Épülettervek/Tervpályázat

Tatabányai Újvárosi vásárcsarnok és piac tervezési projekt zárójelentése

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Tatabányai Újvárosi vásárcsarnok és piac tervezési projekt zárójelentése
Épülettervek/Tervpályázat

Tatabányai Újvárosi vásárcsarnok és piac tervezési projekt zárójelentése

2016.01.13. 14:34

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Tatabánya, Magyarország

Építészek, alkotók:
Lukács István, Vikár András

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata párhuzamos tervezési megbízást írt ki egy új, piactérrel kombinált vásárcsarnok létesítésére. A telepítésre több helyszínt is alkalmasnak véltek, így a feladat két területre építhető alternatívák vázlattervi szintű kidolgozása volt. A Szakártői Testület mindkét helyszínre a Vikár és Lukács Építészstúdió terveit javasolta továbbtervezésre. 

Párhuzamos tervezési megbízás összefoglaló jelentése

 A Tervezési feladat megbízója, lebonyolítója


A párhuzamos tervezési megbízás megbízója (továbbiakban: Megbízó):
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.),
képviseli: Schmidt Csaba polgármester.
A tervezési feladat lebonyolítója (továbbiakban: Lebonyolító):
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Főépítészi Iroda.
kapcsolattartó: Damokos László főépítész (2800 Tatabánya Fő tér 8. III. emelet 307.)

 A tervezési feladat tárgya, célja

 A tervezési feladat tárgya két helyszínre – az egykori autóbusz pályaudvarra, valamint a Turul-mozi és környezetébe építhető vásárcsarnok épület és fedett-nyitott piactér alternatíváinak vázlattervi szintű kidolgozása. A párhuzamos tervezési feladat célja a két helyszín beépíthetőségi lehetőségeinek, a létesítendő épület nagyságának és végleges tervezési programjának tisztázása, Újváros e jelentős középülete létesítési helyének kiválasztása, az épület és környezete megyeszékhelyhez méltó színvonalú megformálása, valamint az adott tervezési feladat elvégzésére –a különböző építészeti tervjavaslatok összevetése és rangsorolása alapján– alkalmas tervező szervezet kiválasztása.

A tervezési megbízás jellege, formája

A Megbízó a kiíráskor nem rendelkezett helyiséglista szintű, tervezési programmal –ugyanis a két helyszín adottságai nem tették lehetővé azonos méretű épület létesítését– nem határozta meg pontosan a tervezési feladat ellenértékét sem, így a tervjavaslataik benyújtására –párhuzamos tervezési megbízással– az alábbi öt tervező szervezetet kérte fel:

  • Avant-Garde Építész Stúdió Kft. (tervező: Kertész András DLA, építész),
  • Czita Építész Iroda Kft. (tervező: Czigány Tamás DLA építész),
  • Tóbiás Építész Iroda Kft. (tervező: Csőre Imre és Tóbiás Tamás építészek),
  • RÉV8 Zrt. (tervező: Alföldi György DLA építész),
  • Vikár és Lukács Építészstúdió Kft. (tervező: Lukács István építész).

A feladat elvégzési formája M=1:200 szintű vázlatterv elkészítése volt, melyet mind az öt szervezet, mindkét helyszínre adott javaslataival, hiánytalanul teljesített. (A Vikár és Lukács Építészstúdió Kft –nem tudván a lapméret növelhetőségéről– az elvárt léptéknek megfelelő kidolgozottsággal, de 1:250 léptékben nyomtatta ki a tervlapjait.)

A szakértői testüet összetétele, munkája 

A tervek értékelését a Megbízó által felkért Szakértői Testület végezte, tagjai:

  • Balogh Balázs DLA építész, tszv. egyetemi tanár a testület elnöke,
  • Damokos László építész, Tatabánya M. J. V. főépítésze a testület tagja,
  • Markos Anikó építész, a KEM ÉK elnöke a testület tagja.

A Testület a munkáját formálisan zárt ülésen végezte (a város Közgyűlésének tagja, Zsidek Ferenc megfigyelőként, a munkát nem zavarva végighallgatta azt), melynek történéseiről hangfelvétel alapján összeállított Emlékeztető készült.

 

A beérkezett tervjavaslatok értékelése

Fontosabb bírálati szempontok

A Szakértői Testület alaposabban vizsgálta a tervezett épületek:
– a kiírási céloknak való megfelelőségét, az épület- és tér együttes funkcionalitását,
– újszerűségét, emblematikusságát,
– az építészeti kialakítás esztétikai értékét, városképbe illeszkedését,
– a környezetre, közlekedési rendszerre gyakorolt hatását,
– megvalósíthatóságát,
– középtávon várható üzemeltetetési költségét,
– a környezettudatosságának elemeit.

A továbbtervezéskor figyelembe veendő szempontok 

Általános szempontok:

a) A beadott vázlattervek igazolták azt az elképzelést, hogy a tervezendő vásárcsarnok elárusító tere egyszintes legyen, az esetleg létesülő emeleten csak kiegészítő, az épület üzemeltetésével kapcsolatos funkciók kapjanak helyet.
b) Az épület tömegképzésénél törekedni kell a feleslegesen nagy belmagasságok és a duplikált födémek elkerülésére.
c) Javasolt a nyitott, fedett-nyitott és zárt terek hierarchiájának és a szinte észrevehetetlen határokkal történő együttműködésének megteremtése.

Turul-mozi környezete:

a) Nagy hangsúllyal kell ügyelni a Nagy Imre tér meglévő értékes növényállományának megőrzésére, a tér épített térfalainak és az emberi térarányoknak megteremtésére.
b) Hangsúlyt kell fektetni a jelenleg kihasználatlan, vagy csak alacsony igényszinten kihasznált épületeknek a projektbe történő bevonására, minőségük javításával történő hasznosításukra.
c) A lejtős terep adottságainak kihasználásával a szükséges parkoló mennyiség akár kétszintben elhelyezhető anélkül, hogy a parkolólemez a Nagy Imre tér épített környezetének hangsúlyos elemévé válna.

Autóbusz pályaudvar:

a) A városkapu helyzet nagyméretű, jelértékű, de Janus-arcú épület megvalósítását igényli. A Győri út felől nagyvárosi térfalat, a lakóterület felől emberi léptékű nyitott tereket javasolt kialakítani.
b) A gyalogos megközelítést a Töhötöm vezér utca és Győri út kereszteződésében kialakítandó városi tér – piactér felől javasolt biztosítani.
c) Az árufeltültés zömét a Győri út felől kell megoldani.


A szakértői tesület összegzése és ajánlása

a) A Szakértői Testület mind a kétszer öt tervet alaposan áttanulmányozta, megismerte, és valamennyi javaslatot kiváló, előremutató megoldásokat tartalmazónak tartja.

b) A Szakértői Testület a „Vásárcsarnok és Piac Projekt" beérkezett tervjavaslatai közül –a III. fejezetben olvasható részletes értékelés alapján– az egyes helyszínekre a következő sorrendet állította fel:

Turul-mozi környezete:

1. helyre rangsorolt: 1/1. sz. vázlatterv (Vikár és Lukács Építészstúdió Kft.)
2. helyre rangsorolt: 3/1. sz. vázlatterv (Avant-Garde Építész Stúdió Kft.);

Autóbusz pályaudvar:

1. helyre rangsorolt: 1/2. sz. vázlatterv (Vikár és Lukács Építészstúdió Kft.)
2. helyre rangsorolt: 5/2. sz. vázlatterv (Tóbiás Építész Iroda Kft.);
kiemelt dicséret: 2/2. sz. vázlatterv (RÉV8 Zrt.)

c) A Szakértői Testület a beérkezett tervjavaslatok által feltárt előnyök és nehézségek összevetése alapján továbbtervezésre alkalmasabb helyszínnek a Turul-mozi területét tartja.

d) A Szakértői Testület a döntéshozó, Tatabánya M. J: V. Önkormányzata Közgyűlése számára a következő ajánlást teszi:

A Szakértői Testület javasolja, hogy a kiíró a Turul-mozi területén és környezetében létesítendő új „Vásárcsarnok és Piac" épületegyüttes tervezésére a Vikár és Lukács Építészstúdió Kft-t kérje fel."

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.