Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Tervpályázat

Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve

1/11

Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, látványterv

?>
 Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, látványterv
?>
 Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, axonometria
?>
 Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, magyarázó ábra
?>
 Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, magyarázó ábra
?>
 Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, vezérszinti alaprajz
?>
Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, emeleti alaprajz
?>
Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, homlokzatok
?>
Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, látvány a Bajza utca felől
?>
Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, látványterv
?>
Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, spaceBox látványterv
?>
Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, látványterv a belsőről
1/11

Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, látványterv

Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve
Épülettervek/Tervpályázat

Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve

2022.03.04. 15:23

Projektinfó

Építészet Ligete Építészeti Tervpályázat

URL:
Földes Architects

Tervezés éve:
2021

Stáblista

Tervezők: 

Földes László

Csépke Tamás

Cserjés Petra

Baranyai István

Nusszer Diána

Malkócs Krisztina

Peschka Krisztián

Schoblocher Edina

Türk Orsolya

Dosszié:

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ épületének tervezésére kiírt pályázatra a Földes Architects által beküldött munkát mutatjuk be cikkünkben. Az egykori szanatóriumok és kórház maradványai között egy olyan épületegyüttes vízióját fogalmazták meg, ami a kiüresedett, funkcióját vesztett területre megújulást hozhat, így helyszíne lehet a város kulturális életének.

Tervezési alapgondolatok

A pályázat megismerése során olyan feladat került megfogalmazásra a kiíró által, ami az építész szakma hazai múltjának kíván méltó helyet biztosítani, és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs központ tervezési programját megfelelő körülmények közé kívánja elhelyezni a jelenlegi méltatlan állapot helyett.

Adódik az alaphelyzet: az igény egy szigorú szakmai és funkciós szempontrendszert lehetővé tevő épületegyüttesre, ami reprezentálja a magyar építészetet, mindezt úgy, hogy az érdeklődők számára is befogadható, élvezhető környezetet biztosít, és mentesül a 21. század által a múzeumokat sújtott nehézségtől. Az érdektelen, üresedett hellyé válástól. 

A tervezési helyszín rendelkezik azokkal az adottságokkal, amik ezen ellentét feloldását elősegítik. A városban betöltött pozíció, a kultúra és pezsgő polgári élet közelsége, valamint a környezet és a tervezési terület természeti adottságai kiaknázható lehetőségeket rejtenek, melyek közvetve és közvetlenül járulhatnak hozzá a terület „hellyé" válásához.

Az egykori szanatóriumok és kórház maradványai között egy olyan épületegyüttes vízióját fogalmaztuk meg, ami a kiüresedett, funkcióját vesztett területre megújulást hozhat, ezáltal helyszíne lehet a város kulturális életének. Az ember megszólításának módja kulcskérdés ebben a témában. Ezt az épület önmagában nem tudja megvalósítani, csak a múzeumi programokkal szervesen együtt jöhet létre az Építészet Ligete.

 Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, axonometria
2/11
Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, axonometriaKörnyezet

A területet a környezetére jellemző, ligetes, szabadon álló beépítések között ősfás környezet jellemzi. De már a szűkebb környezet is heterogén képet mutat, mivel a Városligeti fasor környezetében vált léptéket a sűrű beépítésű szövet és a szabadabb jelleg. A terület park-liget jellegének kialakítása az épület bevonásával képezte a koncepció alapját. A kapcsolódás a Városligeti fasorhoz és a városi szövethez alapvető szempontok voltak.

Építészeti koncepció

A telek megüresedett belső területére került elhelyezésre a múzeum főépülete, ami ezáltal a fasor felől a meglévő szanatóriumok évszázados épületei mögött jelenik meg. A Bajza utca irányából viszont már párbeszédbe keveredik a Walter Rózsi villával, és az utcáról is közvetlenebbé válik.

A tervezési programból adódóan a meglévő épületek hasznosítása mellett egy új épület elhelyezésére is szükség van. Az épített és a természetes környezet párbeszéde, valamint a meglévő épített elemek újjakkal való kiegészítése, a terület belakásának kérdésköre képezte a tervezési folyamat elejét.

 Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, magyarázó ábra
3/11
Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, magyarázó ábraFőépület

Az épület megfogalmazását a feszültségkeltés és élmények, illetve a használhatóság témakörei alakították ki. A tömegképzést két elemi rendszer - statikus és dinamikus - összehangolása határozta meg. Formailag ez a földszintes téglalap alakú hasábban és az ebből kimagasló négyzetes alapterületű, de változatos magasságú elemekben jelenik meg. A földszintes elem transzparens üvegfelületei betekintést engednek a publikus terekbe, illetve átlátást tesznek lehetővé az épületen. A kiállítási és egyéb terek a kimagasló hasábokban jelennek meg egy-egy zártabb világként.

Ez a tömegformálás szervezi a funkciós felépítést is, és magában hordozza a lehetőséget, hogy a terület szabadon bejárható legyen, de a kiállítási terek megkapják a szükséges intimitást. Az toronyelemek külső megjelenését a zártabb hangulat jellemzi. A tömeg megalitikus mivoltának finomítását a megjelenő homlokzatburkolat finom hullámzása és a tömör-áttört felületek játéka igyekszik oldani.

A kannelúra motívum az egyik legősibb felületi minta, ami az épített környezetet jellemzi, és többször visszatér az idők során. Ennek az elemnek a megjelenése a homlokzaton egyszerre hordozza magában az antik építészet eleganciájára való utalást és a kortárs letisztultságát. Az ornamentika által a befogadó közönség számára elemi élményként hathat az épület megjelenése.

Hangsúlyos elem a tetőfelületeken megjelenő intenzív zöldfelület, mely szintén elemi élményként hathat. Az erőteljes épített elemek mellett megjelenő zöldfelületek, fás tetők integrálják a természetet és oldják a kompozíciót. Emellett napjaink klímahelyzete nem hagyható figyelmen kívül az épített környezet alakítása során. A növényzet telepítése a tetőszinteken javítja a terület mikroklímáját és pótolja az elvett felületeket.

Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, homlokzatok
7/11
Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, homlokzatokMeglévő épületek

A villaépületek hasznosítása során a meglévő terek reprezentatív használata volt az alapfelvetés. Az épület megjelenésében a történelmi homlokzat megtartása és javítása, a tömegek finomítása volt a cél. A csonkolt épületszárnyak eredeti homlokzathoz való illesztése egységesíti a megjelenésüket. Nagyobb beavatkozás a Herczel szanatórium tetőfelépítményének visszabontása és az eredeti geometria visszaépítése. Ezáltal arányosabb épületforma jöhet létre, ami a másik szanatóriummal impozáns képet eredményez a Városligeti fasor felől.

A 6-7-es épület homlokzati megjelenését finombeton burkolóelemek megtartása és újakkal való kiegészítése jellemzi. A tetőszinten megjelenő konzolos, hangsúlyos előtető gesztusának megismétlése a szomszédos épületen összeköti a két épületet, és jól használható teret hoz létre.

Funkciók és térkapcsolatok

A terület hasznosítása során a meglévő épületek rentábilis hasznosítási és az új főépület többfunkciós működése volt a cél. A szanatórium épületekbe kerültek leválasztható, de reprezentatív funkciók. A Herczel szanatóriumban a múzeumvezetés irodái és kutatóhelyiségek kerültek, melyek a pinceszinten közvetlen kapcsolatban vannak a gyűjtemény raktárakkal, ezáltal lehetővé téve a közvetlen és biztonságos átjárást, műtárgyszállítást a két épület között. A Grünwald szanatórium épületébe közösségi funkciók kerültek. A telek sarkán betöltött pozícióból adódóan közvetlenebb kapcsolatot teremthet a környezettel, nagyobb perspektívában nyit a város felé. A földszinten kapott helyet a kávézó, az emeleti szinteken pedig a könyvtár helyiségei.

 Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, magyarázó ábra
4/11
Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, magyarázó ábraA telek hátsó térfalát képező épületsorban található egykori kórházi szárnyakban a bérbeadható irodaterek, coworking és a szállások kaptak helyet az ezeket kiszolgáló helyiségekkel. Ezen épületek ilyen jellegű hasznosítása több szempontból is előnyös. Pozíciójukból adódóan képesek befogadni a funkciót, a terület részét képezve mégis önállóan működhetnek. Szerkezeti rendszerük és állapotuk lehetővé teszi, hogy gazdaságosan működhessenek a megújult funkciókkal. A telken található szervizútról közvetlenül is megközelíthetők, de kapcsolódnak a múzeum területeihez is.

A területet kiszolgáló mélygarázs bejárata szintén a Bajza utca felőli szervizútról közelíthető meg, így minimalizálva a gyalogos és gépkocsiforgalom keveredését. Az egyszintes pincében kerültek kialakításra a gépkocsi tárolók és a múzeum nagyobb alapterületet igénylő raktárai, illetve az étterem konyha helyisége.

Az új épület

A főépület funkcióit a földszintes elem fogja össze és rendezi. A több irányból is megközelíthető földszint kapcsolatban van a környező területekkel. Főbejáratként a szanatóriumok között feltáruló irányból jelenik meg az épület, aminek az előcsarnoka fogadja a látogatókat. A lapos épülettömegből mint előtérből nyílnak a különböző funkciós egységeket magukban foglaló tornyok. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a látogatók akár az épület egészét vagy annak csak egyes egységeit járják be, így változatos üzemeltetési lehetőséget eredményezve.

A bejárati előcsarnokból közvetlen kapcsolati lehetőség van minden fontosabb közösségi és bemutató zóna felé. A space box a főbejárat irányából közvetlenül elérhető, hangsúlyozva a tér központi szerepét. A nagy belmagasságú tér közvetlenül az előcsarnokból nyílik, ami így a látogatók első közvetlen intenzív térélményévé válhat a bejárás során.

Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, látványterv a belsőről
11/11
Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, látványterv a belsőrőlA restaurátori és személyzeti helyiségek önálló épületegységben kaptak helyet a rendszeren belül, ami közvetlen kapcsolatban van a pinceszinten található raktározási zónákkal. A műtárgyszállítás közvetlenül a földszinten fogadhatja a műtárgyakat, majd az előkészítés után a raktárakba vagy a kiállítóterekbe kerülhetnek a tárgyak. Ezen épületrész biztosítja a raktárak és kiállítóterek közötti kapcsolatot is a teherliften keresztül. A raktározás, műtárgykezelés a vendégforgalomtól zavartalanul a telek hátsó részében megoldható. A vezetőségi irodák és kutatóhelyiségek a főépület mellett érhetőek el, de közvetlen kapcsolat is biztosított a pinceszinten keresztül.

Belső térkapcsolatok

A főépület meghatározó eleme az egyes funkciós hasábokat összekötő földszintes közösségi előcsarnok. Ez a terület szabadon bejárható, több ponton keresztül kapcsolódik a külső térhez. A közönségforgalmi terek innen érhetőek el, érvényes jeggyel a beléptető pontokon keresztül. A tagolt funkciók a belső használatot jól szervezhetővé teszik. 

A főépület múzeumtereinek kialakítása során letisztult, fényes beton és burkolati felületeket megjelenését a puha, meleg felületekkel, betétekkel oldottuk. Ezen kívül fontos volt, hogy a földszintnek vizuális kapcsolata legyen a külső környezettel, a kerttel. A múzeumi kiállítóterek zártabb tömböket alkotnak, ezek belső mesterséges megvilágítással ellátott terek, amikben a műtárgyakra fókuszáljuk a figyelmet. A rendezvénytér és ideiglenes kiállítótér közvetlenül a környezethez is kapcsolódik, így lehetővé téve a szabadtéri használatot is.

Zöldfelületek, külső térkapcsolatok

A telek gépkocsival a Walter Rózsi-villa mellett lévő meglévő újrahasznosított szervizútról közelíthető meg. A szervizútról érhető el a mélygarázs bejárata, valamint az épület raktározási tömbjéhez vezető útvonal is. Ezáltal a múzeumraktározási funkciók, műtárgyszállítás a lehető legkevésbé zavarja a terület szabad használatát, és közvetlen felszíni kapcsolatot biztosít az előkészítő helyiségekkel, raktárakkal. A gyalogos és kerékpáros megközelítés a telek városi pozíciójából adódóan és a tervezői szándék szerint több irányból valósítható meg. A Városligeti fasor és a Bajza utca irányából gyalogosan több ponton kapcsolódik a környezethez. Kerékpárral a telket keretező kerékpárútról érhető el, tárolásra a több ponton elhelyezett tárolókban van lehetőség.

A tervezett épület környzetében kaptak helyet a kültéri rendezvény- és kiállítóterek, így a látogatók már az érkezéskor találkozhatnak a múzeum tematikájával.

A Walter Rózsi-villa épületének kertje szervesen kapcsolódik a tervezett főépülethez. Kültéri rendezvények kiállítások lebonyolítására alkalmassá válik ezáltal, illetve keretezi a telket használat szempontjából.

Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, látványterv
9/11
Az Építészet Ligete – a Földes Építésziroda pályaműve, látványtervZöldfelületek

A tervezési terület alapjában véve jó zöldterületi arányokkal rendelkezik. Az építészeti koncepció kialakítása során fontos volt, hogy a tervezendő épület része legyen a környezetnek. A beúsztatott elhelyezésnek köszönhetően a városi szövethez zöldterületen keresztül kapcsolódik a terület, ezáltal elevenítve fel a parkos, zöldterület hatást. Az új épület elhelyezése során a meglévő ősfás növényállomány megőrzésére törekedtünk, így a telepített új növényzettel kellemes, ligetes hangulatot teremt a meglévő növényállomány. A telepítésből adódóan több átmeneti tér keletkezik az épület és a közvetlen kert között. Ezek közösségi eseményeknek adnak helyet, úgymint a rendezvénytér külső helyszíne vagy az étterem és kávézó külső fogyasztótere.

A tervezett épület tetőterein kialakított intenzív, többszintes növényszigetek tovább javítják a zöldfelületek mikroklimatikus hatását, és egyedi hangulatú kerteket eredményeznek. Az épület megjelenését is természetközelibb, harmonikusabb egységként keretezik.

Földes Architects
Szerk.: Nemes D. Nikolett

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk