2011.06.30.
09:21

@lőke ferenc: Kedves Lőke Ferenc! Köszönöm az építő kritikáját és egyetértek vele, mert nagyon jól látja a dolgokat. Valóban sok időbe telt az épület funkcionális kialakítása, hogy minden pontosan ott legyen ahol annak lenni kell és az megfelelően tudjon működni, valamint megfeleljen az előírásoknak is. A leadás előtt egy hónappal nekem is be kellett látnom, hogy ez túl nagy feladat egy félévre, de mindenképpen be akartam fejezni az egyetemet még ha ezzel a tervemet építészetileg nem is tudtam 100%ra fejleszteni, ezt vállalom. Az észak-dél tengelynek akkor utánanézek, mert én még ÉNY-DK-ről tudtam.

zapata
2011.06.29.
07:41

Ha jól nézem a Google-t, legalább 15 lakóházat ledózerol ez a diplomaterv. Ez azért még tán diplomatervben is túlzás.

Molnár Sándor
2011.06.29.
08:00

@zapata: Kedves zapata! A repülőtér területén omladozó romos elhanyagolt hangár és egyéb katonai létesítmények találhatók melyek bontásra fognak kerülni az elkövetkezendő években, lévén, hogy kereskedelmi és szolgáltató épületek (hipermarket) fognak épülni. A reptér rendezési tervén is láthatóak, hogy ezek az épületek bontásra vannak ítélve.

racsostarto
2011.06.29.
17:05

@Molnár Sándor: Tömegképzés a mérnökképzésbe is lehetne a cikk címe... Sándorom ! leírtam hogy a konzulenseket minősíti hogy ilyen terveket átengednek... nem Téged szerettelek volna megbántani ! Te nyilván sűrűn bólogattál a konzulensek ötlethalmazaira...

Pákozdi Imre
2011.06.29.
18:15

@racsostarto: Olvasva ezeket a riposztokat, folyamatosan a hangvétel csípősségére, helyenkénti durvaságára terelődik a figyelmem. (Akárcsak Turai és MCS urak félreértésektől zsúfolt írásbeli lökdösődése kapcsán.) Talán az a baj, hogy az építészek egyszerre hiszik, hogy egzakt tudományt művelnek és hogy művészemberek, méghozzá sajátos megoszlásban: a saját épületek koncipiálása a művészemberi lény által, a mások művének bírálata viszont a szakma technikai vonatkozásainak fölényes ismerete nevében történik. Mindenesetre a mérce kettős, a hangnem pedig gyakran nélkülözi a megértés és a belátás bármely árnyalatát.

Pákozdi Imre
2011.06.29.
05:54

Az a betonkeretes-kazettás homlokzat százezerszer lejárt és lejáratta magát az ötvenes - hetvenes évektől kezdve. Nagyon kevés kivételtől eltekintve általános tapasztalat, hogy a keret letöredezik és a vízmegfolyások által (a kicsapódó mésztől piszkosfehér) csíkokkal szabdalttá válik. Ha van tanulsága a látszóbetonból készült, nyílt téri homlokzatok elmúlt hatvan éves történetének, akkor az, hogy ezek idővel igencsak megcsúnyulnak. Ld. akár a Villányi úti Corvinus Kertészeti Kar betonlamellás könyvtárát vagy Candighar híres épületeit...

Molnár Sándor
2011.06.29.
08:01

@Pákozdi Imre: Kedves Pákozdi Imre! Teljesen egyetértek az Ön véleményével a látszóbeton homlokzatokkal kapcsolatban, de ezen az épületen fémlemez burkolat van mindenhol.

Pákozdi Imre
2011.06.29.
09:02

@Molnár Sándor: Igen, bocsánat, írja is: "külső falai átszellőztetett fémburkolatot kapnak."

racsostarto
2011.06.28.
20:15

A tartószerkezet túlméretezett, a telepítés és tereprendezés az épület körül kidolgozatlan és koncepció nélküli, a tömeg pedig borzalmas... és ez inkább a konzulenseket minősíti... Ez BME ????? vicc :-)))

Molnár Sándor
2011.06.29.
08:06

@racsostarto: Kedves racsostarto! A tartószerkezet azért tűnik túlméretezettnek, mert a tető ugrálása csak így volt megoldható. A telepítéssel és tereprendezéssel eddig a tervet látott kb 50 db építésznek és városépítésznek sem volt semmilyen problémája sőt támogattak benne. A tömegről alkotott vélemény pedig mindig szubjektív.

másik
2011.06.29.
08:21

@Molnár Sándor: "azért tűnik túlméretezettnek, mert a tető ugrálása csak így volt megoldható" - azaz nem csak tűnik, hanem valóban túlméretezett, pusztán (rá nézésre nem túl erős, sőt...) formai okokból. "A tömegről alkotott vélemény pedig mindig szubjektív" - bocsánat, de az épület formálásán is az 'igényességnek' ez a foka látszik csupán... azért az elmúlt 5000 év építészete ennél alaposabb megfontolásokra is okot adhatott volna (vagy az egyetem 5 éve... bocs).

Molnár Sándor
2011.06.29.
08:44

@másik: Kedves másik! Sajnálom, hogy Önnek ez a véleménye. Végül is diplomát ért a terv, úgyhogy azért annyira nem lehet rossz...

másik
2011.06.29.
10:11

@Molnár Sándor: (sajnos lehet, mint a fentiek mutatják... annál már csak a hozzászólásokra adott válaszok szomorítanak el jobban: a védekezés hol a szubjektivitás mögé bújik, mint korábban, hol tekintélyek ítéletére ("diplomát ért a terv" - de pont fent láttuk az ellenkezőjét is valakitől: "Ez BME???"). bárminemű igényesség számomra ott kezdődik, hogy egy terv - és szerzője - kiáll magáért, érvekkel válaszol, és nem takarózik hol ezzel, hol azzal.)

natia
2011.06.29.
10:16

@másik: másik te figy belinkeled a saját diplomád? kíváncsi lettem

másik
2011.06.29.
10:24

@natia: (mert?... itt a tököli sportlétesítményről van épp szó - vagy tévedek? és hogy arról is legyen (és ne mondjuk rólam), azt szorgalmazom fent is - a hozzászólásonként változó érvelések/takarózások helyett. egy világos kérdéshez vagy világos válaszhoz nem hiszem hogy életrajzot kéne csatolni.)

natia
2011.06.29.
10:34

@másik: én meg azt szorgalmazom, hogy jó lenne, ha a hozzászólások hangneme közelítene vajmi intellektuális stílushoz nem ez te ki vagy itt ez nevezed diplomának izéhozé, kb. ezért vagyok kíváncsi, hogy a gyalázó fikandrók (alias fikázók) hogy csinálták, hogy ilyen magas lóról szólnak alá. ezek miatt fel sem toltam az építészfórumra az enyém. a kommented elején a "mert?..." elég introduce-nak ;)

másik
2011.06.29.
10:40

@natia: "te ki vagy itt ez nevezed diplomának" - nem írtam ilyet, a tervről beszéltem/kérdeztem. "gyalázó fikandrók (alias fikázók)" - nem gyaláztam, ilyen stílusban nem beszéltem (nem is fogok). nem tudom, a hangnememben mi volt a kifogásolgató - de ne mástól idézz, ha engem kritizálsz. tényleg érdekel, bár a tervről a véleményed jobban. "a "mert?..." elég introduce-nak" - a "mert?" egy kérdés, kíváncsi voltam, miért tartod fontosnak, választ reméltem rá. De kíváncsi vagyok a fenti tervről alkotott véleményedre is - itt ugyanis az a téma. üdv.

iwel
2011.06.29.
10:46

@natia: tényleg másik, linkeld már be a diplomád légyszíves !

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk