Épülettervek/Hallgatói terv

Kozmikus vízió - Asztronóm Csillagászati Központ

1/24

Asztronóm Csillagászati Központ, Népliget felöli homlokzat - Francsics László diplomaterve

?>
Asztronóm Csillagászati Központ, Népliget felöli homlokzat - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ, Könyves K. krt.-i oldal - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ, főbejárati oldal - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ, északi homlokzat - Francsics László diplomaterve
?>
Galaxis és sírhalom - Francsics László
?>
Galaxisok ütközése - Francsics László
?>
Asztronóm Csillagászati Központ szerkezeti felépítés - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ, helyszínrajz - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ, földszinti alaprajz  - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ, I. emeleti alaprajz  - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ, III. emeleti alaprajz  - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ, hosszmetszet és a szingularitás - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ szerkezeti felépítés modellje - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ makett, tartószerkezet - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ makett, tetőfelépítmény - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ makett, előlnézet - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ makett, általános nézet - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ makett, főbejárat - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ, az épület fő nézete - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ, főbejárati oldal - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ, északi oldal - Francsics László diplomaterve
?>
Asztronóm Csillagászati Központ, főbejárat - Francsics László diplomaterve
?>
Francsics László
?>
1/24

Asztronóm Csillagászati Központ, Népliget felöli homlokzat - Francsics László diplomaterve

Kozmikus vízió - Asztronóm Csillagászati Központ
Épülettervek/Hallgatói terv

Kozmikus vízió - Asztronóm Csillagászati Központ

2010.09.15. 12:16
MÉD

Galaxis útikalauz stopposoknak – a könyv, pontosabban egy stoppolás közbeni űrmegálló juthat az ember eszébe Francsics László diplomamunkájáról, aki csillagászati központot tervezett a Népligetbe a téma iránt érdeklődök számára. Nem csupán az épület funkciója, hanem a megjelenése is futurisztikus.

Az Asztronóm koncepciója
Az Asztronóm a csillagászat iránt érdeklődők számára, illetve azok megszólítására épül, akik még nem ismerkedtek meg a csillagászat tudománya által feltárt világgal. A high-tech építészet technológiájának és a digitális építészet eszközeinek alkalmazásával olyan helyszínt teremtek, mely a látogatók felé médiacsatornaként működik. A társadalom mai, plázadizájnhoz szokott kultúrájába betörni képes, figyelemfelkeltő formavilágot támogató építészetet alkalmazok, mely egyúttal a kor világmindenséget kutató szupertudományának világából is megsejtet, közvetít valamennyit.

 

Asztronóm Csillagászati Központ, Népliget felöli homlokzat - Francsics László diplomaterve
1/24
Asztronóm Csillagászati Központ, Népliget felöli homlokzat - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ, Könyves K. krt.-i oldal - Francsics László diplomaterve
2/24
Asztronóm Csillagászati Központ, Könyves K. krt.-i oldal - Francsics László diplomaterve

 

 

Az Asztronóm építészeti megfogalmazása
Az Asztronóm közvetlen környezete a Népliget délnyugati sarka, a Planetárium és a Könyves Kálmán körút környéke. A meglévő épületek által kijelölt irányokra egy háromszögekből álló struktúrát helyeztem, melynek a középpontját a Bay Zoltánról, a radarcsillagászat megalapítójáról elnevezett háromszög alakú tér alkotja. A háromszög egyik csúcsában a Planetárium, a másikban az Asztronóm helyezkedik el, a harmadik csúcs üres, onnan az Asztronóm jellegzetes nézete látszódik. A háromszöges struktúra az épület belsejében is folytatódik.

Az Asztronóm épülettömege talapzatra, illetve testre tagolódik. A talapzat a csillagászat tudományának ősi, mitikus oldalát hirdeti. Formája a prehisztorikus kor első fennmaradt, csillagászati ismeretekről is tanúskodó építészeti emlékeire, a halomsírokra, kurgánokra emlékeztet. Az építészeti megjelenésében tömör, földdel elfedett épületrész csak kevés nyílással áttört, azokat látszóbeton szegély keretezi. Belsejébe hosszú folyosó nyúlik, mely a főbejárathoz vezet, illetve azon belül is folytatódik.

 

Asztronóm Csillagászati Központ, főbejárati oldal - Francsics László diplomaterve
3/24
Asztronóm Csillagászati Központ, főbejárati oldal - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ, északi homlokzat - Francsics László diplomaterve
4/24
Asztronóm Csillagászati Központ, északi homlokzat - Francsics László diplomaterve

Galaxis és sírhalom - Francsics László
5/24
Galaxis és sírhalom - Francsics László

Galaxisok ütközése - Francsics László
6/24
Galaxisok ütközése - Francsics László

Asztronóm Csillagászati Központ szerkezeti felépítés - Francsics László diplomaterve
7/24
Asztronóm Csillagászati Központ szerkezeti felépítés - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ, helyszínrajz - Francsics László diplomaterve
8/24
Asztronóm Csillagászati Központ, helyszínrajz - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ, földszinti alaprajz  - Francsics László diplomaterve
9/24
Asztronóm Csillagászati Központ, földszinti alaprajz - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ, I. emeleti alaprajz  - Francsics László diplomaterve
10/24
Asztronóm Csillagászati Központ, I. emeleti alaprajz - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ, III. emeleti alaprajz  - Francsics László diplomaterve
11/24
Asztronóm Csillagászati Központ, III. emeleti alaprajz - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ, hosszmetszet és a szingularitás - Francsics László diplomaterve
12/24
Asztronóm Csillagászati Központ, hosszmetszet és a szingularitás - Francsics László diplomaterve

 

 

A test a hasonló alakúra rajzolt földhalmon, a talapzaton nyugszik. Csillogó felszínét fényesre polírozott tükörszerű rozsdamentes acéltáblák teszik „égi tárgy" szerűvé. Formáját egy kozmikus vízió, lehetséges csillagvárosok (galaxisok) közötti kölcsönhatás gravitációs erőtere formálja meg. A kozmosz hatalmas tömegű égitestei által elhajló tér részletét 2 dimenzióssá redukáltam, és az építészeti tér 3 dimenziójában kétszer görbült felületként ábrázolom. A test egy monolitikus erőtest, melynek a belső szerkezete az egyenletes, a struktúrálatlan és izotróp kozmikus tér szerkezetét modellezi, határoló-felülete pedig a kétszer görbült térfelület. A test erői a föld mélységébe futnak, de a talapzat ezt elhantolja a kívülről bámészkodók szeme elől.

A látogató a talapzatba érkezik. A talapzat középpontjában függőleges nyílás néz felfelé és lefelé, átdöfi a talapzatot és a testet, kijelöli az építmény középpontját és az erők tömegközéppontját is. A tömegközéppontban, azaz a centrumban a szingularitás látható. A szingularitás az a hely az univerzumban, melyben a tér görbülete végtelen, az idő megáll, nincs se kiút, se anyag, se létezés. Nincs fizikai elmélet, mely leírná, mi rejtőzik ott. A szingularitás a galaktikus gravitációs erőtér velejárója. Építészeti eszközök segítségével a látogatót olyan helyre vezetem, ahol az Univerzum ezen elérhetetlen pontja mégis megérinthetővé válik. A talapzat belsejében, az Asztronóm tömegközéppontjában a függőleges tengelyt a végtelenbe görbülő tér víziója tölti ki.

 

Asztronóm Csillagászati Központ szerkezeti felépítés modellje - Francsics László diplomaterve
13/24
Asztronóm Csillagászati Központ szerkezeti felépítés modellje - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ makett, tartószerkezet - Francsics László diplomaterve
14/24
Asztronóm Csillagászati Központ makett, tartószerkezet - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ makett, tetőfelépítmény - Francsics László diplomaterve
15/24
Asztronóm Csillagászati Központ makett, tetőfelépítmény - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ makett, előlnézet - Francsics László diplomaterve
16/24
Asztronóm Csillagászati Központ makett, előlnézet - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ makett, általános nézet - Francsics László diplomaterve
17/24
Asztronóm Csillagászati Központ makett, általános nézet - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ makett, főbejárat - Francsics László diplomaterve
18/24
Asztronóm Csillagászati Központ makett, főbejárat - Francsics László diplomaterve

 

 

A központi csarnokban, a talapzat belsejében rideg, tömör, borítás nélküli vasbeton galériáról függőleges irányban tárul fel a tér.  Ennek a térnek a legmeghatározóbb eleme a szingularitást ábrázoló, a tető síkjából a mélybe folyó üvegtölcsér. Az üvegtölcsér áthalad a csarnok padlóján lévő áttörésen, és a mélybe tart. Egy szinttel lejjebb egy szűk sötét helyen a látogató mégis megérintheti. A központi csarnokból a tér felfelé tágul, ahol feltárul a test más természetű, világos, tiszta sci-fi hangulatát idéző világa.

Megjegyzés: A forma keresésénél célom volt a 20. század fizikájának egyik felismerése, a tér görbületének bemutatása. Csillagászati ismereteim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a tér természetének kutatása és megismerése döntő jelentőséggel bír a világegyetem megértésében. Ezt a tényt eddig mindegyik csillagászati, vagy tudományos témájú épület figyelmen kívül hagyta.

Asztronóm - Meeting the Universe
Az Asztronóm tematikus, átjárható, szintenként lineárisan is bejárható, a világegyetemről alkotott képünket bemutató tárlatot kínál a látogatónak. A tárlat dinamikus, technológiája a digitális kép és filmvetítés, mely az épület több helyszínén interaktív, illetve térhatású vetítéssel kombinált. A tárlat strukturált, szisztematikus és tudományosan hiteles, a látogatónak az állandó vagy éppen az aktuális témával kapcsolatban juttat információt. Az Asztronóm világa bepillantást nyújt a nagy obszervatóriumok, kutatóközpontok életébe a távcsövek ccd-kameráiról, és magukról a távcsövekről érkező folyamatos élőképek vetítésével. A látogató térhatásúként megjelenített, körbejárható galaktikus térképek (Sloan Digital Sky Survey (SDSS)) adataiból, illetve a Millenium Simulation térbeli szupermodelljéből és más csillagászati térbeli modellekből alkotott virtuális térben is sétálhat.

 

 

Asztronóm Csillagászati Központ, az épület fő nézete - Francsics László diplomaterve
19/24
Asztronóm Csillagászati Központ, az épület fő nézete - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ, főbejárati oldal - Francsics László diplomaterve
20/24
Asztronóm Csillagászati Központ, főbejárati oldal - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ, északi oldal - Francsics László diplomaterve
21/24
Asztronóm Csillagászati Központ, északi oldal - Francsics László diplomaterve

Asztronóm Csillagászati Központ, főbejárat - Francsics László diplomaterve
22/24
Asztronóm Csillagászati Központ, főbejárat - Francsics László diplomaterve

 

Az Asztronóm funkcionális felépítése
A digitális tárlat 3 emeleten, 250 m2-en van az Asztronóm falára vetítve, ebből 50 m2 térhatású vetítés. A tárlatot audio-műsor kíséri. A látogató érintőképernyős konzolok segítségével tájékozódhat, hívhat le adatokat, kereshet kérdéseire válaszokat. Az első emelet tere zárt, falain bevezető, összefoglaló, vagy éppen az aktuális időszaki kiállítás látható. A második és a harmadik emelet szervesen kapcsolódik egymáshoz, a két szint egy végtelen, önmagába forduló téregyüttest alkot. Ezen a két szinten helyezkedik el a tárlat főbb attrakciója, az úgynevezett mélyvetítő terem, mely egy perspektivikus hatást erősítő szűkülő tér, benne 32 m2-es ritkaszövésű vászonra vetítve 5 rétegben láthatóak a távolság szerinti elhelyezkedésük alapján sorrendbe állított égi jelenségek fotográfiáit, mozgóképeit.

Az Asztronómról számokban
Bruttó alapterület:    825 m2
Nettó épületterület: 1595 m2
Építménymagasság:   17,2 m

Asztronóm - Csillagászati Központ, Budapest, diplomaterv

Francsics László
23/24
Francsics László

tervező: Francsics László Budapesti Műszaki Egyetem, Műszaki Kar, Építészmérnöki Tanszék
építész konzulens: Lázár Antal DLA
opponens: Ferencz Marcel
épületszerkezeti konzulens: Dobszay Gergely
tartószerkezeti konzulens: Armuth Miklós
építéskivitelezési konzulens: Klujber Róbert
épületgépészeti konzulens: Viczai János
tervezés éve: 2009

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk