Közélet, hírek

A MÉK javaslatai a koronavírus-járvány okozta hatások enyhítésére

1/2

A MÉK javaslatai a napokban folytatott felmérések alapján rajzolódtak ki

A MÉK javaslatai a napokban folytatott felmérések alapján rajzolódtak ki, Fotó forrása: Magyar Építész Kamara honlapja

Hirdetés
?>
A MÉK javaslatai a napokban folytatott felmérések alapján rajzolódtak ki
?>
A MÉK javaslatai a napokban folytatott felmérések alapján rajzolódtak ki, Fotó forrása: Magyar Építész Kamara honlapja
1/2

A MÉK javaslatai a napokban folytatott felmérések alapján rajzolódtak ki

A MÉK javaslatai a napokban folytatott felmérések alapján rajzolódtak ki, Fotó forrása: Magyar Építész Kamara honlapja

A MÉK javaslatai a koronavírus-járvány okozta hatások enyhítésére
Közélet, hírek

A MÉK javaslatai a koronavírus-járvány okozta hatások enyhítésére

2020.04.22. 18:36

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Magyarország

Cég, szervezet:
Magyar Építész Kamara

A Magyar Építész Kamara saját honlapján tette közzé az elmúlt napokban folytatott felméréseinek eredményét és elemzését, amelyek a járvány okozta helyzet stabilizálására keresnek enyhítő megoldásokat az építészeti tervezés és az építőipar területén.

A Kamara saját kidolgozott javaslatait eljuttatta a Miniszterelnökségnek és az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak. Az Építészfórumon a MÉK hivatalos oldalán elréhető leírást továbbítjuk Olvasóink felé.

A napjainkban tomboló koronavírus-járvány rengeteg áldozatot szed világszerte és hazánkban is. Az elsődleges cél az élet védelme, az egészség megőrzése, ugyanakkor kezdettől fogva látszik és érezhető, hogy a járványhelyzet és a védekezés súlyos gazdasági következményekkel, gazdasági visszaeséssel fog járni. Vannak ágazatok, amelyek az első pillanatban megtapasztalták ezt a hatást, a gazdaság komplett szegmensei álltak le, lehetetlenültek el. A gazdasági mentő csomag első kedvezményezettjeinek mindenki számára nyilvánvalóan ezeknek az ágazatoknak kell lenniük.

Az építészeti tervezés, az építőipar nem tartozik azon ágazatok közé, amelyek ebben az első körben szenvedik meg a jelen helyzetet. Ugyanakkor mindannyian tapasztaljuk már, hogy lassulnak, leállnak különböző beruházások, ellehetetlenülnek tervezési feladatok. Ennek a folyamatnak a hossza, a vége még nem látható, éppen ezért a hatása sem mérhető, azonban az mindenképp becsülhető, hogy súlyos következményekkel jár. Szakmai Kamaraként az a feladatunk, hogy jelezzük ezeket a negatív jelenségeket a döntéshozók felé, hogy igyekezzünk mérsékelni ennek a folyamatnak a negatív hatásait mind a gazdaságra, mind az építőipari ágazatra, mind pedig a Kamaránk tagjaira!

Fontos annak rögzítése, hogy a késleltetett negatív hatás a járvány elmúltával is érezhető lesz. Az építőipar jellegéből adódóan lassabban reagál, lassabban áll le, de még lassabban indítható újra. Éppen ezért elsődleges nemzetgazdasági érdek, hogy ezt a leállást elkerüljük, hiszen a gazdaság csak abban az esetben indítható mielőbb újra, ha lesznek beruházások, és azok mielőbb elkezdhetők, amelyhez elengedhetetlen, hogy a beruházás előkészítés, a tervezés folyamatos legyen a járvány ideje alatt is.

Annak érdekében, hogy ez biztosítható legyen, a Kamaránk az elmúlt napokban országos online felmérés keretében kérdezte meg a szakmagyakorlók teljes körét arról, hogy mit tapasztalnak a gyakorlatban, mik a kilátásaik és milyen intézkedéseket tartanának szükségesnek.

A 9685 aktív szakmagyakorló közel 30 %-a, 2777 ember válaszolta meg a kérdőívet, azaz nagyon erős mandátumot adott a MÉK számára, a véleményük képviseletére.

A felmérésből kiderül, hogy a szakmagyakorlók közel 80 % vállalkozóként végzi a tevékenységét, és ezen belül mintegy 96 % egyéni vállalkozó, vagy mikrovállalkozás. Ezt fontos rögzíteni, mert csak azok a kormányzati intézkedések, gazdaság élénkítő csomagok tudnak közvetlenül segítséget nyújtani számukra, amelyek ebben a léptékben is elérhetőek. Annál is inkább fontos a gazdaságélénkítés általános célján túl, a mai-holnapi közvetlen segítségnyújtás, mivel a vállalkozások 2/3-a rendelkezik 3 hónapnál rövidebb tartalékkal, és tekintettel arra, hogy a jelenlegi prognózisok szerint a járvány ennél sokkal hosszabb lefolyású, ezért ezeknek a vállalkozásoknak nemcsak a hosszú távú munkát, hanem a pénzügyi túlélést, a puszta létfenntartást is biztosítani kellene.

A vállalkozások közel 3/4-e igyekszik elkerülni a létszám leépítéseket, azonban a vállalkozások 11 %-a a tevékenység felfüggesztésével, a vállalkozás megszűnésével számol. A kormányzati szándékkal megegyezően mindenképpen arra kell törekednie minden döntéshozónak, hogy a munkahelyek valóban megőrizhetőek legyenek, és ehhez a megfelelő segítséget az érintettek megkapják.

A szakmagyakorlók jelentős része átállt az otthoni munkavégzésre, azonban ennek hatékonyságát csökkenti az informatikai infrastruktúra állapota, a kapcsolattartás nehézsége a projekt többi résztvevőjével, a járvánnyal kapcsolatos egyéb intézkedések hatása (kijárási korlátozások, online iskolai oktatás, stb). Az eltelt rövid idő alatt a szakmagyakorlók negyedénél már konkrétan jelentkeztek a beruházások lelassulásából, leállásából, a megrendelések, tervezői szerződések visszamondásából adódó problémák, amelyek az idő múlásával várhatóan jelentősen növekedni fognak. A szakmagyakorlók mintegy 66 %-a úgy becsüli, hogy a járvány elmúltával legalább fél évig tarthat, amíg a járvány előtti gazdasági eredményeket el tudja érni, azaz olyan távlatú intézkedések szükségesek, amelyek legalább ezt az időszakot lefedik.

Mindezekre tekintettel a gazdaság újraindíthatósága, a munkahelyek megőrzése, a szakmagyakorlók védelme érdekében a Magyar Építész Kamara az alábbi intézkedéseket javasolja:
 

1. Beruházás ösztönzés, gazdaság élénkítés:

Javasoljuk az állami és önkormányzati beruházások folytatását, a jövőbeli projektek előkészítésének, tervezésének, terveztetésének előrehozását.

Javasoljuk a lakásépítéshez kapcsolódó kedvezmények fenntartását, kibővítését (CSOK, 5 %-os ÁFA visszaállítása).

Javasoljuk a már bejelentett intézkedésekben szereplő "rozsdaövezet" fogalmának jogszabályi tisztázását, valamint az ezen övezetek beépítését lehetővé tevő településrendezési tervek soron kívüli, sürgősségi eljárásban történő elkészíttetését!

Javasoljuk államilag finanszírozott bérlakás építési programok indítását, a középület állomány régóta tervezett kataszterének elkészíttetését.

Javasoljuk kedvezményes beruházás ösztönző hitelkonstrukciók bevezetését.
 

2. Adó- és járulékfizetési kedvezmények:

Javasoljuk a már bevezetett KATA kedvezmények kiterjesztését a Magyar Építész Kamara szakmagyakorlóira a veszélyhelyzet időszakára.

Javasoljuk a 47/2020. (III.18.) számú Korm. rendelet 4.§. (1) bekezdés a) és b) pontjának kiterjesztését, a járulékok és adók befizetésének átütemezését, az adminisztratív határidők kitolását (adóbevallás stb.) a Magyar Építész Kamara szakmagyakorlóira vonatkozóan a veszélyhelyzet időszakára.

Javasoljuk a cégek adóelőleg feltöltésének elengedését és a tényleges kifizetéshez igazodó ÁFA és adóelőleg befizetési kötelezettség bevezetését (pénzforgalmi szemlélet) a veszélyhelyzet időszakára.

Javasoljuk a Magyar Építész Kamara cégnyilvántartásában szereplő cégek esetében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére fizetendő 5000.- Ft-os évi kamarai hozzájárulás eltörlését.
 

3. Munkahelyek védelme, munkabér támogatás:

Javasoljuk a munkahelyek megőrzésének támogatását munkabér kiegészítéssel az ezt vállaló vállalkozások esetében.

Javasoljuk a veszélyhelyzet kihirdetését követően létesített munkaviszonyok esetében egyedi járulékmentességi kedvezmények bevezetését a veszélyhelyzet időszakára.
 

4. Szerződéses feltételek módosítását érintő javaslatok:

Javasoljuk, hogy a veszélyhelyzet idejére és az azt követő évre tekintsenek el a pozitív üzleti mérleg feltételétől, valamint a jóteljesítési, jótállási biztosítékok előírásától a közbeszerzési eljárások esetén.

Javasoljuk, hogy a veszélyhelyzet idejére az állami és önkormányzati projektekben kerüljön bevezetésre a részlegesen előrehozott fizetési rendszer (teljesítési előleg).

Javasoljuk az ÉVOSZ-MÉK-MMK által korábban elkészített, és a döntéshozók felé benyújtott, a Beruházási Folyamatok Rendszere és a Tervezői Szolgáltatások Rendszere című szabályozás elemeinek jogszabályokba foglalását és alkalmazását. 

Javasoljuk a veszélyhelyzet idejére az állami és önkormányzati projektekben a fizetési határidők 15 napra csökkentését.

Javasoljuk a Megrendelők fokozott fizetési fegyelmének erősítését szolgáló rendelkezések bevezetését.

Javasoljuk a veszélyhelyzetet megelőzően megkötött, és a veszélyhelyzet időszakára eső teljesítési határidejű, valamint a veszélyhelyzet során eddig megkötött tervezési szerződések határidejének kötbér teher mentes módosítási lehetőségének biztosítását.

Javasoljuk a generáltervezői, az átlátható szerződés és munkavégzés struktúra további erősítését, a hierarchikus, a döntési és felelősségi rendszert egyértelműen lekövethető rendszer továbbfejlesztését az additív, a folyamatok átlátását nehezítő törekvésekkel szemben, a gazdaság gyors újraindítása érdekében.
 

5. A munkavégzést érintő támogatások:

Javasoljuk az otthoni munkavégzés elősegítése céljából informatikai eszközbeszerzési pályázatok sürgős kiírását (alacsony önrésszel, gyors lebonyolítással, széleskörű támogatotti kör meghatározásával, különösen az egyéni és mikrovállalkozások körében).

Javasoljuk a veszélyhelyzet idejére a nagy sávszélességű, korlátlan internet csomagok igénybevételének támogatását.

Javasoljuk a veszélyhelyzet idejére a tervdokumentációk és egyéb dokumentumok kizárólag elektronikus úton történő szállításának lehetőségét biztosító rendelkezések meghozását.

Javasoljuk a veszélyhelyzet idejére a személyes találkozások minimalizálása érdekében a különböző engedélyezési eljárások során szükséges papír alapú dokumentumok benyújtási kötelezettségének felfüggesztését, és az elektronikus úton történő benyújtási lehetőség, valamint az előírt hatósági egyeztetések elektronikus úton történő lebonyolíthatóságának jogszabályi biztosítását.

Javasoljuk a veszélyhelyzet idejére a személyes találkozások minimalizálása érdekében a véleményünk szerint továbbra is elengedhetetlen tervezői művezetések, építés helyszíni kooperációk egyedi szabályozását, lehetővé téve és támogatva a fenti események videó konferenciákkal történő kiváltását, illetve a személyes konzultációkon a járványügyi védőfelszerelések alkalmazásának előírását. Az e-művezetés részben a pandémia helyzetre ad megoldást, de a veszélyhelyzet után is hasznos – a személyes jelenlétet csak részben helyettesítő – megoldás, mely a későbbiekben is jótékonyan segíti a beruházások minőségi és határidőre történő megvalósítását.

Javasoljuk, hogy a munkába adás feltételeit a Kbt.-vel összhangban mind a létrehozandó beruházás tárgya, mind az ehhez szükséges szolgáltatások minőségének és szakszerűségének biztosítása érdekében a kulturális, gazdasági élet követelményeinek megfelelően legyenek újra szabályozva az érintett köztestületek bevonásával (például 310/2015 (X.28) Korm. rendelet).

Véleményünk szerint a fenti javaslatok enyhíthetik a járvány negatív következményeit, és biztosítékot nyújthatnak arra, hogy a járvány elmúltával a gazdaság mielőbb talpra tud állni, és közös erővel vissza tudunk térni a járvány előtti időszak gazdasági növekedési pályájára.

Ebben a munkában a Magyar Építész Kamara továbbra is igyekszik minden tőle telhetőt megtenni, és támogatni minden olyan kezdeményezést, amely a tagjai és a társadalom érdekeit szolgálja, és amely segít túllépni a koronavírus-járvány nehéz időszakán!
 

dr. Hajnóczi Péter
a Magyar Építész Kamara
elnöke

 

Letölthető Dokumentumok:

- Alkalmazottak felmérése
Alkalmazottak - elemzés
Vállalkozások felmérése
Vállalkozások - elemzés

 

Forrás: Magyar Építész Kamara

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.