Technológia

A gazdasági válság és hatása az irodabútor piacra

1/11

Kinnaprs

?>
Kinnaprs
?>
Kinnaprs bútorok
?>
Kinnaprs gyár
?>
Kinnaprs London
?>
Kinnaprs London
?>
Kinnaprs London
?>
Kinnaprs London
?>
Kinnaprs London
?>
Kinnaprs London
?>
Scherer Márton Kinnaprs belsőépítész
?>
Soltész Tiberius a Kinnaprs ügyvezető igazgatója
1/11

Kinnaprs

A gazdasági válság és hatása az irodabútor piacra
Technológia

A gazdasági válság és hatása az irodabútor piacra

2013.05.17. 08:18

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Magyarország

Cég, szervezet:
Kinnarps

Az irodapiaci mozgásokhoz: költözésekhez, bővülésekhez, új bérleti tranzakciókhoz kapcsolódó beszerzések a Kinnarps árbevételének jelentős részét képezik, az irodai megoldások piaca és az ingatlanpiac irodapiaci szektora között erőteljes szimbiózis van.(x)

A 2008-2010 közti időszakban, a válság begyűrűzésekor az építőipari beruházások befagytak és ezzel együtt az ingatlanpiaci tranzakciók is. Ez természetesen a bútoros cégek munkájára is jelentős hatással volt és egyfajta piactisztulás, a gyengébb (garázs bt.) cégek lemorzsolódása lett a
következménye. 

2010 utolsó negyedévében elindult egy költözési hullám az alacsonyabb kategóriás irodaházakból a magasabb és ezzel együtt a modernebb, költséghatékonyabb területekre. Ez a trend főként annak volt köszönhető, hogy a bérlők egyrészt költségcsökkentési megfontolásból hatékonyabb kialakítású
irodaházakat kerestek, másrészről pedig erős pozícióban voltak az irodabérleti piacon, ezért előnyös feltételekkel bérelhettek maguknak területeket.

Kinnaprs bútorok
2/11
Kinnaprs bútorok

Rövidtávon ezek a költözések, illetve a csekély mennyiségű újonnan betelepülő cégek tették ki az irodabérleti tranzakciók 40-45 %-át és így éves szinten 6% bővülési aránnyal közösen biztosították a túlélést. Ennek köszönhetően 2012-re több versenytárssal együtt árbevétel tekintetében a Kinnarps szinte visszakapaszkodott a válság előtti szintre. A válság előtt az 5 legnagyobb irodabútorforgalmazó cég árbevétele egyenként 600 millió-1milliárd forint között mozgott, ami 2009-re átlagosan 32%-al lecsökkent. Annak ellenére, hogy egyes cégeknél már a következő évben elkezdődött a növekedés, sokan még most sem érték el a válság előtti pénzügyi eredményüket, mivel a fejlődés
ütemét rendkívül megnehezíti, hogy a kereslet csökkenése miatt ugyanazon árbevétel mögött sokkal több munka és sokkal kisebb nyereség párosul.

A hazai piac szereplői
A magyarországi irodabútor piac szereplőinek köre tevékenységük szempontjából rendkívül cizellált. A piac vizsgálatakor 2 fő csoportra irányul kiemelt figyelem: a gyártó és forgalmazó illetve a csak forgalmazó cégekre.
Arányait tekintve az 5 legnagyobb gyártó és forgalmazó cég árbevétele a teljes piaci volumen közel 37%-át, a kizárólag forgalmazó vállalatoké a piac 16%-át fedi le. A piaci részesedés előbbi csoport esetén 5-10% körül mozog, utóbbi csoportnál 2-6% között. A piaci volumen maradék 47%-át az 1%-nál kisebb piaci részesedésű cégek fedik le. 

Kinnaprs London
4/11
Kinnaprs London

A globális változások hatása a Kinnarps működésére
A megváltozott piaci körülmények nemzetközi szinten is új kihívások elé állították a Kinnarps-ot. Az új beszerzések hiánya és az ügyfelek erős alkupozíciója, a kiélezett verseny minden országban a bútorpiacon is markáns trendként volt érzékelhető.

Az új kihívások azonnali megoldást kívántak, ezért egy globális vállalati átvilágítást követően a régi értékeket (őszinteség, lojalitás, alázat, minőség, átláthatóság) szem előtt tartva vállalati struktúraváltás és folyamat-optimalizáció vette kezdetét a Kinnarps-nál, ami főként az értékesítési stratégiára vonatkozott:

  • Bővítésre került a Kinnarps termékpalettája is egy német bútorgyártó cég felvásárlásával és piacképes termékeinek beintegrálásával.
  • Az értékesítési folyamatoknál nagyobb hangsúlyt kaptak az előrejelzések és a pro aktivitás, amelyek tudatos akcióterveket és hatékonyabb értékesítési folyamatokat eredményeztek. 
  • Az új ismeretek elsajátítására a személyes tréningek mellé Kinnarps Academy névre keresztelt webes alkalmazást fejlesztett a társaság.

A magyarországi stratégia átalakulása
A nemzetközi irányelvekkel összehangoltan a magyarországi működés is megváltozott. 

Kinnaprs London
8/11
Kinnaprs London

2012. március 1-től Soltész Tiberius vette át az ügyvezetői feladatokat. Az ő nevéhez kötődik a cég új működési stratégiájának kialakítása, amely egy decentralizáltabb szervezeti struktúra, valamint jelentősen szélesebb termék-, és szolgáltatáspaletta kialakítását jelentette.

Az eredményességhez professzionális hozzáállás, széles termékpaletta, komplex szolgáltatáscsomag és rendkívül nagy rugalmasság kell. Ezt felismerve a vállalat jelentős mértékben diverzifikálta termékés szolgáltatáspalettáját, új márkákkal és bútorcsaládokkal több árszinten is bővítette a kínálatot annak érdekében, hogy a piacon felmerülő igényeket minden szinten költséghatékonyan, személyre szabottan tudja kielégíteni.

Ennek a stratégiának egyik legnagyobb eredménye, hogy az idén átadott Green House irodaház új bérlői közül a legtöbben a Kinnarps csapatát választották új munkakörnyezetük kialakításához.

Új irányok, új megoldások a Kinnarps-nál
Az új struktúrában a kapcsolati háló kiépítése és ápolása jelentős hangsúlyt kapott, és ezzel együtt a szakmai szervezetekkel, tömörülésekkel való együttműködés is, amelyek kiváló színterei az ilyen jellegű kapcsolatépítésnek.

Az új vállalati stratégia keretében a Kinnarps igyekszik a kereskedelmi kamarákkal, a zöld szervezetekkel és a felsőoktatási intézményekkel minél szorosabbra fűzni szakmai kapcsolatait és kölcsönösen segíteni egymás működését.

Kinnaprs London
9/11
Kinnaprs London

Ennek egyik példája a szeptemberben meghirdetett pályázat a MOME bútortervező szakos hallgatói részére, amely során nem csak saját kampuszukat gondolták újra a pályázó hallgatók, de nemzetközi szakmai ismereteket is szerezhettek, mivel munkájukat neves hazai és külföldi tervezők, designerek
segítették.

Hasonló kezdeményezést indított a Kinnarps a BME-vel is, szeptembertől kezdve a terméktervező hallgatók fogják első körben tesztelni az új iskolák számára készült Kinnarps bútorcsaládot. A tesztelés tapasztalatai és javaslatai bekerülnek a vállalat fejlesztési folyamatába.

Next OfficeTM koncepció, fenntarthatóság és transzparencia
A nemzetközi trendekhez igazodva pár év csúszással a magyarországi ingatlanfejlesztés terén a fenntarthatóság és a transzparencia került fókuszba, az irodai munkahelyek kialakításánál pedig egyre növekvő trendé vált az „Y-generáció" igényeinek kielégítésére való törekvés.

Ez a generáció a korábbiaktól eltérően sokkal tudatosabb preferenciákkal rendelkezik munkahelyét és életvitelét tekintve. Kitűnően eligazodnak a legújabb trendek között, fontos a munka-magánélet egyensúly, a munkahelyen jól szeretnék érezni magukat és munkavégzésükhöz csupán egy okostelefon és egy laptop szükséges, tehát kevésbé helyhez kötöttek. Emellett fontos számukra a környezettudatosság és a karrierépítés lehetősége, ezért olyan környezetben szeretnek dolgozni, ahol kiélhetik kreativitásuk és az íróasztaltól elszakadva akár kávézóban, babzsák fotelben végezhetik munkájukat.

Ezek a megváltozott munkavégzési módok új innovációt követelnek, ezért a Kinnarps sok éves nemzetközi kutatásra alapozva idén márciusban bemutatta Next Office névre hallgató koncepcióját, amely ezekre a megváltozott igényekre nyújt egyszerre gazdaságos és modern megoldást optimalizáltabb terület-kihasználás mellett.

Soltész Tiberius a Kinnaprs ügyvezető igazgatója
11/11
Soltész Tiberius a Kinnaprs ügyvezető igazgatója

A fenntarthatóság jelentősége Magyarországon legmarkánsabban az ingatlanpiacon figyelhető meg, főként az épületek energetikai kialakítása/fejlesztése terén. Ma már minden újonnan épülő irodaház LEED vagy BREAM minősítés megszerzésére törekszik.

A Kinnarps irodaháza is a fenntarthatóság és energiahatékonyság szellemében épült, amely átadásakor 2006-ban a Váci úti irodafolyosón az első intelligens épületek egyikeként kezdte meg működését. A transzparencia terén svéd cégként egyértelmű a vállalat számára a korrupció kizárása. A Kinnarps
szívesen adja nevét olyan kezdeményezésekhez, amelyek a versenyszféra ilyen irányú megreformálását szolgálják, így rendszeresen ad otthont ilyen témában rendezett konferenciáknak, kerekasztal beszélgetéseknek.

A magyarországi piac ezen a területen természeténél fogva jelentős tudatformálásra szorul. Ennek a tudatformáló szerepnek a betöltésére törekedve a Kinnarps igyekszik best partice jelleggel példát mutatni a környezettudatos, ergonomikus megoldások valamint a transzparencia terén. Hogy milyen irányba fog fejlődni az ingatlan és vele együtt a bútorpiac? Nehéz megjósolni. Az elmúlt évben a Kinnarps legtöbb ügyfele a BPO/SSC (Shared Service Center), az információtechnológia, a gyógyszergyártó és a szolgáltató szektorból került ki, emellett kisebb részben ugyan a gyártó vállalatok és a pénzügyi szférában tevékenykedő cégek domináltak. Ezekre a tapasztalatokra
alapozva rendkívül markáns lesz a shared service centerek továbbterjedése és a gyártó cégek uniós pályázati pénzekből finanszírozott fejlesztései.

(x)

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk