Közélet, hírek

A BME Építőművészeti Doktori Iskola felvételi hirdetménye | 2024

1/2

Hirdetés
?>
?>
1/2

A BME Építőművészeti Doktori Iskola felvételi hirdetménye | 2024
Közélet, hírek

A BME Építőművészeti Doktori Iskola felvételi hirdetménye | 2024

2024.03.18. 16:45

A BME Építőművészeti Doktori Iskola felvételt hirdet a 2024/2025 tanévvel induló DLA-képzésére.

A jelentkezés és felvétel követelményeit a BME DHSZ, valamint az Építőművészeti Doktori Iskola (továbbiakban ÉDI) Működési Szabályzata tartalmazza. A dokumentumok és a jelentkezéshez szükséges adatlapok elérhetők az ÉDI honlapján.

A képzés célja

A BME Építőművészeti Doktori Iskolájának képzési célja az építészetről való átfogó és rendszerezett gondolkodás és a résztvevők személyes kreatív képességének fejlesztése, különös figyelemmel az új típusú környezeti kihívásokra, az építészet közösségi aspektusainak erősödő jellegére. Szűkebb értelmezésben az ÉDI képzési célja kettős: egyrészt hivatásukat a legmagasabb szinten művelő építészek képzése, másrészt az építészképzés oktató-utánpótlásának biztosítása. Az iskola művészeti jellegéből adódóan elsősorban alkotói habitusú építészek jelentkezését várjuk.

A képzésben való részvétel formái

A doktori képzésbe kétféle módon lehet bekapcsolódni: a négyéves szervezett képzésre, vagy egyéni felkészülőként a komplex vizsgára való jelentkezéssel. Az egyéni felkészülést azoknak ajánljuk, akik már jelentős és publikált alkotói teljesítménnyel rendelkeznek.

A felvételi eljárás tervezett határidői és menete négyéves képzésre jelentkezőknél

Jelentkezési határidő: 2024. június 10.
A jelentkezési anyagot e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI titkárának.

Felvételi vizsga időpontja: 2024. június 26. szerda, külön értesítés szerint.
Felvételi vizsga helye: BME K.210.

Értesítés a felvételi eljárás eredményéről:
A Felvételi Bizottság értékelését követően a DIT ajánlást fogalmaz meg a Dékán számára. A felvételről végső döntést a Dékán hoz, erről írásbeli értesítést ő küld legkésőbb 2024. július 31-ig. 

Felvételi Bizottság:

Elnök:

 • Szabó Levente DLA egyetemi tanár

Tagok:

 • Molnár Csaba DLA egyetemi docens
 • Nagy Márton DLA egyetemi docens
 • Szabó Árpád DLA egyetemi docens
 • Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár
 • Bun Zoltán PhD c. egyetemi docens
 • Meghívottként, tanácskozási joggal: témavezetők

Benyújtandó dokumentumok a négyéves képzésre jelentkezők esetén

 • szakirányú, legalább jó minősítésű, mesterszintű egyetemi oklevél
 • legalább két év igazolt tervezőirodai gyakorlat
 • B2 szintű komplex államilag elismert angol nyelvvizsga
 • jelentkezési lap kitöltése ÉDI_M01 melléklet szerint
 • portfólió benyújtása a meghatározott tartalommal ÉDI_M02 melléklet szerint
 • kiállítási tabló benyújtása ÉDI_M03 melléklet szerint
 • max. 1 oldal terjedelmű témafelvetés az első tanév kutatási elgondolására vonatkozóan

Akkreditált témavezetők

Témavezető lehet a BME főállású dolgozója vagy Professor Emeritusa, aki megfelel az ÉDI Működési Szabályzatában meghatározott követelményeknek. Ugyanezen feltételek mellett témavezető lehet a BME-vel doktori képzésre együttműködési megállapodást kötött két intézmény, a Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszék és a Győri Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék főállású oktatója is.
Egy témavezetőnél legfeljebb négy doktorandusz lehet. A fogadókészséget a jelentkezőnek előzetesen egyeztetni szükséges a választani kívánt témavezetővel, illetve az érintett tanszék vezetőjével. 

2/2

A felvételi eljárás tervezett határidői és menete egyéni felkészülőknél

Jelentkezési határidő: 2024. június 10.
A jelentkezési anyagot e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI titkárának.

Felvételi komplex vizsga keretében, időpontja: 2024. június 25. kedd, külön értesítés szerint
Felvételi vizsga helye: BME K.210.

Értesítés a felvételi eljárás eredményéről:
A Felvételi Bizottság értékelését követően a DIT ajánlást fogalmaz meg a Dékán számára. A felvételről végső döntést a Dékán hoz, erről írásbeli értesítést ő küld legkésőbb 2024. július 31-ig. 

Komplex vizsgabizottság, egyben Felvételi Bizottság:

Elnök:

 • Szabó Levente DLA egyetemi tanár

Tagok:

 • Dúll Andrea PhD, DSc egyetemi tanár
 • Bun Zoltán PhD c. egyetemi docens
 • Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár

Benyújtandó dokumentumok egyéni felkészülők esetén

 • szakirányú, mesterszintű egyetemi oklevél
 • legalább öt év igazolt tervezőirodai gyakorlat
 • B2 szintű komplex államilag elismert angol nyelvvizsga
 • jelentkezési lap kitöltése ÉDI_M01 melléklet szerint
 • portfólió benyújtása a meghatározott tartalommal ÉDI_M02 melléklet szerint
 • egyéni munkaterv ÉDI_K04 melléklet szerint

Egyéb általános információk

A benyújtandó dokumentumok sablonjait az ÉDI titkárától e-mailben lehet kérni vagy az ÉDI honlapjáról letölthetők.
A felvételi eljárás díja: 10000 Ft, amit a jelentkezési határidőig, a BME 10032000-01425279-00000000 számú számlájára kérünk átutalni, a közleménybe azt írva, hogy: pk: HS00300053 ft: 370020 és a jelentkező neve. z utalást lehetőleg még aznap kérjük igazolni, az ÉDI titkárának küldött e-mailben, a számlázási név és cím megadásával.

Az iskola állami ösztöndíjas és önköltséges státuszba is vesz fel hallgatókat. Az önköltség tandíjfizetési kötelezettséget jelent, amit a hallgató helyett szponzor is megtéríthet. Egyéni felkészülők esetében a részvétel önköltséges.

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

Az ÉDI vezetője (2024. július 1-től): Szabó Levente DLA, egyetemi tanár
Az ÉDI titkára: Karner Anikó
Honlapok, melyekről a hivatkozott információk és az elérhetőségek letölthetők: http://dla.bme.hu/

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.