Közélet, hírek

Kévés György levelei Nagy Ervin Országos Főépítésznek

1/2

Magyar Közlöny másolat

Hirdetés
?>
Magyar Közlöny másolat
?>
1/2

Magyar Közlöny másolat

Kévés György levelei Nagy Ervin Országos Főépítésznek
Közélet, hírek

Kévés György levelei Nagy Ervin Országos Főépítésznek

2012.01.11. 11:28

Cikkinfó

Építészek, alkotók:
Kévés György

Vélemények:
4

Kévés György Nagy Ervin Országos Főépítésznek írt levelei az Üllői úti FTC Stadion és az Etele téri kereskedelmi központ tervtanácsi véleményezése kapcsán.

Kévés György 2011. december 22-én kelt levele:

Nagy Ervin
Országos Főépítész Úrnak
Országos Főépítész Iroda
Budapest, József Attila u. 2-4.
1051

Tárgy: Üllői úti FTC Stadion építési engedélyezési tervének tervtanácsi véleménye

Tisztelt Országos Főépítész úr!

A tárgyban 2011. 12. 19-én lefolytatott tervtanácsról készült „Tervtanácsi vélemény"-nyel, – melyet szokatlan sürgősséggel, 2011. 12. 20-i dátummal megkaptunk – nem értünk egyet. Ezen álláspontomat már a tegnapi napon Bartos Cecília Abigél titkárnővel szóban is közöltem.

Szíves tájékoztatásul rögzítem – nem titok –, hogy Fürjes Balázs Kormánybiztos úr 2011. 12. 16-án felkeresett azzal, hogy Orbán Viktor Miniszterelnök úr kérésére tárgyaljuk meg az általunk 2011. szeptemberében benyújtott, „A magyar élet megújításához" és „A magyar kultúra egyetemessége és jövendője" című beadványunkat. Ezen belül a Kormánybiztos úr külön kérése volt, hogy beszéljük meg az FTC pályával kapcsolatban kialakult helyzetet, illetve a jelenlegi ingatlantulajdonos által készíttetett építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint annak építési engedélyeztetését.

A személyes tárgyalásunk több mint másfél óra időtartama alatt részletesen kifejtettem mindkét témában a véleményünket és ezért is tiltakozom most, hogy álláspontunk a jelenlegi Tervtanácsi véleményben nem került rögzítésre. Számunkra rendkívül fontos, hogy a Tervtanácsi vélemény kiegészítésre kerüljön azokkal az ellenvéleményekkel, amelyeket elsősorban én, mint az Építészek, Mérnökök, Képzőművészek Egyesülete (ÉMKE) képviselője tettem, de felhívom szíves figyelmét arra, hogy a városrendezési opponens, valamint további kollégák ellenvéleménye is rögzítendő.

A Tervtanácsi vélemény kiegészítését azért is kérjük, mert mindenképpen szeretnénk elkerülni azt a helyzetet, amibe az építész társadalom ez év elején került. Mint ön előtt is ismeretes, nagy szakmai vihart kavart és végül a korábbi Országos Főépítész leváltását, és egyes vezető zsűritagok elmarasztalását eredményező, hírhedtté vált Bécsi utcai Zeppelin-ház tervezett építési engedélyezése is visszavonásra került. Az utcai tüntetésekkel tarkított ügyben különböző zsűritagok utólag próbálták magukat korrigálni, illetve a zsűriben közölt véleményüket megmásítani, mely azután szánalmas, az építész szakmát lejárató üggyé fajult.

Erre a fenti nem kívánatos ügyre hivatkozva is kérjük, hogy a megküldött Tervtanácsi véleményt egészítsék ki, és rögzítsék, hogy ki értett egyet, és ki nem értett egyet az egyébként szabálytalanul benyújtott tervvel és a jelenlegi FTC Stadion abban előirányzott szanálásával.

Figyelembe véve a karácsonyi ünnepeket felajánljuk, hogy amennyiben az idő rövidsége miatt a Tervtanácsi véleményt nem lesz módjukban kiegészíteni, úgy az ünnepek után szívesen állunk rendelkezésükre a zsűriben elhangzott véleményünk írásos rögzítésére.

A fentiek szíves tudomásul vételének kérése mellett kérjük azt is, hogy az ügyben tájékoztassák az érintetteket és a módosítást írásban is közöljék, különös tekintettel arra, hogy az FTC ügye már jó ideje országosan is kényes, több millió embert érdeklő téma.

Budapest, 2011. 12. 22.

Üdvözlettel:
Kévés György
építész
Építészek, Mérnökök, Képzőművészek Egyesülete elnök

Kapcsolódó oldal:

Üllői úti FTC-Stadion engedélyezési terve - tervtanácsi vélemény


Kévés György 2012. január 6-án kelt levele:

Nagy Ervin
Országos Főépítész Úrnak
Országos Főépítész Iroda
Budapest, József Attila u. 2-4.
1051

Tárgy: Üllői úti FTC Stadion építési engedélyezési tervének és az Etele téri Intermodális központ elvi engedélyezésének tervtanácsi véleménye

Tisztelt Országos Főépítész úr!

Hivatkozással a tárgyban 2011. 12. 19-én lefolytatott tárgyalásról készült Tervtanácsi jegyzőkönyvre, mellyel – mint akkor írásban is rögzítettük – nem értettünk egyet, de miután álláspontunk nem került be az írásos véleménybe, ezért saját szakmai védelmünk érdekében is az FTC Stadion építési engedélyezési tervével kapcsolatos véleményünk rögzítését kértük. Ez sajnos a mai napig nem történt meg.

A tegnapi Tervtanácsi ülés alkalmával lefolytatott személyes beszélgetésünk során örömmel vettük ajánlatát, hogy álláspontunkat rövid időn belül személyesen is megbeszélhetjük. Ezért megállapodtunk, hogy meghívásunkra egy mindkét fél számára alkalmas időpontban találkozhatunk a Főépítész úrral az Építészek, Mérnökök, Képzőművészek Egyesületének székhelyén, az Orczy Forumon lévő Galériánkban. A pontos időpontot előzetes telefonegyeztetés után közösen határozzuk meg. A személyes találkozás lehetőségét ezúttal is tisztelettel köszönjük.

Továbbiakban a 2012. 01. 05-én lefolytatott Tervtanácsról készítendő tervtanácsi véleménnyel kapcsolatban tisztelettel kérjük – reméljük ez esetben nem későn –, hogy írásban is rögzítésre kerüljön a Tervtanácsi véleményben az „Etele téri Intermodális központról" kifejtett, szóban közölt álláspontunk.

Tegnapi véleményünk ma is változatlan:

1. A két terület (nyugati, keleti) összekapcsolásával csak nagy időtávlatban megvalósítható városrendezési vízióval elvben egyetértünk.

2. Az Etele téren elhelyezendő a 4-es metro végállomásával kapcsolatban telepített Intermodális központ továbbtervezésével egyetértünk.

3. A tervdokumentációban közölt óriási méretű, tagolatlan (183m x 116 m alaprajzi méretű, 30 m magasságú, összességében 69.000 m2, fedett parkolóval együtt 112.000 m2 alapterületű) gigantikus bevásárlóközpont tervét bírálatra nem tartottuk alkalmasnak, miután a mellékelt Magyar Közlöny kivonatában rögzített, a kereskedelmi létesítményekről szóló 2011. évi CLXVI. törvény módosítás ilyen létesítmény megvalósítását 2014. év végéig megtiltja. Kivéve azt az esetet – amire mi tegnap a Tervtanácsban hivatkoztunk is –, ha az illetékes Minisztérium felmentést ad e létesítmény megvalósításával kapcsolatban. Miután ez a felmentés a tervtanács idején nem állt rendelkezésre, ezért kértük, hogy a Tervtanács a tervdokumentáció ezen részének bírálatát vegye le a napirendről. Miután javaslatunkat a Tervtanács figyelmen kívül hagyta, ezért kérjük, hogy a kiadandó „Tervtanácsi jegyzőkönyvben" nyilvánosan is rögzítésre is kerüljön az álláspontunk, különös tekintettel arra, hogy a Tervtanácson külső megfigyelők, így a sajtó képviselői is részt vehettek. Egyébiránt ma sem tartjuk etikusnak, hogy egy országos jelentőségű szervezet, mint a Központi Építészeti Tervtanács nem vesz figyelembe egy a Magyar állam által kiadott törvényt.

Reméljük, hogy ez esetben nem késtünk el és a „Tervtanácsi jegyzőkönyvben" álláspontunk rögzítésre kerülhet, nem járunk úgy, hogy véleményünk később más médiákban esetleg pontatlanul jelenik meg.

Budapest, 2012. 01. 06.

Melléklet: Magyar Közlöny másolat

Üdvözlettel:
Kévés György
építész
Építészek, Mérnökök, Képzőművészek Egyesülete elnök

 

Magyar Közlöny másolat
1/2
Magyar Közlöny másolat

 

 

Kapcsolódó oldalak:

Pesti postapalota, gyulai kastély, Etele téri pláza - tervtanácsi beszámoló

 

Vélemények (4)
anarchitecture
2012.01.11.
22:40

Kévés kevés! A törvény nem tudása nem mentesít az elolvasásától! Nem teljesen értem, hogy az ungarishe Mario Botta miért hozza magát olyan kényelmetlen helyzetbe, hogy saját levelében mond ellen saját magának és ezt még a médiában szét is kürtöli?! Az, hogy a magyar gazdaság lábon vagy máson lőtte-e magát a „plázastoptörvénnyel” gazdasági vagy politikai kérdés. Viszont építési engedélyezési eljárást érintő vonzatát a szakmának olvasnia kell tudnia! Az, hogy a t. Tervtanács azon agonizál, hogy illetékes-e, szavazhat-e egy ügyben, az hatásköri dilettantizmus. A törvény a létesítést tiltja meg, illetve köti szabályokhoz, valamint a hatósági eljárás megkezdésének feltételei között említi a felmentést. A salátatörvény, melynek része lett az alábbi linken megtalálható és a „plázastop” a 8. §-ba van bevarrva: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142690.576545 Mivel a t. Tervtanácson való tárgyalás se nem közigazgatási eljárás, se nem épület létesítése, ezért Kévés Gyuri bácsi téved! A tervtanács azt tárgyalhat amivel csak megkeresik, nincs kötve eljáráshoz, megvalósuláshoz. Ez azonban még csak a kisebbik gond! Ha én létrehozok egy egyesületet olyan néven, hogy az Összes Ember Egyesület, és bejelentem saját magamhoz, akkor még azért ugye nem gondolja senki komolyan, hogy az egyesületem nevében megnyilatkozva az összes ember véleményét képviselem. Kit és miért képvisel egy begyepesedett gittegylet azzal a felütéssel, hogy építészek, mérnökök és képzőművészek véleményét mondja? Betyáros tisztelettel, anarchitecture /azért írok név nélkül, mert egyébként nem kapnék munkát, engedélyt, kamarai pontot, stb. – bocs!/

FenyvesiHK
2012.01.12.
16:26

@anarchitecture: Én önnek Mr. Névtelen félős kolléga akkor sem adnék munkát,(engedélyt,kamarai pontot,stb. bocs) ha összes neveit szétkürtölné a médiában. Voltaképpen a "dilettáns" Tervtanács elmarasztalásán, Kévés György és "gittegylet"-ének sértegetésén kívül miről akart szólni ez a komment? Mit tudtunk meg a fradi pálya és az Etele téri pláza felvetésének építészeti vonatkozásairól mi többiek, akik nem voltunk jelen a tervtanácsi megbeszélésen? Sokan azt gondoljuk, hogy az ÉF nem alpári személyeskedések színtere.

anarchitecture
2012.01.12.
20:28

@FenyvesiHK: Köszönöm, a nem kevésbé személyeskedő válaszát! Nem tartom alpári személyeskedésnek, ha felhívom a figyelmet arra, hogy valaki - ez esetben Kévés György - valótlanul, az általa idézett törvény ismerete nélkül állít valamit és ennek széles körben próbál hangot adni. Az egyesületének utána néztem és nem éreztem, hogy a neve által sugallt háttere lenne. A tervtanácsnak pedig bírnia kell szerintem a kritikát. A tervtanácsi állásfoglalásokat és jegyzőkönyveket pedig majd remélem, elemezhetjük közösen.

FenyvesiHK
2012.01.12.
21:49

@anarchitecture: EGYES KERESKEDELMI ÉPÍTMÉNYEK LÉTESÍTÉSÉRŐL 53/E. § E Fejezet alkalmazásában: Kereskedelmi építmény: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti üzlet és bevásárlóközpont. 53/F. § (1) 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény nem létesíthető vagy ezt meghaladó méretre nem bővíthető. (2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól a kereskedelemért, a környezetvédelemért és a vidékfejlesztésért felelős miniszterek részvételével működtetett Bizottság véleményének kikérésével a kereskedelemért felelős miniszter felmentést adhat. (3) A (2) bekezdés szerinti felmentés iránti kérelmet a kereskedelemért felelős miniszterhez kell benyújtani. Az (1) bekezdés szerinti kereskedelmi építményre elvi építési, telekalakítási vagy építési engedélyezési eljárást a (2) bekezdésben foglalt miniszteri felmentéssel rendelkező kérelmező indíthat. (4) A (2) bekezdés szerinti Bizottság a felmentésre irányuló kérelemről történő vélemény kialakítása során, valamint a kereskedelemért felelős miniszter a felmentésről való döntés meghozatala során a fenntartható kereskedelem követelményeit vizsgálja, különösen az alábbi szempontok szerint: a) a tervezett építmény vidékre és a környezet védelmére gyakorolt hatása, különösen a települést és annak vonzáskörzetét illetően, b) az érintett település és annak vonzáskörzetéhez tartozó települések népességének kereskedelmi ellátottsága, c) helyi és egyéb piaci lehetőségek. 53/G. § Az e Fejezet szerinti eljárás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hatósági eljárásnak minősül.” (3) Az Étv. 58. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az (1) bekezdésben említett hatósági nyilvántartásnak minősül:) „k) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal összefüggésben kiszabott bírságok nyilvántartása,” (4) Az Étv. 60. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: „(3) E törvénynek a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvénnyel megállapított 53/E–53/G. §-át a hatálybalépésekor folyamatban lévő építési engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában folyamatban lévő eljárásnak minősül az építési engedélyezési eljárás, amelyben a (3) bekezdésben megjelölt rendelkezések hatálybalépésekor az építési engedélyt az eljáró hatóság még nem adta ki, vagy – bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén – a bejelentést még nem vette nyilvántartásba. A folyamatban lévő eljárásokban a 35. § (3) bekezdése nem alkalmazható. A kereskedelmi építményre kiadott, az 53/F. § hatálybalépése időpontjában hatályos elvi építési engedély hatálya 2014. december 31-ig meghosszabbodik.” ........ (8) Az Étv. 62. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a) a 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építményekre a fenntartható kereskedelemmel összefüggő építésügyi és környezetvédelmi, valamint kereskedelmi követelményeket, b) az 53/F. § (2) bekezdésében meghatározott Bizottság összetételét és működését, továbbá c) az 53/F. § (3) bekezdése szerinti felmentés iránti eljárás sajátos szabályait rendeletben állapítsa meg.” Ide másoltam a szerintem is nehezen minősíthető és értelmezhető salátát, hátha akkor jobban látható az Ön kifakadásának oka. Késő van lassabban forognak a kerekek, azon kívül,hogy a hivatkozott törvény nem tiltja 2014.év végéig a pláza építést,hanem az 53F.§ hatálybalépése idején hatályos ELVI ÉP.ENG.-re ad meghosszabbítást eddig az időpontig, én más bakit nem látok. Ez hiba természetesen, de a többit változatlanul nem értem. Ha egyszer a létesítés feltétele a felmentés, akkor miért tárgyaljon bármilyen - mégoly gyöpös gittegylet is - egy jelen törvény ellenében megfogalmazott tervről, bármilyen tervtanácsban. Vagy előre le van zsírozva a felmentés ? mert akkor persze értem a felháborodást. Mit ugrálnak itt mindenféle építészeti egyletek, zavarván a megvalósulás gördülékenységét? Inkább nézem Kévés György szándékát, amivel helyesen hangot ad egy arrogáns beruházás elleni tiltakozásának. És ebben inkább egyet kellene érteni vele vagy meggyőzni az ellenkezőjéről, mert ha folyton paprikajancsinak nézzük egymást, akkor tényleg saját társadalmi presztízsünket dobjuk ki véglegesen az ablakon. Az egész Etele téri koncepció számtalan megválaszolatlan kérdést hagy ismét megválaszolatlanul... Miért éppen a gigapláza fogja megváltani szerencsétlen őrmezei és Etele tér közeli kelenföldi lakók életét, akik most is egy teherpályaudvar és autópálya kígyók harapófogójában élik zajjal terhelt életüket? A későbbiekben még egy mega-buszpályaudvarral is felturbózva az örömüket. (Az már más kérdés, hogy a Fradi pályának mi köze van „A magyar élet megújításához” és „A magyar kultúra egyetemessége és jövendője” című beadványokhoz, ez már nekem is magas.)

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk