Épületek/Lakóépület

Lakóház a Kazinczy utca 9. sz. alatt

1/16

helyszínrajz

földszinti alaprajz

emeleti alaprajz

metszet

homlokzat

homlokzat

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
helyszínrajz
?>
földszinti alaprajz
?>
emeleti alaprajz
?>
metszet
?>
homlokzat
?>
homlokzat
?>
1/16

helyszínrajz

földszinti alaprajz

emeleti alaprajz

metszet

homlokzat

homlokzat

Lakóház a Kazinczy utca 9. sz. alatt
Épületek/Lakóépület

Lakóház a Kazinczy utca 9. sz. alatt

2007.09.03. 12:06

Építész vezető tervező:  Puhl Antal DLA Ybl-díjas építész, Dobrányi Ákos okl. építészmérnök

A helyszín

A Kazinczy utca 9. sz. telken intézmény és/ vagy lakóépület helyezhető el. A helyi előírások 6§. (35) bek. szerint: „A meglévő épület terven szereplő hátsó része – a szomszédos épületekkel együtt kialakítható kedvezőbb beépítés biztosítása érdekében – bontandó. Elbontását követően a telekre új épület, illetve az utca felőli meglévő épületrészre, a szabályozási terven jelölt helyen emeletráépítés építhető, az általános előírásoknak megfelelően. Az ingatlanon gyalogos passzázs kialakítása javasolt, a Nagydiófa utca 14. sz. alatti ingatlanhoz kapcsolódóan."

Amint azt a párhuzamosan benyújtott bontási engedélyezési tervben is kiemeltük és okait részleteztük, a Kazinczy utcai szárny a statikusok előzetes szakértői véleménye szerint emeletráépítésre és alápincézésre együttesen nem alkalmas, de jelenlegi műszaki állapota sem kielégítő. Így a Megbízó annak bontását kívánja, a megfelelő bontási engedélyezési eljárás keretében, azt a KÖH-el egyeztetve.

Tervünk szerint a telken való átközlekedés a földszinten biztosított, azonban az építtető nem kívánja azt a közforgalom számára megnyitni. Az építészeti kialakítás lehetővé teszi, hogy a későbbiekben – jelentős szerkezeti változtatás nélkül – a passzázs mégis megnyílhasson (például, ha a csatlakozó épületeknél is elkészül)...


1/16

16/16

2/16

3/16

4/16

5/16


A tervezett beépítés

A telket zárt, keretes módon építjük be, ugyanis így minden tűzfalat takarni lehet. A hátsó udvari szárny részére a szabályozási terv lehetővé teszi, hogy mindkét irányban homlokzattal rendelkezzen. Az északi tűzfalat takaró szárny déli tájolású lakásokat tartalmaz. A szintterületi mutató 4,42, a föld alatti beépítettség 89,77 %, a beépítettség 69,61% és a zöldfelület 16,05%.
A Kazinczy utca 9. telket a rajta álló lakóépület (ma hivatal) bontása után üres foghíjteleknek lehet tekinteni. A baloldali szomszédja a Kazinczy utca 11. földszint + 4 emeletes, magastetős épület. A jobboldali szomszéd, a Kazinczy utca 15. sz. lakóépület földszint + 3 emeletes. Így a kerületi szabályozási terv és előírások 6§. Városrendezési előírások (27) bekezdésének a) pontja vonatkozik rá:
„Foghíjtelek esetében a szomszédos épületek átlagos csatlakozó párkánymagassági értéke a meghatározó."
Párkányunk a baloldali épület baluszteres korlátjához csatlakozik, mely az utcáról nézve ennek az épületnek a párkányaként hat. A valódi párkány és tervezett épület párkánya között sincs különbség. A tervezett épület a Kazinczy utca felé földszint + 5 emeletes, valamint egy visszahúzott szint tetőtérrel. Az ötödik szint homlokzati síktól való visszahúzását a Kazinczy utca 11. sz. épület indokolja. A 6. szint az utca felé magastetős tetőtérbeépítésként jelenik meg...


Az épület tömegének kialakítása

Az épület tömegének kialakításában nagy kötöttséget jelentenek a kerületi szabályozási terv előírásai... Az Önkormányzattal egyeztetve a tervezett épület utcai párkányával és gerincével a magasabb épülethez csatlakozunk. A visszahúzott szintünk teraszának a vonala megegyezik a 11. számú épület attikamagasságával.
A keretes beépítés még viszonylag nagy udvart enged meg. A belső udvarban a tűzfalak takarása miatt, valamint mert a 21-m-s építménymagasság megengedett, épületünk földszint + 6 emeletes, kivéve az északi tűzfalnál, itt földszint + 5 emeletes. A keleti és nyugat szárnyban tetőkertes lakások vannak. Ezeknek a szinteknek a visszahúzása a benapozást is elősegíti.
A 7. épülethez csatlakozásnál keskeny sávban az utca felől is visszaköszön a belső udvari, alacsonyabb beépítés. Ez a sáv a 7. épület utcai eresz és gerincmagasságát követi.
A hátsó udvar felé a két szomszédos épület magasságkülönbsége megmarad, de a 11. épületnél már nincs fölső, visszahúzott szint. Itt a csatlakozást az 5. szinten egy fokozatosan elfogyó mellvéd-visszaugratással kívántuk elérni. E fölött az utca felőli tetőteraszhoz hasonló szituáció adódik, egy szinttel magasabban.

Az épület homlokzati kialakítása


A Kazinczy utcában álló csatlakozó épületek homlokzati kialakításának vizsgálatakor szembetűnik, hogy klasszikus "lyukhomlokzat" mintájára készültek. Ezeket az arányokat próbáltuk átvenni a tervezett épületnél is. A viszonylag homogén lyuk-fal aránynak a szomszédos épületeken vakolatarchitektúrával adtak függőleges hangsúlyokat. A tervezett homlokzaton a vertikalitást a párjával összefogott keskenyebb és szélesebb ablaksávok adják. A mélyen ülő ablakok szintén erősítik a vertikalitást, a kőburkolat által pedig statikus érzést sugallnak. A mellvéd nélküli, padlósíkig menő ablakok nemcsak azt biztosítják, hogy a belső térbe több fény jut, hanem a bent tartózkodónak a szabadságérzetét is növelik.
A földszint, a hagyományoknak megfelelően magasabb, a bejáratot két szint összefogásával hangsúlyoztuk. Az ötödik emeleten, ahonnan jó kilátás is nyílik, végig üvegfalat terveztünk, mely – a visszahúzás mellett – vizuálisan is csökkenti az épület magasságát.
Az udvari szárnyaknál (keleti és nyugati) a lakások előtt tetőteraszok vannak. Ennek többszörös funkciója van: részint csökken az belső udvar magassága részben pedig ezeknek nagy használati értéke is van.


6/16

7/16

8/16

9/16

helyszínrajz
10/16
helyszínrajz

földszinti alaprajz
11/16
földszinti alaprajz

emeleti alaprajz
12/16
emeleti alaprajz

metszet
13/16
metszet

homlokzat
14/16
homlokzat

homlokzat
15/16
homlokzat


Az épületek alaprajzi kialakítása

Pinceszintek
Mivel az épület két részből áll, (valójában tűzszakasz szempontjából és közlekedés szempontjából is) ezért szükségszerűen két lépcsőházat kellett elhelyezni. Így mindkét lépcsőház és lift is lemegy mindkét pinceszintre. A két pinceszintre az épület déli oldalán egysávos rámpa megy le. A két pinceszinten összesen 104 gépkocsit lehet elhelyezni, amelyből 14 db mozgatásához garázsmester közreműködése szükséges.
Itt kaptak helyet a takarítószer tároló, valamint különböző gépészeti helyiségek is: Trafóhelyiség a hozzá kapcsolódó utcai leadóaknával, sprinkler gépház és tartály, valamint szellőző gépházak.

Földszint
Az épület személybejárata az északi oldalon van. A két lépcsőházat egy nyitott-fedett, illetve egy zárt közlekedő köti össze. Az előcsarnokból nyílik egy elektromos helyiség illetve a hulladéktároló. Az összekötő folyosóról nyílik a gázfogadó helyiség, a kazán, a babakocsi- és kerékpártároló, illetve a lakók tárolói. A földszinten az utca felé két üzletet alakítottunk ki. Ugyanebben a földszint szárnyban a belső udvar felé két lakás van, míg a hátsó, keleti szárnyban öt. Ez utóbbi épületrész padlója a földszinten a bejárati szinthez képest 1,40 m magasan kiemelt.
A földszint déli oldalán a belső udvar az utca és a hátsókert felé is átjáróval van összekötve. Ez biztosítja a belső udvar és a tömbbelső szellőzését is.
A belső udvar tervezett kertészeti kialakítása lehetővé teszi, hogy annak egy része a földszinti lakásokhoz csatlakozzék, ezek között van egy lakóközösség által használható udvar, amelyhez tartozik a fedett kapuátjáró is.
A hátsó kert a terepből kiemelkedik, és az oda nyíló lakásokhoz kapcsolódik. A kertek kialakítását külön dokumentáció tartalmazza.

Általános emelet (1-4)
A földszinti előcsarnokból háromkarú lépcsőn jutunk az első emeletre. Innen fölfelé és a hátsó lépcsőházban kétkarú lépcsők vannak. (a hátsó, magasföldszint szintmagassága az emeletekével egyezik). Általánosságban elmondható, hogy a keleti és a nyugati szárnyban 45-50 m2 körüli kétszobás lakások vannak, míg az udvari szárnyakban 2-2 nagyobb lakás található (60-70 m2). Az épület déli oldalán az utca és az udvar felé garzonlakások vannak.
A homlokzati nyílások szintenként váltakoznak, oly módon, hogy azonos nyílásméret mellett a 3. emeleten a földszinthez hasonló mélyen ülő franciaerkélyek sorakoznak, a 2. emeleten részben erkélyek, részben süllyesztett kőburkolatú emelt parapettek készülnek, az 1. és 4. szinten pedig hagyományos elhelyezésű franciaerkélyek.

5. emelet
Az udvari szárnyakon megegyezik az általános emeleti kialakítással. Az utca felé eső teraszos lakások között két tetőtéri garzonlakás található, valamint egy nagyobb kétszobás lakás. Ezen a szinten, a déli tűzfalon lévő lakások is tetőterasszal rendelkeznek.

6. emelet
Ez a szint U alakban van beépítve. Az utcai és az hátsókerti szárnyon egy-egy négyszobás, emelt igényszintű lakás kapott helyet. Mindkettőjük az utca és a belső udvar felé is teraszokkal kapcsolódik. A déli szárny lakásai fölött már a hatodik szinti lakásoknak van tetőterasza.

szöveg és képek: Puhl Antal Építész Irodája Kft


Lakóház Budapesten VII., Kazinczy utca 9. sz. alatt

Generáltervező: Puhl Antal Építész Irodája Kft
Tervezők:
Építész vezető tervező:
Puhl Antal DLA Ybl-díjas építész
Dobrányi Ákos okl. építészmérnök

Építész tervező társak:
Gerzsenyi Judit, Németh Janka okl. építészek

Statika: Sterner Pál okl. ép. szerkezettervező
Gépészet: Oltvai András okl. gépészmérnök
Elektromosság: Kovács György okl. villamosmérnök
Kert- és tájtervezés: Andor Anikó Ybl-díjas kerttervező
Talajmechanika: Szoboszlai Béla okl. építőmérnök
Geodézia: Garbaisz László okl. építészmérnök
Környezetvédelem
Zaj- és rezgésvédelem: dr. Bite Pálné
Akusztika: Csott Róbert
Levegő, hulladék, talaj, talajvíz, szennyvíz: Weiner László
Úttervezés: Havasi Zoltán okl. építőmérnök
Felvonóterv: Schindler Hungária Kft+
Külső küzmű: Fömterv

Vélemények (3)
Hartmann György Sándor
2007.09.04.
08:11

Tisztelt Editor!

Nekem ezzel a cikkel az a bajom, hogy nem derül ki az, ki is a szerző?

Vagy ez a reklám helye? Valahogyan csak meg kellene akadályozni, hogy ide (a főoladlra) név nélkül jelenhessen meg bármely tartalom. (Arra ott a Fórum, amelyet azonban valamely miatt nem lehet közvelenül elérni a fő oldalról, csak az egyes bejegyzések felöl. Lehet, hogy ezzel tették nem látogatottá a Fórumot?)

Üdvözlettel: Ryhe

 

tewe
2007.09.04.
08:37

@Hartmann György Sándor: A szerzőre vonatkozó kérdés jogos... bár, mint az anyagok nagy része ez is a tervező irodától érkezett... szóval a szerző ott keresendő Fórum: most is elérhető a főlap bal oldaláról...

EMA
2007.09.04.
07:54

a ház lakásainak jelentékeny része tisztán északi tájolású, amelyek garantáltan nem kapnak sohasem napfényt, ezek közül a földszinti lakások különösen emlékeztetnek a legrosszabb gangos házak udvari-földszinti lakásaira. Azt hihetné bárki, hogy ilyet manapság már senki sem tervez és semelyik hatóság sem hagy jóvá, mert ellentétes a józan ésszel és a jogszabályokkal is. Pedig igen. 

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.