Épülettervek/Középület

Hévíz I. - a 3h építésziroda 2. díjban részesült terve

1/11

Látvány a sétány felől - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

Madártávlati perspektíva - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

Madártávlati perspektíva - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

Helyszínrajz - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

a kórház alaprajza, -1. és 0. szint - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

a kórház alaprajza 1. és 2. szint - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

a kórház alaprajza 3. és 4. szint - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

homlokzatok és metszetek - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

tájépítészeti koncepció - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

Területrendezési koncepció - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

Az új kórház funkcionális sémája - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

?>
Látvány a sétány felől - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
?>
Madártávlati perspektíva - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
?>
Madártávlati perspektíva - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
?>
Helyszínrajz - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
?>
a kórház alaprajza, -1. és 0. szint - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
?>
a kórház alaprajza 1. és 2. szint - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
?>
a kórház alaprajza 3. és 4. szint - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
?>
homlokzatok és metszetek - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
?>
tájépítészeti koncepció - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
?>
Területrendezési koncepció - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
?>
Az új kórház funkcionális sémája - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
1/11

Látvány a sétány felől - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

Madártávlati perspektíva - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

Madártávlati perspektíva - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

Helyszínrajz - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

a kórház alaprajza, -1. és 0. szint - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

a kórház alaprajza 1. és 2. szint - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

a kórház alaprajza 3. és 4. szint - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

homlokzatok és metszetek - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

tájépítészeti koncepció - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

Területrendezési koncepció - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

Az új kórház funkcionális sémája - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

Hévíz I. - a 3h építésziroda 2. díjban részesült terve
Épülettervek/Középület

Hévíz I. - a 3h építésziroda 2. díjban részesült terve

2016.05.04. 12:00

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Gunther Zsolt, Csillag Katalin

Földrajzi hely:
Hévíz

Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András reuma kórház távlati fejlesztésére

URL:
3h

Tervezés éve:
2016

Stáblista

építész vezető tervező: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
építész munkatársak: Boromissza Júlia, Garay Kiss Dorottya, Kállay Gábor, Klenk Blanka

orvostechnológia: Lánczi Péter, Horváth Péter, Mediversum Kft.

A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére kiírt ötletpályázatra a 3h építésziroda csapata olyan koncepciót dolgozott ki, amellyel a Hévízi-tavat körülölelő területek kapcsolata érthetővé és karakteressé válhat. Tervük 2. díjban részesült. 

A terület rendezéséről

A Hévízi-tó és a hozzá kapcsolódó helyszínek legnagyobb problémája, hogy a különböző jellegű területek rendeltetése nem átlátható, határvonalaik nem rajzolódnak ki egyértelműen. Azt kerestük, miként tehetjük ezeket a helyzeteket karakteresebbé, kapcsolataikat érthetőbbé. A közel 60 hektáros területet három különböző jellegű egységre osztottuk: a tó privát zónájára, a városi jellegű közterekre és a szabadidős természeti környezetre.

Az új kórház funkcionális sémája - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
11/11
Az új kórház funkcionális sémája - építész: Csillag Katalin, Gunther ZsoltHa a véderdőkre olyan szabadidős zónaként tekintünk, amelyet szeretnénk belakni, jól kihasználttá tenni, olyan helyzeteket kell teremtenünk, ahol az emberek szívesen időznek, ahová érdemes elindulniuk. A mára kialakult ösvényeket új útvonalakkal bővítettük figyelve arra, hogy a tó egész területe körbejárható legyen különböző hosszúságú körökön. A sétaút néhol kiteresedik és ezekben a kis burkolt felületű bugyrokban a sport és játék terei kapnak helyet. Telepíthetünk ide kisebb játszótereket, sportpályákat, ping-pong asztalt, vagy egyszerű padokat is. 

A kiírásban megfogalmazott kívánalomra, hogy ne csak a fürdővendégek kerülhessenek kapcsolatba a vízparttal, szintén a véderdők övezetében találtunk megoldást. Mivel a tó privát zónáját kerítés veszi körül, nem tudunk a part közelébe férkőzni, de a víznek új útvonalakat adva, az mégis elérheti a ide látogatókat. A sétautak elvére válaszolva, néhol tóvá teresedve, második rétegként jelenik meg a víz. Ahol a két réteg egymást keresztezi, burkolt felületként kis stég ad helyet a pihenésnek.

tájépítészeti koncepció - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
9/11
tájépítészeti koncepció - építész: Csillag Katalin, Gunther ZsoltA városi jellegű tér ma is karakteres eleme a Hévízi-tó környezetének. A Dr. Schulhoff Vilmos sétány szerkeszett rendje jól válaszol a pavilonok sorára. Ezt a hangulatot szerettük volna megőrizni és kissé kiterjeszteni az Ady Endre út beépítésre szánt területeire is. Ennek egyik eszközeként új közfunkcióknak adtunk helyet, mint turistaháznak, kerékpáros pihenőnek, az iszappalotának, szállásépületnek és parkolóknak. Azért, hogy ezek a területek egészen a sétány részévé váljanak, a burkolatok és zöld foltok geometriáját – kissé fellazítva – alkalmaztuk itt is. Az összekötést erősíti továbbá, hogy a kórház előtere a sétány és az Ady Endre út irányából is kapott bejáratot. A sétány természetesen akkor tud majd igazán egy egységet képezni, ha elkészül a déli elkerülő út, és az Ady Endre út forgalma minimálissá válik.

Területrendezési koncepció - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
10/11
Területrendezési koncepció - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

A tó privát zónája ugyan nem volt jelen pályázat része, annak határvonala, a körülötte húzódó kerítés mégis koncepciónk fontos eleme. Ez a kerítés a véderdők irányában egy könnyedebb, növényekből épített vagy növényekkel sűrűn futtatott kerítéssé válna, erősítve ezzel a szabadidős övezet természeti környezetét. A sétány irányában viszont egészen mást jelent: tervünk szerint ez egy olyan tető lenne, amely alatt kisebb büfék, pihenők húzódhatnak.
Ezekkel a beavatkozásokkal a különböző területek karaktere erősödik, és forgalmuk megnövekszik, hiszen új lehetőségeket ad a hévízi lakóknak és az ide látogatóknak.

A kórház építészeti karakteréről

A kórház karakterének fő irányát a terület adottságai, a környező épületek elhelyezkedése és hangulata határozta meg. Az épület tömegformálása a környezetében álló pavilonok rendjére válaszol. A sétány mentén térfalként megjelenő villaépületek egy egyenesre fűzödnek fel, de kissé kimozdulnak előre és hátra, ezzel pozitív és negatív mikrotereket képezve. A kórház tömegével erre a szituációra reagál. Az egyes szárnyak tömbjei horizontálisan (alaprajzilag) és vertikálisan is (különböző szintmagasságokkal) egymáshoz képest elcsúsztatva jelennek meg.

Madártávlati perspektíva - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
2/11
Madártávlati perspektíva - építész: Csillag Katalin, Gunther ZsoltA kórház sarki pozícióját a pavilonsor és a Festetics épület által kijelölt két fő irány határozta meg. A két egymással szöget bezáró tömeg keretezi a megévő épületek sorát, a sétány oldalán pedig barátságos városi teret alakít ki. A két irány metszépontjában olyan „kapu-helyzetet" alakítottunk ki, ami minden idelátogató számára szabad átjárást enged a sétány felé. Itt kapott helyet a kórház kétszintes előcsarnoka, ami egy zsibongó tér, a várakozás, az információ és a betegfelvétel helye. Ebbe a térbe nyílik az épület két főbejárata, az Ady Endre út és a sétány felől.

A kétszintes előcsarnokból megközelíthető az épület önálló egységét alkotó terápiás központ, ami lehetővé teszi, hogy az itt fekvő betegek épületen belül elérhessék azokat a szolgáltatásokat, amelyeket eddig csak a telek másik végébe sétálva a Fedett Fürdőben vehettek igénybe. A terápiás központ két szintet ölel át, önálló közlekedő maggal rendelkezik. Alsó szintjén a kezelő helyiségek és a medencetér kapott helyet, az első emeleten pedig az ezt kiszolgáló irodablokk. A földszint másik szárnyában a minden beteg számára elérhető intézeti gyógyszertárat, és vizsgálókat helyeztünk el, illetve a személyzeti öltözőket, személyzeti éttermet és konyhát. Egy földszinti folyosón keresztül hoztuk létre az átkötést a Hotel Spa épületének átlakított előterébe.

Látvány a sétány felől - építész: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
1/11
Látvány a sétány felől - építész: Csillag Katalin, Gunther ZsoltA további három szint eltolt tömegeiben foglalnak helyet a kórházi osztályok. Egy-egy szárny egy-egy funkcionális egységet alkot. A nyolc krónikus-, a korai rehabilitációs-, az aktív reumatológiai és a gerinc rehabilitációs osztályt két fő közlekedő magon keresztül lehet elérni. A szabályos rendet csak a második emeleten elhelyezkedő igazgatósági szektor töri meg. Két-két kórházi osztályhoz tartoznak közös használatú terek, de minden osztály rendelkezik saját vizsgálóval, orvosi és nővérszobával. A szobák egy- és kétágyasak, 30%-uk akadálymentesen kialakított. A tó felé tájolt szobák a homlokzaton végigfutó erkélysorral aknázzák ki a kilátás adta potenciált. A játékos tömegnek köszönhetően tetőteraszok jönnek létre, így minden betegnek lehetősége nyílik közvetlen kapcsoltba kerülni a természettel.

A pinceszint parkolóhelyeket biztosít az itt tartózkodók számára, a bejelentkezés előtt viszont van lehetőség az épület előtti átmeneti parkolóhelyeken is várakozni. A pinceszinten keresztül elérhető a Festetics Fürdőház épülete a részben föld alatt vezetett folyosón keresztül. A kórház homlokzatát egy fa lamellák alkotta hártya veszi körül. A lamellák sűrűsödésének és ritkulásának játéka követi a mögötte elhelyezkedő tömör és áttört felületek ritmusát. A homlokzat homogén anyaghasználata egységessé teszi az épület megjelenését, ez az egységes, könnyed tömeg jól illeszkedik természeti környezetébe.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk