építészet : környezet : innováció

Minta tervdokumentáció | szabályzat, ami nincs

2008. január 1-én lépett hatályba az építõipari kivitelezési tevékenységrõl az építési naplóról és a kivitelezési tervdokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet, továbbá az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13) ÖTM rendelet.
2008. január 1-én lépett hatályba az építõipari kivitelezési tevékenységrõl az építési naplóról és a kivitelezési tervdokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet, továbbá az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13) ÖTM rendelet. E rendeletek a tervdokumentációk tartalmi követelményeinek meghatározásakor kamarai szabályzatra is hivatkoznak.

„…a dokumentáció egyes munkarészeinek léptékére, kidolgozottsági szintjére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatában foglaltak irányadóak…" [idézet a 290/2007. (X.31.) Korm. rendeletből]

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a Kormány rendelet 1.sz. melléklet I. pontjában, valamint az ÖTM rendelet 5. sz. mellékletének 11. pontjában említett kamarai szabályzat jelen pillanatban nem létezik, hatálybalépése esetén tagjainkat haladéktalanul értesítjük. Évek óta kamaránk céljai között szerepel az engedélyezési és kivitelezési mintadokumentáció elkészítése, amely alapja lehet a rendeletben elõírt kamarai szabályzatnak. E hatalmas munka elkészítéséhez azonban mindezidáig nem sikerült anyagi fedezetet szereznünk annak ellenére, hogy pályázatot nyújtottunk be rá. A mintadokumentációk, illetve a kamarai szabályzatok elkészítéséig a korábbi rendelet, az építészeti-mûszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeirõl szóló 45/1997.(XII.29.) KTM rendelet léptékei az irányadók. [Magyar Építész Kamara tájékoztatója, forrás ]

Az eredeti rendelet 1997-ben született, vagyis 10 éves. 1997 környékén alakult meg a mai formájában a MÉK. A kamara elismeri a mulasztást, de ezzel nincs megoldva az a jogos és méltányolható észrevétel, amely a megrendelők, vagy fővállalkozók felől érkezik, miszerint mit és kell tartalmaznia egy tervdokumentációnak? A gyakorlati tervezést folytatók számára a válasz elég kézenfekvő és nyilvánvaló, mégis visszatérő téma, lévén ahányan vagyunk, annyian értelmezzük.

Wigand Ede házterveÉn nem hiszem, hogy külön apparátust kellene létrehozni, óriási költségvetésekkel, elég volna pár ember, aki képes lenne a kamarai tagságot adó, sokezer praktizáló szakember kollektív ismeretét kivonatolni. Itt évtizedek óta készülnek tervek, (mintadokumentációk nélkül), így nem egy lehetetlen feladat ennek valamilyen esszenciáját összegyűjteni, lefektetni, írásba foglalni.

A megoldást lehetne másik irányból is keresni, pontosan a kollektív tapasztalat irányából. Tisztában vagyok, hogy nehéz aktivizálni a tagságot (amiben eddig a kamara nem igazán jeleskedett), viszont most egy fontos ügy érdekében pont ő lehetne az ösztönző és összefogó erő (elvégre ez egy civil szervezet és furcsa lenne, ha egy másik civil szerveződés jönne létre, annak munkáját elvégzendő).

Ma már léteznek olyan közösségi projektek, amik alkalmassak arra, hogy ezt a kollektív tudást összegyűjtsék és rendszerezzék, gondoljunk pl. a Wikipédiára. Megalakulása óta egy önálló műfaj jött létre, a wiki, amelyet egyes cégek, szervezetek is tudnak saját tudásbázisuk, supportjuk kezelésére használni. Léteznek zárt és nyitott rendszerek. A szoftverek nyilvánosak és többnyire ingyenesek, lelkes önkéntesek szükségesek hozzá. Ha értelmes a cél, lehet találni ehhez embereket. A legfontosabb tulajdonsága, hogy bizonyos keretek között mindenki szerkesztheti, javíthatja, kiegészítheti. Lehet róla vitázni, képeket, anyagokat lehet mellé rendelni. Igy működik pl. az ArchiCAD szoftver www.archicadwiki.com honlapja is (igaz angol nyelven).

A Kamara égisze alatt működő építészeti Wiki-nek lehet egy másik fontos rendeltetése is, mégpedig az építési rendeletek egyik visszatérő problémájának a megoldása, a fogalom meghatározás. Mindenki ismeri azt a problémát, hogy sokszor a legegyszerűbb fogalmak sem egyértelműek, triviálisnak tartunk valamit, miközben, ha egzakt módon kell leírnunk, bajban vagyunk.

tovább a teljes cikkhez a koos.hu-ra >>

vélemény írásához jelentkezzen be »