Közélet, hírek

Szálloda a Prímás-szigeten – tervtanácsi vita

1/12

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/12

Szálloda a Prímás-szigeten – tervtanácsi vita
Közélet, hírek

Szálloda a Prímás-szigeten – tervtanácsi vita

2007.11.30. 13:35

Cikkinfó

Szerzők:
Haba Péter
Marinov Péter

Térkép:
Esztergomi Aquasziget

Földrajzi hely:
Esztergom, Magyarország

Építészek, alkotók:
Finta József

Vélemények:
12

Szálloda épül az esztergomi Prímás-szigeten álló Aquasziget Élményfürdő szomszédságában Finta József és Z. Havas Anikó tervei szerint. Finta hangsúlyozta, hogy az épület kompozíciójának megalkotása nagy próbatétel volt: az épület nem lehet olyan jelszerű, egyetlen gesztussal megformált mű, mint amilyen a fürdő, ugyanakkor annak ellenpontját sem képezheti.

Szálloda épül az esztergomi Prímás-szigeten álló Aquasziget Élményfürdő szomszédságában. Finta József és Z. Havas Anikó tervei a sziget északkeleti végében, a Kis-Duna kanyarulata és a fürdőnek a Víziváros felé néző (északi) oldala közötti területre szólnak. A szigeten 2009-10-re felépül egy másik – jóval nagyobb – szálloda is a Vadász és Társai Építőművész Kft. tervei nyomán. A beruházások Esztergom turisztikai fejlesztésének legfontosabb projektjei közé tartoznak – a cél, hogy a város ne csak párórás-egynapos kirándulóhely legyen.

 

1/12

2/12

3/12


A terveket a Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács november 29-i ülésén Finta József mutatta be. Elmondta, hogy a rendelkezésre álló telek igen kis méretű – hozzávetőleg 90-100 szoba elhelyezésére van lehetőség. Hangsúlyozta, hogy az épület kompozíciójának megalkotása nagy próbatétel volt: munkatársával, Z. Havas Anikóval arra a következtetésre jutottak, hogy az épület nem lehet olyan jelszerű, egyetlen gesztussal megformált mű, mint amilyen a fürdő, ugyanakkor annak ellenpontját sem képezheti. Úgy gondolták, hogy kimódolt utalások helyett teljesen más szemléletmódra, minden tekintetben eltérő karakterre van szükség.

 

4/12

5/12

6/12


Számos kötöttséget kellett figyelembe venniük a tervezés folyamán – az árvízvédelmi szabályoktól a fürdő gépészeti berendezésein át a telek funkcionális szempontból meglehetősen előnytelen, két végén ívesen elkeskenyedő, nyújtott – alakjáig. Az épület két formailag markánsan eltérő tömbje között a közlekedőmag toronyszerűen felmagasodó tömege vertikális cezúrát képezne. A főbejáratot megdőlő üvegfal jelölné, mely az épület teljes magasságát átfogná. A mögötte elhelyezkedő nagyvonalú lobbiból ágaznak szét a földszinti közösségi terek (étterem, rendezvényterem, stb.) és a szobaszintekre vezető felvonó- és lépcsőblokk felé. A szobák többsége a Dunára illetve a városra néz. A dunai homlokzat síkja többszörösen megtörik: a kosáríves keresztmetszetű , a középtengelyhez képest átlós irányú, négyemeletes szakaszt alacsonyabb, négyzetes nyílásokkal áttört szárny követi. Az előbbit a fürdőn is alkalmazott előpatinázott rézlemez, az utóbbit fa, kő és rézlemez burkolja majd. A lobbit és a fürdő előcsarnokát az első emelet magasságában gyalogoshíd köti össze, melyet a közlekedőtorony homlokzatára erősített huzalos függesztőmű tart.

 

7/12

8/12

9/12

 

Az opponens Ferencz István szinte minden tekintetben kiválónak minősítette a tervet, csak kisebb részleteket kifogásolt (talán eltúlzott a híd függesztőrendszere; a pinceszinten kialakított parkoló lehajtóját zöld fallal lehetne kialakítani).

A Tervtanács soraiban kifogásolták, hogy az épület két részre esik szét, s az egyes részek nem alkotnak szerves egységet. Mikó László szerint kerülni kellene a fürdőt idéző rézlemez használatát – mivel a szálló erősen eltérő jellegű, az azonos anyaghasználat mindkét épületet gyengíti.

Fegyverneky Sándor a legnagyobb tisztelet hangján mondta el éles kritikáját. Véleménye szerint míg a fürdő egy igazi landmark, egy erős és határozott jel, addig ez a terv egy gyengén modellált épületet mutat, melynek formai excentrikusságát a túlzottan sokféle anyag alkalmazása (kő, réz, fa, üveg, egyéb színezett felületek) is fokozza. Más és más építészeti világot tükröz a bejárat üvegfala, a gyalogoshíd függesztőműve vagy a dunai homlokzat plaszticitása. Hovatovább a két épület együtt zárt térfalakkal határolt utcát fog képezni, amely teljesen idegen a Prímás-sziget világától.

 

10/12

11/12


Finta József válaszolt a felvetésekre. Véleménye szerint a fürdő emblematikussá vált összképe elsősorban a szigetre vezető híd irányából érvényesül igazán (a többi nézetből fasorok takarják az épületet), így az új épület annak erejéből semmit nem vesz majd el. A formai sokféleség, a gazdag tagolás tudatos volt, hogy ezzel egyértelműen jelezzék az épület önállóságát, a fürdőtől való elkülönülését. A ferde üvegfal éppen a szűk és hosszú szervizút fellazítását szolgálja – a vendég így transzparens, öbölszerű térbe érkezhet. Finta József az anyaghasználattal kapcsolatos kritikák jogosságát azonban nem tagadta.


A vita összefoglalójában Fegyverneky Sándor az opponenciában szereplő módosítási javaslatok mellett az anyaghasználatbeli megoldások újragondolásának szükségességét említette. A tervtanács – ezen ajánlásokon túl – javasolta a terv építési engedélyezését. A terv minőségével kapcsolatos komolyabb észrevételek végül nem kerültek bele a tervtanács hivatalos álláspontjába.

szöveg: Haba Péter
fotó: Marinov Péter

Vélemények (12)
kemtam
2007.12.01.
20:50

Finta és (Z.) Halmágyi külön-külön is megérdemelnének 10-10 év szigorítottat - építészeti hitvallás terén, valamint ízlés- és városrombolás tárgyában elkövetett bűnökért. Együtt akár 100-at is...

És ezek az emberek vannak ma (is) pozicióban, ők fúják a passzátszelet. Kikérem magamnak!

gramercy
2007.11.30.
17:51

ennek tükrében épüljön csak fel a Clark térre a savanyúcukor! bármi, csak lépjünk már ki a nyolcvanasévekfílingbőőőőőől

Tarjáni Dániel
2007.12.01.
18:32

@gramercy: "... A beruházás Esztergom turisztikai fejlesztésének legfontosabb projektjei közé tartozik.." Akkor miért nem tervpályázaton dőlt el a megbízás - még ha magánberuházás is. Tuti jobb lett volna ... a városnak, az országnak, nekünk! (A beruházónak is!)

Finta József - miután a Kossuth-díját átvette - azt nyilatkozta, hogy ő igazából már csak rajzolni szeretne. Azt is leginkább a Szent Márk téren. Ez a ház újra bizonyítja, hogy ő is, mi is boldogabbak lennénk, ha tényleg csak rajzolgatna... Abban legalább profi.

Juhász István
2007.12.03.
21:33

@Tarjáni Dániel: Előre elnézést kérek az érintettektől, ha nem tudok Fegyverneki S-hoz hasonlóan a legnagyobb tisztelettel szólni a tervekről. Ebben a kicsi országban én megengedtem magamnak, hogy mellőzzem a hízelgést, s kétségtelen szerencsés voltam, hogy életpályám során kisebb sérülésekkel megúsztam. (Számos felnőtt és mesteriskolás pályázat kiírásában, bírálatában vettem részt,...)

Amikor Finta J.lírai vallomásait idézem fel, legyen a Szt. Márk téri rajzolás, vagy a Matrgit-hídi Budapest látvány dícsérete,...nehezen tudom ezt a magatartást összeegyeztetni Esztergomhoz viszonyulásának érzéketlenségével. Talán a város vezetése is ludas abban, hogy "valami nagyot" kell csinálnia. Sajnos ez a hozzáállás nem sokkal jobb annál, mint egykor a lakótelepre kiéheztetett "klerikális város"rászabadulása a Vaskapui útra.

A fürdőegyüttest is több szempontból elhibázottnak tartom. Az adott hely nemcsak a Várhegy felől frekventált, de a Mária Valéria-híd felől is.A hídfeljáró ugyanis Esztergom egyik legforgalmasabb turisztikai területe.

A rendkívül dinamikus, hegyesszögbe összefutó térrendszer a Prímás-sziget természettől meghatározott környezetétől és a történelmi kisvárostól egyaránt idegen. A gyárfalszerűen hosszú, "hasfájószöldre" színezett (egykori, tisztelt festőművész tanárom definíciója) homlokzat kellemetlen, látványa növényzettel sem enyhíthető, mert a növények melegzöldjéhez diszharmonikus. A hozzázsúfolt szálloda sem javít a helyzeten.

Nem tudom miért érdektelenek Esztergom építészei, művészei, muzeológusai. Turányi G. máshol korábban idézett kijelentésével értek egyet, aki szerint "a megvalósult épület a fontos" (lírázhatnak a műleírásokban az építészideológusok bármiről, ha végeredmény mégsem jó). Annyit hozzátennék, hogy manapság a környezethez való alkalmazkodás legalább annyira progresszív, mint az "építészeti progresszív".

 

rokon
2007.12.04.
07:43
Juhász István
2007.12.06.
11:09

@rokon: Köszönöm az előzményekről szóló információt!

Egykor a Dunakanyar főmérnökeként (amikor a Dunakanyar névnek még márkaértéke volt, ma a szétzilált politikai környezetben eltűnt, mint "turisztikai desztináció")számos konfliktust éltem át az akkori szerény építési lehetőségek ostoba megoldásainak opponálása miatt.Főként az zavart, amikora kereskedelmi ágazat, a Dunakanyar Intéző Bizottság felügyeleti szerve környezetromboló beruházásokat finanszírozott.

Az élet úgy hozta, hogy közel negyvenéves pályám utolsó tizenöt évében -a mindenkori kormányzattól függő, változó politikai támogatottsággal- a turisztikát irányító kormányzat munkájában vehettem részt. Attól a rövid időtől eltekintve, amikor a fejlesztési osztály munkatársainak összeállításában aktívan résztvettem a Magyar Turisztikai Hivatal beruházáshoz értő, a kulturához is némi affinitást mutató szakemberrel nem rendelkezett. (Nem bántanám egykori munkatársaimat, de Vendéglátó Főiskola "gyorstalpalóján" végzett kollégák hasonló feladatra valljuk be őszintén kevésbé alkalmasak.

A jelentős turisztikai beruházások színvonala többnyire a tervező építész inteligenciáján múlik.Nagyon hiányzik a finanszírozó/támogató részéről a kulturált hozzáállás. Marad a szállodás/fürdős szakma bevált régi és új klientúrájának megbízása.

Az eredmény látható: sablon élményfürdők, giccsparádék(Rudasfürdő), környezethez alkalmazkodás képtelen "progresszív épületek" megdícsőülése (Honvéd Főparancsnokság, Primás-sziget,..).

hady
2007.11.30.
17:42

1. kemtam, zhavas nemegyenlő z( immár e nélküli) halmágyival. Elnézést.

2. A "nagy" építész a légycsapóval esetét látjuk itten. Köztudomású, hogy a nagy név mögött sok kis izmosabb-gyengébb néger húzza a biteket a monitorra. Ez a szálló láthatóan másik - gyengébb, fantáziátlanabb - törzs agyszüleménye. Emígyen közelebb áll a NAGY építész amúgy körvonalazhatatlan ízlésvilágához. Most Ő ezt vállalja, páréve még a fürdő tervei mellett feszített büszkén.

3. A fürdő - Dr.FJ életművében szokatlan - landmark, valóban. Először nem is hittem el, hogy az Ő neve "fémjelzi", sokkal erősebb a ház a névnél. Aztán persze bevillant, hogy miért is ne lehetne pár tehetség a NAGY csapatban. Ennyi. A fürdő "jóház".

 

4. A szállodát nem értem. Akarom, de mindig visszalök, azaz inkább taszít. Rossz arányok, fölös gesztuspuffogtatások, értelmetlen anyaghalmozás, attribútum-építés (attri-building). Olyan, mintha a szándékosan eltakart egylendületű fürdőt még agyon is akarná nyomni. És ott áll a paravánok előtt a NAGY építész, büszkén feszítve legújabb szörnyszülötte mellett, kezében a légycsapóval. Bármikor ütni kész, ha felbukkanna előző, immár mostohává érett gyermeke egy tervlap valamely sarkában.

kemtam
2007.11.30.
22:35

@hady: Mea Culpa  Z. Havas és Z. Halmányi összemosása miatt!

A többit vállalom! Akárki áll is a cégér mögött, gyenge alkotása ez őneki. Finta meg az ilyen műhöz ne adjon támaszt - bár egy Interrel meg egy Volgával a hátamögött érthető...

á.m
2007.12.01.
16:58

@kemtam: majd harmadjára... Z. Halmágyi J.

kemtam
2007.12.01.
20:51

@á.m: Javítva!

gramercy
2007.11.30.
16:40

na, ez kellet nekem egy ilyen pesszimista nap után

nekem semmi bajom személyesen fintával, de...

 

először mikor megláttam a tervet a címlapon: uramisten ez szörnyű; aztán láttam a képek között Őfelségét és...

aszongya: "az új épület annak [Fürdő] erejéből semmit nem vesz majd el"

hát valóban nem fog, mivel pont ugyanolyan semmitmondó ez is 

 

csak találgatni tudok, miért ilyenek Finta és (kor)társai épületei: semmitmondó, jellegtelen, sőt, igénytelen épületek ezek; de mi az oka?

nincs tehetségük ezeknek az embereknek; nem vár el többet a megbízó vagy csak egyszerűen kortársaihoz hasonlóan finta sem ért jobban a kompjúterhez mint a Wörd/Excel párosa?

 

annyi de annyi JÓ kortárs hotel épül manapság, kínától dubaion át hollandiáig; balitól dél-amerikáig; nálunk miért nem?

 

például a Bán féle "vulkán hotel" már-már túl modern épülete miért nem tud megépülni nyíregyházán?..

 

 

ez az épület fintától, ez.... ez olyan nyolcvanasévek 

gramercy
2007.11.30.
16:50

@gramercy: bocsánat, tehát Hotel Kráter / Bán Ferenc (Oktogon 51. 2006/6 p43)

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk