Épületek/Középület

Inspiráló alkotóhely – Zsolnay Negyed, PTE Művészeti Kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház épülete

1/29

Tóth Tamás

?>
Tóth Tamás
?>
Somogyi Tamás
?>
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
?>
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
?>
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
?>
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
?>
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
?>
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
?>
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
?>
Helyszínrajz - tervező: Tóth Tamás, Somogyi Tamás
?>
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
?>
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
?>
1/29

Tóth Tamás

Inspiráló alkotóhely – Zsolnay Negyed, PTE Művészeti Kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház épülete
Épületek/Középület

Inspiráló alkotóhely – Zsolnay Negyed, PTE Művészeti Kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház épülete

2012.07.02. 13:43

A Zsolnay-gyár egykori nyersanyagtároló és kerámiacsiszoló csarnokait a pécsi egyetem szobrászati tanszéke és az egyetemi black-box színház számára alakították át Somogyi Tamás és Tóth Tamás vezető tervezők koncepciója alapján. A kitisztított és újraértelmezett térbeli struktúra megfelelőnek bizonyult a különböző igényű alkotóterek és a „fekete doboz" befogadására, amelyben a tartószerkezet mellett megmaradtak az épület karakteres elemei, többek között az idomüveg-felületek és a csarnokban futó daru is.

Zsolnay Kulturális Negyed - E34-E74 épület

PTE Művészeti Kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete

A Zsolnay Kulturális Negyed déli - egyetemi - területének központi épületegyüttese meglévő csarnoképületek átalakításával, újraértelmezésével jött létre. A '60-as és '70-es években épült két csarnok eredetileg a kerámiagyártást kiszolgáló nyersanyagtároló, kerámiacsiszoló és anyagvizsgálati funkcióval készült. A keleti, korábban épült kétszintes csarnok mély, vasbeton harántfalas anyagtároló „alagútsora", mint adottság alapelemmé vált a tervezés során, meghatározva az átalakítás, a beavatkozás mértékét. A nyugati, egyterű csarnok később épült, tartószerkezetileg az előbbihez szervesen kapcsolódva, arra támaszkodva. Hosszhomlokzatának idomüveg-felületeit és a csarnokban futó darut az új épület szellemiségébe átemelve, fontos karakter-elemként idéztük meg. A tervezett telepítés viszonyaiban a meglévő épületek túlságosan rászorultak volna a Zsolnay Vilmos út menti épületsávra, ezért az első traktust (lifttel, lépcsőházzal, kiszolgáló helyiségekkel) lebontottuk, s az így „kitisztított" térbeli struktúra adta az új épületegyüttes vázát, keretét.

 

 

Az épület a déli terület közlekedési metszéspontjában helyezkedik el: a Balokány Liget felől megnyitott gyalogos „főbejárat", a parkolóház felől a fő autós megközelítés és az északi-déli területeket összekötő új híd által kijelölt irányok fókuszálják az épületegyüttes feltárásának helyét; a bejárat a bélletként visszalépő épülettömeg üveg-hasítékán nyílik. A meglévő épületek erőteljes szerkezeti kötöttségei és az új funkciók alapvető igényei között feszülő ellentmondás feloldására a tervezés legfontosabb alapelvének a természetes fény maximális biztosítását határoztuk meg. A két épület határán létrehozott hosszanti közlekedő-előcsarnok választja el az alapvető funkciókat: az észak-nyugati oldalon elhelyezkedő színházat és a szobrászati tanszék helyiségeit. Az előcsarnok üvegezett fedése a két épületrészt vizuálisan is kettéválasztja. Az épület egyetlen funkciója, ami nem igényel természetes megvilágítást: az egyetemi black-box színház, amelynek előadótere teljes variabilitást biztosít a különböző típusú és felfogású előadások megrendezéséhez. A színház az északi és nyugati homlokzatokon megnyitva művészbejáróval és díszletraktárral rendelkezik, galériaszintjén próbatermek, hangstúdió és irodák kaptak helyet.

 

 

 

Az épületegyüttes teljes keleti tömbjében és a déli - ipari vágányok felé tájolt - részében helyeztük el a szobrászati tanszék oktatási helyiségeit. Az alsó szinten, az átalakított vasbeton „alagutas" térsorban 2-2 helyiséget összenyitva alakítottuk ki a tanműhelyeket. Itt a különböző nyersanyagok megmunkálásához és az ehhez szükséges szobrászati technológiához rendeltük hozzá a helyiségek belső kialakítását és a gépek, eszközök elrendezését. A 4+2 műhely (fa-, fém-, bronz-, és kőműhelyek valamint a beton- és egy multifunkcionális műhely) a lehetőségekhez mérten teljes homlokzati felületével megnyitható a szabad térre. Ez a közvetlen kapcsolat az újonnan kialakított külső tároló helyiségek és a főépület között létrejött műhelyudvarral már a tervezés elején alapvető igényként jelent meg. A szobrászat specifikumából adódóan a hallgatói munkák jelentős részét szabadtéren gyakorol(hat)ják.  Az alkotás folyamatához illő védett-rejtett térbeliséget, a publikus terület felé a zaj- és porvédelmet az épülettömegek és a tömör kerítésfal lehatárolása adja. A mély műhelyek belső fekvésű területeinek természetes megvilágítását nagyméretű fényaknák biztosítják. A fényaknák a napfényt a tetőterasz-szinten kiemelt, üvegezett felületeiken keresztül, fényes-fehér belső felületükön tükrözve juttatják le a két szinttel mélyebben lévő műhelyekbe. A nagyméretű szobrok és műalkotások elkészítésére szolgál a teljes belmagasságú multifunkcionális műhely, amelyben az eredeti futómacskás daru segíti az elemek mozgatását. A helyiség teljes déli fala kapuként megnyitható, így a külső és belső tér összekapcsolásával inspiratív munkaterület jön létre.

Az épület emeletén kaptak helyet a műtermek (a tartószerkezetek állapota miatt a kétszintes épület átlagos belmagasságú, bazilikális megvilágítással rendelkező teljes emeletét elbontottuk, s ez szabadabb térbeli kialakítást tett lehetővé). Az egymástól tolófallal elválasztott négy műterem külön-külön belső lépcsővel és galériarésszel rendelkezik, a galériákról pedig elérhető az alkotásra szintén alkalmas tetőterasz. Az összenyitott műteremsor a, nagy üvegfelületeken keresztül több irányból érkező természetes  bevilágításnak és a befüggesztett szerkezetű galériáknak köszönhetően rendkívül izgalmas térélményt nyújt.

 

 

Az épület tömege a belső térstruktúrát tükrözi. A téglaburkolatú testbe foglalt vakolt idomok a funkció-egységek sorára rímelnek. Az épület átalakítása során nagy mennyiségű téglát bontottak ki, amelyeket felfűrészelve homlokzatburkolatként hasznosítottak újra - ezzel már a tervezés kezdetén számoltunk. Az eredetileg is téglahomlokzatú - de mára elégtelen hőszigetelési paraméterekkel bíró - épület új termikus bőrét, mint korszerű bevonatot a burkolati héjként felhasznált, bontott építőanyag pigmentálásával értelmeztük át. Ennek eredményeként a Szobrászati Tanszék épülete a Kulturális Negyed műemléki épületeivel és az új, kortárs építészeti szellemiségben fogant épületekkel egyaránt párbeszédbe kerül.

Somogyi Tamás, Tóth Tamás
építészek


Zsolnay Kulturális Negyed, E34-E74 épületek,  PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete
vezető tervezők: Somogyi Tamás, Tóth Tamás

Tóth Tamás
1/29
Tóth Tamás

Somogyi Tamás
2/29
Somogyi Tamás


tervezés éve: 2008-2010
kivitelezés éve: 2010-2012
bruttó szintterület: 3132 m2
épület felelős tervező cég neve: Térlabor Kft.
építtető/Megbízó/Fejlesztő neve: Pécs Városa
statika: Kádár Gergely - CÉH Zrt.
épületgépészet: Kolarovszky László - Kőrös Consult Kft.
épületvillamosság: Kovács Lászlóné Homonnay Zsuzsanna - Inter-ház-Tech Mérnöki Iroda
akusztika: Wittner Kálmání
generálkivitelező: Reneszánsz Zrt.- Magyar Építő Zrt. konzorcium

Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
3/29
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás

Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
4/29
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás

Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
5/29
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás

Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
6/29
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás

Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
7/29
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás

Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
8/29
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás

Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
9/29
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás

Helyszínrajz - tervező: Tóth Tamás, Somogyi Tamás
10/29
Helyszínrajz - tervező: Tóth Tamás, Somogyi Tamás

Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás
11/29
Eredeti állapot - fotó: Somogyi Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
12/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
13/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
14/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
15/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
16/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
17/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás
18/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Somogyi Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
19/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
20/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
21/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
22/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
23/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
24/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
25/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
26/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
27/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás

E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás
28/29
E34-E74 épületek, PTE Művészeti kar, Szobrászati Tanszék és JESZ egyetemi színház új épülete - fotó: Török Tamás

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

PALATINUS // Egy hely + Építészfórum

2021.10.13. 10:43
00:06:31

Az 1930-as években Janáky István és Szőke Károly tervei alapján a Margitsziget egyik legnépszerűbb pontja, a Palatinus Strand, vagy becenevén a Pala. A magyar modernizmus színvonalas alkotása 2017-ben újulhatott meg Nagy Csaba és az Archikon közreműködésével. Az Egy hely mai részéből a Pala és a margitszigeti fürdőkultúra történetével ismerkedhetünk meg.

Az 1930-as években Janáky István és Szőke Károly tervei alapján a Margitsziget egyik legnépszerűbb pontja, a Palatinus Strand, vagy becenevén a Pala. A magyar modernizmus színvonalas alkotása 2017-ben újulhatott meg Nagy Csaba és az Archikon közreműködésével. Az Egy hely mai részéből a Pala és a margitszigeti fürdőkultúra történetével ismerkedhetünk meg.

Nézőpontok/Történet

A PÁCINI MÁGOCSY-KASTÉLY // Egy hely + Építészfórum

2021.09.08. 16:03
00:06:34

A pácini várkastély hazánk késő-reneszánsz építészetének fontos alkotása, jellegzetes saroktornyaival, gyilokjárójával és cserépkályháival Észak-Magyarország egyik legszebb műemléke. Az Építészfórum és az Egy hely közös sorozatának mai részében ezt a XVI. századi épületet ismerhetjük meg.

A pácini várkastély hazánk késő-reneszánsz építészetének fontos alkotása, jellegzetes saroktornyaival, gyilokjárójával és cserépkályháival Észak-Magyarország egyik legszebb műemléke. Az Építészfórum és az Egy hely közös sorozatának mai részében ezt a XVI. századi épületet ismerhetjük meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk