építészet : környezet : innováció

XIII. kerületi városközpont az Árpád hídnál

Rangsorolás nélkül megvételben részesült 16. sorszámú pályamű, szerzői:
SLIDFILL Kft.
Tóth Gábor, Mihályi Ákos, Lőrincz Áron

Rangsorolás nélkül megvételben részesült 16. sorszámú pályamű, szerzői:
SLIDFILL Kft.
Tóth Gábor, Mihályi Ákos, Lőrincz Áron

 

XIII. kerület Városközpont
XIII. kerület Városközpont
XIII. kerület Városközpont
XIII. kerület Városközpont
XIII. kerület Városközpont
XIII. kerület Városközpont
XIII. kerület Városközpont

Részletes bírálat:
A javaslat négy különböző magasságú, hosszúságú, de azonos szélességű észak-dél irányultságú karcsú „épületlappal” kíván intenzív városközpontot teremteni, nem tagadva azok származtatását a helyszíntől északra és nyugatra eső panelházakból. Az épületsávok egymástól azonos távolságokra települnek. Az így kialakított térszerkezet nem reagál a közlekedési csomópont átlós helyzetére, a Visegrádi utca tengelyére. Kapcsolatot biztosít ugyan az Esztergomi út felé, de az ott lévő négyszintes lakóépületbe ütközik.

Nem jelöl ki újabb gyalogos kapcsolatokat a másik három térnegyed felé.
Területfelhasználása ellentmondásos. Az épületsávokkal felszabdalt területen sikertelen a „városi tér” kijelölése. Burkolt városi teret jelöl kedvezőtlen helyzetben, az Esztergomi út és a hídfelhajtó által meghatározott háromszögben. Intenzív zöldterületet kedvező helyen, az Esztergomi út és az Árboc utca sarkán jelöl ki.
A közösségi funkciók a Metró peronszintjére telepítettek, a térszint felé négyzetes nyitott födémáttöréssel, míg a szint többi része parkoló. A Metró-aluljáró felől, az első két épületsáv között van kapcsolat, a szintkülönbséget tereprendezéssel hidalja át.
Vonzó az „épületlapok” karcsúsága, emelkedésük irányultsága. Előnyös az iroda-hotel épületek traktusmélységei, racionális belső térszervezésük, megnyugtató professzionális épületmegjelenésük.

Ennek ellenére mechanikusságuk kizárja a meglévő városszövetből táplálkozó városközponti lét sokféleségét, esetlegességeit, lüktetéseit. Túlszabályozottságuk akadályozza a négy térnegyed nehezen végrehajtható, de áhított összekapcsolását. A javaslat szellemisége (a nyilvánvaló ütemezhetőség ellenére) leegyszerűsítő törekvésével nem képes folyamatos rendező erővel hatni a jelenlegi kaotikus közlekedési, területfelhasználási, beépítettségi helyzetre.

A Váci út menti legmagasabb épületének megépíthetősége a jelenlegi szabályozások megváltoztatását igényli ugyan, de a megvalósítás ütemezhetősége miatt mégsem irreális javaslat.

Közlekedési javaslatai a csomópontot mai állapotában meghagyják, lényeges átépítésekkel nem számolva, de a gyalogos kapcsolatokat, a Metró mai -1. szintjén lévő aluljárójára szervezik át. A mélygarázs rámpákat az Árboc utcára nyitják. Tekintettel a rendkívül nagy parkolószámra, (négyezer db), ez a Árboc utcának elviselhetetlen terhelést jelentene. Kedvező javaslat a Volán megállók Árpád-hídi felhajtó oldalán történő elhelyezése.

Összességében a jó színvonalú építészetet tükröző javaslatból hiányzik a városszerkezetet mozgósító, formáló strukturális erő. Kulturált épületek kulturált egymásmellettisége önmagában még nem eredményezi ezt.


A pályaművet a Bíráló Bizottság építészeti gondolatai, és annak színvonalas megfogalmazása miatt 1 millió forintos megvételben részesíti.

vélemény írásához jelentkezzen be »