Épületek/Középület

Ajándék Ízisznek: élethű makett és kortárs védőépület

1/55

Iseum

?>
Iseum
?>
Iseum
?>
Analógia - Tebessa, Isis szentély
?>
Feltárás
?>
Feltárás
?>
Feltárás alapfalak
?>
Feltárás
?>
Feltárás
?>
alaprajz, Hajnóczy Gyula
?>
Fríz, Hajnóczy Gyula rekonstrukció
?>
Iseum alapfalak
?>
Iseum alapfalak
?>
Megtalált oszloplábazat
?>
Makettfotó
?>
Ásatási alaprajz
?>
Iseum periodus 1
?>
Iseum periodus 2
?>
alaprajz
?>
oldalhomlokzat
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Esti látvány
?>
Szentély belső terv
?>
Szentély belső terv
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
?>
1/55

Iseum

Ajándék Ízisznek: élethű makett és kortárs védőépület
Épületek/Középület

Ajándék Ízisznek: élethű makett és kortárs védőépület

2011.07.29. 13:41
MÉD

Elkészült az Iseum Savariense együttese: a szentély 1:1-es modellként - immár hatoszlopos formában -, az azt övező szárnyak pedig az eredeti tömeget megidézve, könnyűszerkezetes rendszerben épültek újra. Az elvi rekonstrukció jól érzékelteti a római kori arányokat és léptékeket, azonban a kiállítóterek berendezése még várat magára. A helyszínen a tervező, dr. Mezős Tamás kalauzolt minket. Garai Péter írása.

Szombathely központi részében, az 1880-ban épült zsinagóga közelében elhelyezkedő romterületen 1955-1961 között Szentléleky Tihamér tárta fel a Kr. u. 2. század elejéről származó szentélykörzet maradványait. Az Ízisz-szentély frízének megtalált töredékeit jelzésszerű, nyers vasbeton szerkezeten helyezték el, amely egy négyoszlopos homlokzatot idézett. Az 1963-ban dr. Hajnóczi Gyula tervei alapján elkészült vegyes anastylosis a következő évben elfogadott Velencei Charta első megvalósult műemlékvédelmi beavatkozása lett, amely nagy nemzetközi elismerést kapott. A kutatást végző régész a fríz ikonográfiájából és méretéből következtetett a homlokzat szélességére, amelyet a portikusznál nagyobbnak tételezett fel. Az eredeti márvány elemeket vasbetonnal egészítették ki és konzolosan előrenyúló tetővel védték meg. A szentélykörzet alapfalait konzerválták, a szentély előtt talált, két ledőlt oszloptörzset újra felállították.

 

Iseum
1/55
Iseum

Iseum
2/55
Iseum

Analógia - Tebessa, Isis szentély
3/55
Analógia - Tebessa, Isis szentély

Feltárás
4/55
Feltárás

Feltárás
5/55
Feltárás

Feltárás alapfalak
6/55
Feltárás alapfalak

 

 

Az eltelt négy évtized alatt a rosszul kivitelezett vasbeton szerkezetek karbantartás hiányában károsodtak, a szabadon bejárható terület állapota igen leromlott. Szécsi Zoltán 1998-as felmérése után a töredékeket 2001-ben leemelték a helyükről, Sosztarits Ottó pedig újabb feltárásokat végzett, a teljes területnek mintegy a harmadán. Dr. Mezős Tamás - aki a Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén évtizedeken át Hajnóczi Gyula munkatársa volt - az ezredforduló óta foglalkozott az épületek elvi rekonstrukciójának lehetőségével, hiszen "a Hajnóczi is azt szerette volna, ha rekonstruálják az egészet." Ő eredetileg a professzor beavatkozásait tiszteletben tartva szerette volna tovább fejleszteni az együttest, ám a Vitruvius III. könyvében leírt szerkesztési szabályokat a helyszínen talált maradványokkal összevetve más eredményre jutott, amely több irányból igazolást nyert. A gerendázat eredeti darabjának arányaiból kiszámolt modulus megegyezett az akkoriban előkerült korinthoszi oszloptalapzatból eredeztethető értékkel. További analógiaként szolgált a területtől nem messze, a Fő téri OTP-fiók alatt 1999-ben feltárt, teljes magasságában megmaradt oszlop, amelynek keresztmetszeti méretei szinte teljesen megegyeztek az Iseum-nál találtakkal. (A Fő téri rekonstrukció és a helyszín üvegfödémmel történt lefedése szintén Mezős Tamás tervei szerint készült.) Mivel mindkét épület az egykori Borostyánút mellett állt, az azonosság kézenfekvő lehet. A Nemzeti Múzeum régésze, Mráv Zsolt a relief-töredékek és a rajtuk szereplő feliratok elemzése során arra a következtetésre jutott, hogy az elemek a Szentléleky-féle sorrendtől eltérően illeszthetők egymáshoz logikusan, a feliratok számára pedig több hely szükséges. Mindez az épület korábbinál nagyobb frontszélességét feltételezte - pontosan akkorát, amelyet a vitruviusi szabályok alapján egy hatoszlopos (hexastyl) homlokzat igényelt. A munkához kapcsolódó fontos analógia volt a tebessai Ízisz-szentély fennmaradt ábrázolása.

 

Feltárás
7/55
Feltárás

Feltárás
8/55
Feltárás

alaprajz, Hajnóczy Gyula
9/55
alaprajz, Hajnóczy Gyula

Fríz, Hajnóczy Gyula rekonstrukció
10/55
Fríz, Hajnóczy Gyula rekonstrukció

Iseum alapfalak
11/55
Iseum alapfalak

Iseum alapfalak
12/55
Iseum alapfalak

Megtalált oszloplábazat
13/55
Megtalált oszloplábazat

 

 

A legutóbbi feltárások tisztázták a szentély körüli épületek alaprajzi elrendezését, így az elvi rekonstrukció lehetővé vált. A koncepció alapját a szentély modellszerű visszaépítése, körülötte pedig a múzeum számára egy kortárs szellemiségű, az eredeti tömeget megidéző védőépület létrehozása képezte. Ezt a szándékot tükrözik a felhasznált szerkezetek és anyagok is. Az aszimmetrikus U alakban felépített körítő szárnyak acélszelvényekből kialakított keretek sorolásával készültek, amelyek a feltárt alapfalakra rakott felfalazásokra és vízszintes gerendákra támaszkodnak, így elvileg bármikor visszabonthatók az eredeti maradványok károsodása nélkül.

 

Makettfotó
14/55
Makettfotó

Ásatási alaprajz
15/55
Ásatási alaprajz

Iseum periodus 1
16/55
Iseum periodus 1

Iseum periodus 2
17/55
Iseum periodus 2

alaprajz
18/55
alaprajz

oldalhomlokzat
19/55
oldalhomlokzat

Látványterv
20/55
Látványterv

Látványterv
21/55
Látványterv

Látványterv
22/55
Látványterv

 

 

A szentély maga hasonlóan szerelt jellegű, az acél tartóvázra 6 cm vastag süttői mészkő burkolat került. A nyitott fúgák, a tagozatok stilizált formája és a függőlegesen félbevágott, „banánhéjra" emlékeztető elemekből konstruált oszloptörzsek jelzik, hogy itt csupán elvi rekonstrukcióról, egyfajta „csomagolásról" van szó. Az oldalfalakra eredetileg jóval nagyobb méretű kőlapok kerültek volna, azonban ennek legyártását a kivitelező nem vállalta. A megtalált eredeti töredékek alapján a tagozatokon egy-egy faragott elemet is elhelyeztek, ám ezek igen kis méretűek és finom kidolgozásuk miatt alig észrevehetőek. A szentély belső terébe lépve láthatóvá válik a rácsos acél tartószerkezet, amely első pillantásra ridegnek, szikárnak tűnhet, azonban ez is a fent említett héj-szerűséget hangsúlyozza. A kőfal eredetileg tekintélyes vastagsága csupán a bejárat kialakításánál érzékelhető. A padlóba épített emelőlapok, a belső tér színpadi jellegű világítási rendszere és a kazettás mennyezetű előcsarnok esti kivilágítását adó lámpatestek már nem az eredeti koncepciót tükrözik. A szentély alatti pinceszinten megfigyelhető a feltárt alapfalak felett húzódó didaktikai csíkok, a későbbi kiegészítések, illetve az egykori mennyezetet tartó, utólagosan beépített harántfalak.

 

Látványterv
23/55
Látványterv

Esti látvány
24/55
Esti látvány

Szentély belső terv
25/55
Szentély belső terv

Szentély belső terv
26/55
Szentély belső terv

 

 

A kultuszhely teljes egészében szemből, a középtengelyben állva, illetve a Szombathelyi Képtár 1985-ben átadott épületének (tervező: Mátis Lajos) teraszáról tárul fel. A majdani látogatók számára a fő megközelítési irányt jelentő - szintén Hajnóczi Gyula nevéhez fűződő - fogadóépület felől a szentélyt az előrenyúló oldalszárny kitakarja. A védőépületen körbefutó, rejtett vízelvezetésű, lépcsőző lapostető az egykor kéthajós, kettős félnyeregtetővel fedett tömegképzésre utal. A képtár felőli rövidebb szárny tiszta üveg bütühomlokzata a metszet-jelleget erősíti, míg a túloldal zártabb megfogalmazása a végfal tényleges helyzetét mutatja. A belső udvar körül egykor oszlopcsarnok húzódott, ennek rendjéhez igazodik az acéltartók kiosztása is, ahol minden második jelöl egy hajdani kőoszlopot (vagy pilasztert), míg a strukturált üvegfalak vízszintes tagolása a klasszikus zárópárkány fő elemeit jeleníti meg. A külső homlokzatokat maghőszigetelt vasbeton szendvicspanelek borítják, amelyek nyersre tervezett felületét utólag kezelni, festeni kellett, így színviláguk kissé eltér az eredeti elképzeléstől.

 

 

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
27/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
28/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
29/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
30/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
31/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
32/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
33/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
34/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

 

A védőépületben egyetlen nagy, kiállításra szánt U alakú tér található, az alacsonyabb és keskenyebb szélső traktusban a kiszolgáló funkciók (ruhatár, vizesblokkok, raktárak) kaptak helyet. Ezek alaprajzi rendje nem minden esetben vág egybe az eredetileg betegek fektetésére szolgáló fülkesor feltárt méretrendjével, amelynek vonalvezetését a padló síkjában zöldes árnyalatú, csiszolt kőlapok mutatják. A műgyanta burkolatban nehezen értelmezhető a területen végig kanyargó csatorna vonalának jelzése, amelynek egy szeletét járható üvegfödémen át vehetjük szemügyre. A tervezés végső stádiumában az egész együttes padlószintjét 55 cm-rel meg kellett emelni, egy kevésbé jelentős, a területen megtalált műhely maradványai miatt - amelyek azután a régészeti bemutatása nem történt meg. Ennek következménye az is, hogy az eredetileg a járószint síkjába illesztett, rekonstruált római padló-rétegrendet csak sűrűn pöttyözött, erősen tükröző üvegfödémen keresztül pillanthatjuk meg. Az egyedileg tervezett nagyméretű, kétszárnyú tömör ajtók eredetileg - a falakat alkotó szendvicspanelekhez hasonlóan - acél keretben, nyersbetonból kiöntve készültek volna, ám ezt a kivitelező nem vállalta. A belsőben állva jól érzékelhető az acél főtartók lehajlása - építés közben nem támasztották alá őket -, az oszlopok felületképzése sem sikerült a legjobban, továbbá a rajtuk végigfutó világítási csíkok is jóval keskenyebbek lettek a tervezettnél. Az üvegfalakon kitekintve a szentély tömegét kissé fátyolosan láthatjuk a leeresztett, speciális mikrorácsos szerkezetű árnyékolókon keresztül, amelyekből a sarkokból már kimaradtak.

 

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
35/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
36/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
37/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
38/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
39/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
40/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
41/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
42/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
43/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

 

 

A szükséges gépészet rendkívül diszkréten jelenik meg, a berendezések döntően a külső kiszolgáló sáv feletti álmennyezetben kaptak helyet. Az üvegfelületek párátlanítása a padló síkjában elhelyezett befúvó rácsokon keresztül történik. A tér maga alapvetően kellemes klímával és jó akusztikával rendelkezik, kiváló multifunkcionális terem válhatna belőle. Mezős Tamás az Ízisz-kultusz történeti gyűjteményét szerette volna itt létrehozni, amely a maga nemében a világon egyedülálló lenne.

 

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
44/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
45/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
46/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
47/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
48/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
49/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
50/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
51/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

 

 

A belső udvar szintjei több periódus átépítéseit jelzik, pontos magasságuk nem ismert - ezt mutatja az ide vezető lépcsők könnyed, ideiglenes, protézis-szerű kialakítása. Az egyetlen hiteles szint a szentély előtti oltár környezete, amelynek alépítménye ismert, erre egy itt talált római oltár másolatát helyezték. Az udvar egyik sarkában a megtalált vízelvezető csatorna kőtöredéke látható a burkolatba foglalva, amelynek hálós kiosztása a homlokzatokhoz hasonló viselkedésmódot jelent, hiszen a pontos méretek itt sem ismertek. A templom pódiumának magasságát a tervező a vitruviusi szabályokból határozta meg. Az együttes előterét a konzervált, régészetileg bemutatott, zanati kőből rakott alapfalak rendszere alkotja. A halszálkásan rakott téglaburkolat jól kiemeli az egykori épületek belső tereit. A szentélykörzet előtt húzódó Borostyánút feltárt szakaszának hézagos terméskő burkolata kevésbé idézi a precízen rakott római út hangulatát. A vele párhuzamosan húzódó fapalló terítésű sáv a főbejárat felől az akadálymentes közlekedést hivatott biztosítani, ám ez a vonal hirtelen befordul és megszakad az útnál. A római úton átvezető akadálymentes „járdát" a kivitelezés során lespórolták.

 

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
52/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
53/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor
54/55
Iseum - építészet: dr. Mezős Tamás, fotó: Zsitva Tibor

 

 

A romterület „kapuját" a város felé a megemelt utcaszinten elhelyezkedő, vasbeton és fa anyagú pergolával és padokkal övezett fogadóépület képezi, amelyet a beruházás kapcsán részben átalakítottak, bővítettek. A bejárat előtt a fénykorát élő Római Birodalom térképe rajzolódik ki a háromféle árnyalatú gránit lapokon, amelyeken alig észrevehető, apró vörös pöttyök jelölik az ismert Ízisz-szentélyek helyét. A Hajnóczi Gyula által tervezett épület bravúros szerkezeti megoldása a doboz-szerűen kialakított belső tér, amelyet filigrán acélszelvényekkel függesztett fel a vasbeton tartószerkezetre. A lépcsőfokok mellett a Borostyánút szemléletes földtani metszete látható üvegfal mögé rétegzetten, a mélyszinten pedig a jövőben egy római mozaik rekonstrukcióját tervezik kiállítani. Az Iseum eredeti római kori maradványait jelenleg egy bérelt raktárban tárolják. Az épületegyüttes műszaki átadása 2010 decemberében történt meg, azóta a belsőépítészeti koncepció több változáson és sikertelen közbeszerzésen esett át - a hivatalos megnyitás időpontja egyenlőre bizonytalan.

Garai Péter


Iseum Savariense

vezető tervező: dr. Mezős Tamás

építész munkatársak: Árva József, Botos Eszter, Szabó Virág, Szarvák Kata
tartószerkezetek: Andor Eszter, Bacsek Zoltán - Tartószerkezeti Mérnöki Iroda Kft., Jurkievicz Tibor
épületszerkezetek: Schreiber Gábor, Paripás Emőke - S-4 Mérnökiroda Kft., Horváth Sándor
üvegszerkezetek: dr. Reith András, Gelesz Adrienn - Mérték Építészeti Stúdió Kft.
üveg designer: Baróthy Anna, Bozsó Melinda - Szövetség '39
üvegvizsgálat: dr. Várfalvi János - BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék
épületgépészet: Kontra Botond - Kontrakció Bt.
épületvillamosság: Böjte Ferenc - Ric Kft.
gyengeáram: Ginder Gábor - Castrumsec Kft.
tájépítészet: dr. Szilágyi Kinga
úttervezés: dr. Kisgyörgy Lajos
lifttervezés: Némethy Zoltán
közmű:
Benczik Zoltán - Vasi CAD-TERV Kft.
Gáspár Ferenc - Tekonszolg Mérnöki Bt.
talajmechanika: Mészáros Ferenc - Vasi Geotechnika Kft.
régészet: Sosztarits Ottó, Balázs Péter, Isztin Gyula
betonpanelek: Kozák János - Agromex Kft.
kőmunkák: Reneszánsz Zrt.
öntözőrendszer: Vajda Szabolcs
költségvetés: Makhult Mihály
városrendezési szakértő: Mangliár László - Mangliár Építész Kft.
akusztikai tanácsadó: Csott Róbert
világítástechnikai tanácsadó: Baktai Gábor - Lisys Fényrendszer Zrt.
rögzítéstechnikai tanácsadó: Gonda Jenő
tanácsadó: Mráv Zsolt
fotók: Zsitva Tibor
generáltervező: M&M Architektész Mérnöki Iroda Kft.

tervezés éve: 2006-2009
kivitelezés éve: 2009-2010
generálkivitelező: ZÁÉV Zrt.
megrendelő/építtető: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala: Lakézi Gábor - témafelelős, Barkovits Ágota - projektmenedzser

 

Kapcsolódó oldal:
Mezős Tamás: A Savariai Iseum új rekonstrukciója felé. Műemlékvédelem II. évf. 4. szám (2000.)

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Épületek/Örökség

VÁRKERT BAZÁR // Egy hely + Építészfórum

2021.03.24. 18:04
00:07:03

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

Helyek/Köztér

SÁRKÁNYOK ÉS DELFINEK PESTEN ÉS BUDÁN // Egy hely + Építészfórum

2021.02.24. 16:10
00:06:00

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk