építészet : környezet : innováció

Tart a vizsgálat: a Budapesti Kamara a CET-nél

A Szakmafelügyeleti Bizottság eljárása során vizsgálni kívánja, hogy az eredetileg célul kitűzött „jó építészeti minőség” sérült-e a megvalósítási tervezés során. A BÉK Szakmafelügyeleti Bizottságának közleménye.

A BÉK Szakmafelügyeleti Bizottságának közleménye a CET–Közraktárak tervezésével kapcsolatban

Kas Oosterhuis 2010. február 3-án a „CET – Közraktárak kivitelezési terveinek engedély nélküli megváltoztatása” ügyében bejelentést tett a Budapesti Építész Kamara (BÉK) Szakmafelügyeleti Bizottságánál.

- A bejelentőt első lépésként 2010. február 11-én meghallgatta a bizottság, előre megfogalmazott, illetve a helyszínen felmerült kérdések és azokra adott válaszok rögzítésével.

- Második lépésként, többszöri egyeztetés után, 2010. március 4-re tűzött ki újabb meghallgatási időpontot, most már az összes érintett (építtető, eredeti építésztervező, újabb építész tervezők, statikus tervező) bevonásával a bizottság.

- Ezzel  egy időben a tervezőktől az általuk készített tervdokumentációk benyújtását kérte a bizottság.

- Jelenleg a bekért tervek közül még a Bánáti-Hartvig iroda kiviteli tervei nem állnak a Kamara rendelkezésrée (építtetői felszólításra csak a március 4-i meghallgatáskor nyújtják be).

- 2010. január 25-én Kas Oosterhuis „tervektől eltérő építés” címen bejelentést tett a Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Építésügyi Hatóságánál.

A Szakmafelügyeleti Bizottság eljárása során vizsgálni kívánja, hogy az eredetileg célul kitűzött „jó építészeti minőség” a megvalósítási tervezés során sérült-e (az érvényes építési engedélyezési tervekhez képest), érvényesültek-e az eredeti tervező szerzői jogai (tervezői felügyelete) a kiviteli tervkészítéskor (melyeket az építési engedélyezési tervekkel, a jogerős építési engedéllyel szerzett)? Az esetleges sérelmek orvosolhatók-e, az esetleges építészeti minőségromlás megállítható-e? Az eredeti tervező megvalósítási kritériumai a budapesti helyszínen, gazdasági környezetben betarthatók-e?

A vizsgálat során, a tervdokumentációk ismeretében, a bizottság helyszíni szemlét kíván  tartani az érdekeltek bevonásával.

Mónus János, a BÉK Szakmafelügyeleti Bizottságának elnöke

vélemény írásához jelentkezzen be »