építészet : környezet : innováció

A Múzeumkert rehabilitációjára kiírt ötletpályázat zárójelentése

Tájépítészetileg hasznosítható terveket vártak a Múzeumkert mint történeti közpark átfogó, a hagyományt sokoldalú fejlesztési eszközök segítségével szolgáló rehabilitációjának ötletpályázatára, amelynek első díját a Tér-Team Kft. nyerte el.

Zárójelentés

Az ötletpályázat címe

A Múzeumkert mint történeti közpark átfogó, a hagyományt sokoldalú fejlesztési eszközök segítségével szolgáló rehabilitációja.

Az ötletpályázat célja, tárgya

A Magyar Nemzeti Múzeum kertjének helyreállításához kapcsolódóan, a tervezési feladatok koncepciójának szakmai megalapozásához ötletek gyűjtése. Tájépítészetileg hasznosítható ötletek benyújtása a Múzeumkert mint történeti közpark átfogó, a hagyományt sokoldalú fejlesztési eszközök segítségével szolgáló rehabilitációjára.

A beérkezett pályaművek száma és állapota

A 2016. július 27-én a pályaművek bontásáról készült jegyzőkönyvnek megfelelően összesen 13 darab pályaművet tartalmazó csomag érkezett be az Ajánlatkérőhöz az ötletpályázati kiírásban megjelölt címre. A Bíráló Bizottság (zsűri) a bontást követően megállapította, hogy valamennyi pályamű az előírt
határidőn belül került feladásra azzal, hogy a 7. sorszámú pályamű tekintetében a pályaművek bontáskor nem volt megállapítható a postai feladás napja, de az Ajánlatkérő írásbeli megkeresésére a kézbesítést végző Magyar Posta Zrt. azt nyilatkozta, hogy a küldemény 2016. július 18-án (azaz az ötletpályázati
kiírásban meghatározott határidőben) került feladásra. A Bíráló Bizottság (zsűri) ugyancsak megállapítolta, hogy valamennyi pályamű sértetlen csomagolásban, illetve a postázás során a titkosságot nem sértő mértékű sérüléssel került benyújtásra.

A pályaművek értékelésének szempontjai

A Bíráló Bizottság az ötletek értékelésénél kiemelten figyelt a következő szempontok érvényesítésére:

  • a történeti örökség elemeinek megőrzése, rendszerbe foglalása,
  • olyan környezet kialakítása, amely a látogatók számára pihenési, kikapcsolódási lehetőséget nyújt,
  • egyúttal teret biztosít közösségi rendezvények számára is,
  • a zöldfelületek és ökológiai elemek messzemenő figyelembevétele,
  • a park egységes víziója, az általános tájépítészeti, egységes arculati-, tárgytervezési- és építészeti szemlélet alkalmazása;
  • magas színvonalú környezetesztétikai- és funkcionális összeköttetés teremtése a Pollack Mihály tér túloldalán álló épületekkel, különös tekintettel az esetlegesen a Magyar Rádió egykori épületegyüttesébe költöző Országos Széchényi Könyvtárral,
  • a környezetvédelmi komplex elvárás-rendszer messzemenő figyelembevétele,
  • a környezethez való megfelelő illeszkedés, az örökségvédelmi és városképi szempontok érvényesülése,
  • a megvalósítás reális, időbeli ütemezhetősége, reális megvalósítási költségek és reális műszaki megoldások alkalmazása, a fenntarthatósági szempontrendszernek való megfelelés.

Az egyes pályaművek részletes bírálatát és értékelését követően a zsűri 2016. a ugusztus 17-i záró ülésén az ötletpályázatot eredményesnek nyilvánította, figyelemmel arra, hogy a zsűri megítélése szerint volt(ak) olyan pályamű(vek) amely(ek) díjazásra vagy megvételre alkalmasak.

A Bíráló Bizottság tagjai

Elnök: Dr. Csorba László
Társelnök: Varga Benedek
Tagok:
Krähling János
Hajdu-Nagy Gergely
Alföldy Gábor
Mártonffy Miklós
Kendik Géza
Dr. Dominek Dalma
Debreczeni-Droppán Béla

A díjazott és megvételt nyert pályaművek rangsorolása

Az egyes pályaművek részletes bírálatát és értékelését követően a Bíráló Bizottság 2016. augusztus 17-i záró ülésén - az eljárás eredményessé nyilvánítása mellett - a díjazott pályaművek következő rangsorolása mellett határozott:

1. díj (bruttó 2.000.000,- Ft díjazással)

13. sorszámú pályamű, Szabó Gábor, Szende András, Juhász Kristóf Attila, Györe Viola, Orbán Nóra (Tér-Team Kft.)

II. díj (bruttó 1.500.000,- Ft díjazással)

9. sorszámú pályamű, szerzői: Bognár Emese, Rahnama Azadeh, Vincze Attila (Pagony Kft.)

Ill. díj (bruttó 1.000.000,- Ft díjazással)

10. sorszámú pályamű, szerzője: Stéhli Zoltán Imre

A Bíráló Bizottság megvételben részesítette egyenként bruttó 500.000,- Ft díjazással a következő pályaműveket (a pályaművek sorszáma szerinti sorrendben):

5. sorszámú pályamű, szerzői: Bálint Krisztina, Lugosi Flóra, Pap Miklós László, Szilz Attila, Turi Emese, Fábián Zsófia Eszter

8. sorszámú pályamű, szerzői: Lehotai Bence Gábor, Gyimesi Levente Zsombor, Lakner Lóránd László, Treszkai Anett, Vadász Dániel Pál, Oláh Péter Ciprián

11. sorszámú pályamű, szerzői: Almási Balázs DLA, Wang Xiao, Kelemen Edmond István, Kóbori Dorottya

A díjak és megvételek elosztásának rövid indoklása

Figyelemmel arra, hogy a zsűri az ötletpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából nem értékelte csökkent értékűnek, ezért a teljes díjazásra és megvételre fordítható összeg kiosztása mellett határozott. A Bíráló Bizottság az ötletpályázati kiírás 3.15.1) pontjában foglalt díjak és megvételek összegét is figyelembe véve, illetőleg arra tekintettel, hogy az 1. díjjal értékelt pályaműhöz hasonlóan a II. és Ill. díjjal értékelt pályamű is jelentős hasznosítható ötleteket tartalmazott, a zsűri a zárójelentés IX.l. pontja szerinti elosztás mellett határozott.

A megvételek elosztásának kialakítása során a bírálóbizottság (zsűri) ugyancsak figyelembe vette a dljazásra rendelkezésre álló pénzügyi lehetőséget a megvételben részesített pályaművek szakmai értékeit, erre tekintettel határozta meg a megvétel(ek) összegét.

A díjazásban és megvételben nem részesült pályaművek visszaadására 2016. szeptember 8-ig kerüI sor, a nyilvános bemutató befejezését követően (kivéve, ha a pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtiltotta).

 

 

 

25 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »