Épülettervek/Tervpályázat

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – A 3h építésziroda III. díjas pályaműve

1/14

A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda

?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
?>
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
1/14

A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – A 3h építésziroda III. díjas pályaműve
Épülettervek/Tervpályázat

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – A 3h építésziroda III. díjas pályaműve

2022.03.28. 07:59

Projektinfó

Földrajzi hely:
Hortobágy, Magyarország

Építészek, alkotók:
3h Építésziroda

Címkék:
tervpályázat

A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye tervpályázat III. díjas műve

URL:
3h építésziroda

Tervezés éve:
2022

Stáblista

Vezető tervezők: Csillag Katalin, Gunther Zsolt

Munkatársak: Kállay Gábor, Lánczky Julianna, Vörös Gerely, Molnár Kristóf, Gunther Julianna

A deportáltakat juhhodályokban szállásolták el, emberhez nem méltó módon kisemmizve és megfélemlítve kellett a földeken dolgozniuk. A 3h építésziroda díjazott pályaművében olyan épületet tervezett meg, mely e juhhodályokra reflektál, architektúrája így a pusztával is összeegyeztethető és a kitelepítettek első benyomásain alapszik. 

Területalakítási, épületelhelyezési és építészeti koncepció.

„Aki mindenben meglátja a Végtelent, Istent látja. Aki csupán a Rációt látja, csakis önmagát látja." William Blake

A Hortobágy, a puszta elképzelhetetlen, csak személyes jelenléttel élhető át. Hatalmas ereje van a végtelennek, mely itt tetten érhető. A horizont érzékelése a tengeri utazók tapasztalatához fogható. Ami történik a tájban az minimális, melankolikus érzetet kelt.  A települések, tanyák közötti tér nagyságrendje a magány és kiszolgáltatottság érzetét kelti. Kegyetlen világ ez, az életben maradás önmagában küzdelem. Küzdelem a földdel, az időjárással egy szóval a kitettséggel. A kitettség óvatosságra int, a puszta nem képes befogadni bármit, az idegent kiveti magából.

Az otthonukból elhurcolt kitelepített családok ezt a kitettséget élhették meg a hortobágyi táborokban. Mai fejjel szinte felfoghatatlan mindaz, amivel mentálisan és fizikailag meg kellett küzdeniük, itt a táborokban és a felszabadításuk után a ’normál’ életben. Önhibájukon kívül billogot kaptak, ahogy az állatokat jelölik meg. Állati sorsot szántak nekik, juhhodályokba szállásolták el őket, emberhez nem méltó módon kisemmizve és megfélemlítve kellett a földeken dolgozniuk egy őrült idea megvalósításán.

A pályázati helyszín Hortobágy község peremén helyezkedik el.  A puszta érzékelése itt kevésbé érvényes, de még tetten érhető. Olyan épületet akartunk létrehozni, mely a pusztával összeegyeztethető, illetve a kitelepítettek első benyomásain alapszik. Így lett kutatásunk célpontja a juhhodály. A hodály, mint alapélmény átalakult tervünkben. Dimenziót váltott és új, a szokásostól eltérő méreteivel egy elvont objektumként mutatkozik meg a tájban. A magasság és a hossz méretei miatt felkelti a figyelmet. Maga az épület válik felkiáltójellé. Annak érdekében, hogy a kiállítótér, az emlékezet tere elérje azt a hatást, amit a létrehozók elképzeltek, a ’profán’ funkciókat különválasztottuk és a parkolók közelében helyeztük el. Ezzel a tettel lehetővé válik az emlékezeti funkció minden zavaró hatástól mentes kialakítása.

A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
9/14
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda

A közel négyzetes telek hátsó telekhatárával párhuzamosan, ahhoz közelebb helyeztük el az emlékezés terét (föld fölött), a kiállítóteret (föld alatt), míg a fogadóépületet a kiszolgáló funkciókkal és az irodákkal a főúthoz közel 90 fokos elforgatással. A két fő tengely a telepítésnél meghatározó szerepet kapott, a horizontális és vertikális kijelöli a fő princípiumokat. Az így elhelyezett épületek nem képeznek egy egységet, viszont kompozicionálisan igen. A két épület között az összekötő út/rámpa egyértelműen kijelöli a haladás irányát. Az út a gondolati ráhangolódásra ad lehetőséget. A fény fokozatos csökkenése érzékelteti a látogatóval a változást. Egyelőre csupán bizonytalanságot, a sötét irányába való menetelést, a dramaturgia kezdetét jelöli ki. A két épület egyértelmű alá-fölé rendelt viszonyban van. Az emlékezés tere nagyságrendjében meghaladja a fogadóépület méreteit. Míg az előbbi egy ’alig épületként’ aposztrofálható, addig a fogadóépület egy igazi ház.

Az emlékhely egy nyújtott hodályt formáz a maga repetitív, földtől eltartott szerkesztésével. A védelemként magasodó hodály terében az emlékezet számára felállított 12 kereszt reprezentálja a 12 tábort. A horizontális átlátás, a Hortobágyra jellemző tágasság ebben a helyzetben is érzékelhető. A tető a nap és a csapadék ellen nyújt védelmet, de térben nem korlátoz. A tető legfelső szintje a kilátó területe. Itt vonal mentén mozogva élhetjük át a pusztára való rálátást, ami 360 fokban nyílik meg előttünk. A mellvéd felső felületén elhelyezett táblák mutatják mely irányokban és milyen távolságra voltak a különböző táborok. A kiállítóterek füzére a föld alatti épületrészben található. Ez a jelentős alapterülettel rendelkező funkció meghaladja a fölötte magasodó hodály szélességi méreteit. A föld alatti telepítést a nagyságrendje és az idegenszerűsége miatt éreztük jogosnak. Ennek köszönhetően a természetes táj megjelenése nem sérül.

A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
3/14
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda

A fogadóépület és az út között egy komolyabb méretű teresedést alakítottunk ki, ez a gyülekezés helye. A fogadóépület bizonyos mértékben megismétli a kiállítótér fölötti építmény alakját, anyaghasználatban viszont eltér. A reprezentatív funkciókon kívül minden mást a pinceszinten helyeztünk el. Ennek köszönhetően az épület földszintje átlátható, a haladás iránya az emlékhely felé egyértelmű.        


Kapcsolódás a természeti környezethez. Megközelíthetőség, gyalogos és gépjármű kapcsolatok, parkolóhelyek bemutatása
A pályázat témája, valamint a hely és a ’táj’ szelleme is megkívánja az egyszerűséget és a hivalkodástól mentes beavatkozásokat, ezért koncepciónk törekszik arra, hogy ne kerüljenek be idegen, erőltetetten kiépített elemek.

Célunk, hogy a megérkezést, és ennek az elemeit (parkolók, kerékpártárolók, buszparkolók, gazdasági, karbantartói bejáratok és területek), az autósforgalmat, illetve a szomszédban lévő focipályát minél inkább takart állapotba helyezzük, hogy a fogadóépületben és azon túl már a kiállításra és az emlékhelyre lehessen hangolódni


A terület környezetalakítása, zöldfelületi rendszere. Mikroarchitectúra elemek, a területen elhelyezett egyéb építmények. Akadálymentesség
Az épületegyüttes a hortobágyi látképet véve elsődleges iránytűként és ennek a látszólagos ürességét és végtelen síkságát az emlékhely körül megtartva kerül kialakításra. Az épületek elhelyezése kihangsúlyozza a pusztaságot. A fogadóépületet elhagyva kerülünk a szárnyék-szerű kerítésen belülre, és innen indulnak az irányított látogatói útvonalak.

A nyílegyenes út, amely a kiállítótérhez vezet, a fogadóépület tengelyéből indul, és egy hasítékként vezeti le a látogatót a drámai kiállításhoz. Ezen kívül más kiépített útvonal nem található a telken belül, ezzel is utalva a deportáltak kiépítetlen helyzetére, ami a tájképre is jellemző. A hodály is, amely vizuálisan egy felkiálítójelet állít a megemlékezésre, az elemelt tetejével helyet hagy a természetnek, és egyben fedelet nyújt a tizenkét táborhely emlékére állított kereszttel jelöl stációknak, az Emlékösvénynek. A hodály gerince kilátóként funkcionál, ahová egy meredek, mezőgazdasági épületekre jellemző egyszerű lépcső/„grádics", a hodály keleti végében pedig egy lift vezet fel.

A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
7/14
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda

Célunk volt, hogy a telken belül meglévő flóra és fauna érvényesüljön. Ezek kiemelt fontosságú szerepet játszottak abban a döntésben, hogy ne egy tájidegen kertterv kerüljön az épületeink köré, hanem a meglévő biodiverzitás megtalálja a helyét a beavatkozás után is


A funkcionális rendszer ismertetése.
A fogadóépület és a kiállítótér külön épületben helyezkednek el, szétválasztva a „profán" és a „szent" funkciókat. Ugyanakkor a két épület elhelyezkedése kötődik egymáshoz, a fogadóépület kijelöli a kiállítás és a hodály bejárati tengelyét.

Megérkezve a bejárathoz az alapvető látogatói funkciókat találjuk, amelyek elengedhetetlenek a kiállítás megkezdéséhez. A fogadóépületben kapott helyet a jegypénztár, ahol a látogatók megvehetik jegyeiket, átvehetik rabkártyáikat, valamint az egyéb audiós kiegészítő készülékeket, amik a kiállításhoz szükségesek. A közlekedőmag mögött, a hodály felé néző részen pedig az emléktárgy- és könyvesbolt került elhelyezésre, ahonnan már feltárul elénk a kiállításhoz vezető hasadék és a Hortobágy széles panorámája. A közlekedőmagból feljutva az első emeletre találhatjuk a büfét és éttermet, amelyhez kapcsolódik a konyha. Az étterem funkció elválasztását indokolja a különböző hangulatú és zajszintű program szegregálása.

A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
11/14
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda

A fogadóépület pinceszintjén a közlekedőmaghoz csatlakozik a látogatói vizesblokk, amely leválasztható a pinceszinten található egyéb, iroda és kiszolgáló funkcióktól. Az iroda és a kiszolgáló funkciók jól elkülöníthetően kerültek elhelyezésre. Az épület keleti fele a munkatereké, itt találhatóak a muzeológusok és vezetők irodái, tárgyalói, teakonyhával és a programban kért vizesblokkal. Az irodákhoz a fényt a lesüllyesztett terepszint biztosítja. Ez az építészeti megoldás teszi lehetővé, hogy a dolgozók fényt kapjanak és kilépjenek a szabadba. A pinceszint másik oldalán azok a kiszolgálóhelyiségek találhatók, amelyek nem igényelnek természetes megvilágítást – ilyen a gépészet, a raktárak, szociális blokkok, karbantartói helyiségek.

A fogadóépületből kiérve elénk tárul a hortobágyi pusztaság, és rajta a deportáltak lakhelyéül szolgáló juhhodályt szimbolizáló épületet találjuk. A kiállításhoz egy szűkülő rámpa vezet le, amelynek földbeton szerkezetű támfalain a deportáltak neveit olvashatjuk. Ahogy egyre mélyebbre megyünk, úgy tűnik el a szabad pusztaság, és hatalmasodik felénk a kiállítótér előcsarnoka.

A kiállítótér előcsarnoka a levezető út meghosszabításaként helyezkedik el, innen nyílnak nyugat felé a kiállítás terei, keletre pedig a kiszolgálófunkciók, mint a ruhatár, látogató mosdó, gépészet, takarítószer tároló, elektromos helyiség. A bejárati előcsarnok közvetlen közelében került elhelyezésre a két moziterem, melyek egybenyithatók és konferencia-, vagy rendezvényteremként is használhatók. A ruhatár úgy került elhelyezésre, hogy az érkezésnél és a távozásnál is optimális helyen találjuk, de ne vezessen le a kijelölt útvonalunkról, és a kijárattól se legyen távol. A kiállítótermek sorrendisége és elhelyezése a program szerint meghatározott vezetett útvonalon történik. A kiállítás végéhez érve a hodályba felvezető lépcsősorral találja magát szemben a látogató. A kabát felvétele után a szabad levegőre vezet a lépcső, itt a hortobágyi pusztaságra látunk, amely az elemelt tető alatt tárul elénk. A sötét, természetes fényt mellőző kiállítás után fellélegzést biztosít a szabad levegőre jutás. Itt található a tizenkét tábor emlékéül állított tizenkét kereszt. Innen a meredek lépcsőn –vagy mozgáskorlátozottaknak a lifttel – fel lehet jutni a kilátóba, mely a hodály gerincén fut végig. Innen a hortobágyi táj tárul elénk.

A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda
14/14
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye című tervpályázat III. díjas pályaműve, Tervező: 3h építésziroda

 

Építészeti formálás, anyaghasználat, műszaki igényszint megfogalmazása
Kutatásaink során legfőbb építészeti inspirációként az alföldi mezőgazdasági épületeket vettük. Keresve az anyagokat és a formákat, a történelmi vonatkozásokat mindig ugyanoda vezetettek vissza a gondolatok: az egyszerűséghez, a helyihez, a természeteshez – a juhhodályhoz, az akolhoz, a nádhoz, vályoghoz, kopársághoz, szikes talajhoz. A deportálások során a vagonban elszállított nőket és férfiakat juhhodályokba csoportosították, ahol maguknak kellett kialakítani az életteret, a juhokkal osztozva a belső területen. Ennek emlékezetére fogalmaztunk újra egy elnyújtott és megmagasított hodályt, amelyet hagyományos épületszerkezeti eszközökkel terveztünk meg. Két épületet helyeztünk el a telken, egymásra merőlegesen, egymással kompozíciót alakítva. A két épület tömegformálása szándékosan hasonlít egymásra – a fogadóépület egy kortárs, letisztult anyaghasználatú „kistestvére" a kiállítótér fölött emelkedő hodálynak.

Ennek tömegformálása a hodály és a népi építészeti architektúrát követi, egyszerű, kortárs vonalvezetéssel. Pilléres szerkesztésű épületszerkezet, így a földszint transzparens, üvegburkolattal nyitott és átlátható, ezáltal egyértelművé válik az irányultsága a látogatói útvonalnak. A tetőforma követi a hodály formáját, egy elnyújtott sátortető, levágott gerinccel, ami a természetes fényt szolgáltatja az étterem számára. A pinceszint alapterülete szélesebb, mint a földszint kontúrja, hogy a program megfelelően elférjen benne. Az irodaszint melletti rézsűt a földbeton támfal támasztja haránt irányból. Burkolatában más, mivel homogén vonalvezetés volt a cél. A tetőt az ősi technikával égetett, karbonizált fadeszkázat borítja, amely víztaszítóvá és kártevőmentessé teszi a faanyagot és az idők során nem változtatja a színét, külalakját.

3h építésziroda

 

Szerk.: Pleskovics Viola

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk