Épületek/Középület

New York kávéház és palota — műemléki helyreállítás, 2006.

1/22

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
a budapesti New York palota
?>
?>
?>
1/22

New York kávéház és palota — műemléki helyreállítás, 2006.
Épületek/Középület

New York kávéház és palota — műemléki helyreállítás, 2006.

2006.05.31. 10:00

Május 5-én megnyílt a felújított New York Palace, a patinás kávéház és az egykori irodaházban kialakított luxus szálloda. Építész: M. Kaló Judit, Hild Csorba Bernadett (ÁMRK), művészettörténész: Vadas Ferenc, vezető restaurátor: Herling Zsuzsa

A Boscolo Group 2001-ben vásárolta meg a palotát azzal a céllal, hogy luxus szállodát alakítson ki benne. A munkák koordinálására, a beruházások bonyolítására létrehozták a New York Palace Kft.-t, Giancarlo Munari építész vezetésével. A New York Palace Kft. az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központot (ÁMRK) bízta meg a műemléki tervek (kávéház, előcsarnok, vesztibül, lépcsőház, palotahomlokzat kutatás, helyreállítás-tervezés) elkészítésével. Az épületkomplexum másik részén, az egykori Atheneum Nyomda telkein kialakítandó új szárny engedélyezési terveire előbb Németh Tamás építész, majd 2004-től Benyó László építész kapott megbízást. Benyó László az utóbbi hónapokban többször is a Fővárosi Tervtanács elé vitte elfogadásra a Rákóczi úti-Osvát utcai épületre szóló terveket, az engedélyeztetési eljáráshoz kapcsolódva.

A szálloda belsőépítészeti terveit Maurizio Papiri, a kávéház bútorait és a szivarbárt Adam Tihany, a modern lámpákat Ingo Maurer tervezte, bár utóbbi nem készült el. A palota tervezett 110 éves évfordulója helyett csak 2006-ban készült el a New York palota felújítása. Május 5-én megnyílt Budapest legújabb, egyben az első olasz érdekeltségű ötcsillagos szállodája, a Boscolo csoporthoz tartozó New York Palace Budapest. Az egykori New York Kávéház épületében helyet kapó luxusszállodában 107 szoba, egy nagy és három kis konferenciaterem kapott helyet – a szokásos szállodai szolgáltatások mellett. 

Részletek a műemléki tervezők leírásából

A munka kezdetekor egyértelmű volt, hogy a kávéházat művészettörténeti, irodalmi, vendéglátás történeti értékei miatt meg kell őrizni eredeti funkciójában és megjelenésében is. Művészettörténeti és restaurátori kutatások eredményeit is felhasználva tisztázni kellett, mi az eredeti, ill. melyek a későbbi hozzátételek, s ezek színvonalától, értékétől függően melyek a megtartandó vagy melyek a rekonstruálandó elemek.
 

Funkcióját tekintve a legendás New York – egy időben Hungária – kávéház és étterem kombinációja volt, ezek aránya időközben változott. A biliárdterem visszaállítása helyett a tulajdonos az éttermi funkciót tartja meg, s csak jelzésszerűen jelenik meg egy biliárd asztal a bár lejárata előtti térben. A hölgyterem helyén csomagolt édességeket árusító butik nyílik. A tervezéshez Vadas Ferenc (Hild-Ybl Alapítvány) művészettörténeti tanulmányát, az ÁMRK restaurátori kutatási dokumentációját használtuk fel.
 
Hauszmann Alajos, Korb Flóris és Giergl Kálmán építészek koruk legjobb képző és iparművészeit foglalkoztatták a palotán, de a kivitelező iparos gárda mesterségbeli tudása is európai színvonalon állt. Senyei Károly készítette a palota figurális munkáit Köllő Miklóssal, az ornamentális díszítés Szabó Antal munkája. Az általuk készült szobrok egy része 1956-ban elpusztult. A Takarékosság és a Gazdagság, Amerika és Hungária allegorikus szobrait 1957-ben újra faragta Boldogfai Farkas Sándor, Metky Ödön és Sóváry János. A négy kort szimbolizáló atlaszok közül csak két eredeti Senyei munka maradt meg, kettő a ma láthatóak közül újrafaragott. Az ekkor készült szobrok inkább tükrözik a szocialista realista felfogást, mint Senyei Károly virtuóz tehetségét, művészi stílusjegyeit. Javasoltuk a szobrok átfaragását, a különbség különösen a négy atlasz esetén disszonáns, de erre már nem állt rendelkezésre anyagi fedezet. Célunk az volt, hogy minél többet megőrizzünk és visszahozzunk a kávéház nyitáskori állapotából, s ahol ez lehetséges volt, ott rekonstrukcióval pótoltuk a hiányzó elemeket, ugyanakkor meghagytuk a színvonalas hozzátételeket, például a Forgó-féle átalakításokat.

A sarkon lévő kávéházi bejárat visszakapta eredeti funkcióját, ez volt ugyanis a kávéház főbejárata. A leírások és archív fotók szerint az átvételi állapot sematikus „doboz-szerű" belső oldali kialakítása helyett a jellegzetes csavartoszlopos hármas kapuzathoz hasonló elemet rekonstruáltunk. A bejárattal, szemben állt egy falikút, amelynek bronz szobordísze a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kapualját díszítette befalazott állapotban. A kút visszaállítását fontosnak tartottuk, hiszen az épület megnyitásakor a belépő szeme elé táruló első attrakció volt. Medencéjét és hátlapját trieszti márványból terveztük.

Helyreállítottuk a mélyvíz és a bár közti eredeti lépcsőt, melynek egyik karja viszonylag épen előkerült a feltárás során, másik oldali párját a meglévő minta alapján készítettük el. A körúti oldalon a hajdani „hölgyterem" helyén kialakított előtér, ruhatár belsőépítészete nívótlan volt, így elbontottuk. Az 1950-es években készült szintmegosztást megszüntettük, az eredeti térarányt állítottuk helyre, amely az empire stílus jegyeit idézi. Ide a terv szerint egy „boutique" kerül, amely a kávéházi résszel szomszédos hármas kapuzaton át belülről is megközelíthető, s körúti megközelítéssel is rendelkezik.

A „mélyvíz" mellékhajóját szerettük volna eredeti formában helyreállítani, de erre a sávra konyhatechnológiailag szükség volt.
A „Lotz terem" és a „különterem" ma nem eredeti állapotban látható, hiszen ezek külön zárt terek voltak, de jelenlegi kialakításuk megtartását művészettörténeti és építészeti szempontok indokolták. A Hauszmann-féle gépészet helyreállítása nem volt célunk, de mint technikatörténeti érdekességet dokumentáltuk. Bizonyos elemeit felhasználtuk, hiszen a kávéházban el kellett rejteni korunk gépészetét is. A világításnál Hauszmann koncepciójának lényeges eleme volt, hogy a világítótestek a térbe ne lógjanak be, ne bontsák meg annak egységét. Ezért az eredeti csillárok, falikarok, kandeláberek rekonstrukcióját terveztük, amelynek gyönyörű darabjai archív fotók és analógiák alapján Mohos Károly műhelyében újjászülettek. A kávéház utcai világítása is igen impozáns volt hajdanán. Ördögök tartották a lámpásokat, amelyek először itt létesültek Budapesten ívfény-világítással. Ma már a homlokzatvilágítással összehangolt világítótesteket rejtenek. A teljes homlokzatvilágítást Gianni Ronchetti tervei szerint a Lisys Kft. valósította meg.


A lefedett udvar a szálloda halljaként funkcionál, összenyitva a kávéház galériájával. Az udvar lefedése a zárópárkány magasságában lehetőséget adott az utólagosan lezárt loggiák kibontására, az udvar itáliai reneszánsz palotaudvarként való igényes kialakítása így visszanyerte eredeti pompáját. Az udvaron csupán a Senyei Károly által készített bronz szökőkút maradt ránk, Walther Gida karzaton lévő üvegablakai a háború idején elpusztultak. A szigetelési munkák kivitelezése közben a márványterem helyén lévő szobák eltérő stílusú ólmozott üvegablakai azonban előkerültek, így érzékelni lehet majd az eredeti hangulatát. Ugyancsak a szigetelési munkák közben került elő a kávéházi írókat, művészeket karikatúra formában ábrázoló Pólya falkép, amit a restaurátorok leválasztottak, s falra helyezett kép formában a kávéház területén mutatnánk be. A karzaton lenne a helyük a korábban itt található arcképeknek is.


A kávéház eddig látható kávébarna alap színe helyett a kutatások során megismert eredeti színvilág jelenik meg ismét, ahol a mennyezeti pannók freskószerűen megfestett friss, halvány és élénk színűek, a stukkók kőszínűek, a háttér halvány rózsaszínes, zöldes, gazdagon metálozva. A megnyitáskor a kévéházat Buchwald-féle bútorokkal rendezték be, ahol az alkalmazott anyag a bronz és a fehér márvány volt, s a bútorokra az áttörtség a jellemző. A berendezést minden tulajdonosváltásnál cserélték, megjelent itt színvonalas kortárs belsőépítészet, pl. a Kozma féle bútorokkal. A Boscolo Group Adam Tihany belsőépítészt kérte fel az enteriőr mobíliáinak megtervezésére.


A homlokzatok helyreállításának tervezésénél fő célunk volt a korábbi felújítások során eltűnt elemek visszaállítása. Fényképek alapján sor került több épületszobor, valamint a pán lámpatartó konzolok világítótesteinek rekonstrukciójára is. A kávéházi bejárat felett a timpanon visszakapta reklám szerepét, az épület nevét hirdeti ismét. 

Műemléket sokféleképpen lehet helyreállítani, van amikor az épület újabbnak látszik, mint épülésének idején, van amikor meglátszik rajta a kora, s „csupán" egy jó állapotban lévő régi palotának hat. Mi az utóbbi utat választottuk.

M. Kaló Judit, Hild Csorba Bernadett
Fotó: M. Kaló Judit

 

Budapest, New York palota és kávéház
Budapest VII., Erzsébet körút 9–11.

Műemléki helyreállítás
Tervező, kutató: Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ (ÁMRK)

Kutatás, tervezés 2001.

Építész vezető tervező: M. Kaló Judit
Építész tervező: Hild Csorba Bernadett
Művészettörténész: Vadas Ferenc (Hild-Ybl Alapítvány)
Festőrestaurátor kutató: Méreyné Bán Bea, M. Nagy Éva, Novák Judit, Takácsné Szabó Marianne
Díszítőszobrász: Takács Zoltán
Kőrestaurátor kutató: Rákos Péter, Jakab Magdolna
Fémrestaurátor: Séd Gábor
Diagnosztika: Dr. Horváth Zoltán, Szilágyi Gáborné
Felmérés: Mata-Dór Kft.

Megvalósítás: 2001–2006.

Festőrestaurátor (pannók): Maracskó Izabella és munkatársai
Festőrestaurátor (falképek): Herling Zsuzsa és munkatársai
Festőrestaurátor (Lotz kép): Répási Viktor
Kőszobrász restaurátor: Zahora András, Paszt György
Kovácsművész: Lehoczky János, Lehotzky Tivadar
Lámpák rekonstrukciója: Mohos Károly – Fémművészeti Kft.
Ötvös iparművész: Küzdi András – Aurea Sectio Kft.
Üvegművész: Balogh Eleonóra
Faszobrász restaurátor: Somos Tamás
Horganymunkák: Sajó Ákos, Hernády Zsolt – Horex Kft.
Szobor rekonstrukció: Illyés Antal, Szűcs László
Díszítőfestés, díszítőszobrászat, műmárványozás: Boltív Kft.
Kőmunkák: Reneszánsz Rt.
Portálok: Stylfa Kft., Vetlanda Kft.
Famunkák: Stylfa Kft.
Előtetők: Bende Stáb Kft
Homlokzat díszvilágítás: Marco Bisenzi Cipriani; Farkas László (Lisys Kft.) 

Generáltervező: New York Palace Kft. Giancarlo Munari

Beruházó: Boscolo Group 

Területi felügyelő: Sajti Zsuzsanna

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk