Pályázatok/Magyar

Ötletpályázat a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére

1/1

?>
1/1

Ötletpályázat a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére
Pályázatok/Magyar

Ötletpályázat a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére

2016.01.08. 12:36

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Hévíz, Magyarország

A Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház három építészeti-városépítészeti tervpályázatot ír ki, ezek közül az egyik egy ötletpályázat az épület távlati fejlesztésére. Mindhárom pályázat önállóan kezelendő, de egy tervező vagy tervező team mindhárom  pályázaton is elindulhat, de külön-külön minden pályázatra regisztrálni kell.

Ötletpályázat a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére

1.1 A tervpályázat kiírója
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Lebonyolító: Investment Consulting Services Építőipari Vállalkozási, Tanácsadó és Közvetítő Kft. (I.C.S. Kft), 1113 Budapest, Dinnye u. 5. és UTIBER Közúti Beruházó Kft. (UTIBER Kft.), 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
A tervpályázat szakmai koordinátora: MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

1.2 A tervpályázat tárgya
Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház távlati fejlesztésére, amely a reumakórház alábbi fontos területeit érinti:
- 60 hektáros kórházi természetvédelmi terület, park, út és közműhálózat;
- 340 ágyas, új kórházi épület.
Az ötletpályázat célja olyan fejlesztési koncepcióterv elkészítése, mely segítségével meghatározható, ütemezhető a fejlesztési feladatok egymásra épülő megvalósítása.

1.3 A tervpályázat jellege, formája: 

 • A tervpályázat jellege: ötletpályázat
 • A tervpályázati eljárás formája: uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás
 • A tervpályázat: titkos
 • A tervpályázat lebonyolítása
  • a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény,
  • a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól,
  • valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

1.4 A tervpályázat való részvétel feltételei 

1.4.1 A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és

 • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
 • akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
 • aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint, nyertesség esetén jogosult.

1.4.2 A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályázatban is közreműködhetnek.

1.4.3 A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és

 • azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
 • a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.c) pont szerint jogosultak,
 • a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
 • vele szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdésben felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.

1.4.4 A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

1.5 A tervpályázatból való kizárás

1.5.1 A Bírálóbizottság

 • a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt;
 • kizárja a titkosságot sértő pályaművet;
 • kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályaművet;
 • kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket;
 • kizárja az 1.4 pontban meghatározott részvételi feltételeket nem teljesítő pályázókat.

1.5.2 Amennyiben a kizárás okai (1.5.1. e):

 • a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki;
 • amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek" teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.

1.6 A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata

 • Tervpályázat meghirdetése, dokumentáció átvételének kezdete 2016/01/05
 • Helyszíni szemle időpontja 2016/01/12
 • Kérdések határideje 2016/01/21
 • Kérdésekre adott válaszok határideje 2016/01/27
 • Pályaművek postára adásának határideje 2016/03/07
 • Pályázatok felbontása 2016/03/16
 • Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
 • a tervpályázat nyilvános bemutatása 2016/03/30
 • Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2016/04/29

1.7 A tervpályázati dokumentáció átvétele
A pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a http://www.mek.hu/index.php?link=Heviz honlapon. A regisztráció során a pályázó kap egy négyjegyű azonosítót. Ezt követően a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról. Regisztrációhoz kattintson ide!

1.8 Helyszíni szemle, kérdés-válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése 

1.8.1 Helyszíni szemle időpontja: 2016.01.12. – 10:00 óra
Találkozás az ajánlatkérő portájánál (8380 Hévíz, Ady Endre úti bejáró). A szemlén az
ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők
a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, amelyet a Kiíró
megküld valamennyi pályázónak.

1.8.2 Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket 2016.01.21. 16:00 óráig tehetnek fel a kiírónak, az alábbi címre feladott ajánlott levél formájában:
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, Beruházási Osztály, 8380 Hévíz, Dr Schulhof Vilmos sétány 1.
Címzett: Juhász János beruházási osztályvezető
A levél mellett kérjük a kérdések elküldését e-mailben a beruhazas@spaheviz.hu, illetve
ferenc.nagy3@gmail.com és kovacs.laszlo@utiber.hu címekre is.

1.8.3 Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bírálóbizottság 2016.01.27. 16:00 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán és ezzel egy időben e-mailen vagy faxon is megküldi. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

1.8.4 A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti.

1.9. A pályaművek benyújtása 
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap (1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag postai szolgáltatás igénybevételével (ajánlott postai küldeményként, vagy futárposta küldeményként) nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2016/03/07 – 23:59 óra
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

1.10 A Bírálónizottság összetétele
A bizottság szavazásra jogosult tagjai:
- dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatója (elnök);
- Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök);
- Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft ügyvezetője (szakmai titkár);
- Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag);
- Selyem Anikó, építész a BFNP építésze (tag);
- Kruppa Gábor, építész MÉK (tag);
- Marosi Miklós, építész MÉK (tag);
A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:
- Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma
Kórház);
- dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház);
- Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme alapítvány);
- Kas Gábor, közbeszerzési szakértő;
- dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő;
- Kovács László, közbeszerzési szakértő.
A Bírálóbizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt.) valamint a
310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 14.§(1)-(11) előírásait betartva határozta meg.

1.11 A Bírálóbizottság munkája 
A Bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság döntéseit többségi szavazással hozza meg, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.
A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános. A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.
A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.12 A pályaművek díjazása 
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 12.700.000 Ft áll rendelkezésre az alábbiak szerint:
- a díj legnagyobb összege: bruttó 6.350.000 Ft
- a megvétel legkisebb összege: bruttó 635.000 Ft
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egyetlen győztes pályázót hirdessen ki.
A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.

1.13 A tervpályázat eredményhirdtése és nyilvános ismertetése
A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.
Az eredményhirdetés pontos ideje: 2016/03/30 – 10:00 óra
és helye: a kiíró székhelye
A pályázat eredményhirdetése nyilvános.
Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró – a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja.
A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket, a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázatok szerzőit, a Bírálóbizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti.
A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

1.14 A pályaművek és a tervpályázati eredmények felhasználása
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozására – pályaművük beadásával – szerzői művük felhasználási engedélyét megadják. Az ötletpályázatot követően a kiírót a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok
szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót vállalási kötelezettség nem terheli.

 

2. Részletes program 

2.1 Tervezési feladat 

Alapvető feladat a gyógyászati–gyógyturisztikai szolgáltatások megújítása, korszerűsítése, bővítése a 21. sz. igényeinek megfelelően. Az ötletpályázat célja választ adni azokra a kérdésekre, hogy:
- milyennek képzeljük el a Szent András Reumakórházat 15 év múlva
- milyen fejlesztéseket, hogyan ütemezve, milyen várható költségek mellett kell megvalósítani a cél eléréséhez, figyelemmel az igények változására, a gyógyítás minősége javítására.
El kell érni, hogy 15 év alatt a kórház meghatározó európai színvonalú gyógyító intézménnyé váljon és egyedi adottságai – többek között a világ legnagyobb felületű, melegvizű, tőzegmedrű gyógytava és az azt körülvevő parkerdő – jobban hasznosuljanak.
Mind a város településszerkezeti, mind szabályozási terve kitüntetett figyelemmel kezeli a Hévízi tó és környezetének alakulását, fejlesztését. A bennük igényként megfogalmazódottakon túl a kiíróban felmerültek további kívánalmak:
- az idelátogatók (nem csak a fürdővendégek) kerülhessenek közvetlen kontaktusba magával a vízparttal és a vizes élőhelyekkel,
- a park és a véderdők jobban szolgálják vendégeink kényelmét, rekreációját,
- a gépkocsival érkező vendégek megközelítési, illetve parkolási gondjaira szülessen megoldás.
Ennek megfelelően a pályamű adjon választ
- az új 340 ágyas kórház – amelyben elhelyezésre kerülnek a pavilon épületekben lévő kórházi osztályok – kialakítására, elhelyezésére, funkcionális kapcsolataira;
- a meglévő kórházi épületek, osztályok, jövőbeni, javasolt funkciójára, (gyógyszálló bővítés, panziós ellátás, lebontás, stb.);
- a közúti hálózat, parkolók és gyalogos utak, sétányok szükségessé váló módosítására;
- a park valamint a véderdők gyógyítást és pihenést segítő funkciójának erősítésére; egy fokozatosan megvalósítható, egymásra épülő részekből álló fejlesztés keretében.
A véderdő-rekonstrukció a gyógyítás, a rehabilitáció elősegítésén túl szolgálja a felnövekvő generációk betekintését és ismeretszerzését
- tanösvény.
- séta, kocogó útvonal, erdei sportpálya,
- pihenőhelyek kialakítása által.
Parkrekonstrukció, azaz díszpark kialakítása kívánatos a rekreáció és az egészségvédelem érdekében a Kórház és a Tófürdő közötti területen, például
- ivókút, szökőkút, buzgárok,
- sétányok utcabútorokkal, világítással,
- virágágyások, dísznövények, cserjék, fák,
- zenepavilon, pergolák létesítésével.

A teljes tervpályázati dokumentáció regsiztráció után tölthető le: Regisztráció a pályázatra

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Helyek/Köztér

SÁRKÁNYOK ÉS DELFINEK PESTEN ÉS BUDÁN // Egy hely + Építészfórum

2021.02.24. 16:10
00:06:00

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Épületek/Középület

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM // Egy hely + Építészfórum

2021.01.06. 17:41
00:08:06

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő része a budapesti Szépművészeti Múzeum 114 éves épületét mutatja be. Kiváló alkalom, hogy a pandémia miatt zárva tartó múzeum tereit virtuálisan is megcsodálhassuk. Így mikor következőnek ott járunk, olyan részletekre is rácsodálkozhatunk, melyek ezidáig elkerülhették figyelmünket.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő része a budapesti Szépművészeti Múzeum 114 éves épületét mutatja be. Kiváló alkalom, hogy a pandémia miatt zárva tartó múzeum tereit virtuálisan is megcsodálhassuk. Így mikor következőnek ott járunk, olyan részletekre is rácsodálkozhatunk, melyek ezidáig elkerülhették figyelmünket.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk