Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Középület

Újpalotai közösségi ház tervpályázat - az Építészkohó II. díjas munkája

1/16

Látvány a Zsókavár utca felől, forrás: Építészkohó

?>
Látvány a Zsókavár utca felől, forrás: Építészkohó
?>
Látvány a Nyírpalota út felől, forrás: Építészkohó
?>
Légifelvétel szerű látványterv, forrás: Építészkohó
?>
Látvány a fűből, forrás: Építészkohó
?>
Fő tér szökőkúttal, forrás: Építészkohó
?>
Tér kapu, forrás: Építészkohó
?>
Pavilon, forrás: Építészkohó
?>
Előcsarnok, forrás: Építészkohó
?>
Kamaraterem ajtók, forrás: Építészkohó
?>
Nagyterem fentről, forrás: Építészkohó
?>
Nagyterem a színpadról, forrás: Építészkohó
?>
Információs pult, forrás: Építészkohó
?>
Emeleti alaprajz, forrás: Építészkohó
?>
Földszinti alaprajz, forrás: Építészkohó
?>
Helyszínrajz, forrás: Építészkohó
?>
Homlokzatok és metszetek, forrás: Építészkohó
1/16

Látvány a Zsókavár utca felől, forrás: Építészkohó

Újpalotai közösségi ház tervpályázat - az Építészkohó II. díjas munkája
Épülettervek/Középület

Újpalotai közösségi ház tervpályázat - az Építészkohó II. díjas munkája

2014.10.06. 13:01

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Tarnóczky Tamás Attila

Közösségi ház, Újpalota

Tervezés éve:
2014

Budapest Főváros XV. kerületének Önkormányzata döntésével, miszerint Újpalota főterén egy közösségi házat, és egy hozzá kapcsolódó közösségi teret kíván létrehozni – egy több, mint harminc éves hiányt pótol. Bemutatjuk az Építészkohó munkáját. 

Előzmények

A ’hirtelen’ a semmiből létrehozott, sok tízezer ember számára otthont teremtő panellakótelep megvalósulásakor elmaradt minden, ami az akkori vezetés számára nem létfontosságúnak számított. A lakásokon kívül csak ’pártház’, valamint egy ’ideiglenes’ ABC épület számít(hat)ott bele az elmaradhatatlan építkezések kategóriájába – a közösség valódi építését szolgáló létesítmény, mint a tervbe vett kultúrközpont – sohasem valósulhatott meg.

Ennek az elmaradásnak a ’jóvátétele’ egy új közösségi ház és egy hozzá kapcsolódó közösségi tér megvalósítása – mely együttesen tudná képezni Újpalota megújult városközpontját; jelképezve a jövőt – de nem megtagadva a múltat.

Koncepció

A ’ház’-ról az embernek egy meglehetősen hagyományos forma jut először eszébe: négy fal, ajtóval, ablakkal, sátortetővel és egy kéménnyel. A tervezési terület viszont nehezen társítható e hagyományosnak tekinthető, házakról alkotott sztereotípiákkal. A sávok, tornyok formái nem hagyományosak; az által közrefogott terek sokszor lehatárolatlanok, homogenitásuk okán pedig olykor nehezen értelmezhetőek.

Helyszínrajz, forrás: Építészkohó
15/16
Helyszínrajz, forrás: Építészkohó

Ahhoz, hogy központot hozhassunk létre egy homogén világban, mássá kell válnunk a környezetünknél. A ’határtalan’ terek helyett beépítés nélküli, de lehatárolt tereket kell létrehozni, melyek különbözőségükkel képesek mássá válni környezetüknél – s érzelmi kötődésre képesek ösztönözni.

A pályázat javaslata egy olyan építészeti gondolat formába öntése, mely nem több egy biztonságot jelentő ’ölelésnél’. A cél egy olyan – élhető – hely megfogalmazása, mellyel kapcsolatban talán újra használhatóak lehetnének a ’valahová megérkezéshez ’ nélkülözheztetlen fogalmak, mint a KINT és a BENT.

Forma és világ

Az építészeti koncepció lényege az indentitáskeresésen alapuló másság: térfal képzése ott, ahol erre igény van. Valahol ’lenni’ csak ott lehet, ahol a hely befogad (körbeölel?). A lakótelep áramló terei nem sugallják a megállást, szinte állandó mozgásra késztetik az embert; Újpalota új Fő tere ezért próbál meg – a maga befelé fordultságával – más lenni, s a megérkezőt tartózkodásra marasztalni.

A teret körülölelő, az új közösségi házat is magában rejtő, a tízemeletes házakhoz képest visszafogott magasságú, de mégis markáns térfalat képző, zöldfelülettel fedett terepépítmény építészeti arculatát tekintve gyökereiben próbál elütni környezetétől: még annyira sem ház-szerű, mint az őt körülvevő panelrengeteg; egyfajta otthonosságot sugalló ’erdei tisztásként’ próbál lelkévé válni környezetének.

Újpalota, Fő tér

Újpalota eddigi Fő tere egy értékes zöld szigetként terült el a városrész szívében, két főút tompaszögű metszéspontjában. Tömegek áramlottak, áramlanak át rajta, buszmegállótól buszmegállóig, az ’ottlét’ kimerül a várakozás tényében.

Homlokzatok és metszetek, forrás: Építészkohó
16/16
Homlokzatok és metszetek, forrás: Építészkohó

A pályázat célja e zöld sziget helyhez kötése és lehatárolása; egy olyan, valódi hely megteremtésével, amelyen nem csak ’átmenni’ lehet, hanem ahová megérkezni is érdemes. Cél egy olyan egységes, de önmagában tematizált térstruktúra létrehozása, mely egyszerre rejt magában beltéri közösségi funkciót (mint közösségi ház), ad helyet kültéri közösségi rendezvényeknek (mint egyfajta disz-tér / rendezvény-tér), s szolgál a felnőtt (akár nyugdíjas) korosztály számára pihenő- és rekreációs területnek (elválasztott, liget-szerűen megfogalmazott területeivel). A gyermekek részére a létesítményhez egy szabadtéri, védett (elkerített) módon kialakított játszótér is kapcsolódik, mely vizuális kapcsolatban van a Fő térrel és ott kialakított kávézó teraszával, de elhelyezése – a Fő tér gyakran tömegrendezvényként is használt helyszínétől – szándékoltan visszább húzva, a térfal külső oldalához kapcsoltan történik.

A tér flexibilisen képes követni a funkcionális igényeket: időszakos rendezvények esetén akár több ezer főt is befogadni képes; igény esetén jégpálya, szabadtéri színpad, időszakos pavilonsor létesíthető. A tér ’bejáratainál’ – a beépítéshez szervesen kapcsolódóan több kereskedelmi egység, valamint nyilvános wc került kialakításra. A ’tér-kapu’-ként megfogalmazott feltárások egyben kulturális információs felületként is szolgálnak. A területen megtalálható két emlékmű, valamint a felújított szökőkút eredeti helyén megtartandó.

Hrsz.: 91158/31

Az új szabályozással közterületből telekké változtatott tervezési területen a kötelezően betartandó szabályozási elemek egyértelműen kijelölik a beépítés lehetséges helyét és a főbb gyalogos tengelyeket. A tervpályázat építészeti koncepciója egy ezen tengelyekre szervezett, körbefogott, védett közösségi tér létrehozása – betartva a kötelező szabályozási elemeket (mint beépítési százalékok, zöldfelületi mutatók, stb.). A terület szomszédságában lévő élelmiszeráruház érintetlenül marad, tőle 10 méter védőtávolság kerül kialakításra.

Földszinti alaprajz, forrás: Építészkohó
14/16
Földszinti alaprajz, forrás: Építészkohó

Közlekedés / KINT és BENT

Újpalota új Fő tere – a gyalogosoké. A rohanó világ ’kívül’ marad; a Nyírpalota és a Zsókavár utcák zajos gépjárműforgalma kirekesztésre kerül (’KINT’ marad). Az új tér (azaz a ’BENT’) ettől elfordul, elszakad, szándékosan nem kíván róla túlzottan tudomást venni: a szükséges kapcsolódási pontok és a megkívánt átkötések egyértelmű biztosítása mellett inkább az ottartózkodásra ösztönzi a látogatót, mely eddig csak áthaladt a téren. A KINT és BENT.

A BENT...

...határát egy terepmozdulat-szerű, váltakozó magasságú térfal képezi le, tér-kapukkal a kapcsolódási pontokban, melyeken átjutva egyértelműen érezhetővé válik a valahová megérkezés szerethető élménye.

Gépjármű feltárás

A javasolt építészeti koncepció a közösségi ház funkciót a terület délkeleti végébe, a korábbi, hasonló funkciójú épület helyére javasolja elhelyezni. A szükséges gazdasági feltárás így a Legénybíró utca felől történik, egyetemben a szomszédos élelmiszer áruház gazdasági kiszolgálásával. E gazdasági forgalom – a látogatói személygépjármű-forgalommal egyetemben egy – a két épület közötti – vegyes használatú zónáról érhető el.

A látogatók számára így a telken belül egy 50 férőhelyes parkoló alakul ki, részben merőleges, részben párhuzamos beállással, a főbejárat közelében akadálymentes parkolóhely kialakításával. A környezetben meglévő parkolók kialakítása érdemben nem változik. A szabályozási tervvel egyetértésben a Legénybíró utca északkeleti vége nem köt ki a Zsókavár utca irányába, hanem egy vegyesforgalmú úttal kapcsolódik délkelet felé a közúthálózathoz.

A terület autóbusz- és villamos feltárása érintetlenül marad, a két főút megállóhelyeiben – a terepépítmény szerves részét képezően – a közösségi közlekedéshez köthető és egyéb kereskedelmi funkciók elhelyezésére alkalmas területek kerültek kialakításra.

Látvány a Zsókavár utca felől, forrás: Építészkohó
1/16
Látvány a Zsókavár utca felől, forrás: Építészkohó

Gyalogos és kerékpáros közlekedés

A tér eddigi gyalogos forgalma többnyire átmenőforgalomból tevődött össze: a különféle irányokból napi szinten 1000-6000 fő szelte át nap mint nap a teret – anélkül, hogy ott a szükséges átszállási időn túlmenően egy perccel többet el kívánt volna tölteni. A közösségi ház, valamint a Fő tér új közösségi funkciója remélhetőleg változtat ezen, s az újonnan megformált ’hely’ immár nem eszköz lesz valami eléréséhez, hanem célja a megérkezésnek.

A ’BENT’ gyalogos forgalma a ’KINT’ zajos forgatagával a terepépítménnyel körbeölelt tér három tér-kapujával kapcsolódik a három fő közlekedési irányba. A tömegközlekedési megállókra, gyalogosátkelőkre, a tervezési területen kívüli gyalogos útvonalakra szerkesztett tér-kapuk által kijelölt gyalogos tengelyek között biztosított a szabad átjárás – oly módon, hogy a térnek – az áramló gyalogos forgalom ellenére – továbbra is biztosítható marad a funkcionális szeparálhatósága.

A terület kerékpárral szabadon bejárható; a létesítményhez előírt kerékpárparkoló-mennyiség a szabályozási terven megjelölt helyen, a Nyírpalota utca felől létesül.

Látvány a Nyírpalota út felől, forrás: Építészkohó
2/16
Látvány a Nyírpalota út felől, forrás: Építészkohó

Zöldfelületek

A tér jelenlegi legnagyobb értéke a meglévő többszintes növényállomány, mely lényegében megőrzésre kerül. A megtartásra javasolt 64 db értékes fából 59 db (92%) megtartásra kerül – a pár kivágott fa az épület és a rendezvénytér közvetlen helyén található. A kevésbé értékes fák majdnem mindegyikének szintén lehetséges és javasolt a megtartása – melyhez a tér ligetes geometriai rendszere alkalmazkodik; de a ligeten kívüli, burkolatba eső fák is mindenképp megtartandóak. A térfalat képező terepépítmény 25 cm-es termőrétegű extenzív zöldtetővel fedett, mely 25%-kal beszámítható a zöldfelületi mutatóba – de ami ennél fontosabb, hogy ’zöld’ rálátást biztosít a környező tízemeletes házakból.

A térfallal körbeölelt belső árnyas liget melletti, sávos kialakítású kert sávonként változó színű, színes egynyári virágokkal beültetett. A térfalon kívüli területek egyszerű füvesítéssel rendelkeznek.

Pavilon, forrás: Építészkohó
7/16
Pavilon, forrás: Építészkohó

Funkcionális felépítés

A tervezett Közösségi Ház a Fő teret egyfajta ’ölelő kar’-ként körbefogó terepépítmény legnagyobb belmagasságú területei alatt rejtőzködik, szoros, közvetlen kapcsolatban a térrel. A tér a közösségi ház előcsarnokának kültéri meghosszabításaként fogalmazódik meg, és egyszerre találkozási és elosztóterületként is funkcionál. Míg a többfunkciós, mobilan átszervezhető előcsarnok fő tere helyet adhat időszakos kiállításoknak, addig a kevésbé zajos, visszahúzottabb részén folyóiratolvasó, könyvesbolt, csere-bere könyvtár, társalgó területek, valamint internet-boxok kerülnek kialakításra. A flexibilisen működtethető épület magában foglal egy nagyteremből és egy kamarateremből álló – akár az előcsarnokkal, akár egymással is összenyitható, változtatható padozatú, nagy belmagasságú rendezvényteret, mely a különféle igények szerint 150-800 fő egyidejű használatára is alkalmassá teszi a létesítményt. A mobilszékekkel kialakított nézőtér hidraulikával mozgatott padozata max. 120 cm-es, egyszerre történő lépcsős padozatdöntést tesz egyszerűen lehetővé. A rendezvényterekhez a szükséges háttérterületek (mint raktárak, öltözők) közvetlen kapcsolattal biztosítottak.

Az épületen belül egy attól függetlenül is üzemeltethető étterem/kávézó létesül, külön gazdasági kiszolgálással rendelkező, 100 adagos főzőkonyhával, teraszkapcsolattal, büfépult kiszolgálással az előcsarnok felé.

A földszinten egy játszóház létesül, babakocsitárolóval, pelenkázóhelyiséggel – vizuális kapcsolatban az előcsarnokkal, az étteremmel, valamint a térrel.

Kamaraterem ajtók, forrás: Építészkohó
9/16
Kamaraterem ajtók, forrás: Építészkohó

Az emeletről nyílik a fogadótérrel vizuális kapcsolatban lévő Képzőművészeti Galéria, melynek természetes világítással rendelkező, elsötétíthető kettéosztható tere egy fedett/nyitott szabadtéri kiállítótérrel is rendelkezik. Szintén az emeleten találhatóak a különféle, természetes megvilágítású, de szintén elsötétíthető foglalkoztatók a kapcsolódó kiszolgálóhelyiségeikkel;valamint innen érhető el az elválasztott személyzeti- és irodablokk.

Az épület teljes egészére jellemző a látogatói és üzemeltetői forgalom teljes szétválasztása; a dolgozói zónák közül egyedül az adminisztrációs terület érhető el – bizonyos feltételek mellett a vendégek számára.

Anyagok, szerkezetek

Az épület megformálásánál és anyaghasználatánál az egyszerűség, gazdaságosság és tartósság kiemelt szempontként lett kezelve. A létesímény vasbeton lemezalapon álló, alápincézetlen vasbeton vázas létesítmény. A felülbordás előfeszített zárófödémen extenzív zöldtető létesül; a homlokzatok homokkő-, illetve színes fémburkolatot kapnak. A külső nyílásszárók fémszerkezetűek, (egyes helyeken színes) hőszigetelő üvegezéssel; a belső nyílászárók acéltokos kialakításúak. A válaszfalak és álmennyezetek szerelt, monolit gipszkarton szerkezetűek.

Megvalósítás, fenntarthatóság, üzemeltetés

A tervezett létesítmény ’A’ energiaminősítésű; egyszerűsége okán másfél év alatt, bruttó 1 Mrd Ft keretösszegből megvalósítható oly módon, hogy törekszik a lehető leggazdaságosabb üzemeltetési feltételek biztosítására. Az épületegyüttes elektromos áram, víz és szennyvíz közműigénnyel rendelkezik; gáz és távhő csatlakozásra nincs szükség: a lehető legnagyobb önfenntarthatóság biztosítása érdekében az épület alternatív energiaforrásként talajhőt használ; a létesítmény hőenergia-ellátása a terület alatt elhelyezett, akár 100 méter mélységig lenyúló talajszondákkal szinte teljes mértékben biztosítható. A fentiekből következően a környezetet károsító CO2 emisszió nem történik.

Nagyterem a színpadról, forrás: Építészkohó
11/16
Nagyterem a színpadról, forrás: Építészkohó

A létesítményben a lég-, klíma, víz- és geotermikus gépészet részére közös helyiség létesül. A belső tér szabályozott hőmérséklete a légtechnikai rendszer segítségével biztosított. A friss levegő bevezetése, valamint használt levegő kidobása a hátsó falon történik. A rendezvényterekben mesterséges hő- és füstelvezetési rendszer kerül kialakításra. A liget területén automatikus öntözőrendszer létesül, melyek fúrt kutak vizét hasznosítják.

A televíziós közvetítésekre is alkalmas rendezvényterek flexibilis mesterséges megvilágítása 500 és 1 500 lux között szabályozható. A tér megvilágítása egyoldali oszlopos térvilágítással és az íves előtetőre szerkesztett világítórendszerrel történik.

Tűzvédelem

A tervezett létesítmény tűzvédelme és tűzbiztonsága teljes mértékben megfelel a hatályos előírásoknak. A tömegtartózkodású területek automatikus, sprinkler rendszerű oltóberendezéssel védettek. A létesítmény teljes területén automatikus tűzjelzőrendszer létesül. A tömegtartózkodású terek kiürítése az előírt időtartamokon belül megoldott. A szomszédos épületektől a szükséges tűztávolság biztosított. Tűzoltósági felvonulási terület létesítése nem szükséges.

Tér kapu, forrás: Építészkohó
6/16
Tér kapu, forrás: Építészkohó

Akadálymentesség

Az új létesítmény teljeskörűen akadálymentesített kialakítású. Az épület előtt akadálymentes parkolóhely került kialakításra. A szintek közötti átjárás felvonóval is megoldott. A nézőterek felső szintjén akadálymentes nézőhelyek kialakítására van lehetőség. A közlekedőterületek a látás- és halláskárosodottak számára megfelelő kialakítású jelekkel, jelzésekkel lesznek ellátva.

Az összes vizesblokk mozgássérült személyek használatára is alkalmas módon lett kialakítva.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk