építészet : környezet : innováció

A hely szelleme

Az épület a kortalanság illúzióját kelti, és ahogy a közelében álló régi jó házakat, úgy talán ezt sem kell majd 30-40 év múlva szégyellnie a közösségnek, amely létrehozta. A Jánosi János által tervezett katolikus hitéleti központ Aszódon.

„A hely szelleme”
Erre a kifejezésre ma sokan hivatkoznak elvont gondolataik és gyakran az élettől idegen formaviláguk magyarázatára. Számomra ez a kifejezés sokkal konkrétabban, de egyben sokkal tágabban is értelmezendő. A konkrét ember, a közösség természete, története és az általa létrehozott épített örökség ugyanúgy beletartozik, mint a természet és a táj üzenete. De a tájban is ugyanúgy fontos az ember és az élet, mert természet és ember kapcsolatából jön létre a táj.

 

Aszódi utcakép
Aszódi utcakép
A templom
 

 

Környezet:
Pici, a barokkhoz képest puritán műemlék templom; a tágabb környezet valaha szebb napokat megélt, aszódi kisvárosi utca (régi parókia, takarékbank épülete, zárt sorú, századfordulós épületek) a 70-es, 80-as évek belerondításaival. A templom melletti régi parókia nem megmenthető épület helye, a templommal közös kert.

Beépítés:
A bevezető sorokból is adódóan az utca folytatását követő, zárt sorú beépítés valósult meg, nagy kapubehajtóval. A „L” alakú, hagyományos formájú épület íves tornácával és kerek udvarával a templommal kommunikál, mintegy rá szerveződik.

 

 
Látványterv
Hitéleti központ Aszód, Jánosi János
Hitéleti központ Aszód, Jánosi János
Hitéleti központ Aszód, Jánosi János
 

 

Épület:
Az épületet formavilágát meghatározta a folytonosság gondolata. Ahogy egy gyermekből felnőtt lesz és öregember és ez nem direkt vágással történik, hanem harmonikusan, egymásra épülő átmenettel, úgy illeszkedik az épület a múltba, és finom átmenettel idézi a kort, amelyben született. Mindezt úgy, hogy az mindenki számára egyértelműen mai legyen, de azzal az egészséges bizonytalansággal is, hogy a kortalanság illúzióját fenntartsa és ahogy a régi jó épületeket, úgy talán ezt se kelljen 30-40 év múlva szégyellnie a közösségnek, amely építette azt.

A hagyományos, zárt sorú utca századfordulós épületeinek konkrét osztásvilágát (lábazat, ablak, osztópárkány, eresz alatti díszítés) figyelembe véve alakítottuk ki az épületet úgy, hogy  a régi épületnek megfelelő vakolatosztásokat és keretezéseket fából csináltuk meg, a tetőtéri beépítéssel pedig a templom főbejárata feletti motívumot idéztük. A belső udvar szintén a történeti világot idézi („L” alakú beépítés, fatornácos folyosó), de az íves megformálás a mai világba helyezi azt úgy, hogy egyben a közösség érzését is erősíti a templom felé nyitott kerek udvarral.

 

Hitéleti központ Aszód, Jánosi János
Hitéleti központ Aszód, Jánosi János
Hitéleti központ Aszód, Jánosi János
 

 

Funkció:
A fentebb vázolt szellemiség természetesen csak a funkcióval szinkronban működik. Az egyház és az egyháztanács részéről megadott program teljesen beleillett a hagyományokba. Az utcai fronton helyezkedik el az új parókia, egy kápláni szoba, az iroda és az ügyfélforgalmat kiszolgáló vizesblokk. Az utcára is kinyúló másik szárnyrészben helyezkedik el a karitatív iroda és a raktár, egy aula (mely ruhatár, teakonyha és feljárat is egyben a tetőtérbe) és a gyülekezetei terem, melynél kifejezett igény volt a szakralitás (pl. keresztelők megtarthatósága). Ez a rész közvetlenül kapcsolódik a kerengők mintájára kialakított udvarrészhez, hogy jó időben a létszámnak megfelelően bővíthető legyen a tér. A két szárny között helyezkedik el a kapuátjáró, ahonnan minden közösségi rész megközelíthető (a parókiának nyugalmas, önálló bejárata is van az utca és templomkert felől.) A tetőtérben egy hitoktatói család részére van lakás, egyháztanácsi különterem és galéria a nagyterem befogadásának bővítésére. A vizesblokkokat úgy alakítottuk ki az emeleten, hogy ifjúsági programok esetén a hálózsákos alvás (galéria, esetleg különterem) esetén a zuhanyozási lehetőség biztosított legyen. A terepviszonyoknak megfelelően az épület hátsó részén, a pinceszinten alakítottunk ki két autónak garázst, raktárakat és a közösségi helyiségek kazánházát. Remélhetőleg az íves udvar és kert is szerves részévé válik az épületnek.

 

Hitéleti központ Aszód, Jánosi János
Hitéleti központ Aszód, Jánosi János
Hitéleti központ Aszód, Jánosi János
 

 

Megvalósulás:
Az építkezés menete méltó volt a fentebb vázolt történelmi hagyományhoz, mindenki becsülettel és lelkesen végezte munkáját. Az egészséges viták épp úgy jellemezték a kivitelezést, mint az odaadó, tervre figyelő és azt továbbgondoló hozzáállás. Senki nem a problémákat kereste, hanem a megoldásra törekedett, ezért köszönet jár mindenkinek.

Az épülethez méltó ünnepélyes átadás és felszentelés sem maradt el. A váci megyéspüspök és népes papi serege szentelte fel az épületet, s az ünnepségből a helyi közösség aktív részvétele sem hiányzott.

Megbízó: Római Katolikus Egyházközösség, Aszód
Bonyolító és felelős műszaki vezető: Tolmácsi Miklós, Aszód
Építész tervező: Jánosi János, Kvadrum Építész Kft.
Építész munkatárs: Szegedi Antal, Vándorépítész Kft.
Statika: Donáczi Péter, Pond Kft.
Gépészet: Dobai István
Elektromos tervek: Kovács Zsuzsanna
Kivitelező: ÉPKOMPLEX Kft., Gödöllő

11 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »