Nézőpontok/Kritika

Nyílt levél – a Kormányzati Negyed (KN) építészeti tervezésének szakmafelügyeleti anomáliái kapcsán

2008.02.05. 06:00

Cikkinfó

Vélemények:
2

Dosszié:

címzettek: Bálint Imre DLA építész, a Budapesti Építész Kamara (BÉK) elnöke, a KN Projekt Monitoring Bizottság tagja; Eltér István építész, a Magyar Építész Kamara elnöke, a KN Projekt Monitoring Bizottság tagja; Kálmán Ernő DLA építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke

Nyílt levél
a nem le- csak „megállított" Kormányzati Negyed (KN) építészeti tervezésének szakmafelügyeleti anomáliái kapcsán

Bálint Imre DLA építésznek, a Budapesti Építész Kamara (BÉK) elnökének, a KN Projekt Monitoring Bizottság tagjának
Eltér István építésznek, a Magyar Építész Kamara elnökének, a KN Projekt Monitoring Bizottság tagjának
Kálmán Ernő DLA építésznek, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnökének

 

Alulírott építészek hiszünk abban, hogy szakmai jogainkat és érdekeinket is azok a szakmai szervezetek hivatottak és kötelesek képviselni a nyilvánosság előtt, amelyeknek – döntő többségünket tekintve – tagdíjfizető tagjai vagyunk. Jelen felhívással határozott célunk – a konkrét eset döbbenetén túl – az, hogy rámutassunk ennek az egyértelmű jogviszonynak az alapvető hiányosságaira. Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy az, ami a leállított Kormányzati Negyed tervezése körül zajlott illetve zajlik, mint cseppben a tenger, tükre hazai viszonyainknak.

A tényállás pontos ismeretét nehezíti, hogy a tervezőknek lényegében teljeskörű titoktartási kötelezettségvállalást kellett aláírniuk. Mégis, a történet lényeges elemei a sajtóban megjelentek, az ijesztő képet festő mozaikok összerakhatóak . A lényegében, pontos programját és építési helyét tekintve előkészítetlen, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége asszisztenciájával lezajlott tervpályázat győztese a Janesch Péter DLA Ybl-díjas építész vezette, később TEAM 0708 Építész Kft.-ként megismert építész csapat lett. A beruházás tisztaságának, átláthatóságának biztosítására, a tervezési folyamat ennek megfelelően történő ellenőrzésére ún. Projekt Monitoring Bizottság állt fel, melynek számos közismert, e levéllel részben megszólított építész tagja is volt. Tervezési kérdéseket tekintve a gondok ott összpontosultak, hogy nem volt biztosítva a szerződés szerinti kommunikáció a megrendelő és az építészek között, majd a leszállított koncepciótervet a megrendelő – a volt Kincstári Vagyon Igazgatóság (KVI) – nem fogadta el. Az elutasítás alapja egy sokoldalas szakvélemény, melynek név szerinti aláírója nem volt. A koncepcióterv elbírálása egy, a tervpályázati zsűri tagjaiból összeállított külön bizottság feladata volt. A kamara részéről a visszautasítás pillanatáig Varga Levente DLA Ybl-díjas építész kísérte figyelemmel a folyamatot, egyértelmű állásfoglalása a tervezők teljesítésének vitán felül álló minőségéről a Budapesti Építész Kamara elnöki asztalán található. A tervezők az augusztus óta tartó munkájukért a szerződés szerinti összeget a mai napig nem kapták meg. Bálint Imre tavaly év végi nyílt levelén illetve rádiós nyilatkozatán túlmenően sem a szakmai szervezetek, sem pedig a folyamat szakszerűségét biztosítani hivatott építész kollégák nem szólaltak meg a nyilvánosság előtt.

A fenti történet „kicsiben" napi szinten ismerős. Azonban itt jelentőségénél fogva olyan kérdésről van szó, melynek kimenetele nem csupán az érintett építészek egzisztenciális problémája, hanem azon túlmenően az egész szakma nyilvánosság és a politikum előtti reputációjának, a szakmai érdekérvényesítés eredményességének komoly kérdésévé, ha tetszik mérföldkövévé vált. Ezért alulírottak az alábbiakat kérdezzük és nyomatékosan kérjük:

1. Kérjük, hogy a Budapesti Építész Kamara haladéktalanul vizsgálja ki, jogszerű és szakszerű volt-e a TEAM0708 Építész Kft. teljesítésének elutasítása? Kérjük, hogy – az adatok közérdekűségére hivatkozva, a belső vizsgálat részeként – azonnal kérje ki a KVI-től, illetve annak jogutódától a közpénzek elköltéséről szóló Tervezési szerződést, a koncepciótervet és az azt elutasító szakvéleményt! Kérjük, hogy a Kamara vizsgálja ki, mennyiben felel meg a valóságnak, hogy a koncepcióterv bírálati szempontjai – melyekkel a tervezőket nyertes tervük szakmai alapkoncepciójának megváltoztatására kényszerítik – ellentmondásban vannak a nemzetközi szakmai zsűri döntésével!

2. Látták-e a koncepciótervet és részt vettek-e annak elbírálásában a Projekt Monitoring bizottság fent címzett építész kollégái ilyen, vagy bármilyen egyéb, formális vagy informális minőségben?

3. Szakmailag elfogadhatónak tartják-e, hogy a Kincstári Vagyon Igazgatóság – mint megrendelő – képviselője, a tervpályázati zsűri elnöke, a koncepcióterv teljesítését minősítő független szakmai bizottság valamint a teljes beruházás tisztaságát és átláthatóságát felügyelő Projekt Monitoring Bizottság elnöke egy és ugyanazon személy volt?

4. Kérjük a Magyar Építész Kamara, a Budapesti Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége közös, azonnali, nyilvános és határozott állásfoglalását a tagjait ért lehetetlen helyzettel szemben!

5. Kérjük továbbá, hogy a sajtóban fellelhető ellentmondásos hírekkel kapcsolatosan az említett szakmai szervezetek foglaljanak állást, fogalmazzák meg külön-külön vagy együttesen, hogy a Főváros életét meghatározó, városléptékkel is jelentősnek mondható tervezési projekt meg (illetve le-) állításával, a továbbtervezés lehetséges megoldásaival kapcsolatosan mi az álláspontjuk?

2008. január 30.

Abou Abdo Tamás, Almer Orsolya, Baranyai Balázs, Báger András, Benárd Aurél DLA, Berecz Tamás, Berkeczi István, Borsay Attila, Borsos Melinda, Borvendég Béla h.c. DLA, Bódi Eszter, Bujdosó Győző, Callmeyer Ferenc DLA, Csőre Imre, Erdélyi Tamás, Falvai Balázs, Fábry Zoltán, Fejérdy Péter DLA, Galina Zoltán, Gaschler Gábor, Gereben Péter, Gerzsenyi Tibor, Golda János DLA, Göde András, Gunther Zsolt, Gyürki-Kiss Pál, Herczeg László, Herczeg Tamás, Janáky István DLA, Józsa Ágota, Józsa Dávid, Kalmár László, Kamarás Bálint, Karácsony Tamás DLA, Katók Edit, Kádár Bálint, Kálmán Péter, Kiss Dàniel, Klenk Csaba, Klimaj Lívia, Kovács Márton, Lévai-Kanyó Judit, Lévai Tamás, Marosi Bálint, Masznyik Csaba, Meditz Anna, Megyesi Zsolt, Nagy Andrea, Nagy Bálint, Nagy György, Nagy Tamás DLA, Pethő László, Péterffy Miklós, Plótár Fatime, Rajk László DLA, Rádai Mária, Répás Ferenc DLA, Rózsás László, Sajtos Gábor, Sándor Gergely, Selényi György, Sugár Péter DLA, Szabó Levente, Szegő György DLA, Szemerey Samu, Szokolyai Gábor, Takács László, Tardos Tibor, Terbe Rita, Tolnai Zsolt, Turányi Gábor DLA, Vargha Mihály, Vasáros Zsolt DLA, Vincze László DLA, Wesselényi-Garay Andor, Zombor Gábor


2008. február 5-én csatlakoztak:

Ásztai Bálint,Bulcsu Tamás,Cseh Kálmán, Dékány Tibor, Dobai János DLA, Grand Gabriella, Hübler János, Juhász Réka, Káli Béla, Kendik Géza, Kovács Zoltán, Lukáts István, Mújdricza Péter, Papp Róbert, Rácz Márta, Reimholz Péter DLA, Riedel Miklós, Sári István, Szlovicsák István, Török Dávid, Varga Ákos, Villányi Norbert, Zimborás Gábor

2008. február 6-án csatlakoztak:
Balogh Péter István, Bolla Ákos, Finta Sándor, Fontos Rómeó, Kemes Balázs, Kerékgyártó Béla, Kőnig Tamás DLA, Mohácsi Sándor, Pásztor Ádám, Perger Balázs, Sipos György, Tatár Balázs, Vesmás Péter, Zákányi Ildikó, Zatykó Kriszta

2008. február 7-én csatlakoztak:
Bartók István DLA, Borsos Írisz, Bruckner Csilla, Dobos Botond, Emődi-Kiss Tamás, Gondos Attila, Hatvani Ádám, Keller Ferenc, Király Zoltan, Ottucsák Gabriella, Parádi Nelli, U. Nagy Gábor, Vörös Tamás

2008. február 10-én csatlakoztak:
Balázsné Mészáros Éva, Csomay Zsófia, Rab Judit, Szabó Gergely

2008. február 11-én csatlakoztak:
Balázs János, Sebő Gábor

cím csatlakozó aláírásra: otpacsirta/kukac/freemail.hu

hivatkozások

http://index.hu/politika/belfold/budapest/kn0130/
http://index.hu/politika/belfold/kormnterv08/
http://www.fn.hu/index.php?id=6&cid=159302, http://ots.mti.hu/print.asp?view=2&newsid=44536, http://nol.hu/budapest/cikk/446007/
http://nol.hu/budapest/cikk/475018/
http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=15731, http://nol.hu/budapest/cikk/475018/,
http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=OnlineCikk.asp&ArticleID=1000139, http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=140933,
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=140347
http://nol.hu/budapest/cikk/475018/
http://index.hu/politika/belfold/budapest/janesch0108/
http://www.budapestiepiteszkamara.hu/index.php?c=hir&id=550&from=hirek&low=4, http://wergida.blogspot.com/2007/12/megy-gzs.html,
http://www.klubradio953.hu/cikk.php?id=16&cid=60938

Vélemények (2)
rokon
2008.02.10.
23:42

termelési kisssregényében írta Esterházy P.: „Ha én főnök lennék– természetesen emlékeznék azokra az időkre, amikor még nem voltam főnök,– emlékeznék leállított beruházásokra, melyeket akkoriban mindenki jónak és fontosnak tartott volna, s ha lett volna is valami gigantománia a vezetésben, a hangulat jó lett volna akkor, még téliszalámit is lehetett volna kapni,– emlékeznék, hogy mennyire szerettem dolgozni,– szép idők lettek volna azok,– emlékeznék kora KISZ-tagságomra; ma viszont túl komolyak, felnőttesek a kiszesek, az ifjú játékos kedv hiányzik belőlük,– emlékeznék, de emlékekből nem lehet megélni, így– érdeklődésemet személyekre lebontanám,– időt szakítanék,– tettlegesen lenyűgöznék,– néhány erősítő, vérpezsdítő üdítő mozdulatot tennék és tétetnék, ettől se hó, se sár, se permetező eső nem riasztana vissza; a bajtársias együttérzést olyan játékokkal növelném, mint a méta, a bakugrás, a csalogató, a lovasroham, a fülelőgyakorlat, a kötélugrás, a kézilabda, a röplabda (de mi csak „röpiznénk”), a füles labda; gondom lenne a derűsségre, de kerülném a naivságot; kedvelném a „Térdemelés! Szökdécseléssel!”-t.”

Esterházy Péter: Termelési-regény (kisssregény)Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1979

tewe
2008.02.06.
10:03

cikk az indexen a nyílt levélről: Ígérgetnek a kormányzati negyed tervezőinek

Új hozzászólás
Helyek/Infrastruktúra

MOSÓHÁZAK // Egy hely + Építészfórum

2020.09.16. 13:04
00:05:55

Ismét a Balaton környékére, konkrétan pedig a Balaton-felvidék három falvába visz el Torma Tamás az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában. Köveskálra, Kővágóörsre és Óbudavárra a három település jó állapotú mosóházai kapcsán a stáb, de persze a nagy hagyományú, egykor a közösség életének központi helyszínét jelentő épületek mellett a korabeli szokások is szóba kerülnek a videóban.

Ismét a Balaton környékére, konkrétan pedig a Balaton-felvidék három falvába visz el Torma Tamás az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában. Köveskálra, Kővágóörsre és Óbudavárra a három település jó állapotú mosóházai kapcsán a stáb, de persze a nagy hagyományú, egykor a közösség életének központi helyszínét jelentő épületek mellett a korabeli szokások is szóba kerülnek a videóban.

Helyek/Köztér

A GÖMBKILÁTÓ // Egy hely + Építészfórum

2020.09.03. 14:12
00:05:11

A brüsszeli Atomiumra is reflektáló Gömbkilátó az 1963-as fővárosi BNV-re készült a Székesfehérvári Fémmunkás Vállalat tervezésében. Hogy a poli-gömb története miként ível át Brüsszeltől egészen Balatonboglárig, arról az Egy hely és az Építészfórum videósorozatában Torma Tamás mesél.

A brüsszeli Atomiumra is reflektáló Gömbkilátó az 1963-as fővárosi BNV-re készült a Székesfehérvári Fémmunkás Vállalat tervezésében. Hogy a poli-gömb története miként ível át Brüsszeltől egészen Balatonboglárig, arról az Egy hely és az Építészfórum videósorozatában Torma Tamás mesél.

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk