Épülettervek/Tervpályázat

Tarnóczky Tamás Attila (Építészkohó Kft.) III. díjas pályaműve a zsámbéki romtemplom rekonstrukciójának pályázatán

1/29

Logó

Helyszínrajz

Utcakép

Bejárat

Szentély

Szabadtéri színpad

Templomlépcső

Déli kapu

Főkapu

Épületek viszonya

Átlátás

Templom

Alaprajz

Kiállítótér

Kiállítótér

Rendház

Rendház

Főhajó

Főhajó a templomkaputól

Szentély mennyezete

Szentély

Templomtér

Déli kapu

Metszet

Nyugati homlokzat

Keleti homlokzat

Metszet - templom

Homlokzat - részlet

Metszet - részlet

?>
Logó
?>
Helyszínrajz
?>
Utcakép
?>
Bejárat
?>
Szentély
?>
Szabadtéri színpad
?>
Templomlépcső
?>
Déli kapu
?>
Főkapu
?>
Épületek viszonya
?>
Átlátás
?>
Templom
?>
Alaprajz
?>
Kiállítótér
?>
Kiállítótér
?>
Rendház
?>
Rendház
?>
Főhajó
?>
Főhajó a templomkaputól
?>
Szentély mennyezete
?>
Szentély
?>
Templomtér
?>
Déli kapu
?>
Metszet
?>
Nyugati homlokzat
?>
Keleti homlokzat
?>
Metszet - templom
?>
Homlokzat - részlet
?>
Metszet - részlet
1/29

Logó

Helyszínrajz

Utcakép

Bejárat

Szentély

Szabadtéri színpad

Templomlépcső

Déli kapu

Főkapu

Épületek viszonya

Átlátás

Templom

Alaprajz

Kiállítótér

Kiállítótér

Rendház

Rendház

Főhajó

Főhajó a templomkaputól

Szentély mennyezete

Szentély

Templomtér

Déli kapu

Metszet

Nyugati homlokzat

Keleti homlokzat

Metszet - templom

Homlokzat - részlet

Metszet - részlet

Tarnóczky Tamás Attila (Építészkohó Kft.) III. díjas pályaműve a zsámbéki romtemplom rekonstrukciójának pályázatán
Épülettervek/Tervpályázat

Tarnóczky Tamás Attila (Építészkohó Kft.) III. díjas pályaműve a zsámbéki romtemplom rekonstrukciójának pályázatán

2023.12.14. 14:41

Projektinfó

Földrajzi hely:
Zsámbék, Magyarország

Építészek, alkotók:
Tarnóczky Tamás Attila

A ZSÁMBÉKI ÖREGTEMPLOM ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGÚJÍTÁSA

Tervezés éve:
2023

Dosszié:

Tarnóczky Tamás Attila a zsámbéki romtemplom rekonstrukciójára benyújtott pályaművében elveti az építészet öncélúságát és alapfeladatának a funkcionalitást tekinti. "Egy ’használati tárgy’, ha tönkremegy, vagy javításra, vagy cserére szorul – nem a hibás állapotának konzerválására és annak bemutatására. Ha az építészetet ilyen irányból közelítjük meg, értelmezhetetlen a bármilyen okból (...) tönkrement vagy tönkretett állapotának konzerválása, és magának a pusztulásnak a piedesztálra emelése." A zsűri a tervet megosztott III. helyezéssel ismerte el.

A lentebbiekkel lehet egyet nem érteni.

A műemlékvédelem napjainkra eljutott abba az állapotába, hogy meghasonult – hisz korábban egyértelmű céljai és iránymutatásai mára megkérdőjelezhetővé, vitathatóvá váltak.

Az 1964-es Velencei Charta, valamint az annak érvényesítésére létrehozott ICOMOS – minden jó szándéka ellenére – sok esetben olyan zsákutcába terelte és tereli az építészetet, ahová valójában senki sem kívánkozik. Ennek oka többrétegű, de talán az alapvető probléma a kiáltvány és a szervezet építészetértelmezéséből adódhat: a charta az építészeti alkotásokat (kimondatlanul) egy megítélés alá helyezi a többi képzőművészeti ág (mint szobrászat, festészet) alkotásaival, nem figyelembe véve, hogy ezen művek létrejöttének oka eredendően más. Míg a képzőművészet jellemzően öncélú, önmagáért van, mesél, elmond, bemutat – de érdemleges funkcionális jelentéssel általában nem rendelkezik, addig az építészeti alkotások létrejötte sokkal, de sokkal prózaibb: azért lettek, lesznek létrehozva, mert szükség volt és van rájuk. A létrejövetelük elsődleges (!) célja – jó esetben – nem az önmagáért való lét, hanem a funkcionalitás (hogy tető legyen felettünk, ne fagyjunk meg – hogy csak a legalapvetőbbeket említsük).

Utcakép
3/29
Utcakép

A fentiek alapján viszont nem, vagy csak nehezen  értelmezhető maga az építészeti műemlék fogalma, melyet a Velencei Charta egyértelműen konzerválásra és védelemre javasol. Egy ’használati tárgy’, ha tönkremegy, vagy javításra, vagy cserére szorul – nem a hibás állapotának konzerválására és annak bemutatására. Ha az építészetet ilyen irányból közelítjük meg, értelmezhetetlen a bármilyen okból (természeti katasztrófa, háborús pusztítás, vagy akárcsak a természetes erózió miatt) részben elpusztult alkotások (valójában használati eszközök!) tönkrement vagy tönkretett állapotának  konzerválása, és magának a pusztulásnak a piedesztálra emelése.

Nem vitatva, hogy az építészet a történelmünk legkézzelfoghatóbb lenyomata, el kell, el kellene fogadni, hogy az emberiség funkcionális igényei legalább ilyen mértékben jelen vannak a múlt bemutatásának szükségszerűsége mellett: az épület háznak teremtetett, nem romnak.

Jelen tervpályázat a fentieket tekinti alapvetésének.

Visszaépít, mert igény van rá.

Logó
1/29
Logó

Zsámbék

Az 1763-as földrengés által részben elpusztított templom- és kolostoregyüttes talán legjobb hazai példája a fentieknek. Az évszázadokig romként álló, funkcióját elvesztő épület teljesen az enyészeté lett volna, ha nem fogalmazódik meg szándék a megmentésére. 1889-ben Möller István fiatal műépítész kapott feladatot az állagmegóvási munkálatok elvégzésére, melyek ugyan elkezdődtek, de pénzhiány miatt hamar abbamaradtak. Fontos kimondani, hogy az állagmegóvást Möller nem a (majd csak jóval később megfogalmazott) Velencei Charta alapján végezte, végezte volna, mert neki az állagmegóvás – a lehetőségekhez mérten – helyreállítást jelentett. Fal helyére fal, kő helyett kő került – egészen addig, amíg a rendkívül szűkös anyagi keretek rendelkezésre álltak. Mikor ezek kimerültek, Möller – egy máig kiválónak tekintendő döntéssel – megmentette a romot (számunkra, az utókornak), s a rogyadozó szerkezet állapotát – ahol még tehette – téglafalazatokkal stabilizálta. Fontos rögzíteni, hogy ez a tudatos, eltérő anyagválasztásnak NEM műemlékvédelmi, hanem pusztán anyagi szempontokból született: Möllernek egyáltalán nem volt szándéka megmutatni a régi (meglévő) és az új (hozzá- és visszaépítés) közötti különbségeket; erre kizárólag a kényszer vitte rá – ezért téves és eredendően hibás hozzáállás a Möller-féle helyreállítási kísérletet a Velencei Charta egyfajta ’korát megelőző előfutár’-aként aposztrofálni.

Helyszínrajz
2/29
Helyszínrajz

Rom

Az Öregtemplom jelenlegi állapota egy korkép.

A Möller-féle kő-tégla alapú helyreállítási kísérletet a Lux Kálmán és Lux Géza általi beton és műkő kiegészítések követték 1934-től, majd a világháborúban tovább pusztult templomot a 80-as, 90-es években Sedlmayr János tervei alapján – helyenként sohasemvolt – téglaszerkezetekkel egészítették ki. Azóta a tenniakarásban felőrlődött a szándék – és az enyészet az úr.

Főhajó
18/29
Főhajó

Építészeti szándék

Jelen tervpályázat célja, hogy elfogadva a Kiíró határozott szándékát a romtemplom helyreállítására és ismételt funkcióval való megtöltésére visszaállítsa az eredeti tömeget, kiegészítve a szerzetesrend visszaköltözéséhez elengedhetetlenül szükséges rendházzal, valamint egy turisztikai célokat kielégítő, évente akár 60 000 látogató elvárásainak megfelelő, XXI. századi látogatóközponttal.

Metszet
24/29
Metszet

A tervpályázat a templom állapotai közül a templom  későromán-koragótikus XIII. századi állapotot tekinti alapvetésnek – a legtöbb (lehetséges) esetben ennek az állapotnak a térrekonstrukcióját tekinti kiindulópontnak. A későbbi, kényszer szülte gótikus átépítéseket (mint az északi torony sisakjának átalakítását), valamint az újkori hozzáépítéseket (mint a déli kapu helyreállítási kísérletét a déli csigalépcsővel) – a tervpályázat nem használja fel, illetve elbontásra javasolja. Az anyaghasználat során a cél egy – külső megjelenésében – eredeti kőtemplom helyreállítása, a belső térben – a statikai állékonyság megőrzése érdekében nem elbontható vegyes (kő, tégla, beton és műkő) szerkezetek megőrzésével és levakolásával – a meglévő kő és az új előregyártott, az eredeti formákat és anyagmegjelenést teljes mértékben lekövető műkő tartószerkezetek, pillérkötegek anyagának és színének megmutatásával.

A korábbi, több lépcsőben kialakított kolostoregyüttes eredeti visszaállítása nem cél. Szemben a templom helyreállításának tényleges funkcionális igényeivel, a rendház területi igénye csak töredéke az eredeti épületének, s az épület geometriájáról sem áll elégséges információ rendelkezésünkre.  A fentiek miatt az új rendház csak a korábbi rendháznak a jelenlegi kőtár területét veszi igénybe – szabadon bejárhatónak és megtekinthetőnek  hagyva a kőtár és a templom közötti romterületet; építészeti ellenpontot és kontrasztot teremtve (a részben) régi és (a jellemzően) új beépítés között.

Rendház
17/29
Rendház

Az új látogatóközpont szándékoltan alárendelt kialakítással bír mind a templom, mind a rendház vonatkozásában: a részben terepszint alá süllyesztett épületrész nem képez önálló entitást. A látogatóközpont és a rendház – mint egyértelműen új beépítések – anyagszerűségükben is eltérést mutatnak a templom eredeti kő megjelenésétől kevésbé rusztikus, de szintén kő arculatukkal.

A tervezett látogatói útvonal pedig mindent megmutat, szervezett egymásutánisággal.

Tarnóczky Tamás Attila

[köszönettel Rabb Dánielnek, hogy beszélhettünk róla]

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.