Helyek/Köztér

Erzsébet téri park

1/13

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/13

Erzsébet téri park
Helyek/Köztér

Erzsébet téri park

2006.09.29. 11:11

generáltervező: Firka Építész Stúdió Kft. - Bánfalvy Koppány, Bikki István

Az Erzsébet téri park rekonstrukciós tervei röviddel a „Gödör-park" átadása után, 2002-ben készültek. A kivitelezés akkor – több okból kifolyólag – elmaradt. Időközben elkészült a volt autóbusz-pályaudvar felújítása – igaz a környezete nélkül – és vészesen leromlott a Gödör zöldfelületeinek állapota…

 

 

TERVEZÉSI KONCEPCIÓ:

Az Erzsébet téri park kialakítását az elmúlt évtizedekben, az időben előre haladva egyre több tényező befolyásolta. Az 1995. évi állapotokat jól rögzíti az akkori tervpályázat Zárójelentése. Ennek és a mai állapot összehasonlításának tükrében a következőket állapíthatjuk meg:

Ami nem változott:
A parkot alapvetően két megközelítési móddal lehet rekonstruálni:

 • Egyrészt valamely korábbi állapotra alapozó un. historizáló, a hagyomány és a modernség feszültségére alapozó módon. Ez volt az akkori bíráló bizottság ajánlása.

 • Másrészt a korábbi parkrendszert figyelmen kívül hagyva egy, a mai városszerkezeti szerepnek és a kor kertépítészeti irányzatának megfelelő módon.

 • A park kettős jellege: a kiemelten fontos átlós (délkelet - északnyugat) irányú átmenő forgalom és a pihenő — sétatéri jelleg együttes jelenléte.

 • A Danubius kút jelenlegi helyén (a Sas utca tengelyében) való megtartása, a kút egész parkot szervező hatása.

 • A Hotel Corvinus felöli érkezés megfelelő fogadóterének kialakítása.

 • Ha a modern formavilág érvényesül, akkor annak a zöldfelületek abszolút dominanciával együtt kell megvalósulnia.

 • Fontos a szűken vett parkterületet keretező járdák és más városi felületek méltó, színvonalas kiképzése, az ún. filterzóna kialakítása.

 • Nem célszerű további labdázó-terek vagy hagyományos játszótéri elemek elhelyezése.

 • Indokolt a víz, mint hangulati elem többszörözött megjelenése a park területén.

Ami változott:

 • A Nemzeti Színház telkének közparkként és térszín alatti Kulturális Központként való kialakítása alapkérdéseiben változtatja meg a rendezési és tervezési koncepciót.

 • A Kulturális Központ és a jelenlegi autóbusz-pályaudvar területén megoldott néhány - korábban a téren elhelyezendő - funkció kialakítása (pl. nyilvános WC).

 • A bekerített, szigetszerű városi park helyett egy egységes zöldfelületet alkotó szabadtér együttes jön létre, ahol a korábban az Erzsébet téri parkra korlátozódó funkciók megoszlanak a két tér (Erzsébet téri park és az új Erzsébet tér) között.

 • Ezek alapján a két parkot azonos kertépítészeti és szabad tér szervezési gondolat mentén kell megalkotni.

 • A megváltozott körülmények (elsősorban a korábban nem létezett térségi kapcsolatok) miatt a rekonstruktív, valamely korábbi alaprajzból kiinduló térrendezés nem célravezető.

 • A Hercegprímás utcai tengely megerősödésével és gyalogos forgalmú kiépítésével funkció nélkülivé és fölöslegessé válik a Sas utca tengelyének forgalmi megjelenítése a parkon belül. Nem jelenti ez azonban a tengely vizuális szerepének tagadását.

 • Az Erzsébet tér és az Erzsébet téri park összefűzése, valamint a hosszabb távon tervezett gyalogos kapcsolat miatt kiemelten fontos a park kelet - nyugati tengelyét hangsúlyozni. Kompozíciós és a park felületi nyugalmát szolgáló okokból azonban ezt a tengelyt is elsősorban látványilag, téralkotó és -határoló elemek segítségével kell megfogalmazni.

 • Több új vízkép gazdagítja az összhatást. A parkban több helyen ivókutak találhatóak.

A kialakított térrendszer egyik alapeleme a Deák tér felől a Hild tér irányába tartó, átlós gyalogostengely (mely a Deák téri templomra vezet); másik fontos eleme a középen elhelyezkedő Danubius-kút, mely nagy tömegével uralja a központi térrészt: a kutat burkolt felületre helyeztük, amelyben egynyári virágágyak találhatók.

A park peremterületei mentén találhatók a különböző eseményterek, funkciók, melyek különböző anyagú (gránit, murva, fa) burkolatokról jól megközelíthetőek. A sétautak burkolata fűrészelt gránit. A sétány mellett kisebb méretű stabilizált murva burkolattal ellátott felületet alakítottunk ki pihenőpadok és sakkasztalok számára. A területen a burkolt (biológiailag inaktív) felületek aránya csökkent.

A bejárati zónákban un. filterzónát alakítottunk ki tágas fogadóterekkel - ezeken a területeken elképzelhetőnek tartjuk építmény pl.: hírlapárusító pavilon elhelyezését - elsősorban a Hild tér felé eső sarkon. A Hotel Corvinus épülete felől tágas, elegáns kialakítású bejárati zóna alakult ki. Erre a térre érkezik a Szent István Bazilika felé vezető sétányra irányuló keskenyebb átlós tengely.

A körbefutó sétaút mellett a Harmincad utca felőli oldalon játszóteret alakítottunk ki, mely több korosztály számára megfelelő. A játszótéri berendezések alatt a biztonsági előírásoknak és az MSZ EN 1177-es számú szabványnak megfelelő gumiburkolat kerül. Valamennyi játszótéri berendezés megfelel az MSZ EN 1176-os számú játszótéri biztonsági szabványnak. A játszószerek elhelyezésénél figyelembe vettük a szükséges biztonsági védőtávolságot. A játszótér közelében a játszótéren kívül ivókút került elhelyezésre. A kisebb gyerekek számára homokozót alakítottunk ki, ahol néhány rugós játékot és csúszdát helyeztünk el.

A József Attila utca felőli oldalon 419 m2 alapterületű kerítéssel körülvett kutyafuttatót alakítottunk ki. Bejárata az utca felől található. A kerítést mind a park felől, mind az utca felől cserjesáv kíséri. A kutyafuttató gyöngykavics burkolatú.

A park valamennyi része úgy került kialakításra, hogy a mozgássérültek teljes körűen tudják használni. A magasságkülönbségek nem jelentősek, lépcsők és rámpák segítségével könnyen leküzdhetők. A parkberendezési tárgyak (padok, kerti székek, világítótestek, hulladékgyűjtők) a park kialakításához és stílusához igazodva a mai formavilágnak és anyaghasználatnak megfelelően készülnek és kerülnek elhelyezésre. A parkban támlás, támla nélküli padok, sakkasztalok egyaránt megtalálhatók. A meglévő növényállomány figyelembevételével alakítottuk ki a növénytelepítési koncepciót. A növényállomány jelentős része idős, szép, azonban néhány beteg, alánőtt, fejlődésképtelen, csonka, száradt dendrológiailag nem értékes fát kivágásra javasolunk. Új fákat, fasorokat telepítettünk a terület határvonalai mentén a József Attila utcai oldalon és a Bécsi utca felől. A kút környékén és a bejáratoknál évelő- és egynyári virágfelületeket alakítottunk ki.

Fotók+szöveg:  dr. Balogh Péter István


 

tervezés ideje: 2002 (aktualizálás: 2006)
megbízó: Budapest Fõváros Fõpolgármesteri Hivatala
generáltervező: Firka Építész Stúdió Kft. - Bánfalvy Koppány, Bikki István
tájépítészet: Sándor Kertépítészet Kft. - dr. Balogh Péter István (s73),
Sándor Tamás
munkatárs: Kapás Eni

Vélemények (0)
Új hozzászólás

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk