Épülettervek/Hallgatói terv

Az építészet határán

1/29

A tervezési helyszín leírása

?>
A tervezési helyszín leírása
?>
A tervezési helyszín leírása
?>
A tervezési helyszín környezete
?>
A tervezési helyszín környezete
?>
Fény az építészetben
?>
Tömegalkotás
?>
Funkciók elosztása
?>
Közlekedés
?>
Telepítési terv
?>
Alaprajzok
?>
Alaprajzok
?>
Alaprajzok
?>
Homlokzatok
?>
A-A, B-B metszet
?>
C-C metszet
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Látványtervek
?>
Makett
?>
Makett
?>
Makett
?>
Makett
?>
Makett
?>
Makett
?>
Makett
?>
lead
1/29

A tervezési helyszín leírása

Az építészet határán
Épülettervek/Hallgatói terv

Az építészet határán

2019.02.01. 13:00

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Pécs

Építészek, alkotók:
Palágyi Barbara

PHOTON HÁZ – Fotómúzeum és műterem

Tervezés éve:
2018

Stáblista

konzulens: Dr. Kondor Tamás

intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar, Építész Szak 

helyszín: Epreskert
(1063 Budapest, Bajza u. 41.)

Letölthető dokumentumok:

A fotográfia és az építészet műfaja között fellépő transzcendens kapcsolat indította el Palágyi Barbara diplomamunkájának alapgondolatait. PHOTON HÁZ – Fotómúzeum és műterem című terve diplomadíjban részesült.

BEVEZETÉS

Hogyan lehet egyszerre kifejezni fényképen azt, amit az ember érez és lát?"
Lucien Hervé magyar származású épületfotgráfus idézete alapján elgondolkodtató a feltevés, mennyire is áll közel egymáshoz a két szakma: a fotográfia és az építészet. Egymásból következnek? Kölcsönösen kiegészítik egymást? Igen, az épületnek kell előidéznie azokat az érzelmeket, amiket később utána a fénykép visszaadhat.

 

Fény az építészetben
5/29
Fény az építészetben

 

TÉMAMEGJELÖLÉS - PROBLÉMA

A fotográfia az utóbbi néhány évben igen közel került hozzám. Amellett, hogy hobbiként űzöm, sok lehetőséget látok az építészettel való együttműködésére.
Mindezek mellett egy létező problémára is megoldást szeretnék nyújtani, ugyanis a társadalom egyre nagyobb érdeklődést mutat a fotográfia iránt, azonban a körülmények ehhez sajnos biztosítottak. Egy múzeum - műterem épületegyüttes megtervezése a fővárosba mindenképpen pozitív előrelépés lenne a hazai fotós szakma számára.

 

Látványtervek
17/29
Látványtervek

 

A MAGYAR FOTOGRÁFIA MAI HELYZETE - MEGOLDÁS

A magyar fotográfia jelenleg három főbb intézményben képviselteti magát, azonban ezek egymástól függetlenül működnek egy-egy kiállítás megszervezésében. (Arról már a kecskeméti Fotográfiai Múzeum igazgatója is beszámolt, hogy szükség lenne – helyszűke miatt - egy fotómúzeumra a fővárosban.) Az általam javasolt fotómúzeum ezen intézményekkel összehangolva, tematizálva tárná a látogatók elé a fotógyűjteményt (a kecskeméti múzeum anyagából), amely körforgásszerűen cserélődne, így biztosítható lenne az állandó látogatottság. Ezen felül a múzeum bemutatná a fotózás történetét, az analóg és digitális technológiákat, kamerákat, sőt a látogatóknak lehetőségük nyílna analóg módon elkészíteni saját fekete-fehér fotójukat is.

A fotózás elméleti alapjai mellett legalább annyira szükség van a gyakorlat bemutatására, így a kiállítótermek mellé műtermek, laborok tervezését is elengedhetetlennek tartom, amelyek bérbe adhatóak lennének a szakmában levőknek vagy egyetemistáknak.

 

Funkciók elosztása
7/29
Funkciók elosztása

 

HELYSZÍNBEMUTATÁS - FIGYELEMFELKELTÉS

A helyszín kiválasztásánál olyan intézményeket kerestem Budapesten, ahol fotós szakképzés történik, műteremstúdió működik vagy más művészeti ághoz kapcsolódó épület található. A Magyar Képzőművészeti Egyetem, annak is az Epreskerti területe mellett döntöttem, ahol az egyetem több, szabadon álló műterme található (Terézváros). A kert mellett áll az MKE Intermédia Tanszékénak épülete, ahol fotográfiát oktatnak, ám a körülmények nem megfelelőek, az eszközpark hiányos, ezért az új épület számukra is hasznos lehet.

1882-ben létrehozták az Epreskertben a Festészeti és Szobrászati Mesteriskolákat Benczúr Gyula, Lotz Károly és Stróbl Alajos vezetésével. A kert és a műterem-együttes egyszerre volt alkotóműhely, oktatási intézmény, a társasági élet színtere és Budapest egyik közkedvelt látványossága. A kertbe menekítették át többek között a Józsefvárosi kálváriát és a budavári Nagyboldogasszony-templom kapuját is. A kert e korai időszakában élte fénypontját.

Sajnos az Epreskert jelenleg nem látogatható, csak kiállítások alkalmával nyílik meg a nagyközönség számára. A helyszínen észlelt számos problémára (elhanyagoltság, rossz bejárati szituáció, parkolás megoldatlansága, stb.) az új épület és a hozzá kapcsolódó telekrendezés megoldást nyújthatna, ami egyfajta figyelemfelkeltés is lehetne a problémákra. A funkción kívül kihangsúlyozná a kert nyújtotta lehetőségeket: inspirálna, mint „műterem", színtérként szolgálna kiállításoknak, eseményeknek és a kertet parkként működővé tenné a nagyközönség számára.

 

A tervezési helyszín környezete
4/29
A tervezési helyszín környezete

 

FOTOGRÁFIA ÉS ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA - FÉNY

Mindkét műfajra érvényes megállapítás, hogy „se nem tisztán művészet, se nem tisztán technika". Kapcsolatukat bizonyítja a fotózás egyik ága is, az épületfotográfia, ami „az épület pontos, perspektivikus torzulásoktól mentes, részletekben gazdag és anyagszerű ábrázolása". A képes dokumentáció régóta hozzátartozik egy épület történetéhez, meghosszabbítja annak létét. A fotográfusok az esztétikai élményt átadó elemekre koncentrálnak, mint a nyílások, teraszok vagy a tiszta falfelületek. Ők is építkeznek: fényekkel, árnyékokkal, az elemek síkban történő elrendezéseivel, ügyelve a hangsúlyokra, arányokra.

Az építészet és a fotográfia közös pontja, egyben alapeleme a FÉNY. A fényképezés szó jelentése a „képalkotás a fény által", míg „az építészet tömegek játéka a fényben". Az építészetben a fény téralkotó elemként működik, a fény által vagyunk képesek felfedezni és megérteni a benne rejlő művészetet. Kiemeli az építészet másik alapelemét, az anyaghasználatot, plasztikussá tesz felületeket, sőt érzelmeket vált ki az emberből.

 

Látványtervek
19/29
Látványtervek

 

TÖMEGALKOTÁS – FUNKCIÓK - FÉNY

Koncepciómban igyekeztem elérni, hogy a múzeumi kiállítások mellet maga az épület is hozzájáruljon a fotográfia megértéséhez, egyes részletei elgondolkodtassák és ösztönözzék a látogatókat egy-egy jó kép megalkotására. Ahhoz, hogy a fényképezésben elmerülhessen az ember, tisztában kell lennie a fény természetével, ami által a fotó készül. Az épület a fény (és árnyék) jelentőségére hívja fel a figyelmet, más-más helyzetekben, minőségben és különböző napszakokban.

Akkor érthetjük meg igazán a folyamatot, ha közvetlenül előttünk játszódik le a leképzés, ha annak magunk is részesei lehetünk. Az egyik épülettömeg ezért Black Boxként működik, amelyen apró nyílásokon keresztül szűrődik be a fény, mint egy camera obscurán. Ezt egy földalatti épület esetén még jobban ki lehet fejezni, ahol csak felülvilágítókon juthat át direkt formában a fény. Ezzel szemben a másik tömeg, a felszín feletti Light Box, az egész homlokzati felületen átengedi a fényt, ahol viszont a szórt fényre helyeződik a hangsúly. E két tömeg funkcionálisan is külön működik, így válik külön az elméleti és a gyakorlati fotográfia.

 

A-A, B-B metszet
14/29
A-A, B-B metszet

 

BLACK BOX - ELMÉLET

A Black Box, mint múzeum 2 részre tagolva mutatja be az analóg és a digitális fotózást. A fotómúzeumra már a felszínen található felülvilágítók felkeltik az érdeklődést. A látogató a “sötétben tapogatózva" ismeri meg a fotótechnikát és annak történetét, valamint az új digitális technológiákat és a jövő lehetőségeit. Mindez a fény segítségével tud kiteljesedni: természetes fénnyel a felülvilágítókon keresztül és mesterséges, lézeres, LED-es megoldással.

 

Alaprajzok
10/29
Alaprajzok

 

LIGHT BOX - GYAKORLAT

A Light Boxban egy nagyobb fogadó tér, büfé, fotós üzlet, valamint a műtermek, stúdiók és laborok kaptak helyet. A diákok számára továbbá egy kisebb előadót, teakonyhát, és egy pihenő sarkot alakítottam ki. A látogató a sötétből feljutva érzékeli a fény fontosságát a hétköznapokban, ami egyre nagyobb intenzitásban jelenik meg, szórt formában. A többszintes épület raszteres kialakítását a középen kialakított függőleges közlekedősáv (ferde lépcső) töri meg, ami nagyobb légterű, izgalmas belső kialakítást eredményez.

 

Alaprajzok
11/29
Alaprajzok

 

 

A fény lejutását a föld alá födémáttörések, üvegfödémek biztosítják, méretük felfelé haladva növekszik. Ahhoz, hogy az épület alkalmas legyen műtermek és stúdió funkcióknak, kéthéjú homlokzatot és homogén felületeket alkalmaztam.
A két Box mezsgyéje az időszakos kiállítás tere terme, ahol megtörténik az átközlekedés, ugyanis az elkészített képek az elméleti, és a gyakorlati tudás szintéziseként jöhetnek létre (de a tár külön megközelíthető a Light Boxon keresztül is.).

 

Közlekedés
8/29
Közlekedés

 

KÁLVÁRIA - BEJÁRAT

A bejárati szituáció egy már meglévő épületben, a volt józsefvárosi kálváriában (ma csak kiállítótér) jönne létre. Központi elhelyezkedése miatt ez az épület kedvezően töltheti be a múzeum portál-funkcióját. Egy felülvilágítón keresztül jut be ide a fény, amely egy spirál lépcső mentén jutna le a tér aljába, a föld alá. Ez a megoldás egyfajta szűrőként is szolgál, ahol a fényt a lépcső  középre orientálja, ahová leérkezünk. A szakralitásban a fénynek mindig is meghatározó szerepe volt, ezt mindenképp integrálnám a tervbe.

 

Homlokzatok
13/29
Homlokzatok

 

E három tömeg alkotja a múzeum-műterem együttest. A két Box egyszerű, szerényebb téglatestet formál, ami a fény által hívja fel magára a figyelmet, de a semleges, polikarbonát homlokzattal a mellette lévő műemléki épületek értékéből sem vesz el. A külső egyszerűséget a tömegen belül kibontakozó összetettebb üveg-látszóbeton térformák ellensúlyozzák, melyek a térplasztikai, szerkezeti elemekkel egy fotózásra inspiráló közeget tárnak a fényképészek elé. E két tömeg szabályos, tiszta szögletességét a kör alakú, barokk, gazdagon díszített kálvária oldja fel. Telepítése megbontja a tengelyességet, kibillenti a „szimmetirából", ennek ellenére egyfajta egyensúlyt képez a Benczúr-műteremházzal.

Az épületegyüttes egy időbeni „utazásként" is felfogható, ahol a kálvária és a múzeum analóg része alkotják a múltat, az alkotóterek és az időszakos kiállítás a jelent mutatják, a jövőt pedig a digitális technológiákat bemutató helyiségek képezik.

Palágyi Barbara

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Épületek/Középület

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM // Egy hely + Építészfórum

2021.01.06. 17:41
00:08:06

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő része a budapesti Szépművészeti Múzeum 114 éves épületét mutatja be. Kiváló alkalom, hogy a pandémia miatt zárva tartó múzeum tereit virtuálisan is megcsodálhassuk. Így mikor következőnek ott járunk, olyan részletekre is rácsodálkozhatunk, melyek ezidáig elkerülhették figyelmünket.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő része a budapesti Szépművészeti Múzeum 114 éves épületét mutatja be. Kiváló alkalom, hogy a pandémia miatt zárva tartó múzeum tereit virtuálisan is megcsodálhassuk. Így mikor következőnek ott járunk, olyan részletekre is rácsodálkozhatunk, melyek ezidáig elkerülhették figyelmünket.

Épületek/Ipari és kereskedelmi épület

GRAPHISOFT PARK // Egy hely + Építészfórum

2020.12.10. 10:09
00:07:09

Az egykori Óbudai Gázgyár területe 1998 óta ad otthont egy folyamatosan épülő-szépülő irodaparknak. Első épületeinek téglaarchitektúrája a mai napig viszonyítási pont a hazai építészetben, és azóta is az ipari fejlődés és az igényes építészet találkozásának színtere. Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti GRAPHISOFT Parkkal ismerkedhetünk meg.

Az egykori Óbudai Gázgyár területe 1998 óta ad otthont egy folyamatosan épülő-szépülő irodaparknak. Első épületeinek téglaarchitektúrája a mai napig viszonyítási pont a hazai építészetben, és azóta is az ipari fejlődés és az igényes építészet találkozásának színtere. Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti GRAPHISOFT Parkkal ismerkedhetünk meg.

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk