Épülettervek/Középület

A mogyoródi Egészségház III. díjas terve

1/8

Helyszínrajz, forrás: Fragment

Látványterv, forrás: Fragment

Látványterv, forrás: Fragment

Látványterv, forrás: Fragment

Látványterv, forrás: Fragment

Koncepció, forrás: Fragment

Alaprajz, forrás: Fragment

Kertterv, forrás: Fragment

?>
Helyszínrajz, forrás: Fragment
?>
Látványterv, forrás: Fragment
?>
Látványterv, forrás: Fragment
?>
Látványterv, forrás: Fragment
?>
Látványterv, forrás: Fragment
?>
Koncepció, forrás: Fragment
?>
Alaprajz, forrás: Fragment
?>
Kertterv, forrás: Fragment
1/8

Helyszínrajz, forrás: Fragment

Látványterv, forrás: Fragment

Látványterv, forrás: Fragment

Látványterv, forrás: Fragment

Látványterv, forrás: Fragment

Koncepció, forrás: Fragment

Alaprajz, forrás: Fragment

Kertterv, forrás: Fragment

A mogyoródi Egészségház III. díjas terve
Épülettervek/Középület

A mogyoródi Egészségház III. díjas terve

2015.01.08. 15:09

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Bődi Imre, Frikker Zsolt

Földrajzi hely:
Magyarország, Mogyoród

Mogyoródi Egészségház

URL:
Studio Fragment Kft.

Tervezés éve:
2014

Letölthető dokumentumok:

A mogyoródi Egészségház pályázátra beérkezett munkák közül a Fragment Studio tervét III. díjjal tüntette ki a zsűri. Bemutatjuk Bődi Imre és Frikker Zsolt pályamunkáját.

Városépítészet

A tervezési terület és környezete Mogyoród jövőbeni fejlődésének egy kiemelten fontos területe, központi adottságai miatt ugyanis itt elképzelhető egy intenzívebb „kisvárosi" fejlesztés, üzleti, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. A tervezési terület egyedülálló városfejlesztési lehetőségeket rejt. Ennek a jövőbeni fejlesztésnek lehet alapja egy itt elinduló egészségház építése.

Az egészségügy fejlesztése minden településnek kiemelt jelentőségű feladata, ezért az új létesítmény építése fontos jelentőségű.

Ahogy a Fóti útról ideérkezünk, a tervezési terület környezete meglehetősen heterogén képet mutat. Kis léptékű családi házas beépítési mód, lépték és építészeti karakter jellemző, zömében utcára merőleges, oromfalas, nyeregtetős épületekkel. Számunkra az egyik legfontosabb kérdés volt, hogy a létrehozandó közintézmény léptéke és funkciója által már szükségszerűen új karaktert fog hozni a területre, vagy tovább tudja értelmezni a hagyományos utcaképet. Koncepciónk szerint az új beépítés épületének egyensúlyoznia kell a hagyományos településkép és a mai, fizikai és szellemi értelemben is korszerű építészeti megjelenés között. A pályázati tervünkben olyan megoldást kerestünk, amely a környezetére nyitott, azzal kapcsolatba kerül, hiszen a tervezett épületnek fontos szerepe lehet a település jövőbeni arculatának meghatározásában.

Helyszínrajz, forrás: Fragment
1/8
Helyszínrajz, forrás: Fragment

Az Egészségház hosszabb távon nem önállóan fog elhelyezkedni az ingatlanon, hanem egy nagyobb épületegyüttes elsőnek megépülő tagjaként. A későbbi ütemben elhelyezhető épületekre tervünk javaslatot tesz. A tervezett épületek kialakításánál fontosnak tartottuk, hogy az épületek ne egy nagy épülettömegként jelenjenek meg, hanem inkább több kisebb, emberibb léptékű épület egysége képezze a beépítést. Az épületszárnyak között fedett, nyitott, átjárható átriumokat terveztünk, melyek összekapcsolják az egyes rendeltetési egységeket, és egyben megfelelő intimitást biztosítanak azoknak.

Koncepció

Az új rendelőintézet épület beépítési szempontból több szerepet is betölt. Védelmező kell legyen, egyszersmind azonban az érkezők felé nyitottnak is kell maradnia. A tervezett beépítés bontott tömegű architektúrája egyszerre utal a településszerkezet hagyományaira, de az átriumos beépítés mégis átölel, védelmez. Az emberek akkor érzik jól magukat egy helyen, ha az épület nyitottságot mutat, de egyben intimitást is biztosít számukra. Ez nagyrészt a terek minőségén múlik, azaz az építészeti kialakítástól is függ, hogy az egészségház valóban emberléptékű.

Koncepció, forrás: Fragment
6/8
Koncepció, forrás: Fragment

Hippokratesz (Kr.e.460-355) a racionalista orvoslás legismertebb képviselője „Az orvos" című művében az orvosi tevékenység etikai útmutatásán túl leírja elvárásait egy orvosi rendelővel szemben.

"Az orvos boltja levegős és világos, de nem huzatos, és verőfényben fürdő legyen: csupán használata különböztesse meg a többi háztól."

Az egészségház bejárata egy fedett előtérrel néz az utca felé, mely annak fedett-nyitott publikus folytatása. A két épülettömeg közötti „bejárati kapu" architektúrája reprezentatív, mely építészeti megformálásával a külvilág felé nyitottságot kommunikál. Ezen keresztül jutunk be a közösségi, váró terek belső udvar köré szerveződő karéjába. A belső udvar és a kerengőszerűen kialakított közlekedőzóna egyszerre két előképre is utal: a klasszikus átriumos görög kórházra, és a keresztény szerzetesrendi kolostorokra, mindkettő egyszerre volt szentély, kórház, iskola. Tervünkben ebből a közös használatú, átmeneti térből közelíthetők meg az egyes rendelők.

Funkcionális kapcsolatok

Egy egészségház mást és mást jelent az oda érkező betegek, az ott dolgozók számára. Az ideérkező betegek számára a gyógyulást jelenti. A tervezés során soha nem feledhetjük, hogy ez a legfontosabb szempont. A dolgozók számára ugyanakkor az épület elsősorban munkakörnyezetként jelenik meg.Tervünk nem követi az egy bejárattal és közös váróteremmel kialakított egészségügyi létesítmény modellt, helyette inkább a funkcionális egységek két épülettömegben történő elhelyezésével emberibb léptékű épület létrehozása volt a cél.

Az egészségház kialakításának alapkoncepcióját négy gondolat határozta meg:

  • egyszerű közlekedési rendszer,
  • külön bejáratok,
  • elosztás és az átláthatóság,
  • gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat és felnőtt háziorvosi rendelő egységek elkülönítése, intimitás.

Az épület alaprajzi és közlekedési rendszere egyszerű, jól átlátható, és takarékos, ugyanakkor a térbővületként megjelenő közösségi, átmeneti terekkel együtt érzékelve tágas, nagyvonalú. A rendelők északi és déli tájolásúak, míg a várók az átrium kertjére néznek.

Látványterv, forrás: Fragment
4/8
Látványterv, forrás: Fragment

Átrium, kert a házban

A tervezett egészségház közösségi, váró terei egy virágokkal, növényekkel, fákkal és fénnyel teli belső kert felé fordulnak. Az épület előtti kis térről, parkból egy fedett, védett bejárati téren keresztül érkezünk meg az egyes rendelők bejárataihoz. Az épületbe megérkezve fokozatosan tárul fel az épület magját alkotó kert. A kertet fedett, nyitott átmeneti terek védelmezik, ölelik körbe. A kertben leülhetünk, sétálhatunk, a gyerekek szabadon játszhatnak a várakozás ideje alatt.

Egészségház tér, park

Az egészségház épületéhez kapcsolódóan fontosnak tartottuk a Fóti út, Rózsa utca, egészségház telek által határolt tér újragondolását. Az egészségház tér, park kialakításának alapkoncepcióját két gondolat határozta meg:

  • az egészségház belső térrendszerének szerves kapcsolata az épület előtt kialakuló kis térrel
  • szerves kapcsolat a település gyalogos közlekedés útvonalaihoz, a Fő térhez

Anyagok, színek, fény

Az épület megfogalmazásánál a hagyományos, klasszikus anyaghasználat, a tiszta vonalak, a tartósság, az egyszerűség volt a legfontosabb szempont. Az épület középület funkciója azonban megkíván egyfajta „reprezentatív" viselkedést. A középület funkció megfogalmazásánál az épület anyaghasználat, és színeit tartottuk a legfontosabb eszközöknek. Az épület homlokzatán és belső tereiben időtálló, korszerű kerámia burkolat jelenik meg a településen megtalálható tégla architektúra továbbértelmezéseként. A burkolat a homlokzaton világos színnel, a belső terekben pedig funkció, rendelő egységenként külön színnel jelenik meg. A színek gondolatokat, érzelmeket, érzéseket is kifejeznek. A színek kihatnak közérzetünkre, a színeknek ereje van, mozgalmassá tesznek minden helyiséget, energiával látják el, javítják a közérzetet és erősítik a lelket.

Az anyagon és a színeken túl nagyon fontos a természetes fény folyamatos jelenléte. A természetes fény iránti emberi szükséglet különösen egy gyógyulni vágyó ember számára különös jelentőségű. Mind a váró terek, mind a rendelő helyiségek kialakításánál arra törekedtünk, hogy funkciókból adódó lehető legnagyobb felületeken jusson fény az adott helyiségekbe. A rendelőknél a funkcionális követelményeknek megfelelően a vizsgálatok idejére szükséges intimitást belátást gátló zsaluziák segítségével oldottuk meg.

Alaprajz, forrás: Fragment
7/8
Alaprajz, forrás: Fragment

Közlekedés, akadálymentesség

A tervezett egészségház az akadálymentesség teljeskörű figyelembevételével lett kialakítva. Az épület környezete, belső terei, közlekedői és vizesblokkjai a mozgásukban korlátozottak, látás és hallássérültek számára használható módon lett kialakítva. A parkolóban akadálymentes parkolóhely is kialakításra került. Az épület könnyen megközelíthető babakocsival és kerékpárral is. A babakocsik a vizsgálat idején az átrium térbővületében, jól láthatóan, fedett módon tárolhatók. A kerékpárok tárolására az előkertben a gépkocsi parkoló mellett kerékpár tároló lett kialakítva. A személygépkocsik parkolására a telken belül a kiírásnak megfelelően 20 darab parkolóhely lett kialakítva.

Zöldfelületek

A teljes tervezési terület növényalkalmazása egységes. Rendkívül fontosnak tartjuk az újonnan telepítendő növényállomány minőségi kiültetését, mely az egészségház vitalitásához nagymértékben járulna hozzá, elkerülve annak esetleges sterilitását. A tervezett növényzet kialakításának koncepciója az átláthatóság és a színesség. Fontos, hogy minden évszakban megfelelő hangulatot adjanak mind az átriumban lévő, mind a téren lévő kertnek.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A Corvin Áruház

2023.11.22. 10:03
8:45

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

Nézőpontok/Történet

A ráckevei hajómalom // Építészfórum & Egy Hely

2023.11.01. 12:12
7:21

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.