Nézőpontok/Kritika

40 év zarándokút a kommunizmusba és vissza, avagy mi lesz veled, magyar műszaki értelmiség?

1/3

Építőipari termelés indexe

Kévés György

?>
Építőipari termelés indexe
?>
Kévés György
?>
1/3

Építőipari termelés indexe

Kévés György

40 év zarándokút a kommunizmusba és vissza, avagy mi lesz veled, magyar műszaki értelmiség?
Nézőpontok/Kritika

40 év zarándokút a kommunizmusba és vissza, avagy mi lesz veled, magyar műszaki értelmiség?

2011.10.18. 11:04

Cikkinfó

Építészek, alkotók:
Kévés György

Vélemények:
25

„Műszaki életünk képviselői munka nélkül, végelgyengülésben, kábultan és döbbenten állnak a részünkre már előre megásott nagy gödör szélén..." Kévés György helyzetképe a magyar műszaki értelmiség több évtizede tartó mellőzöttségéről és jelenlegi, ijesztően kilátástalannak tűnő helyzetéről.

40 év zarándokút a kommunizmusba és vissza,  avagy mi lesz veled, magyar műszaki értelmiség a pénzzel pénzt csináló (új) kapitalizmusban?

A kormány és a parlament tagjainak kivételével 2011 nyarán már mindenki számára nyilvánvaló: az elhibázottan kialakított funkcionális kormányzati struktúra következtében az öt (!) minisztérium alá rendelt műszaki értelmiség - építészek, szerkezetépítők, épületgépészek, kivitelezők, összességében az építőipari kis-, és középvállalkozások - jövője a szakma külföldieknek és hazai kiszolgálóiknak átengedett vezetése, a szakértelem nélküli laikusok irányítása mellett csak a szakadékba vezethet. Sehol a világon nem engedik meg ezt az építőipart semmibe vevő, öngyilkos irányítási rendszert!

 

Építőipari termelés indexe
1/3
Építőipari termelés indexe


 

Az elmúlt 20 év bűnei következtében, a pénzhiányra hivatkozva valódi feladatok nélkül maradt műszaki ágazat mára a teljes összeomlás állapotába került! (Kérdés: a cél is ez volt? Mert ha igen, akkor gratulálnunk kell!) A mai katasztrofális helyzet természetesen több okra vezethető vissza, ezek közül talán a legfontosabbak:

– A „félresikerült rendszerváltás" eredményeként az ország gazdasági és pénzügyi irányítása a külföldi multinacionális cégek, bankok és a privatizáció révén megerősödött hazai multik kezébe került. Az elmúlt két évtizedben a szálloda-, irodaház-, bevásárlóközpont-, és lakásépítés, illetve a MŰPA-val induló, az államnak mára óriási károkat okozó PPP-programok mind a bűnök listájára sorolhatók. Az elmúlt évek kormányzatai által mindig megindokolt, a hazai és külföldi multiknak nyújtott indokolatlan és aránytalan mértékű - ezzel a honi iparágak tönkretételét eredményező - kedvezmények, támogatások is okozói voltak - többek között - a mára kialakult helyzetnek.

– Mindenki tudja, hogy az 1990 előtti dilettáns, a keleti elmaradottságot (ún. kommunizmust) kiszolgáló rendszer és vezetői - sajnos a megalkuvásra mindig kapható műszaki értelmiséggel együtt - a törvénytelenül lebonyolított privatizációk révén az egykori elvtársaknak visszajátszották a gazdasági, majd mára már a politikai hatalmat is. Ezért most 20 év rablógazdálkodása után, az újszövetséges Nyugat-Európa hathatós gyarmatosító közreműködésével az ország kifosztása megtörtént. A rohamosan fogyatkozó magyar nép katasztrofális helyzetbe került. Ma ismét az egykor jól bevált kommunista módszerrel, a régi szlogenek ismétlésével, lassan az összes egykori kiváló magyar történelmi névvel ellátott népnyúzó „programokkal" folyik tovább az ígérgető „parasztvakítás"! A szakma zömét képviselő mikro-, kis- és középvállalkozások semmibevétele, a mindenkori kormányoknak a parlamenti választások előtt tett felelőtlen ígéretei, majd a választások után elfelejtett támogatások teljesítésének hiánya is oka a több ezer kis cég tönkremenetelének.

– Továbbiakban mindezidáig megmagyarázhatatlan ügy, hogy a műszaki értelmiséget és a hazai építőipari cégeket miért hagyták ki az 1990-ben külföldi nyomásra indított, a kommunizmusból a kapitalizmusba történt átmenetből? „Jegyezzék meg, magukra az elkövetkezendő 20 évben nem lesz szükség" – mondta a 1980-as évek végén a már akkor is vezető újságíró nekünk, építészeknek a nyilvánosság előtt. Lehet, hogy ő már akkor tudta, mi fog a rendszerváltás után történni?

Valójában ezek zuhanórepülésünk legfőbb okai, amelyek kihatottak a műszaki és a gazdasági élet minden területére, az érintett rendszerekre, azok állapotára, az ott ma is tapasztalható káoszra. Laikus, magukat „szakembernek" kikiáltott, a kormányok által így is kezelt „beruházó spekulátorok" és hazai kiszolgálóik vezetésével hihetetlen szakszerűtlenségekre került sor. Ezek sajnos a ma és a jövő generációit, a fiatal műszaki értelmiséget is súlyos helyzetbe sodorták.

Az oktatásban máig dúló kontraszelekció miatt mélypontra süllyedt a műszaki felső-, közép- és alsó szintű oktatás színvonala. Sokszor - a külföldi bérmunkákkal foglalkozó egyetemek miatt is - kényszerű késéssel fejezik be a hallgatók tanulmányaikat. Ma már szakmai munkahelyek hiányában gyakorlatot sem tudnak szerezni a végzős hallgatók! Pályakezdésükhöz, megélhetésükhöz tervezési műszaki jogosultságot képtelenek szerezni és így önálló szakmai (családi) életet nem tudnak kezdeni. Ne szaporodjon a magyar? Szemben az egészségügyben kezdő egyetemista kortársaikkal, akik - jobb érdekérvényesítő helyzetüknél fogva - jogosan nyújtják be követeléseiket a mai kormánynak, és azt mondják: amennyiben igényeik nem teljesülnek, külföldre fognak távozni.

Ezzel szemben a magyar műszaki értelmiség utánpótlása nincs ebben a helyzetben, mert vegyük tudomásul: az egykor világhírű magyar műszaki generáció után a maiakra egyelőre nem tart igényt a világ! Ez a helyzet 2011-ben, nyár végén Magyarországon, az új parlamenti ciklus megkezdése előtt, közel száz évvel a mindent ígérő Nagy Októberi Szocialista Forradalom után, amelynek hazai hívei és egykori „szakértőinek" leszármazottai előttünk haladnak - tovább a lenini úton. Ma többen közülük lopott, privatizált vagyonokkal milliárdosokként élnek itt közöttünk és irányítják a „saját menekülésükhöz" és „meggazdagodásukhoz" kreált, „új kapitalizmust".

Ennek kapcsán egy, az 1960-as években divatos pesti vicc jut eszembe: Egy disszidens bácsi hazalátogat az USA-ból Magyarországra. Megkérdezik tőle az itthoniak: „Bátyám, mondja, mi a különbség a kapitalizmus és a kommunizmus között?" Rövid gondolkodási szünet után megszólal a kérdezett: „Semmi fiam, csak hát a kommunizmust nektek, a kapitalizmust pedig magunknak találtuk ki!"

Gondjaim ma - 50 éves praxis után - meglepő módon azonosak a most tönkremenő fiatal kortársaimmal! Kedves kollégák, vegyük tudomásul: a ma terhe a múlt bűne! Figyelmeztető! Így van ez napjainkban is, amikor műszaki életünk képviselői munka nélkül, végelgyengülésben, kábultan és döbbenten állnak a részünkre már előre megásott nagy gödör szélén, ahová a már régóta „kiválasztott kezek" rövidesen be fogják taszítani, ha csak - a rezidens orvosokhoz hasonlóan - el nem menekülünk végleg az országból.

Számomra valójában mindegy, ha egy kormány elküldi a honfitársait, vagy ha egy kormány - ellehetetlenítve a helyzetet - távozásra kényszeríti az itthoniakat. Ilyenkor mindig a régi lenini jelszó jut eszembe: két lépés előre, egy lépés vissza, mint a NEP korszakban, vagy később nálunk az új mechanizmusban is történt. Kérdés: most van az egy lépés vissza? Igen, ne reméljünk szánalmat. A kommunizmus és a kapitalizmus már csak ilyen. Naivságunknak köszönhetjük, mert nem ismertük fel időben az egyistenhit után a két rokon filozófiát, az istenhittől (kegyelemtől) mentes, önző rokon szellemet, a materiális világképet. Ma már tudjuk, a kapitalizmus és a kommunizmus csak két különböző szó, de valódi jelentése, filozófiája (mint a viccben is elhangzott) egy és ugyanaz!

Kévés György

Kévés György
2/3
Kévés György


Ybl-, Kossuth-, és Príma-díjas építész
Építészek, Mérnökök, Képzőművészek Egyesületének elnöke
Kévés és Építésztársai Zrt. elnöke

2011. 09. 06.
 

Vélemények (25)
lszb
2011.10.24.
14:09

- abban a beteges önbizalomhiányban, amit az ügyeletes népboldogítók is az "egész világ összeesküdött a magyarok ellen" illetve túloldalról a "bűnös nemzet" maszlagokkal sikeresen tápláltak(nak) az agymosásra oly fogékony fejekben, amikből akkora a túlkínálat mifelénk; ennek gyümölcse az értelmes cselekvést megbénító negatív életszemlélet, meg a "mindenért más a hibás, csak én nem", ami "lszb"-nek a kanadai madárperspektívából nyilván jobban feltűnik, mint nekünk innen, Koszonom a segitseget! Igen ez az tonus es eletszemlelet, melyet nem ertek s sajnos nem vagyok kepes elfogadni. Ezert utaltam hazai nevekre s alkotasokra hiszen meg az olyan nehez korulmenyek kozott is van mod arra, hogy a szakma s azon belul a minoseg kifejezest nyerjen.

zapata
2011.10.24.
08:33

Tessék mondani: egy nem külföldön élő, sőt Kínába sem invitált mezei magyar építész hozzászólhat a MI problémáinkról szóló cikkhez? Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy nem érdemes odafigyelni arra, amit azok mondanak, akik nem a mi nyomorúságos békaperspektívánkból látják a kínjainkat. Azt furcsállom, hogy még most, nem az EMA írta több száz, hanem másfélezer olvasás után is úgy tűnhet, hogy éppen minket, a szenvedő alanyokat nem túlzottan érdekel, miért vagyunk ebben a gödörben és hogy lehetne esetleg ki is mászni belőle. Kévés munkáit és szókimondását egyaránt nagyra becsülöm, de most csak a tünetek felvázolásában tudok egyetérteni vele, az okokat illetően egyáltalán nem. Ami a kapitalizmust és a "kommunizmus"t illeti, csak annyiban hasonlítanak, hogy mindkettő GAZDASÁGI ÉS NEM MORÁLIS szisztéma, ezért épp olyan értelmetlen dolog rajtuk erkölcsi értékeket számon kérni, mint az időjáráson. Jelentős különbség ellenben, hogy a "létező szocializmus" nem működött és ezért megbukott, a kapitalizmus meg a Marx és Lenin elvtársak szerint már több mint száz éve tartó általános válsága ellenére köszöni szépen, még megvan. (A mi torz kapitalizmusunkat azonban én inkább pszeudokapitalizmusnak nevezném, és ez se valami működőképes.) A "gonosz külföldi" meg a "nemeslelkű magyar" tőkés légből kapott mítoszát pedig csak megmosolyogtatónak tartanám, ha nem hinnének benne eléggé el nem ítélhetó módon annyian. (Pl. a mi védett területre építkező zeppelinistánk "nemeslelkű nemzeti tőkés" lenne? Na ne...) A pénznek nincs se szaga, se honfiúi érzései, az csak szaporodni szeret, jobbára a mi zsebünk rovására. Egyébként a német gazdaság 80 %-a a háború után külföldi kézbe került. A németek azonban nem jajveszékeltek ezen, hanem megcsinálták a német gazdasági csodát és aztán helyreálltak a normális arányok. Ugyan az se lenne haszontalan, ha számba vehetnénk, hány nemzeti elkötelezettségtől majd szétdurranó hordószónok gazdagodott meg a "kommunista rabló privatizáción", de lényeg itt sem ez, hanem az, hogy míg a működő országokban a gazdaság kordában tartja a politikusokat, addig nálunk a politikusok most is szabadon törnek-zúznak a valódi kapitalizmusban elképzelhetetlen mértékű pártállami befolyás alatt álló gazdaságban. Ennek persze hogy megissza a levét az építész szakma is. Azzal sem értek egyet, hogy az építészet sorsa azon áll vagy bukik, hány minisztérium basáskodik felette. Ahol működik az építészet, ott egy se, legfeljebb kiszolgálja, mint a finn építészetet az ottani nem is építési, hanem környezetvédelmi minisztérium. Én a nyomorunk okát a magyar társadalom és benne az építésztársadalom betegségeiben látom: - abban a beteges önbizalomhiányban, amit az ügyeletes népboldogítók is az "egész világ összeesküdött a magyarok ellen" illetve túloldalról a "bűnös nemzet" maszlagokkal sikeresen tápláltak(nak) az agymosásra oly fogékony fejekben, amikből akkora a túlkínálat mifelénk; ennek gyümölcse az értelmes cselekvést megbénító negatív életszemlélet, meg a "mindenért más a hibás, csak én nem", ami "lszb"-nek a kanadai madárperspektívából nyilván jobban feltűnik, mint nekünk innen, - abban is, amit EMA egy szabad társadalomból ide tekintve rögtön észrevesz, hogy a seggnyalitisz már egyfajta morbus hungaricussá válik, - az előbbi kettő eredőjében és egyuttal okában, abban a szervilizmusban, ami a számtalan pofára esés után mégis beteges illúziókat táplál aziránt, hogy majd az ügyeletes népboldogító megvált minket. Másfél év után a vak is láthatja, hogy az efféle megváltás, amiben oly sokan alaptalanul reménykedtek, talán a cikkíró is, ezúttal szintúgy elmaradt. És mindaddig elmarad, amíg ezt kívülről várjuk és nem tanuljuk meg megváltani magunkat.

gabmer
2011.10.24.
11:30

@zapata: GRATULÁLOK ZAPATA! .................HOGY NAGYON PONTOS BÖLCS ÍRÁSODDAL, 1951-DIK "GYANÚS OLVASÓI HALLGATÁS"-T MEGTÖRTED :-) 匈牙利,佩奇 匈牙利 NANJING,2011. OKTÓBER 24.

gabmer
2011.10.24.
11:33

@zapata: GRATULÁLOK ZAPATA! .................HOGY NAGYON PONTOS BÖLCS ÍRÁSODDAL, 1951-DIK "GYANÚS OLVASÓI HALLGATÁS"-T MEGTÖRTED :-) 匈牙利,佩奇 匈牙利 NANJING,2011. OKTÓBER 24.

perika
2011.10.23.
21:03

Kedves Bachman Gábor, elnézést kérünk, de mivel utolsó hozzászólásai teljesen széttörték az oldalt, és így az eredeti cikk is olvashatatlanná vált, egyelőre rejtettbe tettük őket, a rájuk érkezett válaszokkal együtt. Megpróbáljuk majd kedden megtalálni a tördelési hibát, ami a problémát okozta, és akkor visszakerülnek. Üdvözlettel, Pásztor Erika 

gabmer
2011.10.23.
21:14

@perika: Kedves Erika, (most Meral ír), tegeződhetünk, ahogy szoktuk(?) :-) Ja, láttuk mi is, Gábor sorai hogyan "bombázták szét" az oldalt. Ezért 1000 bocsánat! Azt hiszem, a folyamatosan írt "Í" betű volt az ok.(?) De az is lehet, hogy Gábor szórakozottságában elejtett egy-két kínai karaktert. Amúgy rendkívül feszélyezi Gábort ez a "kis betű", legszívesebben 100pontos betűkkel TACEPAÓzna - nem lehet itt? ;-) szia, bocs mégyegyszer, Bachman Meral designer Nanking, 2011. október 24.

perika
2011.10.24.
01:26

@gabmer: Kedves Meral, sajnos nem az 'Í' volt a ludas, még nem tudom, mert nem volt időm részletesen foglalkozni vele, de kedden igérem, utánanézünk. Sajnos ez egy meglehetősen kötött rendszer (Drupal), itt minimális a formázásra a lehetőség. Szívesen hírt adnánk a nankingi munkátokról, ha erre lehetőséget látsz, akkor kérlek értesíts bennünket editors[kukac]epiteszforum.hu címen. Üdv, sok sikert! Erika

lszb
2011.10.24.
02:07

@gabmer: Micsoda tudatlan magyar szarmazasu kanadai vagyok en! Meg azt sem tudom, hogy Nanking az nem Magyarorszagon van! Lehet hogy megsem; lehet hogy Kinaban van? Zavarban vagyok de mindegy, egy ilyen menekult s nem meghivott felmagyar - felkanadai - Kinat feszegeto - alacsonyabbrendu halando mindossze ennyire kepes. Ennyire kepes s azon felul micsoda elvetemult magatartas az, hogy mereszelek pozitivan irni a magyarorszagi epiteszek alkotasainak minosegerol. Batorsagot mereszelek venni es megkerdojelezem azt az elkepesztoen negative hangnemet, mely arad a kerdeses iromanybol! Micsoda magatartas ez amelyet en tanusitok! Jobb lenne engem is a godor szelere allitani kiteve a kivalasztott kezek varhato akciojanak! Vegelgyengulesben kabultan s dobbenten kellene hogy varjak - hazai kollegaimmal karoltve - arra, hogy az a sok-sok kivalasztott kez - sulytalanul s ijesztoen lebegven a godrot korbe vevo legurben - vegezzen velem, brutalisan az elore megasott godorbe taszitvan. Talan az lenne a legbiztosabb megoldas, hiszen engem Kinaba mar ugysem engednenek be; ott mar csupan az elhivatottak s a meghivottak dolgozhatnak mint epitesz tervezomuvesz muveszek, muvesz epiteszek, epitesz muveszek,epitesz epiteszek, muvesz muveszek. (Egy kicsit komolyabb hangnemben: harom itteni kollegam - europai hatterrel, kanadai allampolgarsaggal - akik allando kinai megbizasok birtokaban s erosen tulterhelve segitseg szuksegletekent kapacital engem is arra, hogy toltsek nehany honapot veluk s ott. Ajanlatukat vissza utasitvan, rajzi munkaval - szabadkezi vagy computer renderingekkel - allok rendelkezesukre s ennek eredmenyekent meglehetosen tiszta kepet kapok ma is arrol ami az ottani minoseget illeti. /Semmit nem tudok-kerdezek a korrupciorol!/ Mondanom sem kell, hogy a harom kozul egyik kollegam neve sem szerepelt az itt s tobbszor lekozolt listan. Fogalmam sincs arrol, hogy mikent jutottak be s ki hivta meg oket.) En azt hiszem reszemrol itt a vege ezen meddo s meglehetosen ertelmetlen szocsatanak. Elnezest kerek a Forum-tol, a szerkesztotol (bar igyekeztem mellozni a kinai karakterek hasznalatat) s foleg a Forum olvasoitol. Szerintem jobbat erdemelnek.

gabmer
2011.10.24.
09:17

@lszb: T."lszb"! "Micsoda tudatlan magyar szarmazasu kanadai vagyok en! Meg azt sem tudom, hogy Nanking az nem Magyarorszagon van! Lehet hogy megsem; lehet hogy Kinaban van? Zavarban vagyok de mindegy, egy ilyen menekult s nem meghivott felmagyar - felkanadai - Kinat feszegeto - alacsonyabbrendu halando mindossze ennyire kepes." 1./ ÉN VILÁGOSAN, LEÍRTAM ÖNNEK IS, MAGYARORSZÁGON ÉLEK! "Bachman Gábor,[1] (Pécs, 1952. június 24. – ) Balázs Béla-díjas magyar építész tervező művész, az 1980-as évek avantgárd, dekonstruktivista törekvéseinek kiemelkedő képviselője 1996-ig. Ezt követően, és a mai napig főleg Kínában épülő házaival a nemzetközi kortárs építészet kiemelkedő alkotója.[2]" /FORRÁS: WIKIPÉDIA/ DE ADOTT ESETEBEN, MINT PL. MOST IS: "valós beruhazások, voltak, illetve most is azok, ahol minden építész, így én is, az általam építészeti értelmezés és gyakorlat okából lettem, lettünk meghívva Japánba illetve Kínába"!! HOGY ÖN NEM FIGYELI A LEÍRTAKAT(?) "Ennyire kepes s azon felul micsoda elvetemult magatartas az, hogy mereszelek pozitivan irni a magyarorszagi epiteszek alkotasainak minosegerol. Batorsagot mereszelek venni es megkerdojelezem azt az elkepesztoen negative hangnemet, mely arad a kerdeses iromanybol! Micsoda magatartas ez amelyet en tanusitok! Jobb lenne engem is a godor szelere allitani kiteve a kivalasztott kezek varhato akciojanak! Vegelgyengulesben kabultan s dobbenten kellene hogy varjak - hazai kollegaimmal karoltve - arra, hogy az a sok-sok kivalasztott kez - sulytalanul s ijesztoen lebegven a godrot korbe vevo legurben - vegezzen velem, brutalisan az elore megasott godorbe taszitvan." 2./ NO-COMMENT, URAM, AHHOZ, AMIT ÍR, 1000-SZER VÁLASZOLTAM ÖNNEK, MINT UTÓBB KIDERÜLNI LÁTSZIK, TELJESEN FÖLÖSLEGESEN! "Talan az lenne a legbiztosabb megoldas, hiszen engem Kinaba mar ugysem engednenek be; ott mar csupan az elhivatottak s a meghivottak dolgozhatnak mint epitesz tervezomuvesz muveszek, muvesz epiteszek, epitesz muveszek,epitesz epiteszek, muvesz muveszek." ŐSZÍTÉN, ENGEM NEM ÉRDEKEL, HOGY MAGÁT HOVÁ NEM ENGEDIK BE, ÉS MIÉRT NEM(?) ÉN CSAK A TÉNYEKET ÍRTAM LE, HOGY MI SOKAN EGYÜTT MIT DOLGOZTUNK ÉS DOLGOZUNK MOST IS KÍNÁBAN ÉS JAPÁNBAN! "(Egy kicsit komolyabb hangnemben: harom itteni kollegam - europai hatterrel, kanadai allampolgarsaggal - akik allando kinai megbizasok birtokaban s erosen tulterhelve segitseg szuksegletekent kapacital engem is arra, hogy toltsek nehany honapot veluk s ott. Ajanlatukat vissza utasitvan, rajzi munkaval - szabadkezi vagy computer renderingekkel - allok rendelkezesukre s ennek eredmenyekent meglehetosen tiszta kepet kapok ma is arrol ami az ottani minoseget illeti. /Semmit nem tudok-kerdezek a korrupciorol!/ Mondanom sem kell, hogy a harom kozul egyik kollegam neve sem szerepelt az itt s tobbszor lekozolt listan." 3./ (?) TEGYEN "FELJELENTÉST" JAPÁNBAN ÉS KÍNÁBAN, AZÉRT, HOGY KOLLEGÁI NEM LETTEK MEGHÍVVA EZEN ÁLTALAM MEGNEVEZETT PROJEKTEKBE. :-) "Fogalmam sincs arrol, hogy mikent jutottak be s ki hivta meg oket.) En azt hiszem reszemrol itt a vege ezen meddo s meglehetosen ertelmetlen szocsatanak." 4./ ENGEM ARATA ISOZAKI HÍVOTT JAPÁNBA IS ÉS KÍNÁBA IS. HOGY MAGÁT ÉS KOLLÉGÁIT??? A MÁSIK DOLOG, AMIT MAGA "SZÓCSATÁNAK" TART, ARRÓL NEKEM SOKKAL ROSSZABB A VÉLEMÉNYEN, DE MARADJUNK ABBAN, A MI ÁLLÁS PONTJAINK OLYAN TÁVOL ESNEK EGYMÁSTÓL, VALÓBAN, "MINT MAKÓ JERUZSÁLEMTŐL" :-) " Elnezest kerek a Forum-tol, a szerkesztotol (bar igyekeztem mellozni a kinai karakterek hasznalatat) s foleg a Forum olvasoitol. Szerintem jobbat erdemelnek." 5./ 1494 FÓRUMOLVASÓ ELÉG FELNŐTT AHHOZ, HOGYHA MAJD ÚGY GONDOLJA, VAM MIT KÖZÖLNIE KÉVÉS GYÖRGY ÍRÁSA KAPCSÁN, AKKOR LEÍRJA ÍRJA VÉLEMÉNYÉT, VAGY HALLGAT, VAGY "CSAK" OLVAS :-) A DEMOKRÁCIA, ÉS EZEN BELÜL A VILÁGHÁLÓ SAJÁTOSSÁGA, HOGY A VÉLEMÉNYÉT MINDENKI SZABADON A TETTEIVEL EGYÜTT NARRATÍVÁKBAN IS KÉPVISELI, OTT, AHOL "HAZUGSÁGOT" VÉL FELFEDEZNI! JELEN ESETBEN A MAGYAR ÉPÍTÉSZETBEN. AZ EMBER A VÉLEMÉNYÉÉRT, AMI AZ EMBER "MEGGYŐZŐDÉSE", ÉS AMIT TETTEI MEGERŐSÍTVE KÉPVISEL, NEM KÉR ELNÉZÉST! Bachman Gábor építész tervezőművész Nanking, 2011. október 24.

lszb
2011.10.23.
13:19

Tisztelt Kollega Ur, En nem az a Szabo Janos vagyok akire utalt. Nevem meglehetosen egyszeru s meglehetosen sokan birtokoljak azt. Egeszen mas palyazatokon indultam s javaslatom volt sikeres. Soha nem publikaltam munkaimat s sikereimet; ezen tevekenyseget mellekesnek tartom. Kinat azert hagytam el, mert nyomasztonak s etikailag elfogadhatatlannak tartottam a minden szinten jelenlevo korrupciot. Hangsulyozom, tevekenysegem ott a kezdeti idoszak korszakaban volt; fogalmam sincs arrol, hogy valtozas tortent - e azota vagy sem s mint irottam volt, nem is erdekel. Nem ertem, hogy mire utal hosszu fejtegeteseben s nem latok osszefuggest azon irottaimmal mikor is nehany hazai szakmabeli kituno ertekeit taglaltam. Igen is az emlitett Kis Peter egy nagyszeru, magas kepessegu, kifinomult epitesz (tehetsege vetekszik azokeval akik a skandinav orszagokban oly' sok es kituno epluletet alkottak) s munkassagat nem csak publikaciokon keresztul lehet ertekelni. Kerem tekintse meg megepult epuleteit, jelenleg futo terveit valamint benyujtott palyazatainak magas szinvonalat. Teszi mindezt otthon, Mgyarorszagon. Ismetlem: negativum, panaszkodas, az allam cselekedeteinek allando kritizalasa nem hasznos dolog. Ismetlem: a gazdasagi helyzet mindenutt nehez korulmenyeket teremt mind az epito s mind az altalanos iparagaknak. Ismetlem: panaszkodas helyet a fiatalokat batoritani kell s nem arra buzditani, hogy - mint jomagam - kulfoldre menekuljenek. Ismetlem: kulfoldon is nehez a szakmaban dolgozni s a "siker" nagyon sok tenyezo fuggvenye. Meggyozodesem, hogy a hazai szakmai garda tuleli a nehezsegeket, hiszen mindazon "nagy" neveink tettek azt eddig is mindazon nehezsegek ellenere is, melyeket kenytelenek voltak atelni. (Finta valtozatlanul aktiv, Borvendeg Beci irja hihetetlenul szines, szorakoztato beszamoloit, Keves Gyorgy irodaja mukodeskepes es igy tovabb...) Sok sikert munkaihoz!

gabmer
2011.10.23.
16:40

@lszb: Tisztelt Uram! 1./ "En nem az a Szabo Janos vagyok akire utalt. Nevem meglehetosen egyszeru s meglehetosen sokan birtokoljak azt. Egeszen mas palyazatokon indultam s javaslatom volt sikeres. Soha nem publikaltam munkaimat s sikereimet; ezen tevekenyseget mellekesnek tartom." Elnézést kérek! 2./ "Kinat azert hagytam el, mert nyomasztonak s etikailag elfogadhatatlannak tartottam a minden szinten jelenlevo korrupciot. Hangsulyozom, tevekenysegem ott a kezdeti idoszak korszakaban volt; fogalmam sincs arrol, hogy valtozas tortent - e azota vagy sem s mint irottam volt, nem is erdekel." Nem ismeri a jelenlegi Kínát :-))) 3./ "Nem ertem, hogy mire utal hosszu fejtegeteseben s nem latok osszefuggest azon irottaimmal mikor is nehany hazai szakmabeli kituno ertekeit taglaltam. Igen is az emlitett Kis Peter egy nagyszeru, magas kepessegu, kifinomult epitesz (tehetsege vetekszik azokeval akik a skandinav orszagokban oly' sok es kituno epluletet alkottak) s munkassagat nem csak publikaciokon keresztul lehet ertekelni." Nekem erről más a véleményem :-)) 4./ "Kerem tekintse meg megepult epuleteit, jelenleg futo terveit valamint benyujtott palyazatainak magas szinvonalat. Teszi mindezt otthon, Magyarorszagon." Nekem erről más a véleményem: "Az építészet első stációja nem a mérnöki logika és okossag,(ez a második fázis), hanem elöször a mit, miért és hogyan invenció és autentikus, összetett gondolati, kreatív, integrításra való képesség kérdése! A morális, erkölcsi cselekvés művészeti, társadalmi kérdések ismeretében az építészet nyelvén! Az építészet az egy nagyon autentikus nyelv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! magasszínvonalú gondolatokról!!!!!!!!!!!!!!!!!! és nem "a plagizálásról!!!!!!!!!!!!!!!!! és nem a nemzetközi szakmában, lapokból, NETEN látott, ám meg nem értett, állandóan megkésett trendek "másolásáról" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kellene, hogy szóljon. Egy valós kommunikáció, mely megoldásokat tartalmaz a tarsadalomnak, az embereknek, hogy életük szebb és jobb legyen! A felelősségben, hogy ez Magyarországon alaposan egyre mélyebbre süllyed, az oktatás, a neveltetés, a művetségkérdése, a szakmai klima, a képzett építészek számával és azok szakmai minőségével is gond van, hiszen már oktatóik is rendelkeznek az összes - kívételek vannak :-) - általam vázolt minden hibával! Hogy,a politika?, az állam?, ezek nagyon könnyű mentségek a "kíbuvások" keresésekor, mert a legnagyobb gond az, hogy a magyar építészet, egy "NAGYON PICI ZÁRT, BENSŐSÉGES"(?) ÖSSZEBORULÓ SZAKMAI MELEGÁGY, AHOL NAGYON-NAGYON SOK PROBLÉMA (HAZUGSÁG) VOLT, DE VAN MA IS, 2011-BEN, ÉS SAJNOS MARAD IS, AMÍG AZ ÉPÍTÉSZ SZAKMA, A "MAGUKAT ÉPÍTÉSZNEK NEVEZŐK" NEM KÉPESEK ÖNMAGUKBAN MEGTALÁLNI A HIBÁK FORRÁSÁT :-)(?)" Számomra, a lentebb felsorolt építészekkel való együtt gondolkodás jelenti a jövőt! "Steven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína 1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku48 Zurich / Hans KOLLHOFF 5./ "Ismetlem: negativum, panaszkodas, az allam cselekedeteinek allando kritizalasa nem hasznos dolog." Kévés György nem panaszkodott, hanem tényeket közölt! Tudja, mi a veszélyes, amit Ön sugall, úgy csinálni, amikor SZAR van, mintha nem is lenne annyira SZAR, csak egy kicsit. Pedig kis SZAR és a nagy SZAR is egyformán büdösek :-) 6./ "Ismetlem: a gazdasagi helyzet mindenutt nehez korulmenyeket teremt mind az epito s mind az altalanos iparagaknak. Ismetlem: panaszkodas helyet a fiatalokat batoritani kell s nem arra buzditani," A fiatalokat nem "bátorítani" kell, hanem HAZUGSAGMENTES körülményekre lenne szükségük! 7./ "hogy - mint jomagam - kulfoldre menekuljenek." Nem menekülni kell, Uram :-) ENGEM MINDEN ALKALOMMAL HÍVTAK ÉS HÍVNAK!!!!!!!!!!!! 8./ "Ismetlem: kulfoldon is nehez a szakmaban dolgozni s a "siker" nagyon sok tenyezo fuggvenye." NEM IGAZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EGYÁTALÁBAN NEM NEHÉZ, AZOKNAK, AKIK AZ ÁLTALAM LEÍRT ELVÁRÁSOKNAK MEGFELENEK: "Az építészet első stációja nem a mérnöki logika és okossag,(ez a második fázis), hanem elöször a mit, miért és hogyan invenció és autentikus, összetett gondolati, kreatív, integrításra való képesség kérdése! A morális, erkölcsi cselekvés művészeti, társadalmi kérdések ismeretében az építészet nyelvén! Az építészet az egy nagyon autentikus nyelv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! magasszínvonalú gondolatokról!!!!!!!!!!!!!!!!!! és nem "a plagizálásról!!!!!!!!!!!!!!!!! és nem a nemzetközi szakmában, lapokból, NETEN látott, ám meg nem értett, állandóan megkésett trendek "másolásáról" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kellene, hogy szóljon" 9./ "Meggyozodesem, hogy a hazai szakmai garda tuleli a nehezsegeket, hiszen mindazon "nagy" neveink tettek azt eddig is mindazon nehezsegek ellenere is, melyeket kenytelenek voltak atelni. (Finta valtozatlanul aktiv, Borvendeg Beci irja hihetetlenul szines, szorakoztato beszamoloit, Keves Gyorgy irodaja mukodeskepes es igy tovabb...)" Hát, akikre Ön hivatkozik, "azok" biztosan, hiszen már 1979-ben is a toppon voltak! De, továbbra is az véleményem, ma, az 1979-es állapotokhoz képest, ami elől (?!) mi a FILMGYÁRBA "menekültünk" páran, azóta még kaotikussabb és rosszabb a magyar építészet helyzete: "Magyarországon alaposan egyre mélyebbre süllyed, az oktatás, a neveltetés, a művetségkérdése, a szakmai klima, a képzett építészek számával és azok szakmai minőségével is gond van, hiszen már oktatóik is rendelkeznek az összes - kívételek vannak :-) - általam vázolt minden hibával! Hogy,a politika?, az állam?, ezek nagyon könnyű mentségek a "kíbuvások" keresésekor, mert a legnagyobb gond az, hogy a magyar építészet, egy "NAGYON PICI ZÁRT, BENSŐSÉGES"(?) ÖSSZEBORULÓ SZAKMAI MELEGÁGY, AHOL NAGYON-NAGYON SOK PROBLÉMA (HAZUGSÁG) VOLT, DE VAN MA IS, 2011-BEN, ÉS SAJNOS MARAD IS, AMÍG AZ ÉPÍTÉSZ SZAKMA, A "MAGUKAT ÉPÍTÉSZNEK NEVEZŐK" NEM KÉPESEK ÖNMAGUKBAN MEGTALÁLNI A HIBÁK FORRÁSÁT :-)(?)" 10./ "Sok sikert munkaihoz!" Önnek viszont kívánom! Bachman Gábor építész tervezőművész Nanking, 2011. október 24.

másik
2011.10.23.
16:46

@gabmer: kedves Bachmann Gábor! javaslom, hogy a jövőben még 3-4-szer másolja be saját hozzászólását, és újra meg újra, sok-sok híres építész névsorával (amiről aztán kijelenti hogy nem névsor). ömöljön a betű, teljen az internet, elfér! (na, én is teszek még pár írásjelet: % !!!! ??? +++ % )( ###) ÉN.

gabmer
2011.10.23.
17:36

@másik: T. másik, 1./ Én a magyar helyesírás szabályai szerint úgy tanultam, hogy: "Kedves Bachman (EGY NNNNNN!) Gábor! 2./ "javaslom, hogy a jövőben még 3-4-szer másolja be saját hozzászólását, és újra meg újra, sok-sok híres építész névsorával (amiről aztán kijelenti hogy nem névsor). ömöljön a betű, teljen az internet, elfér! (na, én is teszek még pár írásjelet: % !!!! ??? +++ % )( ###)"

ÍGY IS TESZEK A MAGA KEDVÉÉRT (AZ INTERNET BÍRJA:-))))) ÉS AZOKÉRT, AKIK NEM TUDNÁK, MÉG ENNYI ISMÉTLÉS UTÁN SE , HOGY KIK AZOK AZ ÉPÍTÉSZEK, AKIK TEVÉKENYSÉGÜKKEL MEGHATÁROZZÁK A VÍLÁG ÉPÍTÉSZETÉT! TUDOM EZ MAGÁNAK NAGYON FÁJ, HOGY NINCSEN KÖZÖTTÜK, MINT "másik", DE A TÉNYEK, AZOK BIZONY AKKOR IS TÉNYEK, HA EZ MAGÁT, NEM ÉRTVE A LEÍRTAKAT, ZAVARJA IS :-))))ÉS AKKOR PARANCSOLJON:

"Steven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína 1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku48 Zurich / Hans KOLLHOFFSteven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína 1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku48 Zurich / Hans KOLLHOFF Steven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína 1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku48 Zurich / Hans KOLLHOFF Steven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína 1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku48 Zurich / Hans KOLLHOFF Steven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína 1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku48 Zurich / Hans KOLLHOFF Steven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína 1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku48 Zurich / Hans KOLLHOFF Steven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína 1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku48 Zurich / Hans KOLLHOFF Steven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína 1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku48 Zurich / Hans KOLLHOFF Steven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína 1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku48 Zurich / Hans KOLLHOFF Steven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína 1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku48 Zurich / Hans KOLLHOFF

NEM TOM, KÉR MÉG ?????

Bachman Gábor

építész tervezőművész

Nanking, 2011. október 24.

másik
2011.10.23.
17:42

@gabmer: aaaahh.. szuper volt... még 2-3 Steven Holl jöhet, de egy darabig most elég a víííílág építészeiből. NAGYBETŰ kisbetű |_|%+}

gabmer
2011.10.23.
18:22

@másik: T,"másik" JAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MEGY STEVEN HOLL MÉGEGYSZER! NEM NÉVSOR VOLT EZ, TE "másik", HANEM EGY PROJECT: 1./ http://www.ntticc.or.jp/Archive/1997/Utopia/Model/Signatures/index.html April 19th to July 13th, 1997 [Finished] Gallery A Signatures - The List of Guest Architects For this section, we have invited the participation of approximately well-known architects from all over the world. We used the "Campo Marzio" as the preliminary means of structuring Haishi. The "Campo Marzio of Ancient Rome" (1762), was a grand urban plan left by the 18th century Italian architect, Giovanni Battista Piranesi. It was a scheme to reconstruct ancient Rome based upon archaeological excavations. In Campo Marzio, however, Piranesi filled in the vague and unknown parts by drawing from his own imagination. In fact, it can be said that it is mostly filled with imaginary architecture. Campo Marzio represents a city which does not exist. For Piranesi, it was a fantastic, ideal city. Although individual buildings were composed strictly according to axis and geometric form, the whole represented nothing but a chaotic collage. We traced the part of the Campo Marzio where the River Tevere runs through central Rome, and then used this trace to divide Haishi by placing it within the outline of the new island. The footprints of the buildings in Campo Marzio are used as sites for existing works of the invited architects. Their projects will be assigned randomly to these designated sites. This collage of works, each with the signature of its architect, will produce the initial condition for the development of Haishi. Architecture that has been designed for another location will create an entirely haphazard situation when placed together on Haishi. The buildings are sited without any regard to their position or context, and functionality is not yet considered. The collage, as an initial condition, will be sent to each architect who will then transform his or her building in order to respond to its assigned location. In some cases, direct negotiations with neighboring architects or slight modifications to the site itself might be necessary. Haishi will continue to transform itself through the communication between the 48 architects during the three months of the exhibition. The process will be< continually recorded in the Signatures model. The List of the (projected ) Participating city / architect 1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo 3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku 48 Zurich / Hans KOLLHOFF 2./ .... ÉS MEGY MÉGEGYSZER STEVEN HOLL, DE MOST A 2003-ÓTA TARTÓ KÖZÖS KÍNAI PROJEKTÜNK KAPCSÁN: "A projekt elnevezése 2003-2005 "Balance Building", WITH 15 INVITED ARCHITECTS, amihez Arata Isozaki (Japan) építész hívta meg Bachmant Kínába építeni, ma a világ KORTÁRS ÉPITÉSZETÉT meghatározó neves épitészek társaságában! A névsor: Steven Holl (USA) Ettore Sottsass (ITALY) Matti Sanaksenaho (Finland) Hrvoje Njiric (Croatia) Mathias Klotz (Chile) David Adjaye (UK) Luis M Mansilla (Spain) Gabor Bachman (Hungary) Alberto Kalach (Mexico) Sean Godsell (Australia) Odile DECQ (France) Kazuyo Sejime (Japan) AKKOR ENNYIT A VÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍLÁG ÉPÍTÉSZETÉRŐL, NEKED TE, "másik"! Bachman Gábor építész tervezőművész Nanking, 2011. október 24.

lszb
2011.10.23.
18:54

@gabmer: Tisztelt Bachman Gabor Epitesz Tervezomuvesz Ur, Miutan mindketten a fenti s otthon szuletett cikkhez szoltunk hozza illetve irasban fejeztuk ki velemenyunket, szerenyen javasolnam, hogy maradjunk a temanal. (Mint irottam volt, nagyon megtisztelo a felsorolt s Kinaban activan tevekenykedo "oriasok" neveinek felsorolasa s az On nevenek mint tars-mehivottnak /??/ szerepeltetese de - engedtessek meg - mi az osszefugges a fenti cikkel?!) Visszaterve ahhoz: "Gondjaim ma - 50 eves praxis utan - meglepo modon azonosak most tonkre meno fiatal kortarsaimmal! Kedves Kollegak, vegyuk tudomasul: a ma terhe a mult bune! Figyelmezteto! Igy van ez napjainkban is, amikor muszaki eletunk kepviseloi munka nelkul, vegelgyengulesben, kabultan es dobbenten allnak a reszunkre mar elore megasott nagy godor szelen, ahova a mar regota "kivalasztott kezek" rovidesen be fogjak taszitani, ha csak - a rezidens orvosokhoz hasonloan - el nem menekulunk vegleg az orszagbol." Ekezet nelkuli (sajnalom!) idezet a kerdeses irasbol. Lelki szemeim elott latom a sort, a godrot s a "kivalasztott kezek"-et melyek muszaki ertelmisegunket a megsemmisitesre itelve halalra vagy "menekulesre" kenyszeritik. (Ebbol a szakaszbol vettem a "menekules" kifejezest!) Ertem s valojaban felfogom, hogy elemzesunk s az annak alapjan alkotott velemenyunk homlokegyenest ellenkezo.(Azt is ertem, hogy On nem menekult hanem hivtak /lucky you/.) Mindez nem jelenti azt, hogy van egy harmadik ut is melyet talan targyilagos ertekeleskent fogalmazhatnank meg. Azon utat valasztvan, nem tudom elkepzelni, hogy a fenti idezetet az otthoni valosagnak kell elfogadni. Akarhogyan kozelitem is az emlitett irast, az nem tukrozi a teljes valosagot s roppant nehez tagadni azon tenyt, hogy igenis letezik meg lehetoseg Magyarorszagon, hogy leteznek meg nagyon sikeresen szereplo fiatal vagy oreg szakmabeliek. (Fuggetlenul mindattol, hogy Onnek mas a velemenye!) En nem tudom, hogy mi es mikor s hogyan buzlik, nem is mennek bele annak taglalasaba; az biztos, hogy millio hibaink ellenere volt, van es mindig lesz egy olyan garda, mely - fejet talan lehajtva, tobbszorosen megalazva s megrugdosva de - a felszinen marad s tovabb viszi a zaszlot. Egy biztos: egyikunk sem el otthon s lehet, hogy mindketten hibat kovetunk el velemenyunk kozlesekor. Ne untassuk a forum olvasoit irasunkkal; menjunk mindketten a magunk utjan. Maradvan Tisztelettel Szabo Janos (lszb)

gabmer
2011.10.23.
21:05

@lszb: Tisztelt Szabó János Ur, 1./ "Miutan mindketten a fenti s otthon szuletett cikkhez szoltunk hozza illetve irasban fejeztuk ki velemenyunket, szerenyen javasolnam, hogy maradjunk a temanal. (Mint irottam volt, nagyon megtisztelo a felsorolt s Kinaban activan tevekenykedo "oriasok" neveinek felsorolasa s az On nevenek mint tars-mehivottnak /??/ szerepeltetese de - engedtessek meg - mi az osszefugges a fenti cikkel?!)" KEDVES JÁNOS, ELKERÜLTE A FIGYELMEDET, HOGYAN KEZDTEM A KÉVÉS GYÖRGY CIKKÉHEZ VALÓ HOZZÁSZÓLÁSOMAT: A./ "Sajnos, a leírtakkal tökéletesen egyetértve, eszembe jutott egy 60-as, 70-es évekbeli, elképesztő, zsaluzott "FERDEORSÓ" formájú zseniális házad! Akkor, mint Breuer és Le Corbusier léptékével mérhetően hatott rám ez a döbbenetes épületed! Én pont az általad leírt történések okából - persze pont jókor, Arata Isozaki meghívására, Kínába mentem építeni, elkerülve ezzel azokat a körülményeket, amikről Te itt, írásodban írsz! Hogy őszinte legyek, ha valami ÖRÖKRE megmarad bennem a magyar építészetből, valóban nemzetközi kontextusból is: a magyar Bauhaus képviselői; a Te nemzedékedből: Zalotay Elemér csillagvizsgálója, Jánossy Gyuri, Farkasdy Zoltán és Virágh Csaba Budai Várban lévő házai, Szrogh Gyuri háza, Bán Feri saját tokaji háza," B./ AZTÁN, PONT TE "FESZEGETTED" KÍNÁT, ÉS ÍRTÁL - ROSSZ TAPASZTALATAID ALAPJÁN - NEM MEGFELELŐ INFÓKAT; UTÓBB KIDERÜLT, HOGY TE VALÓJÁBAN NEM ISMERED A MOSTANI KÍNÁT! :-) C./ ÉN, HOGY "FELVILÁGOSÍTSALAK" TÉGED, LEÍRTAM A RÉSZTVEVŐ JELES KOLLÉGÁIMMAL EGYÜTT, MIN DOLGOZUNK MOST KÍNÁBAN!!! MINDEZT AZÉRT TETTEM, HOGY A ÉPFÓRUM OLVASÓI AZT TUDJÁK, HOGY MA CSAK A VILÁG LEGJOBB ÉPÍTÉSZEI, HA MEGHÍVJÁK ŐKET, TUDNAK ALKOTNI OTT! MÁST NEM ENGEDNEK BE, ABBÓL VAN NEKIK IS, SOK! :-) D./ AZTÁN KITÉRTEM KÉVÉS AZON KIJELENTÉSÉRE, MI GONDOM AZZAL, AMIERT MOST, 2011-BEN SZÓLAL MEG, AMIKOR MI, AKKOR FIATAL ÉPÍTÉSYEK MÁR 1979-BEN, AMIKOR Ő TEVÉKENY SZEREPLŐJE VOLT AZ OTTHONI ÉPÍTÉSZETNEK, NEKÜNK A FILMGYÁRBA KELLETT MENNÜNK ÉPÍTÉSZETI DIPLOMÁVAL!, HOGY MEGÚSSZUK AZ AKKORI "BORNÍRT" ÉPÍTÉSZETI LÉGKÖRT! "hogy bízony nem kellett volna sz...b... lépni az építészeknek, már 1979-ben sem :-). Az, hogy mi néhányan, annak idején, már 1979 ben, a szocializmusban (Bachman Gábor-F.Kovács Attila-Szalai Tibor-Rajk László) - noha azóta szakmai útjaink jelentősen "elváltak" - de mi, akkor, pontosan a szocialista állami tervező irodák (LAKÓTERV, IPARTERV, KÖZTI, BUVÁTI stb.) tervezési szellemét, "légkörét" :-) nem felvállalva, a lényegesen progresszívebb gondolatokat befogadó FILMGYÁRTÁSba "menekültünk", hogy építészeti diplománkkal, szabadon gondolkodva, minőségében alkotni tudjunk a film-építészetben!" E./ "Lelki szemeim elott latom a sort, a godrot s a "kivalasztott kezek"-et melyek muszaki ertelmisegunket a megsemmisitesre itelve halalra vagy "menekulesre" kenyszeritik. (Ebbol a szakaszbol vettem a "menekules" kifejezest!)" A "MENEKÜLÉS" O.K., KORREKT! EZT MEGÉRTETTEM, DE, A TÖBBI TARTALMÁVAL, AMIT ÍRTÁL, NEM ÉRTEK VELED EGYET!!! F./ "Ertem s valojaban felfogom, hogy elemzesunk s az annak alapjan alkotott velemenyunk homlokegyenest ellenkezo.(Azt is ertem, hogy On nem menekult hanem hivtak /lucky you/.) Mindez nem jelenti azt, hogy van egy harmadik ut is melyet talan targyilagos " KORREKT! AMIT ÍRSZ! DE ETTŐL FÜGGETLENÜL, VÉLEMÉNYÜNK ELLENKEZŐ, MÉG PEDIG NAGYON! G./ "Azon utat valasztvan, nem tudom elkepzelni, hogy a fenti idezetet az otthoni valosagnak kell elfogadni. Akarhogyan kozelitem is az emlitett irast, az nem tukrozi a teljes valosagot s roppant nehez tagadni azon tenyt, hogy igenis letezik meg lehetoseg Magyarorszagon, hogy leteznek meg nagyon sikeresen szereplo fiatal vagy oreg szakmabeliek. (Fuggetlenul mindattol, hogy Onnek mas a velemenye!)" MIUTÁN AZ IS ELKERÜLTE FIGYELMEDET :-), NEM BAJ, HOGY ÉN, VELED ELLENTÉTBEN, (MÉG) MAGYARORSZAGON ÉLEK ! "Bachman Gábor,[1] (Pécs, 1952. június 24. – ) Balázs Béla-díjas magyar építész tervező művész, az 1980-as évek avantgárd, dekonstruktivista törekvéseinek kiemelkedő képviselője 1996-ig. Ezt követően, és a mai napig főleg Kínában épülő házaival a nemzetközi kortárs építészet kiemelkedő alkotója.[2]" ...ÉS ILYEN MINŐSÉGEMBEN A MAGYAR, DE SOK KÍNAI ÉS MÁS ORSZÁGBELI MEGHÍVÁSOM OKÁN A KÍNAI, DE A MAGYAR VISZONYOKAT IS NAGYON KÖZELRŐL, JÓL ISMEREM! H./ "En nem tudom, hogy mi es mikor s hogyan buzlik, nem is mennek bele annak taglalasaba; az biztos, hogy millio hibaink ellenere volt, van es mindig lesz egy olyan garda, mely - fejet talan lehajtva, tobbszorosen megalazva s megrugdosva de - a felszinen marad s tovabb viszi a zaszlot." EZT IS KIFEJTETTEM, HOGY EZ MIÉRT NEM ÍGY VAN. ÉN VÉGIGCSINÁLTAM TÁRSAIMMAL, MÁR 1979-BEN, AZ ORSZÁGBAN, ÉS MOST SE KÍVÁNOM EZT A "HAZUGSÁGOT" KÖVETNI! BÁRKI, FIATAL/ÖREG ÉPÍTÉSZ, KÜLFÖLDÖN, JOBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÉ TUD KERÜLNI ÉS DOLGOZNI, HA AZ ÉPÍTÉSZETET, HA AZ ÉPÍTÉSZETRŐL MÁSKÉPPEN GONDOLKODIK - HA NEM EZT TESZI, AKKOR SEMMI ESÉLYE A NEMZETKÖZI VÉRKERINGÉSBE BETAGOZÓDNIA! J./ "Egy biztos: egyikunk sem el otthon s lehet, hogy mindketten hibat kovetunk el velemenyunk kozlesekor. Ne untassuk a forum olvasoit irasunkkal; menjunk mindketten a magunk utjan. TE KANADÁBAN ÉLSZ, ÉN MÉG OTTHON ÉLEK :-) "Bachman Gábor,[1] (Pécs, 1952. június 24. – ) Balázs Béla-díjas magyar építész tervező művész, az 1980-as évek avantgárd, dekonstruktivista törekvéseinek kiemelkedő képviselője 1996-ig. Ezt követően, és a mai napig főleg Kínában épülő házaival a nemzetközi kortárs építészet kiemelkedő alkotója.[2]" "Maradvan Tisztelettel Szabo Janos (lszb)" ÜDVÖZLETTEL: Bachman Gábor építész tervezőművész Nanking, 2011. október 24.

lszb
2011.10.21.
21:08

Segitseget koszonom, Tisztelt Eva, nevem valoban Szabo Janos, epitesz tervezo vagyok s Canada-ban elve tevekenykedem a szakmaban. A Kinaban mukodo Kollega Urnak csupan azt szeretnem hangsulyozni, hogy engem valojaban nem erdekel kulonosebben az hogy dolgok hogyan s mint mennek ott. Megtisztelo a nevsor, melyet olyan onzetlenul kozolt s nagyszeru az is hogy oly' nagy nevek tarsasagaban fejezheti ki s fejlesztheti kepessegeit. En elsosorban Keves Gyorgy Epitesz Ur irasara reagaltam mikor is utaltam kinai tapasztalataimra mintegy kepet festven arrol, hogy mashol sem minden fenekig tejfel. Had idezzek egy mondatot Keves Gyorgy Epitesz Ur irasabol:"...Sehol a vilagon nem engedik meg ezt az epitoipart semmibe vevo, ongyilkos iranyitasi rendszert..." Nem tehetek arrol, hogy ez nekem panaszkodast jelent. Nem tehetek arrol, hogy en - barhol doldozvan - az allam segitseget sehol sem tapasztaltam. (Emlekszunk meg egy hires holgy kitetelere: "... the state does not generate but degenerate wealth...") Nem tehetek arrol, hogy ezen kitetelt ellentetesnek tartom azzal, ami valojaban tortenik otthon. (Ezert utaltam a rendkivulien tehetseges Kis Peter Epitesz Ur munkajara, hiszen azt amit o ma is - hangsulyozom ma is! - csinal azt mindazon korulmenyek kozott csinalja melyet a fenti idezet illusztral. Kerdezem en: hogyan teheti o mindazt, amit tesz panaszkodas es az allam karhoztatasa nelkul. Dolgozik es megtalalja a celhoz vezeto utat a labirintusokon keresztul is, mint azt teszi az a fiatal epitesz csoport akik az ecseri uti piacon vasarolt oreg butor darabokbol muveszi alkotasokat kreal. Talan erdemes megtekinteni a legfrisseb kepeket a lekozolt iskolarol is; azok az epiteszek szinten otthon dolgoznak ugyancsak az idezett korulmenyek kozott.) Ismerven es tisztelven mind Borvendeg, mind Keves Urakat, en nem oket, mint szakembereket akarnam elmarasztalni. En arrol a lemondo, csalodott es - igen is - negative legkorrol probalok beszelni, mely irasaikbol tukrozodik. Mint emlitettem volt, a helyzet nagyon nehez s meggyozodesem nagyon nehez mindenutt. (Itt Canada-ban - a fokozatos elszegenyedes mellet - meg valahogyan tengodunk, ugyanakkor figyeljuk meg mi tortenik deli szomszedsagunkban. A beruhazasok szama exponencialisan csokken, ijeszto a kozep osztaly helyzete es igy tovabb nehany, europai orszagrol nem is beszelve annak ellenere, hogy billiokat pumpalnak gazdasagukba.) Panaszkodjunk - orvoslas vagy megoldas javaslata nelkul -es dobjuk be a torulkozot? Csupan ez marad? Meggyozodesem, hogy pozitivnak lenni - meg nagyon rossz korulmenyek kozott is! - sokkal hasznosabb, mint ellenkezoleg. Talan s csupan ez a lenyeg amit kozolni szeretnek, szerettem volna. (Talan mintegy magam eletebol kindulva; hazamat meglehetosen ertelmetlenul s forro fejjel elhagyvan -/azt hittem a fu zoldebb a szomszed udvaraban/ - az angol nyelv ismerete nelkul mit tettem volna hasonloan negative felallassal. A lejto vonz s az ut visszafele szinte lehetetlen.) A hazai helyzettel illetve annak ismeretevel kapcsolatban csak annyit: regisztracio birtokaban - neha s neha - resztveszek hazai palyazatokon - egy ket alkalommal sikeresen is - s a bekuldott anyag szemlelodese utan/alatt meglehetosen tiszta kepet kapok/ formalok szakmank kepviseloinek tiszteletre melto kepessegeirol. A kep az egyaltalaban nem oly' annyira szomoru, lehangolo vagy negative. (Sajnalom, hogy most is keptelen voltam a magyar nyelvet erre az uj computer-emre feltenni!)

gabmer
2011.10.23.
11:24

@lszb: T.Szabó János Úr, 1./ "Jomagam, mintegy harom evi munkassag utan felszedtem satorfamat". Válaszom: Ennek okát, Kínában való szakmai szükségtelenségében keresse :-) - Gyulai Várfürdő fejlesztése II. díjban részesült a 6. sorszámú pályamű szerző Megina Építész Stúdió Kft., Békéscsaba tervező: Szabó János, Papp Katalin [2009, szeptember 18 - 08:04] Boldog békeidők Szentesen forrás: Pendola Szentes Komor Marcell tervei szerint 1897-98-ban felépült, hosszú ideje üresen álló szállodája a közeljövőben megújulhat, kibővülhet. A Szabó János építész által jegyzett felújítási koncepció tervtanácsi vitájának középpontjában a két fém-üveg-bővítmény kialakításának módja állt. Haba Péter írása. [2009, április 26 - 22:32] Eger – a Dobó tér és környékének építészeti rekonstrukciója Kiemelt megvételben részesült a 17-es sorszámú pályamű építészek: Szabó János, Pap Katalin, Dr. Nagy Katalin [2008, november 18 - 09:12] Dunaújvárosi Főiskola új épületegyüttese Tervezők: Szabó János, Csicsedi Ferenc, Sztankó Zita, Varga István, Fekete Ferenc, Benedicty Gyula [2004, augusztus 16 - 14:00] A Tessedik Sámuel Fõiskola szarvasi campusán többfunkciós épület kialakítása További díjazott: MEGINA KFT., Békéscsaba- 2./ "melyek minosege talan az ok amelyert a kollega ur ismet nehany jo epuletet szeretne latni az ohazaban" Válaszom: Egészen más az ok, semmi köze az Ön által leírtakhoz :)) 3./ "Visszaterve a lenyegre: en sok kituno, tehetseges es nagyon is pozitive szakmai gardat velek felfedezni hazankban mely ma is bizonyit s a jovoben is bizonyit majd. (Emlitenem tobbek kozott Kis Peter-t; palyazatait s megepult munkait; azt a fiatal csoportot akik az ecserire menven vasaroltak meg oreg stilus butorokat s azok reszeit gyonyoru, tokeletes aranyu, feherbe oltoztetven meses, dekorative butor darabokka varazsoltak; stb.)" Válaszom: Megismétlem újra: "Az építészet első stációja nem a mérnöki logika és okossag,(ez a második fázis), hanem elöször a mit, miért és hogyan invenció és autentikus, összetett gondolati, kreatív, integrításra való képesség kérdése! A morális, erkölcsi cselekvés művészeti, társadalmi kérdések ismeretében az építészet nyelvén! Az építészet az egy nagyon autentikus nyelv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! magasszínvonalú gondolatokról!!!!!!!!!!!!!!!!!! és nem "a plagizálásról!!!!!!!!!!!!!!!!! és nem a nemzetközi szakmában, lapokból, NETEN látott, ám meg nem értett, állandóan megkésett trendek "másolásáról" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kellene, hogy szóljon. Egy valós kommunikáció, mely megoldásokat tartalmaz a tarsadalomnak, az embereknek, hogy életük szebb és jobb legyen! A felelősségben, hogy ez Magyarországon alaposan egyre mélyebbre süllyed, az oktatás, a neveltetés, a művetségkérdése, a szakmai klima, a képzett építészek számával és azok szakmai minőségével is gond van, hiszen már oktatóik is rendelkeznek az összes - kívételek vannak :-) - általam vázolt minden hibával! Hogy,a politika?, az állam?, ezek nagyon könnyű mentségek a "kíbuvások" keresésekor, mert a legnagyobb gond az, hogy a magyar építészet, egy "NAGYON PICI ZÁRT, BENSŐSÉGES"(?) ÖSSZEBORULÓ SZAKMAI MELEGÁGY, AHOL NAGYON-NAGYON SOK PROBLÉMA (HAZUGSÁG) VOLT, DE VAN MA IS, 2011-BEN, ÉS SAJNOS MARAD IS, AMÍG AZ ÉPÍTÉSZ SZAKMA, A "MAGUKAT ÉPÍTÉSZNEK NEVEZŐK" NEM KÉPESEK ÖNMAGUKBAN MEGTALÁLNI A HIBÁK FORRÁSÁT :-)(?)" 4./ "A Kinaban mukodo Kollega Urnak csupan azt szeretnem hangsulyozni, hogy engem valojaban nem erdekel kulonosebben az hogy dolgok hogyan s mint mennek ott. Megtisztelo a nevsor, melyet olyan onzetlenul kozolt s nagyszeru az is hogy oly' nagy nevek tarsasagaban fejezheti ki s fejlesztheti kepessegeit." Válaszom: AMIT ÖN "MEGTISZTELŐ NÉVSORNAK NEVEZ", ezt se látja jól! Mert ezek nem névsorok, ezek valós beruhazások, voltak, illetve most is azok, ahol minden építész, így én is, az általam építeszeti értelmezés és gyakorlat okából lettem, lettünk meghívva Japánba illetve Kínába: KINA 2003 - CHINA INTERNATIONAL PRACTICAL EXHIBITION OF ARCHITECTURE PROJECT: Steven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína / illetve1997 .MIRAGE CITY PROJEKT -JAPAN:1Ahmadabad / Balkrishna V. DOSHI 2 Atami / KUMA Kengo3 Bangkok / Sumet JUMSAI 4 Barcelona / Enric MIRALLES 5 Basel / HERZOG & de MEURON 6 Beijing / Yung-Ho CHANG 7 Berlin / Daniel LIBESKIND 8 Bilbao / Frank O.GEHRY 9 Budapest / Gabor BACHMAN 10 Cardiff / Zaha HADID 11 Columbus / Jeffrey KIPNIS 12 Florence / Adolfo NATALINI 13 Groningen / Alessandro MENDINI 14 Helsinki / Steven HOLL 15 Hong Kong / Rocco S.K.YIM 16 Ishinomaki / ISHIYAMA Osamu 17 Jerusalem / Zvi HECKER 18 Kitakata / SEJIMA Kazuyo 19 Kuala Lumpur / Ken YEANG 20 Kumamoto / ISHII Kazuhiro 21 Lausanne / Bernard TSCHUMI 22 Lille / Rem KOOLHAAS 23 London / Pascal SCHOENING 24 Los Angeles / Michael ROTONDI 25 Manila 26 Mexico City / Enrique NORTEN 27 Milan / Andrea BRANZI 28 Monaco / Peter COOK 29 Moscow / Yuri AVVAKUMOV 30 Munster / BOLLES + WILSON 31 Naples / Francesco VENEZIA 32 New York / Peter EISENMAN 33 Nimes / Jean NOUVEL 34 Paris / Dominique PERRAULT 35 Rome / Vittorio de FEO 36 Rotterdam / Ben VAN BERKEL 37 Salzburg / Hans HOLLEIN 38 Sao Paulo / Christian de PORTZAMPARC 39 Sendai ITO Toyo 40 Shanghai 41 Singapore 42 Seoul / Choon-Soo RYU 43 Taibei / Chu-Yuan LEE 44 Tokyo / ROKKAKU Kijo 45 Vienna / Coop Himmelblau 46 Yokohama / YAMAMOTO Riken 47 Yoro / ARAKAWA Syusaku48 Zurich / Hans KOLLHOFF Bachman Gábor építész tervezőművész Nanking, 2011. október 22. Drága Éva! "Talán nem véletlen, hogy bár több százan olvasták a cikket, csak két külföldi hozzászóló írta le véleményét." Egyetlen korrigálás a fenn leírtakkal kapcsolatban ,a pontosság kedvéért:-) "Bachman Gábor,[1] (Pécs, 1952. június 24. – ) Balázs Béla-díjas magyar építész tervező művész, az 1980-as évek avantgárd, dekonstruktivista törekvéseinek kiemelkedő képviselője 1996-ig. Ezt követően, és a mai napig főleg Kínában épülő házaival a nemzetközi kortárs építészet kiemelkedő alkotója.[2]" Tschókolom :-) Bachman Gábor építész tervezőművész Nanking, 2011. október 23.

lszb
2011.10.20.
15:11

Sokaig haboztam, hogy reagaljak-e mind a cikkre mind a Kinaban dolgozo kollega irasara. En is kulfoldon elek es dolgozom ugyancsak az epitesz szakmaban mint epitesz tervezo. Jelenlegi mukodesi teruletemen kivul nagyon sokat dolgoztam mind a kozep mind a tavol keleten s igy Kinaban is. Europat meglehetosen regen elhagyva, jelen forum - s termeszetesen az Internet -mely a kapcsolatot az "oreg" kontinensel segit fenntartani. Hazank resze ezen foldresznek; nyilvanvaloan az ott tortenteket is probalom kovetni. Ezen a forumon - ha ritkan is - cikkeket fedezek fel, tobbszor Borvendeg Bela s ritkabban Keves Gyorgy tollabol eredoen. Szomoruan nyugtazom a lehangolo, negative tonust; a kialakult "uj" rendszert karhoztato erveket, a merhetetlen csalodast s az allam karhoztatasat mindenert. Nem tudom, hogy a Kinaban tevekenykedo kollega ur milyen tapasztalatakkal rendelkezik az ottani szakmai korulmenyekrol, az epulendo s megepult epuletek minosegerol, a szakmat korulvevo burokracia hihetetlen korrupciojarol valamint nehezkessegerol. Jomagam mintegy harom evi munkassag utan felszedtem satorfamat. (Felejtsuk el azon muveket melyeket a fovarosban a jatekokra erthetoen jo minosegben hoztak letre. En azon epulethalmazra utalnek, melyeket tomegevel epitenek s melyek minosege talan az ok amelyert a kollega ur ismet nehany jo epuletet szeretne latni az ohazaban.) Miert irom mindezt? Csupan azt szeretnem hangsulyozni, hogy - amit en latok - az epiteszek helyzete - meggyozodesem - nem olyan lehetetlen, mint azt Keves Gyorgy Epitesz Ur illusztralja. Irhatnam azt is, hogy az epiteszek helyzete sehol sem rozsas es mindenutt a kapitalista system resze. Az allam sehol sem tamogatja a szakmat s egy-ket allami megbizas kivetelevel, az epitoipar - melyben az epitesz benne foglaltatik - a beruhazok s a verseny fuggvenye. (Biztosithatom, hogy a "verseny" tisztasaga egy nagy kerdojel mashol is; ahogyan mondottuk volt: penz beszel kutya ugat a vilagon mindenutt, legyen az "kommunizmus/szocializmus", kapitalizmus vagy szabalyozott piac-gazdasag.) Visszaterve a lenyegre: en sok kituno, tehetseges es nagyon is pozitive szakmai gardat velek felfedezni hazankban mely ma is bizonyit s a jovoben is bizonyit majd. (Emlitenem tobbek kozott Kis Peter-t; palyazatait s megepult munkait; azt a fiatal csoportot akik az ecserire menven vasaroltak meg oreg stilus butorokat s azok reszeit gyonyoru, tokeletes aranyu, feherbe oltoztetven meses, dekorative butor darabokka varazsoltak; stb.) Az,hogy a helyzet rossz es nehez az igaz s az igaz mindenutt valoszinuleg meg Kinaban is. Az ertekmerok masak voltak voltak a rendszervaltas elott, masak voltak azt kovetoen s masak lesznek a jovoben is. Politikusok - akik jonnek mennek - valamint az allam melyet idolegesen ok reprezentalnak, nem kepesek arra, hogy hosszabb tavon komoly valtozast hozzanak letre. Idolegesen kepesek - valamelyest! - befolyast gyakorolni. Szakemberek, tudosok, muveszek munkaja orok, tevekenysegukre mindig szukseg volt s szukseg lesz. (Elnezest az ekezet nelkuli irasert, valamilyen okbol kifolyolag nem voltam kepes a magyar nyelvet feltenni.)

EMA
2011.10.20.
17:33

@lszb: Talán nem véletlen, hogy bár több százan olvasták a cikket, csak két külföldi hozzászóló írta le véleményét. Már én sem élek Magyarországon, és építész sem vagyok, de a képet szeretném árnyalni. Már csak azért is, mert kicsit ismerem a másik oldalt is, az itt eufemisztikusan hol "kiválasztott kezekként", hol idegenekként jelzett beruházókat. A rendszerváltás küszöbén voltam Budapesten a tíz legnagyobb, izraeli, építőipari beruházó céggel. Nyilvánvaló volt, hogy egy tőkehiányos, eladósodott országban szükség van a külföldi befektetésre. Az nem ördögtől való. Már Széchényi tisztában volt ezzel, nem idegenszívűségből hívott angol mérnököt, és használták a városba betelepült zsidók nemzetközi kapcsolatait hitelszerzésre. A rendszerváltás utáni helyzetben sem lett volna azzal semmi gond, hogy külföldi befektetők építenek, hiszen amit építenek az itt marad, és az építészeknek is lett ebből munkájuk. A félresikerült rendszerváltásról nem a külföldi tőke tehet, hanem Magyarország vezetői, hivatalnokai, és az építészek sem kevésbé. Az ember, viszonylag fiatalon el kell döntse, hogy gerinces, öntudatos ember, vagy seggnyaló lesz egész életében. Lényegében, minden ezen a döntésen alapul. Ha az elsőt választja valaki, akkor tisztában van azzal, hogy lesznek nehézségei, és azokat saját magának kell leküzdenie, illetve keresnie kell hasonló jellemű emberekkel az együttműködést. Fárasztó magatartás, mert szakmailag és jellemileg is a toppon kell lenni mindig, és egy alapvetően korrupt rendszerben nagyon nehéz hasonlóan gerinces társakat találni. Pedig ez a kulcsa mindennek - az együttműködés. Ha a másodikat választja, akkor mindig tudni kell jó előre, hogy melyik segget célszerű kinyalni. Vannak a magyar építészek közül is olyanok, akik mindig jókor váltottak. A seggnyalás egyéni művelet - csoportosan értelmét veszti. Vagyis, hogy leegyszerűsítsem a problémát - ahol széthúzás van ott eredendően sok a seggnyaló, és miután a seggek száma kevesebb, ebben a rendszerben mindig sokkal többen lesznek, akik rosszul járnak. Az alatt az öt év alatt, amikor Budapesten éltem legutóbb, számtalanszor kérdeztem meg építészeket arról, hogy az érdekképviseleti szervük a Kamara miért olyan béna? Az elmúlt öt évben számtalan projekt volt, amivel kapcsolatban az építész szakma nem kellett volna befeküdjön az éppen aktuális hatalomnak, hanem szakmai meggyőződése szerint kellett volna gerincesen kiállni - nem tette. Legutóbb az ócsai projekt bőszített fel( http://podo-pro.hu/ocska-otlet/) , de ilyen volt a Kormányzati Negyed, a Városházapark, Zeppelin és még jónéhány. Mégis, mire számított a magyar építésztársadalom? Ideje lenne egyszer már önvizsgálatot tartani, és nem a kommunistákat, a kapitalistákat, a labancokat az oroszokat vagy a zsidókat hibáztatni sanyarú sorsunkért! 2004-ben írtam le, a zsidónegyeddel kapcsolatos disznóságok miatt, hogy ki kéne takarítani a várost, az országot, fényszórót nyomni a sötét és mocskos sarkokba, hogy itt egyszer rend legyen. Nem lehet megúszni. Mint építészt mindig sokra tartottam Kévés Györgyöt, de ettől még most nincs igaza - ezt a kását az építészek maguknak főzték a széthúzással, a sóhivatal érdekképviselettel, a magukat megalázó viselkedéssel. Megalázni azt lehet, aki hagyja magát. Szabad ember nem hagyja. Lázad, küzd, vagy tovább megy, de nem alkuszik. Eva M. Amichay városgazdász, újságíró http://podo-pro.hu/

gabmer
2011.10.20.
18:09

@lszb: Tisztelt ? ! (Ön írt egy levelet, de sajnos "elfelejtette" a nevét aláírni. Így nem tudom Önt megszólitani, és azt sem tudom, ki Ön, mit csinál, nem ismerem, nem látom építészetét :-)) Én is sokáig haboztam, hogy válaszoljak-e Önnek, de miután "megszólított", hát válaszolok - bár itt most Gyuri írásáról kellene, hogy szó legyen! De amit Ön Kína kapcsán, negatívumáról ír, azok egy szempontból valóban "borzalmasak", de van egy másik Kína is, amiben az Ön által leírtak egyáltalában nem igazak! Herzog de Meuron és Rem Koolhaas-on kívül nekem is "megadatott", hogy olyan minőségi beruházásokban dolgozzak együtt olyan építészekkel, mint: Steven Holl / USA > Ettore Sottsass / Olaszország > Matti Sanaksenaho / Finnország > Hrvoje Njiric / Horvátország > Mathias Klotz / Chile > David Adjaye / Egyesült Királyság > Luis M. Mansilla / Spanyolország > Gábor Bachman / Magyarország > Alberto Kalach / Mexikó > Sean Godsell / Austrália > Odeile DECQ / Franciaország > Kazuyo Sejima / Japán >Zhang Lei /Kína / > Liu Heng / Kína / > Yao Renxi / Kína / > Tang Hua /Kína / > Wang Shu / Kína / > Ai Weiwei / Kína / >Young Ho Chang / Kína / > Cui Kai / Kína / > Liu Jia-kun / Kína / > Ma Qingyun / Kína / > Zhou Kai / Kína / - olyan körülmények között, és MÍNŐSÉGI megbízóval (ezt értsd szellemi és kiviteli minőségre), ami perspektívikus és ideális minden MINŐSÉGI JÖVŐÉRT dolgozó építésznek. Én, Önnel ellentétben, nem hagyom el Kínát! Az ember megbecsüli a mínőségi befeketetői körét, ahol tudására szükség van, és ezért oda is hívják! Egyetértek részben Önnel abban, amit ír a kapitalizmus vagy a szocializmus építészeti kontextusáról, annak minden országban meglévő esetleges, ám nem törvényszerű korrupciójáról, stb.! De ebben az esteben is már kialakult gyakorlat pl. Kínában, hogy a MAGAS ÉS AUTENTIKUS ÉPÍTÉSZETI MINŐSÉGET igénylő magánklientúra is létezik, akiknek pl. proponálhatok. Egy dolgot azonban "hibásan" lát, úgy gondolom, mégpedig azt, hogy Magyarországon valódi piacgazdaság lenne!(?!) Kévés György, szerintem, ezt a kérdést jobban ismeri, és szerintem pontos látleletet adott Magyarország mai építészeti állapotáról! Kévés Györgynek kellő rálátása van, koránál és tudásánál fogva, a szocializmusra és a mostani magyar "vad-kapitalizmusra" :-) Hogy, Ön szerint, szükség van Magyarországon szakértelmére: ? Nem itthon dolgozva...? Kévés György és én, masképpen látjuk-gondoljuk!, mint Ön. Én továbbra is Kévés Györgynek, és magamnak is ;-) azt kívánom, hogy még megélhessük a "szebb új világot" a magyar építészetben is. :-) Bocsásson meg, miután nem tudom, ki Ön, így nem tudok kitől elköszönni ;-) Bachman Gábor Nanking, 2011. október 20.

EMA
2011.10.20.
18:20

@gabmer: A nick-jére kattanva adott az illető neve és tartózkodási helye: Szabó János, Toronto Eva M. Amichay városgazdász, újságíró http://podo-pro.hu/

gabmer
2011.10.21.
15:36

@EMA: Drága Éva! Jut eszembe : 1994. szeptember 13. Franco Purini és Francesco Moschini felkérésére a DOMUS című építészeti folyóirat számára a következőket fogalmaztam meg: "Az építészet számomra a SEMMIVEL kezdődik. A SEMMI számomra persze konstrukció, de a SEMMI KONSTRUKCIÓJA. Ez a SEMMI áttételesen jelentette számomra azt az életet (nevezzük szocializmusnak), mely nagyon félelmetes szabályokat alkalmazott. Egyszerre volt nagyon ZÁRT és NYIT0TT (csiki–csuki), persze csak annak, aki felismerte a rendszer működési szabályait. Megfelelni nem tudtam e szabályoknak, és így a lélek heroizmusával, a MŰVÉSZETTEL próbáltam pótolni azt, amit el akartak venni tőlem. Így kezdtem el felépíteni a SEMMIT akusztikus, átjárható terek formájában. Úgy gondolom, a rosszul és hamisan működő rendszerrel való szembenállás teremtette meg építészeti gondolkodásom számomra egyik fontos fogalmát: a ZUGOT és az ÁTLÁTHATATLANT (a csak sejtést). A rendszer, melyben éltem, egyirányú volt; nehezen tolerálta a másságot, illetve a másik szempontot. Hazudott, és létrehozta a HAZUGSÁG EMLÉKMŰVEIT, melyre én - számomra elfogadható egyetlen lehetséges alternatívaként - elkezdtem papírból felépíteni az IGAZSÁG ÉPÍTMÉNYEIT. A ZUG megteremtette számomra a ZUGOSÍTÁST, a vágyat arra, hogy az IDEÁKKAL és a JÓ ESZMÉVEL foglalkozzam az építéskor. Kikódoltam agyamból bizonyos fokig a létezőt, és ezt a kreált SEMMIT és az illúzió heroizmusát összeépítettem egy REJTŐZKÖDŐ-BUHERÁLT, valóságosan létező, nagyon is emberi építészeti formával. Ezt az elején nagyon agresszívan, határozottan tettem, az idők múlásával rátértem a halk zsolozsmázásra. A táj adott, a szellem gonosz fogalmat felcseréltem a táj alakítható és a szellem legyen jó fogalmára. Építményeimet tudatosan a minden szempontbeli TÖBBPONTÚSÁG Jellemzi. Ennek érdekében a GEOMETRIA új kutatási területeit felhasználom, és a célom megvalósítása érdekében, provokatív mó¬don, korrigálok is rajta. A valós élet gyanakvóvá tett az igazsággal szemben. Ezt ellensúlyozandó kialakítottam magam számára a LEGSŰRŰBB és LEGBONYOLULTABB tér, a DZSUNGEL fogalmát, ahol gerillaharcosként garázdálkodhatom. A tisztánlátást pedig úgy sikerült megoldanom, hogy a LEGBONYOLULTABBAL kötöttem vérszerződést: a KÁOSSZAL. Az építményeimben tudatosan alkalmazom a film VÁGÁSI, SNITTELÉSI logikáját. Ennek köszönhetem, hogy minden építményem eljut a LEGSŰRŰBB filozófiai jelentéséhez. A HIRTELENNEL és az ÖSSZE NEM ILLŐVEL való tudatos bíbelődés elvezetett oda, hogy építményeimet BARBARIZMUS is jellemzi. A SŰRŰSÉG, a DÚSSÁG eredményezi, hogy a tér, melyet teremtettem, ilyen módon dinamikát kap, és minden percben FESZÜLTSÉGGEL teliletten ROBBANÁSRA vár. A téren kívüliség elvezetett a MAGÁNY megtapasztalásához. Az esszenciákban való gondolkodásban hiszek, és igazából nem érdekel, hogy a tereim KELLEMESEK vagy SZÉPEK legyenek. Inkább az izgat, hogy a tér legyen VESZÉLYES, sőt olykor ZAGYVA is. A ZAGYVASÁGOT ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, a tájékozódást segíti. Az építészet MATERIALIZÁLÓDÁSÁT nem tartom az egyedüli járható gondolkodásbeli iránynak. A legjobban falán a PROVINCIALIZMUST utasítom el, és számomra fantomszavaknak hatnak az olyanok, mint például FUNKCIÓ, KOMPOZÍCIÓ stb. Én a JÓ ESZMÉVEL szövetkeztem, és az azt súgja számomra, hogy a továbbiakban az építészet AERODINAMIZÁLÁSÁVAL foglalkozzam." Ezt az írást csak azért citáltam ide, hogy amit Éva ír, hogy bízony nem kellett volna sz...b... lépni az építészeknek, már 1979-ben sem :-). Az, hogy mi néhányan, annak idején, már 1979 ben, a szocializmusban (Bachman Gábor-F.Kovács Attila-Szalai Tibor-Rajk László) - noha azóta szakmai útjaink jelentősen "elváltak" - de mi, akkor, pontosan a szocialista állami tervező irodák (LAKÓTERV, IPARTERV, KÖZTI, BUVÁTI stb.) tervezési szellemét, "légkörét" :-) nem felvállalva, a lényegesen progresszívebb gondolatokat befogadó FILMGYÁRTÁSba "menekültünk", hogy építészeti diplománkkal, szabadon gondolkodva, minőségében alkotni tudjunk a film-építészetben! Alapvetően, ami most van Magyarországon, az egy "régi folyamat" eredménye, erről Kévés György nem ír ugyan(?)- mert, mint oly sokan, a jelenlegi "építész elit"! munkásságukért különböző díjakkal elismert tagjai közül, ő is közéjük tartozik - akkor bizonyára annyira "dolgoztak", hogy nem vették észre azt, amit mi már 1979-ben "érzékeltünk", hogy HAZUGSÁG VAN! :-) ............. De, amiről Kévés György ír "felháborodva 2011-ben ", engem nem lep meg, de nem kívántam ilyen részletekre menően taglalni a "mi volt, hogy volt", kérdéseit! De írása lényegével, ami már 1979-ben is így volt, egyetértek. Nagy baj van, most is, a magyar építészetben. 1979-ben se volt rendben semmi az építészetben(?) Mi ezt páran már 1979-ben "megszenvedtük" (de nagyon), mert pl: egy olyan zseni közölünk, mint Szalai Tibi már nem is él!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ahogyan Ő se, úgy én se, már 1979-ben nem tudtunk/tudtam, nem is akartunk/akartam integrálodni az akkori építészeti HAZUGSÁGBA, és Én ezt most se kívánom megtenni, még ezen állapotok nem "normalizálódnak". Az építészet első stációja nem a mérnöki logika és okossag, (ez a második fázis), hanem elöször a mit, miért és hogyan invenció és autentikus összetett gondolati kreatív integrításra való képesség kérdése! A morális, erkölcsi cselekvés művészeti társadalmi kérdések ismeretében az építészet nyelvén! Az építészet az egy nagyon autentikus nyelv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, magasszínvonalú gondolatokról!!!!!!!!!!!!!!!!!!, és nem "a plagizálásról!!!!!!!!!!!!!!!!!, és nem a nemzetközi szakmában lapokból, NETEN látott, ám meg nem értett, állandóan megkésett trendek "másolásáról" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kellene, hogy szóljon. Egy valós kommunikáció, mely megoldásokat tartalmaz a tarsadalomnak, az embereknek, hogy életünk szebb és jobb legyen! A felelősségben, hogy ez Magyarországon alaposan egyre mélyebbre süllyed, az oktatás, a neveltetés, a műveltség kérdése, a szakmai klíma, a képzett építészek számával és azok szakmai minőségével is gond van, hiszen már oktatóik is rendelkeznek az összes - kívételek vannak :-) - általam vázolt minden hibával! Hogy, a politika?, az állam?, ezek nagyon könnyű mentségek a "kíbuvások" keresésekor, mert a legnagyobb gond az az, hogy a magyar építészet egy " NAGYON PICI ZÁRT, BENSŐSÉGES"(?), ÖSSZEBORULÓ SZAKMAI MELEGÁGY, AHOL NAGYON-NAGYON SOK PROBLÉMA (HAZUGSÁG) VOLT, DE VAN MA IS 2011-BEN, ÉS SAJNOS MARAD IS, AMÍG AZ ÉPÍTÉSZ SZAKMA A "MAGUKAT ÉPÍTÉSZNEK NEVEZŐK" NEM KÉPESEK ÖNMAGUKBAN MEGTALÁLNI A HIBÁK FORRÁSÁT :-)(?) Tschókolom :-) Bachman Gábor építész tervezőművész Nanking, 2011. október 21.

gabmer
2011.10.20.
14:01

Kedves, Kévés György Építész Úr, - mivel nem ismerlek személyesen, de ORSÓS házad, és az itt leírtak okából :-) Kedves Gyuri! Sajnos, a leírtakkal tökéletesen egyetértve, eszembe jutott egy 60-as, 70-es évekbeli, elképesztő, zsaluzott "FERDEORSÓ" formájú zseniális házad! Akkor, mint Breuer és Le Corbusier léptékével mérhetően hatott rám ez a döbbenetes épületed! Én pont az általad leírt történések okából - persze pont jókor, Arata Isozaki meghívására, Kínába mentem építeni, elkerülve ezzel azokat a körülményeket, amikről Te itt, írásodban írsz! Hogy őszinte legyek, ha valami ÖRÖKRE megmarad bennem a magyar építészetből, valóban nemzetközi kontextusból is: a magyar Bauhaus képviselői; a Te nemzedékedből: Zalotay Elemér csillagvizsgálója, Jánossy Gyuri, Farkasdy Zoltán és Virágh Csaba Budai Várban lévő házai, Szrogh Gyuri háza, Bán Feri saját tokaji háza, Makovecz Imre egyik-másik háza, Zalaváry Lajos fürdője, Csete György orfűi háza, ..., és Kévés György háza. Téged kellett volna elsőnek említenem, bocsánat, mert azt hiszem, időrendben, az itt felsoroltak közül a Tied volt az első ??? Azt gondolom, nekünk építészeknek csak annyit kell tennünk, hogy segítsük az IGAZSÁGOT, azaz az emberek életét, odafigyelő tudással megoldani az építészet csodálatos lehetőségeivel, még akkor is, ha ezt a politika és pénz ellenében tesszük! Alternatívák vannak, mint esetemben, hogy Kínában dolgozni, de jó gondolatokat proponálni, mert van fogadó készség erre! Persze az lenne a normális, ha mindenki saját országában tudná érvényesíteni tehetségét, tudását, amit az állam belefektett, no meg a szülők, és első sorban maguk a szakmájukat komolyan művelő és abban hívő építészek! A MEGALÁZÁS A LEGSZÖRNYŰBB DOLOG, ÉS BIZONY MAGYARORSZAGON NEMCSAK A MŰSZAKI ÉRTELMISÉG, HANEM, KIEGÉSZÍTENÉM AZ ÁLTALAD ÍRTAKAT: A MŰVÉSZEKTŐL TUDÓSOKON ÁT rengetegen meg vannak alázva, hiába a remek tudásuk és diplomájuk! Kivételek a szociológusok, a politológusok, a közgazdászok, a jogászok, "ingatlanosok", stb! Mára, én úgy látom, olyan morális és erkölcsi válságban van az utolsó 20 évben is, a magyar építészet, mint előtte is volt, de azért a szocializmusban nem lehetett anulálni a szaktudást és a tehetséget! (Legfeljebb nem lett Zsigulid, és nem laktál a Rózsadomb káder-dülőin :-)) De Ti, akiket példaként fentebb felsoroltam, ha "harcok" árán is, de Ti megépítettétek a minőséget, mert tehetségesek vagytok/voltatok, és a szakértelmeteket nem lehetett leváltani, úgy, mint ez manapság minden szakmában megtörténik. Ilyen távolságból jutott eszembe - én is 60 leszek - megnézem mégegyszer azt a bizonyos "ORSÓ"-házadat, azt sem tudom, megvan-e még ???; arra sem emlékszem, hogy hol van?, csak arra emlékszem, hogy hegyek között, erdőben volt(?) Úgy tervezem, hogy ellátogatok Chandhigarba, hogy megnézzem Corbusier ottani házait! Az európaiakat talán mind láttam! Magyarországon egyedül a Kévés "ORSÓS" házát, a Zalaváry fürdőjét és Zalotay csillagvizsgálóját szeretném látni, mert ezeket látva ÚJRA ÖRÜLNI AKAROK :-). De arra is fel vagyok készülve, hogy amit keresek, az már nincsne meg, és helyette gipsz-, vagy valami középkori kastélyokat utánzó mai borzalmakat fogok helyében látni. Amiről írsz, azt én pontosan így látom, de mivel nem dolgozom otthon, és a szabályokat, melyek zűrzavarosak a politika, és a szakma által, számomra visszataszítóak és én nem fogadtam el és nem is fogom, ha így marad, soha! Ez olyan dolog, mint Breuer esete, aki sokszor akart segíteni Magyarországnak, aztán addig ment a huza-vona, míg aztán meg nem halt ez "zseni", és egyetlen egy háza sem épült Magyarországon! Az igaz, hogy minden publikációban a világon ott van: született Magyarorszagon, de épületei és tudása nem kellett! Hát ennyit akartam Neked írni, - na nem vígaszul, mert sajnos nagyon szomorú és elkeserítően igaz, amit írsz. Gondolataidat, éleslátásodat én megköszönöm Neked, egyetértek Veled, és jó egészséget kívánok Neked, ismeretlenül is, ölelve: Bachman Gábor építész tervezőművész Nanjing,2011. október 20.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk