Fenntarthatóság

CoolCo´s: egy lehetséges válasz a városi hőhullám-hatások kihívásaira

1/11

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
?>
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
1/11

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

CoolCo´s: egy lehetséges válasz a városi hőhullám-hatások kihívásaira
Fenntarthatóság

CoolCo´s: egy lehetséges válasz a városi hőhullám-hatások kihívásaira

2022.06.29. 17:53

Cikkinfó

A Fenntarthatóság rovatot támogatja az 

Építészek, alkotók:
Ghira Zsófia, Jasmin Heilemann , Langmár Imola

A CoolCo’s Cooling Corners & Corridors – Hűsítő Sarkok és Folyosók koncepció a hőhullámok negatív hatásait hivatott csökkenteni a városokban, különösen a sűrűn lakott területeken és az alacsony alkalmazkodó képességgel rendelkező, sérülékenyebb csoportok körében. A kezdeményezést Ghira Zsófia, Jasmin Heilemann és Langmár Imola mutatják be.

Bevezető

Moduláris elemeket használunk, melyek kiválasztásánál a fenntartható, könnyen kezelhető anyaghasználatra kiemelt figyelmet fordítunk, az elemeket növényekkel és virágokkal egészítjük ki. A moduláris elemeknek köszönhetően az egyes sarkok és folyosók (corners és corridors) kialakítása a rendelkezésre álló területtől és a helyi lakosok pontos igényeitől függően változhat. A beavatkozásokkal ülő alkalmatosságot, árnyékot adó szerkezetet, ivó lehetőséget, futónövényeket és virágokot helyezünk ki, melyekkel hűsítő szigetek, a hőség előli menekülőpontok jönnek létre, nem utolsósorban pedig a levegőminőség is javul ezeknek köszönhetően.

Koncepciónk a 21. századi városok két fő kihívását célozza meg: az éghajlatváltozás fokozódó hatásait és a társadalmi egyenlőtlenségeket. Az egyre gyakoribb és hosszabb hőhullámok negatív hatásait csökkentjük a már meglévő infrastruktúrához alkalmazkodó városi-léptékű megoldással, amely során a rendszerszintű alkalmazkodási és mitigációs törekvéseket kombináljuk. Hasonlóan fontos elem a részvételiség hangsúlyozása, melynek célja nemcsak az, hogy lehetővé tegyük a kiszolgáltatott csoportok számára, hogy részt vegyenek környezetük alakításában, de a folyamatnak köszönhetően információhoz és tudáshoz juthatnak a hőhullámokhoz való alkalmazkodásról, így a folyamat hozzájárul egy igazságosabb város kialakításához.

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
1/11
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

A közterület-használattal kapcsolatos általános elképzelésektől eltérően kezdeményezésünk a közterületeket az igazságos városi terek létrehozására használná, lehetőséget adva a sérülékeny csoportok számára a hőséghez való alkalmazkodásra. Míg a mai mainstream elképzelések kevésbé foglalkoznak a meleghez történő alkalmazkodással, és többnyire a fenntartható mobilitás (például kerékpárutak), a rekreáció (autómentes utcák, éttermek) számára biztosítanának közterületet, a CoolCo-k a városokon belül a korlátozott tereket hatékonyabban, ökológiailag és szociálisan igazságosabban használják ki.

Modularitás

A CoolCo elemek és formák lehetővé teszi a lakosság számára, hogy kreatívok legyenek, miközben az elrendezés könnyen kialakítható, módosítható, a modulok egyszerűen kombinálhatóak. Mivel a modulok száma az adott városi térhez igazítható, potenciálisan minden tér, legyen az akár csak néhány négyzetméter, potenciálisan CoolCo-térré alakítható. Éppen ezért, a kompakt CoolCo-k a városokban a hőhullámok enyhítésének sürgető kihívására adott gyors válaszként értelmezhetőek.

A koncepció különbözik egy parktól vagy egy városi zöldterülettől, mivel fő célja a hőkomfort növelése, árnyékot és hűsítő moduláris elemeket kombinál, valamint megpihenési lehetőséget biztosít. A sarkok és folyosók funkcionalitása kifejezetten a gyalogosok hőség alatti igényeihez igazodik. A CoolCo´s lehetséges modulok sokfélesége lehetővé teszi a koncepció egyéni illeszkedését a meglévő infrastruktúrához.

A CoolCo-k megjelenése és szerkezete a városi infrastruktúra jellegzetességeihez és a meglévő városi infrastruktúrához igazítható. Így Dél-Európa szűk történelmi városközpontjai éppúgy rendelkezhetnek CoolCo-kkal, mint Kelet-Európa szélesebb utcái. A projekt európai léptékének és az Új Európai Bauhaus kezdeményezésnek köszönhetően az inkluzív adaptációs gyakorlat és a hőhatásra való figyelemfelhívás az európai városok részévé válhat.

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
3/11
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

A CoolCo-k kialakítása során használt anyagok kiválasztásakor kiemelt figyelmet fordítunk a minél kevésbé környezetterhelő anyagok bevonására, valamint az újrahasznosíthatóságra. A koncepció moduláris felépítése itt azt az előnyt nyújtja, hogy az egyes modulok kicserélhetők anélkül, hogy az egész CoolCo-t újra kellene építeni. Ez biztosítja az erőforrások hatékony felhasználását és a környezeti hatások minimalizálását. 

Új Európai Bauhaus – New European Bauhaus/NEB

A CoolCo-k az Új Európai Bauhaus kezdeményezéssel összhangban közösen tervezett és közösen létrehozott városi terek, amelyek a fenntarthatóságon, a kreativitáson és a társadalmi innováción alapulnak. Koncepciónk egyedülálló megközelítést kínál a kisléptékű és alacsony költségű városfejlesztési beavatkozásokra a hőhatások enyhítésére.

Ahogyan a XX. században a Bauhaus stílust követve könnyű és természetes anyagokkal és minimalista dizájnnal dolgoztak, a CoolCo´s is egyszerű és természetes anyagokat használ, például fát, acélt és szövetet. Ez megteremti az alapot egy időtálló városi design moduláris kialakításához. A CoolCo-k a hőadaptáció fejlesztésén túl esztétikai minőségükkel növelik a környező területek élhetőségét.

A Bauhaus építészek és tervezők filozófiája az volt, hogy a művészet és a formatervezés segítségével javítsák az emberek életkörülményeit. Ez a holisztikus megközelítés a CoolCo´s koncepciójában is megtalálható. A hűsítő sarkokból és folyosókból álló fejlesztés nemcsak egészségügyi előnyökkel és komfortnövelő hatással bír, rávilágít, hogy a városfejlesztési megoldások nem lehetnek a tehetősebbek kiváltságai. A városépítészeti elemek megvalósítása a hátrányos helyzetű területeken nem feltétlenül igényel nagy jelentős pénzügyi ráfordítást, a CoolCo´s-hoz hasonló kisléptékű beavatkozások is képesek változást eredményezni, és rámutatni arra, hogy mindenkinek joga van az élhető környezethez.

A CoolCo’s koncepciója a befogadáson, a fenntarthatóságon és a részvételiségi fejlesztésen alapul. E három szempont kombinálásával Európa városaiban mindenütt Cooling Corners és Corridorok hozhatók létre. A CoolCo-k az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra helyezik a hangsúlyt, és a jövőbe mutató megközelítést jelentenek a hőhatások kezelésére, miközben társadalmi szempontból befogadóak és esztétikai értéket biztosítanak a felhasználók számára.

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
10/11
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

Bevonás

A CoolCo koncepció alapelvei értelmében mindenkinek joga van a hőadaptációhoz, fajra, etnikai hovatartozásra, nemzetiségre, nemre stb. való tekintet nélkül. Éppen ezért, a közterület-használatról szóló döntések meghozatalakor kiemelt figyelmet kell fordítani a hőadaptáció lehetőségére. A közterületek hőadaptációt segítő felhasználása kulcsfontosságú a kiszolgáltatott csoportok, például az alacsony jövedelmű háztartások, az idősek, a menekültek, az etnikai és nemzeti kisebbségek, a nők, a fogyatékkal élők, a krónikus egészségi állapotú személyek vagy a hőhullámok idején szabadban dolgozó személyek számára.

A közösségi tervezés kulcsfontosságú, a célcsoportok meglátásaira, tapasztalataira és elképzeléseire építünk. Ez a folyamat számos előnnyel jár, melyek közül az egyik az, hogy a sérülékeny csoportok számára is elérhetővé váljanak a városfejlesztési megoldások. Eltökélt célunk, hogy a lakosok teremtsenek kapcsolatot a környezetükkel, és érezzék magukat annak részének. A lakosok workshop jellegű living lab eseményeken vesznek részt, ezek során választják ki a sarkok és folyosók helyét (a megvalósíthatóságot is figyelembe véve), a modulok elrendezését és a végső struktúra megjelenését.

Egy-egy megvalósított sarok és folyosó megjelenése tehát a fejlesztési folyamatba bevont lakosságon és az adott köztér tulajdonságain is múlik. A bevont lakosok dönthetnek a moduláris elemek formájáról: kocka vagy hexagon alap formákról határozhatnak, míg az elrendezés szintén a lakosokra lesz bízva. Ez utóbbin belül lépcsőzetes, vonalas, illetve függőleges megjelenés lehetséges. Járdák esetében a lineáris megoldás kivitelezése logikus, míg nagyobb közterületeken a függőleges és lépcsőzetes megoldások is szóba jönnek, amelyek több árnyékot tudnak biztosítani. A bevont lakosság dönt továbbá az elemek színéről és a szakértőkkel közösen kiválasztott növények listájáról is ők választanak.

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
2/11
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

A CoolCo-k célja, hogy ne csak a környékbeli polgárokat, hanem más helyi szereplőket is bevonjanak, például nonprofit szervezeteket, helyi üzleteket és közintézményeket, akik védelmet tudnak nyújtani a legmelegebb napokon. Ezek a helyszínek lehetséges frissítő helyszínekként, hálózatosan jelenhetnek meg a Google Maps szinkronizált térképén, ahol az összes CoolCo jelölve van és könnyen kereshető.

Magyarország – Budapest fókuszban

A városoknak óriási változásokat kell eszközölniük ahhoz, hogy leküzdjék az éghajlatváltozás hatásait, amely a 21. században központi kihívás. Ám a legtöbb változás időt igényel, néha éveket vagy évtizedeket. Az éghajlatváltozás hatásai azonban már ma is láthatóak, és egyre sürgetőbbé válnak. A CoolCo-k néhány héten belül megvalósítható fejlesztések, ezért a városi hőhullámok kezelésére adott "quick-win-t" jelentenek.

A továbbfejlesztéshez Budapestet választottuk kísérleti városnak, kiemelve, hogy a hőhullámok nemcsak Dél-, hanem Közép-Európára is óriási terhet rónak. Már nem arról van szó, hogy megizzadunk: a tartósan magas hőmérséklet szó szerint életveszélyes, 2015-ben öt hőhullám 1800 emberéletet követelt Magyarországon.

Összefoglalva tehát, a sarkok és folyosók kialakítása a kompaktságon, az egyszerűségen, a minimalizmuson és a közösség bevonásán alapul. A módszer megismételhető és Európa-szintre emelhető, alkalmazkodik a helyi lakosok igényeihez, akik a legjobban ismerik a közösség elvárásait.

CoolCo’s Cooling Corners & Corridors
8/11
CoolCo’s Cooling Corners & Corridors

Végül, de nem utolsósorban, a Cooling Corners révén a hőhullámok veszélye és a városfejlesztés és várostervezés változtatásának szükségessége is egyértelműsödik. A hőség és a hőhatások időszakosnak tűnhetnek, és egy hőhullám után a hatások súlyossága könnyen feledésbe merül. A CoolCo-kból álló hálózatunk folyamatosan szem előtt tartja a lakosság számára az éghajlatváltozás és a hőhullámok veszélyét, növelve a téma iránti érzékenységet, és további, -akár nagyléptékű- intézkedésekre sarkalja a döntéshozókat a hőhatások mérséklésére.

A koncepció elnyerte az Európai Bizottság által kezdeményezett New European Bauhaus díját a "Prioritising the places and people that need it the most" kategóriában. A díjátadót június 11-én tartották Brüsszelben, Ghira Zsófia, Jasmin Heilemann és Langmár Imola egyedüli magyar csapatként vett részt a gálán.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk