Épülettervek/Ipari és kereskedelmi épület

Új pécsi vásárcsarnok - megosztott II. díjas terv

1/18

Hosszútávú fejlesztés

?>
Hosszútávú fejlesztés
?>
Zólyom tömb – 1. ütem / rövidtávú fejlesztés
?>
Zólyom tömb – 1. ütem utcaképek
?>
Zólyom tömb – 2. és 3. fejlesztési ütemek
?>
Zólyom tömb – 4. ütem
?>
Hosszútávú fejlesztés látványterve
?>
Hosszútávú fejlesztés – É-D gyalogostengely és Intermodális csomópont
?>
pinceszint alaprajza
?>
földszint alaprajza
?>
emelet alaprajza
?>
metszetek
?>
homlokzatok
?>
látványkép – külső (délnyugat felől)
?>
látványkép – belső
?>
látványkép – belső
?>
látványkép – külső (északról)
?>
látványkép – külső (északnyugat felől)
?>
1/18

Hosszútávú fejlesztés

Új pécsi vásárcsarnok - megosztott II. díjas terv
Épülettervek/Ipari és kereskedelmi épület

Új pécsi vásárcsarnok - megosztott II. díjas terv

2016.01.20. 13:28

Projektinfó

Városépítészeti és építészeti tervpályázat az új Pécsi Vásárcsarnok és Rövid Ellátási Lánc Központ épületére és környezetének rendezésére – megosztott II. díj

Tervezés éve:
2015

Bruttó szintterület:
14950 m2

Stáblista

tervezők: Csatai László, Rádóczy László, Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter (P8 Műhely)
közlekedés: Egyházi Ferenc (ProUrbe)
városépítészeti konzulens: András István (BFVT)
épületszerkezet: Motyovszky Ágnes (MAroSTERv)
épületgépészet: Jeszták Urszula (U-Projekt) 

bruttó beruházási költség: 3 312 600 eFt

Letölthető dokumentumok:

Csatai László és Rádóczy László az új pécsi vásárcsarnokra kiírt pályázatra beadott tervükben egyszerű formavilágú és anyaghasználatú csarnokot álmodtak meg, mely teret engedne az egyes üzletek egyedi kialakításának is. A pályamű négy ütemben valósítaná meg a környék rendezését. 

Részlet a műleírásból 

A pályázati kiírásban megfogalmazott három léptéket átfogó feladatrendszer megoldása során magától értetődően felmerültek olyan kérdések és összefüggések is, amelyek megválaszolását szükségesnek éreztük – a pályázat keretein túlmenően.

Alapvetés – az új vásárcsarnok városépítészeti jelentősége

A vasút által kettévágott városi szövet újraegyesítésére és ezzel a déli városrészek közvetlen bekapcsolásának lehetőségére a 2014-ben készült Pécsi Intermodális Csomópont Megvalósíthatósági Tanulmánya kínál egyfajta megoldást – a helyi és távolsági tömegközlekedés koncentrációja mellett. Középtávon azonban a városszerkezeti szempontból meghatározó léptékű beavatkozás részleges megvalósulásával lehet csak számolni, amely érdemben az Indóház téri városi busz-végállomás áthelyezését jelenti a Domus áruház alatti területre. A Nagy Lajos Király út alatti terület közlekedési centrumai – a távolsági autóbusz-pályaudvar és a vasútállomás – mellett a harmadik legnagyobb forgalmat a vásárcsarnok vonzza. Elsősorban e három célpont nem motorizált eszközzel való elérésének fejlesztésére kínál lehetőséget az új, komplex funkciókkal gazdagított vásárcsarnok építési szándékának apropója.Hosszútávú fejlesztés
1/18
Hosszútávú fejlesztés
1. A Bajcsy-Zsilinszky út / centrum-tömb
A belváros észak-déli gyalogos tengelyének kiterjesztése
Kiindulópontok

A Széchenyi tértől déli irányban induló – az Irgalmasok utcáján keresztül a Kossuth tér mentén a Rákóczi útig tartó – mai belvárosi gyalogostengely kiterjesztése a Bajcsy-Zsilinszky út teljes hosszára direkt kapcsolatot teremthet a vasúton túli (a Pécsi-víz mentén hosszú távon fejleszteni kívánt új gazdasági zónán át a kertvárosi lakóövezetekig tartó) területekkel is.

A Bajcsy-Zsilinszky utca forgalomcsökkentésének szándéka szorosan összefügg a Rákóczi út tervezett tehermentesítésével. Ennek megvalósulása esetén képzelhető el a preferált gyalogos-kerékpáros forgalom előnyben részesítése, amelyhez – a közösségi közlekedés déli irányú átengedése mellett - nélkülözhetetlen a városi környezet feljavítása.
Zólyom tömb – 1. ütem / rövidtávú fejlesztés
2/18
Zólyom tömb – 1. ütem / rövidtávú fejlesztés

Megoldási javaslat

A jelenlegi helyzet oldására a Centrum és a Kereskedők Háza közötti hézag szélességében olyan tágas gyalogos promenád építését javasoljuk, amely egyértelmű és vonzó útirányt mutat az arra járónak, amely a szintkülönbséget zöldfelületekkel szegélyezett lejtővel és/vagy kényelmes olasz lépcsővel hidalja át, amely elszakítja a járókelőket az alsó szint nemkívánatos látványától
és amely diagonális irányban vezet át a Centrum-parkoló helyén kialakított parkosított-fásított téren keresztül a Nagy Lajos Király úti Árkád bejárathoz és – nem utolsó sorban – a Zólyom-tömb irányába.

A Centrum alatti, jelenleg felszíni parkolóként használt terület pozíciója sokkal értékesebb funkciót érdemel. A lejtést kihasználva itt szint alatti parkoló építését javasoljuk, ezzel egyúttal közel vízszintesre emelt tér alakítható ki, amely intenzív növénytelepítéssel kicsit elszakadhat a Nagy Lajos Király út autófolyamától. Az észak-déli gyalogos tengely tervezett kiterjesztéséhez kapcsolódva pihenésre és játékra alkalmas teret alakítottunk ki. A Bajcsy-Zsilinszky út déli szakaszának elérésére – reálisan – továbbra is csak a jelzőlámpával szabályozott átjutást lehet figyelembe venni. Ezen a területen várhatóan középtávon megvalósulhat a döntően közösségi közlekedésre szorítkozó forgalmi rendszer, így elegendő útfelület szabadítható fel a nem motorizált egyéni forgalom számára. A buszpályaudvar és a vásárcsarnok járműforgalmának döntő hányadát pedig egy, a felüljáró nyugati oldala mentén létrehozható útszakasz képes kiszolgálni, amellyel a forgalom súlyvonala a tömb keleti oldalára helyeződik, tehermentesítve ezzel a Bajcsy-Zsilinszky utcát.Hosszútávú fejlesztés látványterve
6/18
Hosszútávú fejlesztés látványterve
Az IMCS MVT 1. ütem teremtette szituációt figyelembe véve, az észak-déli tengely az Ipar/Kálvin utca vonalában be is fejeződne. Azonban elengedhetetlennek tartjuk (legalább) a gyalogos és kerékpáros közlekedés vasúton történő, sorompóval szabályozott átvezetését – figyelemmel az
aktuális menetrend szerint naponta itt közlekedő mindössze 20 vonatra. Az Indóház térről ide áthelyezett helyi autóbusz-végállomás javaslatunk szerinti átszervezésével a járművek nem érintik a gyalogos zónát, ezzel együtt a Vasút utca keleti szakasza a Jókai utca vonalától a végállomás belső útvonalává válik.

Az átközlekedés jelenleginél komfortosabb feltételeinek megteremtéséhez hozzá tartozik a vasút menti szlömös, kietlen környezet rendbetétele, amely már önmagában is felértékeli a mai körülmények között is élő, működő útvonalat. A közlekedési tengelyt erősítik a vasúton-túli oldalon tervezett, városi léptékű térfalat alkotó új épületek.


földszint alaprajza
9/18
földszint alaprajza
2. A Zólyom utcai tömb
Kiindulópontok

A lebontásra ítélt vásárcsarnok áttelepítése rövidtávon ugyan lehetővé teszi a tömb mai, több ponton is kényszerűen egymást keresztező, kaotikus közlekedési rendszerének ráncfelvarrását, a valódi megoldást az autóbusz-pályaudvar – hosszútávon tervezett – innen elkerülése jelenti.

A megújítás fázisai

Javaslatunk szerint a tömb komplex átépítése-funkcióváltása első lépésében kialakítható a közösségi és egyéni közlekedési módok útvonalainak szétválasztása. A pályaudvarra érkező és onnan induló távolsági buszok számára „egérutat" jelent a felüljáró melletti kapcsolat létrehozása az Ipar utcánál kialakítandó körforgalom irányában. Ezzel egyúttal a távolsági buszok tárolása is
könnyen és biztonságosan elérhető közelségbe kerülhet.

A régi csarnok helyén felszabaduló területen olyan tágas, több ponton megközelíthető tér kialakítására nyílik lehetőség, amely a buszpályaudvar és a vásárcsarnok forgalmát képes nemcsak zavaró keresztezések nélkül befogadni, átereszteni és irányítani, de alkalmas az időszakosan kitelepülő piac számára és közösségi funkció betöltésére is. Azonban ennek teljes megvalósulásával, financiális okból csak a következő stációban lehet számolni.

A következő szakasz feladatának a buszpályaudvar forgalmi rendszerének korszerűsítését, a piactér befejezését, az Ipar utca nyomvonalának (az IMCS MVT szerinti) átépítését, ezzel együtt az új felhajtóág megvalósítását és a felüljáróhoz kapcsolódó parkoló-lemez építését a csarnok keleti oldalán, valamint az Indóház téri buszvégállomás áttelepítését javasoljuk.


látványkép – belső
15/18
látványkép – belső
A harmadik lépcsőben az északnyugati sarok lakó- ill. üzletépületeinek szanálása, a buszmegálló és gyalogosátkelő áthelyezése a Nagy Lajos Király út déli oldalán, a Bajcsy-Zsilinszky út forgalomcsökkentése, a gyalogos- és kerékpáros utak, valamint a zöldfelületek kialakítása készülhet.

A négy ütemre tagolt megújítás utolsó fázisában, a buszpályaudvar áttelepítésével egyrészt lehetőség nyílik a Nagy Lajos Király út hiányzó városi térfalainak folytatására-kiegészítésére, valamint – nem mellékesen – a vasút mentén az Ipar/Kálvin János utcák vonaláig létrehozható helyi és távolsági buszterminállal kiteljesedhet a Bajcsy-Zsilinszky úttól a vasútállomásig tartó intermodális csomópont.

3. Új vásárcsarnok és rövid ellátási lánc központ
Kiindulópont és megoldás

Az új vásárcsarnok számára kijelölt terület sajátos adottsága a megtartandó sarokház, amelyhez értelemszerűen szorosan kapcsolódik az épületünk. A javasolt beépítéssel létrejövő városi léptékű tömb ezt az épületet nem zárványként kezeli, hanem annak mintegy foglalatát alkotja.

Az épületet két, kívülről kapuzatot alkotó zárt tömeg csak a belső oldalán, a közöttük kialakuló „utca" felé nyílik meg a légies, áttetsző térlefedés alatt.


látványkép – külső (északról)
16/18
látványkép – külső (északról)
Funkcionális kialakítás

A pinceszinti meghatározó kiszolgáló területeken helyeztük el a tervezési program szerint a csarnokhoz tartozó raktárakat és a REL számára meghatározott helyiségcsoportokat. Az áru be-, ill. elszállítás a közvetlenül itt kialakított rakodóudvaron történik, innen indul az a két teherlift is, amelyek egyenesen a csarnokszintekre vezetnek. A REL számára a tervezett három vertikális kapcsolatból kettővel közvetlen összeköttetést biztosítottunk.

A földszinti padlósík enyhe lejtéssel követi a helyszín terepadottságait. Az üzlethelyiségeket úgy csoportosítottuk, hogy az elkülönített árufeltöltési útvonalat igénylő funkciók belső közlekedő terei direkt kapcsolódnak az áruszállító lift- és lépcsőmagokhoz. A sarokházat körülölelő épülettömegek közötti passzázs két részre tagolódik: az északi szárnyban a klasszikus asztalos szabadpiac, a beforduló déli terület inkább a kereskedők zónája. Az árusítóasztalos terület berendezése mobilizálható, így – a szokásos nyitvatartási időn kívül – egyéb rendezvények megtartására is alkalmas. A galériás kialakítású felső szintre a két térrész határán álló lépcső-lift együttesen keresztül vezet az út, amely jellemzően a készáruk, ínyencségek, vendéglátás és az „egyéb" kategóriába tartozóüzletek területe.

A csarnok egyszerű formavilága és anyaghasználata kellő teret enged az üzletek egyedi igények szerinti változatos kialakításának.látványkép – külső (északnyugat felől)
17/18
látványkép – külső (északnyugat felől)

Szerkezetek
Alapozás

Az épület alapozása lemezalapozással készül. Az épület alapozása az alagsori részen vasbeton lemezalappal történik. A vízzáró beton alaplemez alatt 20 cm vastagságú tömörített kavicságy készül. A lehajtó rámpák, alagsori nyitott parkolók lemezalapozása, valamint a felmenő falak egyaránt vízzáró betonból készülnek.

Felszerkezet

Az alagsor körítőfalai monolit vízzáró betonból, a közbenső helyeken pedig monolit vasbeton pillérek és vb. falak készülnek.A teljes műleírás letölthető a file-ok közül.A Bíráló Bizottság véleménye

Építészet

A tervezett épület a Zólyom utcai meglévő, megmaradó lakóépület mellé kerül, „L" alakú telepítéssel. A pályázók az épület főbejáratait három irányból, északról, nyugatról és délről biztosítják. Így az épület megközelítése, környezeti kapcsolatai kedvezőek. Az árufeltöltés és a REL helyiségeit a pincébe helyezik, ami kissé nehézkes működést eredményez. Az alaprajzok funkcionálisan jól működnek, átlátható, tiszta szerkesztésűek. Az épület építészeti megjelenése egyszerű, világos, és nagyvonalú elképzelést mutat. A főbejáratok méretei kissé eltúlzottak, a tömör és üvegfelületek arányai átgondolatlanok. A csarnokrész feletti üvegtető kedvezőtlen a csarnok működtetése szempontjából, túlzott felmelegedést okoz, és nem biztosít kellő szellőzést.


Városépítészet

A hosszú távú városépítészeti koncepciót arra alapozza, hogy a Bajcsy várostengelyét a tengelyre merőlegesen szerveződő térsorok egészítik ki. S ezáltal ezek hoznak városias elevenséget a tengely életébe. E gondolat jegyében marad üresen a Centrum parkoló területe, amely azonban így inkább egy felszakadó teresedést hoz létre. A Zólyom tömb kialakítása már az első ütemben is fegyelmezett rendet mutat, amely elsősorban a vásárcsarnok elhelyezése és térszervezése révén alakul ki. Jól kezeli a megtartandó épülethez való csatlakozást, elsősorban Bajcsy tengely felőli zárt sorú térfal kialakítása és a tűzfal takarások szempontjából. A csarnok belső tereinek felnyílásai lehetővé teszik mind a személygépkocsival érkezők, mind a tömegközlekedéssel érkezők fogadását, három fő irányból is. A mai vásárcsarnok helyén kialakuló vegyes használatú tér arányai kedvezőek, berendezése viszont merev.


Üzemeltetés

Az üzemeltetés szempontjából vannak megoldatlan részletek, melyek értéktelenebb árusítóhelyet eredményeznek. A nyitvatartás alatti árumozgatás a csarnok egyes részein megoldatlan. Az üvegtető alkalmazása jelentős pluszköltséget eredményez mind nyáron, mind pedig télen. A bérlők/árusok vizesblokkja nem megoldott.


REL Központ

A teljes földalatti elhelyezés problémás, előírt felületek hiányoznak.


Közlekedés

Közlekedési kapcsolatrendszere, tengelyképzése, csatlakozásai átgondoltak, logikusak, a tervezési terület megközelítési vizsgálata részletes. Az árufeltöltés helye, megoldásai, forgalomtechnikai kialakítása egyes esetekben nem megfelelő.


Zöldfelület

Zöldfelületi rendszerét a meglévő elemekhez kapcsolja, világos a tér és a gyalogos kapcsolata. Az új csarnok építésében egy ütemben alakítja ki a régi csarnok helyén a közösségi tereit. A javasolt kialakítás kedvező, de a zöldfelületi arányán javítani kell. A Centrum Áruház előtti tér értékes zöldfelületet jelent, de a forgalom felé nyitott.

 
 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk