Helyek/Infrastruktúra

Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve

1/15

Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve

?>
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
?>
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
?>
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
?>
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
?>
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
?>
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
?>
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
?>
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
?>
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
?>
Helyszínrajz
?>
Homlokzatok
?>
Időszalag
?>
1. ütem
?>
2. ütem
?>
3. ütem
1/15

Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve

Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
Helyek/Infrastruktúra

Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve

2013.09.23. 11:25

Projektinfó

Földrajzi hely:
Debrecen, Magyarország

Építészek, alkotók:
Bózsó Csongor

Vélemények:
1

Debreceni Intermodális Közösségi Központ pályázat

URL:
B3 Építész Stúdió Kft.

Tervezés éve:
2013

Stáblista

munkatársak: Bakaity Beáta, Bózsó Barna

Letölthető dokumentumok:

Bemutatjuk a B3 Építész Stúdió Kft. Debreceni Intermodális Közösségi Közlekedési Központ tervpáláyzatán megvételt nyert tervét.

Alapvetések

A különböző közlekedési módok közötti egyszerű és rövid idejű átszállás biztosítása kompakt telepítést igényel. Az állomás épület megtartása esetén a kompakt telepítés csak a vágányok felülépítésével képzelhető el. Ezt az állomás működése mellett bonyolult megvalósítani, és inkább megapolisz típusú megoldást eredményez. A buszokat sem érdemes posztamensen kiemelni, városi szöveten belül helyesebb azokat minél rejtettebben állomásoztatni.

Az első és második feltétel, valamint a csomópont funkcionális összetettsége a meglévő állomásépület bontását igényli, annak építészeti értékei ellenére is. Elődjét - ha nem bombázták volna le - a funkcionális engedmények ellenére is meg kellett volna tartani, mert ebben az esetben a kortörténeti érték már felülírta volna a funkcionális előnyöket. A meglévő fejépület és elődje emlékét, modelljeik, fotóik állandó kiállításként való bemutatásával javasoljuk megőrizni, melynek kínálkozó helye lehet az új épület előcsarnoka. A bontás mellett a fejépület muráliája megmenthető, és megfelelő helyen kiállítható.

Helyszínrajz
10/15
Helyszínrajz

A kompakt épületegyüttes alkosson hatásos térfalat a Petőfi tér déli oldalán, egyúttal a felüljáró irányában is zárja le a tér délkeleti sarkát. Itt a tér a közúti felüljáró irányában bizonytalanságba fut. A zárás a tér nyugati oldalán álló magasházat is ellenpontozza. A központ tömör telepítése mellett is maradjon szellős, könnyed, tömege ne telepedjen rá a városra. Transzparens felületek, áttörések alkalmazása szerencsés. A csomópont mint a város egyik kulcsépülete, igazodási pontja, ezért hordozzon jelentőségének megfelelő szimbólikus tartalmat is, de ne feszítse szét, ne nyomja el a környezetét.

Telepítés, épülettömegek

A kiírásban közölt tanulmánytervek közül a „C" változatot a közlekedési módozatok telepítése és funkcionális kapcsolataik szempontjából kiindulási pontnak elfogadtuk, mert jónak tartottuk. A „C" változat a helyközi buszterminált mint legsúlyosabb fukcionális elemet a régi fejépület helyére, centrálisan, térszint alá telepítette. Ez relevánsan meghatározza közlekedési koncepcióját. A terv e köré szerveződik, és funkcionális kapcsolatai csápként kinyúlva kötődnek hozzá. A terminál térszint alatti centrális telepítésével egyetértettünk, elvét átvettük.

Időszalag
12/15
Időszalag

Magát a komplexum beépítését és a vasút feletti gyalogoshidat azonban teljesen másképpen értelmeztük. A „C" változat térszint feletti kapu motívumból kinyúló csápos telepítése helyett, mi felfelé is kompakt épületben gondolkoztunk. A 2 szintes térszint alatti P+R parkolót közvetlenül a buszterminál mellé telepítettük, felette a terepszinten a szabadtéri városi buszvégállomással, melyet a „C" változatnál tömörebben helyeztünk el.
A térszint alatti beépítésre kerülő épület egy nagyobb és egy kisebb egymástól elszakított földszinti tömbre, azokat hídként összekötve ráültetett szalagszerűen megfogalmazott épület együttes. A nagyobbik földszinti mag a buszterminál felett a MÁV utas-csarnokot és kapcsolódó helyiségeit tartalmazza, a tőle elszakított kisebb a buszvégállomás előtt annak személyezeti helyiségeit és iroda recepciót tartalmaz. A felépítmény közrefogott udvarokat magábafoglaló, transzparens szalagként megfogalmazott tömegű, melyik a földsziti magokra körben előtetőként is funkcionáló konzolos kiugrással ráültetett. A földszinti magok teteje sétálóudvarként funkcionál, több helyen a vasút felé több helyen áttörésekkel megnyitva. A felső tömeg a helyi buszvégállomás szakaszán a Petőfi tér felé visszahúzott. Ez az épületszakasz a költségvetéstől függően második ütemként is megépíthető. 

Homlokzatok
11/15
Homlokzatok

A két földszinti mag között a „C" változat koncepciója szerint vezettük át a tram–train sínpályát a MÁV vágányrendszere felé. Az utascsarnok Petőfi tér felőli oldalán közvetlenül elérhető a városi villamos fejvégállomása. A buszvégálomás és a tér közötti épületsáv a buszok kellemetlen látványát a Petőfi tér felé eliminálja, míg keleti oldalán a tér felé kiugorva és egy szinttel magasabbra formálva lezárja a teret a közúti felüljáró felől. Mind a buszterminálok, mind a P+R parkoló keletről a „C" változat szerint körforgalommal kapcsolódik a 4-es út és a felüljáró felé, de az épület földszintjén a Petőfi tér felé is bekötöttek.

Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
1/15
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve

A MÁV közönségforgalmi terei fölötti sétáló udvarba vegyesen vendéglátó, szolgáltató és iroda funkciók kerülnek. Ha szolgáltató területekre többlet igény jelentkezik az irodák a 2. ütem kiépítése után felköltözhetnek a tisztán iroda szintekre. A felsőbb szinteken a program szerinti irodákat helyeztük el.
Az épületet nyugati oldalon a sínek felett a déli városrészt összekötő gyalogos-kerékpáros híd zárja, alatta kerékpár parkolókkal. A híd beköt az első emeleti sétáló teraszra is. A felüljárót nem terheltük járulékos funkciókkal. Itt is eltértünk a „C" változattól. Nem látjuk a sínek fölé nyúló sáv élettel való megtöltésének a realitását. Az életet a kompakt épületen belüli sétálóudvarban látjuk esélyesebben pezsegni. A híd ettől függetlenül fontos közlekedési kapcsolat a déli városrész felé. A híd sínek túloldalán lévő érkezési területe a fejlesztések lehetséges területei közül a legtávolabbi időben jöhet szóba.
Az épületkomplexum nyugati vége szintén egy emelettel magasabb, válaszolva a keleti hangsúly képzésre. A két kiemelés tömegképzésével a földszinti épület magokra is reflektál. A szalagszerű épületformálás az épület használatából adódó fő hangulatra, - a várakozásra - mint „IDŐSZALAG" utal.

Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
9/15
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve

A homlokzat födémsávjai között szalagokként körbefutó külső klímaüvegsávokra képek és szövegek szitázottak. A folyamatot néhány helyen nagyobb lyukak szakítják meg. A szalagok az átutazóknak nyújtanak a város műltjához kapcsolódó ismereteket, a régióhoz tartozó történelmi adalékokróll, a helyi kultúra emlékképeivel kiegészítve. Ilyen kiegészítések lehetnek például néptáncmozzanatok fázisképei, történelmi szimbólumok, régi városkép töredékek, esetleg érdekes régi szövegrészletek. Idővel a szalag különböző részei talákozási pontokká válhatnak. A szalag az információk jó arányú részletezettségével a sokadik találkozás után sem válik unalmassá, mert az emberek újabb és újabb részleteket fedezhetnek fel rajta. A transzparens felületre feszített monokróm szövegek és ábrák sötétedés után át- és megvilágítva sajátosan átírt homlokzati arcot nyújtanak. Fontos funkcionális és hangulati elemek a pinceszinttől a sétálóudvarba nyitott szellőző átriumok és az utascsarnok feletti járható üveg felülvilágítók.

Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
7/15
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve

Közlekedési kapcsolatok

Villamos és tram-train kapcsolatok
A Petőfi téri meglévő hurok végállomás helyett fejvégállomás kialakított, közvetlenül az utascsarnok előtt, kellő hosszal több villamos várakozására is. Az utascsarnok előtti szakaszon függetlenített perontető készül. A kocsiszín elérése az Ispotály utca felőli vonalon keresztül történne. A végállomás az utascsarnok és a városi buszvégállomás között az épületen átvezetve Tram-train kapcsolatként kötődik az első két MÁV pályatest helyén kialakított tram-train vonalhoz. 

MÁV kapcsolatok
A meglévő aluljáró 1 peronnyi meghosszabbítása és a hozzá tartozó peron kiépítése történik az első peronnál kialakított tram-train vágánypár pótlására. Az utascsarnok felől az aluljáró módosul a földszinti utascsarnok és a pinceszinti helyközi buszterminál közös kiszolgálására. A peronok új függetlenített tetőket kapnak. A kerékpárosok a kerékpárokról leszállva azokat az aluljárón keresztül tolva közlekedhetnek. A kerékpárok a peronokra lépcsőkarok szélein létesített rámpasávokon fel és letolva juttathatók fel. A mozgáskorlátozottak a buszterminál utasteréből liften juhatnak be az aluljáróba, míg onnan a peronokat a lépcsőpárok egyik felén létesített lépcsőliftek segítségével érhetik el. (Jelzőlámpás kiemelt átközlekedő sáv is szóba jöhet a peronok végén, ahol MÁV dolgozók átkisérhetik a kerekes székeseket a peronok között. A lépcsőlift konfortosabb megoldás. Perononkénti standard lift túlzásnak tűnik.)

Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
6/15
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve

Helyközi buszkapcsolatok
A térszint alatti centrális elhelyezése minden közlekedési eszköz gyors elérését biztosítja és a buszok tömeges várakozása nem csúfítja el a városképet. A terminál megközelítése - a „C" variáció szerint – a közúti felüljáró előtti körforgalomról leágaztatva, a városi buszvégállomás és a vasút közötti lehajtórámpán keresztül történik.

Városi busz és troli kapcsolatok
Fő megközelítése az előbbiekben tárgyalt körforgalomról, másodlagos közúti kapcsolata a Petőfi tér felé nyitott kijáróval történik. Közvetlenül a MÁV utascsarnok melletti elhelyezése minden járműfajta gyors elérését teszi lehetővé. Szabadtéren, független peronfedéssel kialakított.

Személygépkocsi kapcsolatok
A kétszintes térszint alatti P+R parkoló (602 férőhely) a körforgalomról és a Petőfi térről nyitott lehajtó rámpák segítségével érhető el. A kapcsolat a helyközi buszvégállomással az alsó parkolószintről közvetlen átjárással, a felsőről lépcső és lift segítségével biztosított. Egyik lépcsőházat és a liftet kivezettük a felszínre, közvetlen elérést biztosítva a villamos és a városi buszjáratok felé. A vasút mind a helyközi buszterminál felé nyitott átjárón, mind a felszín felé nyitott kijáraton keresztül is elérhető. A második ütemben megvalósítani javasolt irodaszárny földszinti magjába vezető lépcsőházat és lifteket is beterveztünk. Ezen a helyen a teremgarázs kapacitását kisebb kiegészítő felszíni parkolóval növeltük meg (+33 férőhely). A taxi várakozóhelyek a Petőfi téri behajtón keresztül közelíthetők meg.

Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve
2/15
Debreceni Intermodális Közösségi Központ - a B3 Építész Stúdió Kft. terve

Gyalogos és kerékpáros kapcsolatok
Minden közlekedési eszköz egymás között kölcsönösen, áttekinthetően és gyorsan elérhető gyalogosan. A város felőli gyalogos kapcsolat fő iránya a Petőfi térről és a nyugati gyalogos hídról történik. A kerékpár utak bekötéseinél a gyalogos és kerékpáros híd alatt két nagyobb, a híd emeleti sétálóterasz bekötésénél két kisebb kerékpár parkolót terveztünk be. További kerékpár parkolót telepítettünk a helyi buszvégállomás oldalán a második ütemben megvalósítandó irodaszárny elé. A parkolókban automata konzolokhoz rögzített, pénzbedobással kölcsönzözhető kerékpárok elhelyezettek. A kerékpár forgalmat támogatva, a sétáló teraszról nyíló kerékpárszervíz és üzlet létesítését javasoltuk. A kerékpáros közlekedést a vasút felé a MÁV kapcsolatok bekezdésben ismertettük.

Árufeltöltés
A helyközi buszterminál területéről biztosított.

Akadálymentesség
A komplexum minden közönségforgalmi és iroda funkciójú területeinek akadálymentes elérését biztosítottuk. A vasúti peronok elérése vonatkozásában szerényebb technikai megoldásokat javasoltunk.

Szerkezetek, felületképzések
A pinceszintek vasbeton lemezalapozású rés- vagy szádfalazással körített szerkezetűek. A felmenő szerkezet vasbeton pillérváz, monolit vasbeton lemezfödémekkel; a födémekben a nagyobb fesztávoknál monolit vasbeton gerendázattal. A homlokzatfelületeken a födémsávok fehér kőlap burkolatosak, közöttük a hőszigetelő üvegezés előtt klímaüvegezéssel, melyre az „Időszalag" koncepció jegyében szövegek és képek szitázottak. Klíma üvegezés használatával a nagy irodai üvegfelületek téli időszakban csökkentik az épület energiafelhasználását, nyáron természetes szellőzéssel csökkentik az épület felmelegedését. A közönségforgalmi terekben a belső járófelületek matt kőlap burkolatosak, a válaszfalak ahol lehet transzparens felületűek, ahol nem, kő és fa használata a jellemző. A gyalogos híd járófelülete fa. A sétáló udvar burkolata vegyesen kő és fa, melyet foltszerűen elehelyezett növények – közöttük padokkal - oldanak.

Gépészeti rendszerek
A standard gépészeti megoldásoktól eltérőeket említjük meg. A terminál átszellőzését a födémáttörésekkel és a földszinten körbeüvegezett szellőző átriumokon keresztül biztosítjuk. Csúcsidőszakban a megnövekedett szellőzési igényt visszaáramlásmentesen a födém alá szerelt JET ventilátorok segítik. Az épületbe dízel agregát telepített. A gépészeti rendszerek központilag felügyeltek és inteligensen szabályozottak.

Energiaellátás, épületvillamosság
Nagyjából a régi trafó helyére kerül a távolsági buszteminál és a teremgarázs között az új trafó, tetején a térszinten kialakított taposórácsos szellőző és kezelő aknával. Az épületkomplexumba energiamegtakarítás céljából programozott világításvezérlés telepített. A közlekedési rendszerek irányítása és felügyelete diszpécser helyiségekből irányított.

Zöldfelületek
A Petőfi tér nyugati oldalán a Piac utca vonalát sétáló utcává alakítanánk, mely a házak térre néző földszinti fronján vendéglátó teraszok megjelenését vonná maga után. A tér zöldfelületén gyerek játszó helyeket és pihenő zónákat alakítanánk ki. A Petőfi szobrot és a háborús emlékművet áthelyezve tartanánk meg a téren. A tér déli oldalára interaktív szökőkútat terveztünk be.

1. ütem
13/15
1. ütem

Ütemezés: a második ütem
A városi busz végállomás és a Petőfi tér közötti épületszárnyban kerül megvalósításra 5454m2 iroda és 350m2 terasz kapacitással. A MÁV igazgatósága és további bérirodák nyernek benne elhelyezést, összekötve az első ütem irodabokkjával. A 2. ütem irodái is ki tudják használni a komplexum éttermi és szolgáltatás kapacitását.

2. ütem
14/15
2. ütem

Távlati fejlesztés
A Raktár utcai fejlesztési területen pince+fszt+2 emeletes keretes beépítésre hét különböző szintmagasságú irodatornyot helyeztünk el. A tömb mélygarázzsal alápicézett, melynek teteje udvar szintjén 1-2 m földfeltöltéssel zöldtetős kialakítású. 30000m2 bériroda kerül bele, kiegészítő szolgáltató és éttermi funkciókkal.

3. ütem
15/15
3. ütem

A MÁV üzemi területeinek fejlesztése a Raktár utca és a vasúti pályatestek közötti területen, az iroda komplexumtól nyugatra ütemezve valósulhat meg. A gyalogos-kerékpáros felüljáró vasúti pályatesteken túli végénél található zóna igéretes tartalék fejlesztési terület lehet.

B3 Építész Stúdió Kft.

 

Vélemények (1)
Pákozdi Imre
2013.09.23.
16:20

A talpig üvegezett szalag-ablakok kiábrándító példája - már vagy 40 éve - a stockholmi Kulturhuset a Sergelstorgon: 

http://www.flickr.com/photos/nenyaki/3016433779/ és http://www.ourtravelpics.com/photo/stockholm/361/ 

Rendetlenség, az intimitás hiánya, kulisszaszerűség, könnyűszerkezetes megjelenés, korszerűtlen energia-pazarlás.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk