építészet : környezet : innováció

Égtáj-mappa

mehesb: Kettőnél több iránypontos összetartás ellenőrzéseTengelykereszttel bővített óriáshorizonttal Oktatási segédeszköz építészeti szabadkézi rajzhoz  Az „égtáj-mappa” próbája harmadéven  

Kettőnél több iránypontos összetartás ellenőrzése

Tengelykereszttel bővített óriáshorizonttal 

Oktatási segédeszköz építészeti szabadkézi rajzhoz  

Az „égtáj-mappa” próbája harmadéven  

Kulcs-szavak: átlós módszer (saroktükrözés), befoglaló kockarács, kockatornyos térsarok, központi függőleges, köztes ferde, mappa-horizont (óriáshorizont), rajzbeli horizont, szélső ferde, tér-absztrakció, zenit-nadír tengely, Y-csomópont.

 Belső tér szerkesztéséhez bizonyos tér-absztrakcióval kezdünk, amennyiben a teret négyzethálós nagykocka-belsőként értelmezzük. A térsarok legkényesebb része az ún. Y-csomópont, amelynek ágai (mint szélső ferdék) általában rajzon túli iránypontok felé mutatnak. Egynél több iránypontos perspektíva esetén a tér-sarokba állított virtuális kockatorony segítségével készíthetjük el négyzethálós nagykocka-belsőnk szerkezeti vázát. A negatív sarkot képzeletben kifordítjuk, s így egyszerűbben kezelhető pozitív sarokhoz jutunk. Később a kocka-torony hátfalának négyzethálóit – átlós szerkesztéssel - kiterjesztjük a térsarok oldalaira, majd valamennyi határoló felületre [1].A valóság párhuzamosai perspektívában összetartónak látszanak és egy-egy iránypont felé futnak. Típushibának számít az iránypontok rajzlapra való erőltetése. Az enyészpontok közti távolság nem tűzhető ki előre, hiszen az nézőpontunk és a választott tárgyméret következménye [2].A központi kockatorony hihetősége elsősorban szemmértékkel ellenőrizendő. Érdemes a legnagyobb alálátásnál kezdeni és különösen a hátsó négyzetlapokra ügyelni.A szerkezeti kockarács valamennyi összetartó éleinek objektív ellenőrzésére az óriáshorizontnak nevezett segédeszköz [3] alsó-felső táblákkal és tengelykereszttel kibővített változatát: az égtáj-mappa bevezetését ajánlom. 

1 - A mappa szárnyainak kihajtogatásakor az egyik gumizsinór a vízszintes óriáshorizontra, a másik a függőleges zenit-nadír tengelyre feszül.  

2 – A látóhatár körös-körül kitágul. Az ellenőrizendő rajzot a gumiszál-alkotta tengelykereszt alá csúsztatjuk. A rajzbeli horizontot a mappa-horizonthoz, a központi kocka-élet a zenit-nadír vonalához igazítjuk. 

3 – Szélső ferdék közelítő befogása. Az óriáshorizonthoz tartozó (vízszintes) gumiszálat a szemsíktól legtávolabbi kockasarokba (alálátásnál: a legmagasabbnak sarokba) szúrt gombostűre akasztjuk. A gumizsinór ágai megközelítik a kétoldali iránypontok felé mutató szélső ferdéket. 

 4 – Kétoldali iránypontok kitűzése. A gumiszál ágait fedésbe hozzuk a szélső ferdékkel. Az első és a második iránypont horizont menti kitűzését egy-egy gombostűvel hajtjuk végre.  

5A harmadik (ill. negyedik) iránypont felé mutató szélső ferdék (összehajló függőlegesek) közelítő befogása következik. A zenit-nadír tengelyhez tartozó gumiszálat a kockatorony talpának szélső sarkába szúrt gombostűre akasztjuk. A gumizsinór egyik ága nagyjából igazodik a zeniten lévő iránypont felé igyekvő szélső ferdéhez. A másik ágat a torony tükörképének szerkesztésénél használhatjuk fel, hiszen az összehajló függőleges élek tükörképe a mélyben lévő nadír felé tartanak. Ott lenn lesz valahol a negyedik iránypont [4]. 

6 - A harmadik (ill. negyedik) iránypont kitűzése. A gumiszálat sorra fedésbe hozzuk a szélső ferdékkel. A felső iránypontot a tengelykereszt függőleges szára mentén tűzzük ki. A gumiszállal a kockatorony másik oldalát is ellenőrizzük. Az alsó iránypontot is hasonló módon kereshetjük meg.

 7 – A köztes ferdék a szélső ferdék közé szorítandók. Az iránypontok ismeretében (kézben tartott gumizsinórral vagy a kérdéses sarkok gombostűre való tűzésével) csoportosan ellenőrizhető valamennyi köztes ferde-nyaláb. 

Összefoglalás 

A kettőnél több iránypontos perspektíva objektív ellenőrzésén túl, az égtáj-mappának nevezett összetartás-kontrolláló segédeszköznek szemlélet-alakító hatása is van, mivel a térsarokba állított, virtuális kockatorony rokon éleinek együttes kezelésére nevel. Rászoktat, hogy kötegekbe csoportosítsuk a szerkezetileg összetartozó (a valóságban párhuzamos, de a perspektívában konvergens) szerkezeti egyeneseket. Az első kísérletek során kiderült, hogy a vastag hullámkarton a legalkalmasabb jelzőtű-tartó. Az eredeti rajztábla-tartó mappa kartonlapjába ugyanis elég nehezen döfhető rajzszög. Valójában nincs igazi jelentősége a mappa anyagának, mivel a legtöbb mérés kézben tartott zsinórral valósul meg. A diákok az új zsinórmértéket sorra kipróbálták, s eközben minimális madzagra és gombostűre volt szükségük. 

Képszövegek: 

1 - Tantermi kísérletek az égtájmappával

2 - A mappát szétnyitva a belső gumiszálak tengelykeresztje megfeszül.

3 – A horizontok illesztésével a szemsík kitárul.

4 – Szélső ferdék megközelítése sarkokra akasztott gumizsinórral.

5 – Iránypont pontosítása gombostűvel – szélső ferde takarása.

6 – Másik iránypont pontosítása.

7 – Szélső ferdékre simuló gumizsinór-ágak az iránypontokra mutatnak.

8 - Köztes ferdék ellenőrzése az iránypontok ismeretében. 

Hivatkozások: 

[1] MB: Térsarok kockatoronnyal, http://mehesb.rajzi.bme.hu/szerkesztesek_tkt.htm

[2] MB: „Első kocka – szélső kocka, a Papírcsík-módszer” http://mehesb.rajzi.bme.hu/szerkesztesek_eksk.htm

[3] MB: Összetartás ellenőrzése óriáshorizonttal, http://mehesb.blogspot.com/2009/09/konvergencia-kontroll.html

[4] MB: Harmadik iránypont, (Tanszéki füzetek, 2006) - http://mehesb.blogspot.com/2009/10/harmadik-iranypont-papircsik-modszerrel.html

[5] MB: Tükröződő toronytrió, http://mehesb.rajzi.bme.hu/szerkesztesek_ttt.htm    

  Származási hely: Oriashorizont" mce_src="

Származási hely: Oriashorizont
" alt="" border="" hspace="" vspace="" width="" height="" align="" />

Tantermi kísérlet az égtájmappával (BME Rajzi Tanszék, 2009. szept. 29.)

vélemény írásához jelentkezzen be »