| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Épülettervek/Tervpályázat

A szellemi egység köre – A Studio IN-EX és az ARROW terve a Mathias Corvinus Collegium épületére

1/5

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

?>
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
?>
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
?>
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
?>
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
?>
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
1/5

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

A szellemi egység köre – A Studio IN-EX és az ARROW terve a Mathias Corvinus Collegium épületére
Épülettervek/Tervpályázat

A szellemi egység köre – A Studio IN-EX és az ARROW terve a Mathias Corvinus Collegium épületére

2021.04.27. 08:06

Projektinfó

Az Egység Köre – Az új MCC campus

Tervezés éve:
2021

Stáblista

Vezető építész tervezők:

ARROW: Ulrik Raysse, Bertrand Labalette

STUDIO IN-EX: Ivány Inke, Jassó Sándor, Krámer Péter

Építész tervezők:

ARROW: Eduardo Vieira, Mohamed Samir Hassan

STUDIO IN-EX: Dobszai Dániel, Nagy Ádám, Sales Oliver, Zalántai Ágnes

STUDIO IN-EX - Szakági tervezők:

Tartószerkezet: Szabó Gábor

Tájépítészet: Stoeva Liliya, Szakács Barnabás, Szécsényi Natália (Lépték-Terv Tájépítész Iroda)

Épületgépészet: Szilágyi Antal

Épületvillamosság: Bakos István

Tűzvédelem: Csonka László

Út és közműterv: Diviki Gábor, Kurucz Adrienn

Letölthető dokumentumok:

Az MCC tervpályázatának megvételre ajánlott pályaműveit ismertető sorozatunkban végül a Studio IN-EX és a koppenhágai székhelyű ARROW közös tervét mutatjuk be. A pályaművet a bírálóbizottság különösen a terepre illesztés, a térszervezés és az elegáns belső udvar kialakítása miatt javasolta megvételre.

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

Beépítés-szimbólum: A beépítés fő eleme egy olyan központi jel, amelynek minden irányból ugyanaz az olvasata, így karakteresen közvetíti a Collegium új üzenetét, a szellemi központi egység gondolatát. A természeti környezet felett lebegő tiszta forma határozott, de nem hivalkodó, értékálló, környezetbarát, egységes megjelenésével, korszerű homlokzati és térszervezési megoldásaival méltó keretet kíván adni a benne zajló tevékenységekhez, a magas színvonalú, komplex képzéshez és szellemi műhelymunkához. A transzparens megjelenés célja, hogy nyitottságot közvetítsen és a földszinti közösségi tereket vizuálisan összekapcsolja a körülötte kialakított nívós zöldfelületekkel, vízfelületekkel. Ez a sokrétű összefonódás egyben lehetőséget teremt a szünetekben a pihenésre, felkészülésre, az elmélyülésre és a rekreációra. A letisztult, nagyvonalú formával, a korszerű és funkcionális épületburokkal, a környezetbarát megoldások integrálásával a tervezők az innovatív, de tradíciókon alapuló Tudásközpont szellemiségét szeretnék tükrözni.

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
1/5
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

Az épület telepítését és tömegképzését a környezet adottságainak, az előírásoknak és a kiírási program paramétereinek figyelembevételével határozták meg: a terepadottságokhoz maximálisan igazodva, a meglévő fás területeket megőrizve, a kívánt funkcionális igényeket, alapterületeket is szem előtt tartva. A tervezés folyamán a telken kívüli zöldterületek elhelyezkedését, kapcsolódási lehetőségeit, a panorámát, a közlekedési irányokat, valamint a közúti csatlakozási lehetőségeket is számításba vette a Studio IN-EX és az ARROW csapata. A tájolás, átszellőztetés, árnyékolás, zöld környezet telepítése, napsugárzás, esővíz kezelése a természetes környezetbe való illesztést szolgálja, melynek célja, hogy az épület a környezeti egyensúly iránt elkötelezett, innovatív oktatási intézmény képét sugározza.

Térstruktúra-Közösség-építés-Anyaghasználat: Az épület tömege magasabb, mint a szomszédos épületek, ezért az illeszkedés megkönnyítésére a homlokzatot meghajlították, a nagyobb tömeget kerek formával optimalizálták. A tervezők ezzel kívánják ellensúlyozni a mellette lévő lakóházak kisebb tömegét úgy, hogy az épület egyben illeszkedni tudjon a középület funkció elvárásaihoz. Az így kialakult központi belső kert és fedett udvar átlátható környezetet nyújt a diákok, az épület dolgozói és a könyvtár vagy a konferenciaközpont időszakos látogatói számára egyaránt. Az épület előtti fás, természeti zöldfelület főleg intimebb funkciókat kapott, kivéve a főbejárat előtti reprezentatív kialakítású burkolt felületet, amelyet vízfelületekkel tettek hangsúlyossá a tervezők. A hátsó kertet ezzel összhangban alakították ki, egy második bejárat is található ott. A teremgarázs lejáratát a telek legalsó pontjára, a közlekedőmagok a központi területekre helyezte a pályázó. A belső szervízútról jól ellátható a telek belső része, és a másodlagos megközelítést is lehetővé teszi. Innen biztosítható az étterem és a kiszolgáló területek feltöltése. A tervezett középület környékén többnyire lakóházak helyezkednek el, léptékében és tömegformálásában ehhez kíván igazodni, amelyet anyaghasználatában a fahatású felületek humanizálnak. A zöld teraszokkal megmozgatott tömeg elősegíti a környezetkapcsolatot, az árnyékolóval, fény-árnyék hatásokkal kiküszöbölhető a nagy nyári felmelegedés. A tervezés során a tájolási adottságokat is próbálták figyelembe venni, a szerkezetek megválasztásakor pedig reális költségű, megvalósítható műszaki megoldásokat alkalmaztak a tervezők. A homlokzatok és járófelületek anyagai időtállóak, a belső burkolatok nagy kopásállóságúak.

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
3/5
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

TÁJÉPÍTÉSZET KONCEPCIÓ

A kert tervezésekor fontos szempont volt a reprezentatív megjelenés, ugyanakkor az is, hogy a diákok, dolgozók sajátjuknak érezhessék a kertet, ezért publikus, fél publikus és privátabb használatú terekben gondolkodnak a tervezők. A publikus terület az épület bejárati része, ahol minden ide érkező áthalad, ettől északra az erdős terület fél-publikus használatú, az épület mögötti kertrész pedig a privátabb terület. Direkt lehatárolás a területek között nincsen, a növényzet és a funkciók jelzik ezt indirekt módon. A terület körül kerítés húzódik, így a belépés csak meghatározott pontokon történik.

A tervezett kert három fő funkcionális részre tagolódik. Első rész a bejárati terület, mely feladata az érkezők bevezetése az épületbe és a kertbe reprezentatív elemekkel. A bejárati lépcsősoron haladva balról a támfal határolja, majd két oldalról pedig a vízarchitektúra fogadja a vendégeket, dolgozókat, diákokat. Az épület előtt a burkolt felület kiszélesedik, előkészítve az épületben a tér folytatásaként az agorát, ugyanakkor találkozási helyként is funkcionál, kültéri bútorokkal kiegészülve. A bejárati területtől északra és délre található a vízarchitektúra, amelynek déli oldali indulási pontja a terepszinten magasabban van, onnan kíséri végig az épületet és a terepszintet a könyvtár előtt. Az északi oldalon a konferenciaterem és a fitnesz előtt húzódik, majd a bejárati térhez érkezik meg. A belső terekből – könyvtárból, a konferenciateremből és a fitneszteremből – kitekintve így egy inspiráló környezettel kerülhetünk kapcsolatba, amely látványa frissítően hat a tanulás vagy egyéb testi-szellemi munka közben. A kert másik fontos része az épülettől észak-nyugatra található erdős parkrész, ahol az eredeti terepet megtartva kialakulhatott egy erdősebb, védettebb, intimebb kertrész a meglévő fák és növényzet megtartásával. Ebben a kertrészben kapott helyet a kápolna, amelyet egy ösvény kapcsol össze a főbb területekkel.

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
4/5
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

A harmadik kertrész az épület mögött helyezkedik el, privátabb terület, amelyet csak a diákok és a dolgozók használnak. Itt egy ún. napozórét kialakítására törekszenek a tervezők, amely egy nagyobb vízszintes gyepes felület, teret adva a kikapcsolódásnak, rekreációnak, emellett a terep adta lehetőségeket kihasználva az amfiteátrum, amely teret ad kültéri tanóráknak, csoportos munkának, vagy alkalmas a szabadidő eltöltésére is. A kert természetes megjelenése jól egészíti ki az épület tömegét, befogadja azt a természetességével, a meglévő terepadottsághoz alkalmazkodik, kihangsúlyoz egy-egy adottságot támfalakkal, rézsűkkel, vagy éppen vízszintes felületekkel ellensúlyoz. A növényalkalmazás során fontos szempont az őshonos, adaptálódott növények alkalmazása, illetve a tervezésben fontos pont volt az északnyugati részen az erdős-ligetes fás állomány megőrzése. Többszintes növényállományt terveztek a kertészek, az erdős területen főleg fákból, alacsony cserjékből és talajtakaróból az átláthatóság biztosítása érdekében, egyéb területekre díszfüveket, évelőket, talajtakarókat és alacsony és középmagas cserjéket alkalmaztak a fák mellett.

A kerti funkciókat padokkal, székekkel egészítették ki a terek jobb használhatósága érdekében, illetve az erdős kertrészben egy sakkasztalt is elhelyeztek. A bejáratokhoz fedett kerékpártárolók lettek elhelyezve. A megvilágítást az utak és ösvények mentén alacsony és középmagas fénypontú világítótestek végzik, hogy a késő esti órákban is megfelelően használható legyen a kert. A földszinti zöldfelületek mellett tetőkerteket is kialakítottak: az épület szívében egy intenzív zöldtető, amely az épület belsejébe hozza a természetet, illetve fentebbi szinteken, a hídon és a teraszon zöld szigetekként további kétszintes intenzív zöldtető. A tetőszinten megosztva található extenzív zöldtető (a napelemek alatt), és intenzív zöldtető, mind megközelíthetően a teraszról.

Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects
5/5
Mathias Corvinus Collegium látványterv – építészet: Studio IN-EX, ARROW Architects

A csatlakozó közterületeken felülvizsgálták a járdákat, parkolókat. Az MCC jelenleg az Alsóhegy útról induló lépcsőn keresztül közelíthető meg a völgy felőli oldalról, míg a hegy felől az épület oldalával átellenes oldalon található járda teremti meg a közlekedési lehetőséget. A tervezett állapotban az MCC oldalában is közterületi járdát alakítottak ki a tervezők, elősegítve ezzel a gyalogos közlekedést. Az MCC oldalában a garázskihajtó két oldalán 2+3db K+R parkolót helyeztek, amelyek a fiatalabb korosztály biztonságos közlekedését segíti elő. Az épülettel átellenes oldalon lévő merőleges parkolók megmaradnak a mélygarázsba behajtani nem tudó vendégek kiszolgálásának részére. Az épületen belül pedig a tervezők egy 82 férőhelyes, egyirányú körbejárható parkológarázst alakítottak ki a -2. szinten.

Az MCC telkétől délre elhelyezkedő zöldterületek – a meglévő faállomány kiegészítésével, átvezető utakkal és lépcsőkkel – parkosítva lettek a tervekben. Ez a parkos terület egyfajta előkészítése az épület körüli parknak, kiegészíti és kiterjeszti azt a közterületre is, miközben olyan érzést kelt az épület felé haladva, mintha felfelé másznánk az erdőben.

 

Szerk.: Hulesch Máté

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.