építészet : környezet : innováció

Első kocka - szélső kocka - A "papírcsík-módszer" a rajzolásban

A "papírcsík-módszer" a rajzolásban, Méhes Balázs tanulmánya

Vetületek hasznosítása a szerkezeti alapvonalháló kezdő kockájának szabadkézi felszerkesztésében

Méhes Balázs egyetemi adjunktus (BME Építészmérnöki kar, Rajzi és Formaismereti Tanszék) tanulmánya

Részlet a tanulmányból

"A címbeli kocka a Píva Helyreállítása Vetületekből (PHV) típusú szabadkézi rajzfeladatok főszereplője. Amennyiben sikerül a távlati kép szerkezeti alapvonal-hálójának legelső kockáját helyesen megjelenítenünk - fejből, akkor a többi rács-pontot átlós módszerrel már szerkeszthetjük. Az átlós módszer a kocka-háló sarokpontjainak átellenes oldalfelezőn való tükrözését jelenti.

A vízszintes síkokhoz tartozó, párhuzamos egyenesek összetartásukkal kijelölik saját iránypontjuk helyét a horizonton. Az iránypontok egyike-másika gyakran kívül esik rajzlapunk felületén. Felderítésük céljából mielőbb állapítsuk meg a legmeredekebb oldal-élek látszólagos dőlését! A távlati kép szerkezeti felépítése folyamán a valóság többi vízszintes elemét (pl. épületrajznál a födémeket) mint köztes ferdéket a szélső ferde és a horizont közé szorítjuk. Ezek szög-szárakhoz hasonlóan a távoli iránypont - szög-csúcsként elképzelt - valószínű helyzetére utalnak. Miután a konstruktív háló szélső ferdéit pontosan meghatároztuk, a köztes ferdék összetartó vonal-nyalábjaihoz szakaszos interpolálással jutunk majd el.

A fentiekből következik, hogy a szabadkézi vetület-helyreállítások során az első kocka minősége sorsdöntő. Tanulmányom a választott nézőponthoz tartozó kezdő kocka felvázolásához kíván kézzelfogható segítséget nyújtani."

 
 
A teljes tanulmány pdf formátumban olvasható.

vélemény írásához jelentkezzen be »