Épülettervek/Középület

Mintabölcsőde az ARKT felvetésében - A bölcsőde pályázat megvételt nyert terve

1/11

Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde funkcióséma

?>
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde funkcióséma
?>
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde folyamatábra
?>
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde alaprajz
?>
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde metszetek
?>
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde látványterv
?>
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde funkcióséma
?>
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde folyamatábra
?>
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde alaprajz
?>
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde látványterv
?>
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde kert funkcióséma
?>
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde metszetek
1/11

Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde funkcióséma

Mintabölcsőde az ARKT felvetésében - A bölcsőde pályázat megvételt nyert terve
Épülettervek/Középület

Mintabölcsőde az ARKT felvetésében - A bölcsőde pályázat megvételt nyert terve

2020.02.04. 19:06

Projektinfó

ARKT bölcsőde mintapályázat

Tervezés éve:
2019

Stáblista

tervezők: Fábián Gábor, Fajcsák Dénes, Bóta Krisztina, Pap Noémi

A mai magyar települések építészeti arculatának meghatározó elemei a 60’-80’-as évek típustervei alapján készült kockaházak. Az ARKT Építész Stúdió felvetése az újrahasznosítási lehetőségeket mérlegelte a Kopp Mária Intézet által kiírt ötletpályázatra beadott pályaműben.

Az építés idején korszerű technológiákkal épült házak mára elavultak, gépészeti rendszerük költségesek és környezetkárosítóak lehetnek. Ezeknek, valamint a jelenlegi társadalmi tendenciáknak – városiasodás, fiatalok elköltözése, falvak leszakadozása – köszönhetően sok üresen álló kockaház található a településeken. Ezeket figyelembe véve, valamint az adott település szükségleteit felmérve kell meghozni a döntést, hogy hol, milyen intézmény létesüljön. Törekedni kell a környezettudatos, fenntartható megoldások választására, valamint figyelni kell arra is, hogy az adott településnek milyen anyagi forrásai vannak. Sokszor a felújítás/átalakítás kevesebb költséggel jár, mint egy teljesen új épület tervezése.

Minden település más és más, nincs két egyforma szituáció, ezért ez a pályamű is inkább minta, ami követni való gondolkodásmódot, irányelveket mutat be, mintsem kitalált helyzetre megoldás. A mintaterv sajátossága a modularitás; könnyedén szükség szerint alakítható és bővíthető, valamint az, hogy különböző anyagi, tájegységi helyzetekre adaptálható.

Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde látványterv
5/11
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde látványterv

Tervezési alapvetések, alapelvek:

A gyereknevelés már a születést követő első pillanatokban elkezdődik. Az otthonon kívül a bölcsőde az első olyan helyszín, ahol közösséggel találkoznak. A 0-3 éves kor közötti gyerekeket érő külső hatások, ingerek, élmények egész életükre kihathatnak, tehát fontos, hogy olyan minőségi környezetben legyenek, ami már az első pillanattól kezdve a fejlődésüket segíti elő: tágas belső terek, nagy megnyitások, kertkapcsolat, a fejlődést elősegítő színek, formák és textúrák. A kortárs építészeti értékeket már ebben a korban meg kell ismertetni velük, a „bölcsibe járásnak" biztos alapnak, élménynek kell lennie.

A pályázati dokumentációnkban a családi és a mini bölcsődére fókuszáltunk meglévő kockaház átalakításának és bővítésének tervezési megoldásait felvázolva. A kiírás szerinti, új építés meglátásunk szerint a szituációk egyedi (helyspecifikus) jellege miatt típusterv szinten nem kezelhető. A településeken jellemzően vannak kihasználatlan ingatlanok, amelyek potenciálisan felhasználhatók az új, bölcsődei funkció elhelyezésére, a népességszám pedig országos szinten csökkenő tendenciát mutat, ezért fenntarthatósági szempontok miatt is a meglévő épületállomány újrahasznosítását támogatjuk az új építéssel szemben.

Épületszerkezetek: a beruházáshoz rendelkezésre álló anyagi lehetőségek és a környéken tapasztalattal rendelkező kivitelezők ismeretében hagyományos technológiával vagy könnyűszerkezetes kivitelben is készülhet az épület. A moduláris rendszer, a raszterkiosztás alkalmassá teszi a tervet arra, hogy a technológia megválasztásában az önkormányzatnak mozgástere legyen.

Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde alaprajz
3/11
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde alaprajz

- az egyedi szituációkhoz alkalmazkodni képes megoldások előtérbe helyezése

- a meglévő épületen szükséges beavatkozások minimalizálása, gazdaságosság

- megfelelő telekhasználat, a hagyományos beépítési módokhoz alkalmazkodó elrendezés

- kertkapcsolat maximalizálása vizuálisan és fizikailag

- differenciált terek kialakítása – a gyerekek bölcsődei tartózkodása alatt változatos lehetőségek játékra (tágas csoportszoba, fedett-nyitott terasz, kert – játszótér)

- logikus szerkesztés, moduláris rendszer (raszterháló) egységes formanyelv az új elemeknél

 

Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde metszetek
4/11
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Családi bölcsőde metszetek

Családi bölcsőde

A kiindulásként kezelt kockaház a kiírás mellékleteként kiadott terv szerinti, esetünkben oldalhatáron álló beépítési módú – de szabadon álló beépítéssel is működőképes, az északi irányhoz közelítő telekhatár felé zártabb homlokzattal. Az utca felé előkertet feltételeztünk. A meglévő épület mellett megjelenő minden új elemet azonos megjelenéssel, moduláris rendszerben terveztünk, a beazonosíthatóság és a variálhatóság érdekében. A bejárati előlépcső helyett lejtőt terveztünk fagyálló, seprűzött (csúszásmentes) látszóbeton felülettel, minimum 50 cm magas leesés elleni mellvéddel. Igény szerint könnyű tetőt kaphat, melyet raszterre szerkesztett fenyő pillérek tartanak. A tető fa gerendavázra készített teljes deszkázaton korcolt fémlemez fedés.

A kockaház hátsókerti homlokzatához fedett-nyitott teraszt kapcsoltunk a fedett rámpával azonos kialakítással. A teraszt elhúztuk az épülettől, hogy a homlokzat benapozását biztosítsuk, és hogy egy lejtős híddal a szintkülönbséget áthidaljuk a terepre illesztett terasz és az épület padlósíkja között. A hidat a terasz rasztereivel és a kockaház meglévő nyílásaival összhangban kell elhelyezni, a parapetfal kibontásával teraszajtót kell beépíteni.

Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde funkcióséma
6/11
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde funkcióséma

A ház válaszfalait eltávolítottuk, hogy az új funkciók kialakíthatóak legyenek. A homlokzatokon a meglévő nyílások megőrzésére törekedtünk. Az energetikai követelmények teljesítéséhez az épület hőszigetelése, nyílászáró-cseréje elengedhetetlen, de nagyobb bontást, új áthidalók beépítését nem tartjuk szükségesnek. Ahol a funkció (csoportszoba) nagyobb bevilágítást igényel – ott a parapetfal kibontásával nyerhetünk nagyobb bevilágító felületet, ezzel is növelve a ház és a kert közti vizuális kapcsolatot.

A válaszfalak bontásával kialakuló két traktusban meghatároztuk a funkciók elrendezési elvét: az utca felőli sávban kap helyet a dolgozói zóna öltözővel, irodával, konyha-étkezővel, vizesblokkal. A kert felé tájoltuk a csoportszobát és az átadót, hogy a gyerekek terei közvetlen kertkapcsolattal rendelkezzenek. Az átadó és csoportszoba között tároló – térelválasztó bútor készül, melyben a kabátok, lábbelik elhelyezhetők. A vizes helyiségeket csoportosítva, egy középre úsztatott dobozban helyeztük el, amely szintén „bútorszerű" kialakítást feltételez. Itt található a dolgozói zuhanyzó, wc, egy tárolószekrény, konyhapult és a gyerek fürdő. A gyerekek étkezése, az étel melegítése (családi bölcsőde szintjén) történhet a konyha-étkezőben.

Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde metszetek
11/11
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde metszetek

Mini bölcsőde

A funkciók rendezési elve az előzőekhez hasonló: a meglévő épület utcai traktusában helyeztük el a dolgozók tereit (iroda – öltöző, zuhanyzó, wc, teakonyha). A hátsó traktusban a melegítőkonyhát és a bejárathoz kapcsolódó helyiségeket alakítottuk ki. A családi bölcsődében tervezetthez hasonlóan a vizes funkciók csoportosítva, egy dobozban kerülnek kialakításra. Az dolgozói sávban a„vizes" doboz teakonyhát, zuhanyzót, wc-mosdót és egy szekrényt rejt, a bejárati sávban a szülői (vendég) wc-t.

A funkciók rétegződése a bővítésben is folytatódik. Az új épületet a meglévőtől elhúztuk, így nagyobb bevilágításra, szellőzésre alkalmas szabad homlokzati felületet nyerünk, és lejtős padlósíkú összekötő híddal biztosíthatjuk a szintkülönbségek áthidalását a terepre illesztett bővítmény és meglévő kockaház között. A bővítményben a gyerek fürdő, csoportszoba, fedett-nyitott terasz sávjai a meglévő épület funkcióelrendezésének elvét követi, azzal párhuzamos.

A két épület közti összeköttetésben helyeztük el az átadót, ahol a lejtést követve a bútor lépcsőzetessége és a térhatároló felületek transzparens kialakítása a gyerekeknek izgalmas térélményt biztosít. A csoportszobához kétszárnyú üvegezett ajtó vezet, mely nyitva is tartható, ha a lejtőn a gyerekek napközben játszani, szaladgálni szeretnének. A csoportszoba tágas, világos tere teljes szélességében üvegezett a kert felé. Megfelelő időben az emelő-toló teraszajtók kinyitásával a külső-belső tér összeolvad. A gyerek fürdő a csoportszobától teljes hosszában üvegezett térelválasztást kap, hogy a gondozók megfelelően felügyelhessék a kicsiket. A pólyázó is ennek megfelelően elhelyezett.

Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde folyamatábra
7/11
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde folyamatábra

A kiindulásként kezelt kockaház a kiírás mellékleteként kiadott terv szerinti, esetünkben oldalhatáron álló beépítési módú – de szabadon álló beépítéssel is működőképes, az északi irányhoz közelítő telekhatár felé zártabb homlokzattal. Az utca felé előkertet feltételeztünk. A meglévő épület mellett megjelenő minden új elemet azonos megjelenéssel, moduláris rendszerben terveztünk, a beazonosíthatóság és a variálhatóság érdekében.

A bejárati előlépcső helyett lejtőt terveztünk fagyálló, seprűzött (csúszásmentes) látszóbeton felülettel, minimum 50 cm magas leesés elleni mellvéddel. Igény szerint könnyű tetőt kaphat, melyet raszterre szerkesztett fenyő pillérek tartanak. A tető fa gerendavázra készített teljes deszkázaton korcolt fémlemez fedés.

Az átalakításhoz (családi bölcsődéhez) képest a mini bölcsőde szigorúbb, intézményi feltételeinek biztosításához a kockaházat bővítettük a hátsókert irányába. Az új épületszárnyban kap helyet a csoportszoba, átadó, gyerek fürdő. A bővítmény a többi új elemhez hasonlóan szabályos raszterre szerkesztett, pillérvázas. A négyzetes alaprajzon a meglévő kockaházéval azonos hajlásszögű sátortető készül.

Anyaghasználat: a külső falak hőkezelt fenyő burkolattal rendelkeznek, a nyílászárók fa tokszerkezetűek. A tető korcolt fémlemez fedést kap (a fedett rámpához hasonlóan). A vízelvezetés szerkezetei rejtettek. A terasz padló fagyálló, csúszásmentes látszóbeton.

Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde metszetek
11/11
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde metszetek

Környezeti nevelés/ kertrendezés

A megfelelő mennyiségű inger és élményekkel teli környezet kialakítása fontos szempont. A téri-természeti tapasztalatszerzéshez elengedhetetlen a bölcsődekert gondos kialakítása, így a gyermek első kézből ismerheti meg a természetben előforduló anyagok és formák világát. A kert az a kapocs, ami összekapcsolja őket a természettel, ezért a környezeti nevelés elkezdése már ebben a korban is kiemelkedően fontos.

A környezeti nevelés célja olyan emberek nevelése, akik odafigyelnek környezetükre, s azzal harmóniában élnek. A környezettudatos magatartást, majd később a környezetért felelős életvitelt megalapozó bölcsődei tapasztalatok kiemelkedő fontosságúak; az egyéni szokások kialakítása, a természet felé való érzékenyítés elkezdése már ekkora gyerekek számára életvitel formáló hatással bizonyulhat, ugyanis legtöbb szokásunk alapja a korai életkorhoz kapcsolódik.

Bölcsődében a környezeti nevelés egyik célja, valamint eszköze is lehet, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban, megtapasztalják az évszakok váltakozását azoknak minden velejárójával együtt. A természet biztosítja a megfelelő mennyiségű ingert, amiben fejlődni tud és ismeretet szerezhet saját magáról, társairól és a világról amiben él. A környezeti nevelés hatékonyan csak tapasztalati úton valósítható meg, elengedhetetlen, hogy a gyerekek valóban megéljék és megértsék a természetet.

Alapvető cél az, hogy a gyerekek minden nap kint legyenek a szabadban. A természet, valamint a kert, mint a természet leképezése biztosítja a megfelelő ingermennyiséget, valamint helyszínt, ahol a gyerek tanulhat a környezetéről, társairól, magáról. Éppen ezért igyekezni kell minden létesítendő bölcsőde helyét úgy megválasztani, hogy megfelelő méretű és minőségű kert kialakítására legyen lehetőség.

Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde funkcióséma
6/11
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde funkcióséma

A csoportszobához csatlakozó terasz átmenetet képez a kinti és benti részek között; fedett, burkolt felület, ami időjárástól függetlenül alkalmas a gyerekek kinti tartózkodására. Az előzőekben felvetett alapelvek szerint a kert két részre osztható, játszóudvarra és hátsó kertre. Habár éles határ a két rész között nincs, funkciók szempontjából érdemes elválasztani azokat. A játszókertben – ahogy a nevéből is adódik – zajlik a mindennapi játék. Itt van elhelyezve a homokozó, a pancsoló, valamint a mobil játszóeszközök is. Mivel ezen korú gyerekek egyik kedvenc szórakozása a lábbal hajtható bicikli/motor, ezért ennek megfelelő burkolt pálya is javasolt. Előny, hogyha körbe lehet menni rajta, így elkerülhető a tömörülés és a szükségtelen egymásnak ütközés, valamint a gyerekek számára is izgalmas, hogy körbe-körbe tudnak egy pályán haladni.  A környezeti nevelés témakörhöz szorosan kapcsolódik az, hogy milyen anyagokat használunk az épület/kert kialakításánál. Tervezői felelősségünk olyan környezetbarát vagy újrahasznosítható anyagokat alkalmazni, amivel nem károsítjuk tovább a természetet valamint jó példát mutathatunk. Ezért a burkolatok tervezésénél érdemes odafigyelni, hogy pl. a körpálya újrahasznosított gumiabroncsból készült gumi, vagy stabilizált szórt burkolat legyen.

A hátsó kert a legtermészetesebb része a kertnek, fás csoportok, lágy szárú növények helye. Itt található a veteményes, ahol külön programként a gyerekek megismerkedhetnek a fűszernövényekkel.

Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde kert funkcióséma
10/11
Bölcsőde mintaterve - Arkt Építész Stúdió -Mini bölcsőde kert funkcióséma

 

A kert kialakításának alapelvei:

- közvetlen kertkapcsolat

- megfelelő méretű játszóudvar és kertrész

- meglévő növényállomány figyelembe vétele a tervezés során (fák megtartása)

- izgalmas, változatos növénykiültetés, ami nem mérgező

- veteményes, ahol a kicsik ismerkedhetnek a gyógynövényekkel, fűszerekkel

- ha a kert mérete engedi, akkor leválasztott hátsó kert vadvirágos réttel és gyümölcsössel (ökológiailag aktív felületek kialakítása)

ARKT Építész Stúdió

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályamű a január közepén zárult Magyarország bölcsődeépítési programhoz kapcsolódó, tervezési programok, funkciósémák, és vázlat-, illetve koncepciótervek témában kiírt ötletpályázatra készült.

A pályázat kiírója a Kopp Mária Intézet, lebonyolítója a Lechner Tudásközpont volt. Célja, hogy a tervek magas építészeti minőségük és átgondoltságuk okán követendő építészeti mintát és kiindulási alapot szolgáljanak a bölcsődék tervezéséhez a konkrét megrendeléseket  kiíró szervezetek és intézmények számára. A pályázat azzal a lehetőséggel is kecsegtet, hogy a beérkező pályamunkák értékelése elvezethet a meglévő szabályozás újragondolásához.

A pályázatra beérkező tervek tehát nem helyettesítik a közeljövőben kiírásra kerülő pályázatokat, amelyeket konkrét tervezési feladatokra írnak majd ki, hanem csak előkészítik, támpontokat adnak hozzá. A pályázatról részletesen itt írtunk.

Szerk: Somogyi Krisztina

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk