Épülettervek/Középület

Az MTK stadionja - a III. díjas terv

1/11

Helyszínrajz, forrás: Teampannon - Garten

?>
Helyszínrajz, forrás: Teampannon - Garten
?>
Forrás: Teampannon - Garten
?>
Garázsszint alaprajz, forrás: Teampannon - Garten
?>
Látvány, forrás: Teampannon - Garten
?>
Földszinti alaprajz, forrás: Teampannon - Garten
?>
Látvány, forrás: Teampannon - Garten
?>
Emeleti alaprajz, forrás: Teampannon - Garten
?>
Látvány, forrás: Teampannon - Garten
?>
Látvány, forrás: Teampannon - Garten
?>
Metszetek, forrás: Teampannon - Garten
?>
Látvány, forrás: Teampannon - Garten
1/11

Helyszínrajz, forrás: Teampannon - Garten

Az MTK stadionja - a III. díjas terv
Épülettervek/Középület

Az MTK stadionja - a III. díjas terv

2015.01.30. 15:14

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Golda János, Madzin Attila

MTK Stadion (Budapest)

Tervezés éve:
2014

Stáblista

Szakági tervezők: Suhajda Péter, Skrobák László, Rajkai Ferenc, Takács Viktor, Steffler István, Szentesné Dandé Eszter
Munkatársak: Bagdy Eszter, Drippey Ágoston, Hidasnémeti Máté, Károly Ferenc, Kern Ádám, Kriston Szabolcs, Szabó Andrea
Látványtervező: Kozma Zoltán, Kun Tamás 

Letölthető dokumentumok:

Még december elején hirdették ki az MTK futballcsapatának budapesti stadionjára kiírt tervpályázat eredményét. A TEAMPANNON - Garten konzorcium a III. díjat kapta a zsűritől. Bemutatjuk Golda János, Madzin Attila és munkatársaik tervét.

Beépítési javaslat

A Magyar Testgyakorlók Köre által használt, vagy folyamatosan használat alá kerülő sportlétesítmények és környezetük fejlesztése több területi egységre kiterjedő, több ütemben lebonyolítandó, komplex, sok projekt-elemből álló „Létesítményfejlesztés".

A 116 éve sporttevékenység támogatására alapított MTK mottója: „bátorság - buzgalom - barátság". Ezeket a fogalmakat kell új valós építészeti tartalommal megtölteni.

A tervezési helyszín külső Józsefváros jellegzetes városszéli világa: elhanyagolt MÁV-terület, pályaudvar, temető, villamos-remíz, felüljáró, telephely, üzemi lakótelep, laktanya és szebb napokat látott sporttelep váltogatja egymást. A klasszikus, századfordulós Budapest külső ellátó közlekedési-ipari gyűrűjében vagyunk, ahol megállt az idő.

Az ellentmondásos környezeti potenciál és a kihasználatlan adottságok szempontjából elsőrangú, sikerre ítélt fejlesztési térség. A szűkebben vett tervezési terület súlypontja a Hungária körút – Salgótarjáni út sarkán fekvő Hidegkuti Stadion telke (hrsz.38852/6), ahol csak faltól-falig (telekhatártól telekhatárig) feszülő egységes építészeti tér-tömeg struktúrával lehet kiszolgálni az összetett funkcionális igényeket.

Helyszínrajz, forrás: Teampannon - Garten
1/11
Helyszínrajz, forrás: Teampannon - Garten

A telepítési koncepció központi gondolata a meglévő terepadottságok maximális kihasználása, a környező utcaszintekhez képest jelenleg „gödörben" fekvő pályaszint metszeti lehetőségeinek kiaknázása. A mélyedésbe telepített parkolók tetején egységes körüljárható térszint alakul ki, áttekinthetővé és jól szervezhetővé téve a tömegmozgatási felületeket.

Az észak-déli hossztengelyre átforgatott, 105x68 m-es füves játéktér haránttengelye szimmetrikusan felezi a Salgótarjáni és Sport utcák tengelyeinek szögét és így a pályát övező, trapéz alaprajzú fedett lelátó-gyűrű négy különböző zónát jelöl ki a közvetlen környezetben:

A Hungária körút felőli jellegadó főhomlokzat előtti tágas városi fogadóteret a hagyományos, sarok felőli fő tömegmegközelítési iránnyal az 1-es villamos megállójából és gyalogosan a Stadionok Metro-megálló felől (vendégszurkolók);

A Salgótarjáni út felől a szintén hagyományos „Népszínház utcai" villamosmegálló hazai szurkolói fogadóterét a töltéshídon át, a déli lelátó alatti 250 fős kerékpártárolóval és a televíziós közvetítőkocsik udvarával;

A Törökbecse utca felől a VIP, VVIP és dolgozói parkoló-bejáratot, illetve a klubház többcélú rendezvényudvarát a csapatöltözők felől különbejáratú edzőpályával;

A Sport utca felől a vendégcsapat autóbusz fogadóudvarát és további 250 fős kerékpár tárolót, illetve a vendég parkolóhelyek bejáratát.

Többcélú arénát tervezünk az MTK-nak, ahol az NB-I-es és nemzetközi labdarúgó mérkőzéseken túl családi rendezvényeket, klub-összejöveteleket, kulturális eseményeket is tartanak.

Az MTK-aréna Hungária körút felőli előtere nagyértékű potenciális ingatlanfejlesztési terület (kereskedelem, vendéglátás, SPA, iroda, stb).

A Sport utca – Ciprus utca közti sporttelep távlati fejlesztését a Sport utca menti lelátó-épület sávjában javasoljuk megoldani.

Forrás: Teampannon - Garten
2/11
Forrás: Teampannon - Garten

Építészeti kialakítás, funkcionális elrendezés

Az MTK-Aréna egységes építészeti karaktere az elemi részekből építkező a pixeles felületkezelés mindig változó, mégis önazonos látványán alapul: tömör, áttört, perforált és hálósan áttetsző színes fémlemez burkolati elemek pikkelyes hálózata fedi a funkcionális formát. A hazai lelátói oldal konstans kék-fehér alap-tónusa a vendégoldalon a vendégcsapat világítási effektekkel előállított színeire reflektál.

A jelentős konzollal rendelkező, visszahorgonyzott, könnyű acél tartószerkezeti rendszer hálósan futó gerendái szövetszerű homogenitást adnak az építészeti formának. A stadion sarkaiba átlósan telepítet négy pályavilágító torony sajátos egyedi formai karakterrel egészítik ki a hangulatot.

A javasolt beépítési mód közvetlen környezetet tagoló struktúrája az alaprajzi – funkcionális elrendezésben is folytatódik. A keleti, Hungária körút felőli hosszoldal 13 lelátósora fogadja részben a vendégszurkolókat, részben a hazaiakat. A lelátók alatt vendégparkoló-helyeket és vizesblokkokat alakítottunk ki. Az északi és déli, rövid oldali nyolc lelátósor alatt helyeztük el közvetlen külső, utcai megközelítéssel a 250-250 fős kerékpártárolót.

A nyugati, Törökbecse utca felőli szektorban kaptak helyet a stadion kiszolgáló funkciói:

  • alul, a parkolószinten a sport-kiszolgáló funkciók, öltözők, üzemeltetési-, igazgatási- és fenntartási helyiségek;
  • terepszinten a főbejárati előcsarnok és a vendégfogadás, az MTK-Memorial és az egyesületi irodák;
  • az emeleten pedig a VIP-helyiségek, a tájékoztatás és hírközlés, illetve a további MTK egyesületi irodák.

Az alagsori csapatöltözőkből közvetlen, elkülönített átjárást biztosítottunk a bemelegítő pályához és a vendégcsapat autóbusz-termináljához. Az utcaszinthez képest mélyfekvésű VIP-, és dolgozói gépkocsi-parkoló fölött – jelentős födém-áttörésekkel kikönnyített lefedés, többcélú családi rendezvénytér alakul ki. Ebbe a sokfunkciós szabadtéri zónába süllyesztettük be - természetes lelátót biztosítva - a karám-szerűen körbekerített műfüves bemelegítő-pályát.

Környezetrendezés

A tervezett sportlétesítmény környezetének kialakítása során sokrétű szempontrendszert kell figyelembe venni; azon túl, hogy elsődlegesen a burkolatok/zöldfelületek képzésével igazodni kell a sportfunkcióhoz, a nagy múltú sportegyesülethez is méltó, reprezentatív keretet kell teremteni. Mindemellett cél a sporteseményeken kívüli egyéb rendezvényekhez, társasági eseményekhez vagy egyszerűen csak a szabadidő eltöltéséhez igényes, kellemes környezet biztosítása.

Metszetek, forrás: Teampannon - Garten
10/11
Metszetek, forrás: Teampannon - Garten

Környezetrendezési koncepció

Az adottságok, elvárt funkciók, környezeti kapcsolatok, viszonyrendszerek, valamint a gyalogos-, és gépkocsi forgalom vizsgálatával kitűzött reális célok magas szintű szolgáltatást nyújtó, időtálló, esztétikus anyagokkal strukturált létesítmény és városi tér létrehozására irányulnak. A szabad területek mozaikos kialakítása lehetővé teszi a többrétű funkciók kiszolgálását; a tömegeket vonzó sportesemények megrendezésére éppúgy alkalmas, mint a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésére, valamint az épületekhez szükséges napi üzem lebonyolítására.

Anyaghasználat, növényalkalmazás

A gyalogos felületeken magasabb minőségű térkő burkolatot használunk. Jelentősebb városi tér alakul ki a bejáratok előtt, a keleti homlokzat mentén a Hungária körút felől, illetve egy belső parkos terület a létesítmény nyugati homlokzata előtt a Törökbecse utca felől, ahol a burkolat nagyrészt födémen létesül a parkoló területek fölött. A burkolat az építészeti kialakításhoz illő struktúrába rendeződik, mozaikosan vegyítve a zöldfelületek-kiemelt ülőfelületek-burkolatarchitektúra elemek hármasát. A bejáratok előtti tér elsősorban burkolattal és ülőfelületekkel, növényzetként lombos fákkal, fasorokkal kialakított, míg a nyugati homlokzat mentén a múzeum és az edzőpálya környezetében a meglévő és tervezett szobrok és zöldfelületek jól integrálhatóak ebbe a mozaikos rendszerbe, mint ahogyan egyéb járulékos funkciók is (pl.: mászófalak, egyéb játékos sporteszközök).

A területen sajnos nincs jelentős faállomány, a meglévő fák lehetőség szerint megtartásra kerülnek. A parkban nagyobb, összefüggő gyepes területeket, várostűrő, virágjukkal díszítő fákat terveztünk

A parkberendezések, utcabútorok megválasztásakor arra törekedtünk, hogy egyszerű letisztult formavilágú, masszív, jól használható bútorok jelenjenek meg mind a parkosított zónákban, mind a tervezett épület környezetében. A zöldfelületek mentén alkalmaztunk hosszabb kő- fa burkolatú ülőfelületeket, valamint támlás és támla nélküli padokat, hulladékgyűjtőket.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk