/ AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024
Egyéb cikkek

"Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ötletpályázat 2007"

1/8

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/8

Egyéb cikkek

"Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ötletpályázat 2007"

2008.01.25. 10:28

III. díjban részesült 4. sorszámú pályamű:Tervezők: Falk Judit, Pomsár András, Tapolczai Tiborné, Hambek Zoltán, Zikkert Zoltán Arnold, Szentirmai Donát, Balla Gábor Pomsár és társai Építész Iroda

III. díjban részesült 4. sorszámú pályamű:
Tervezők: Falk Judit, Pomsár András, Tapolczai Tiborné, Hambek Zoltán, Zikkert Zoltán Arnold, Szentirmai Donát, Balla Gábor
Pomsár és társai Építész Iroda

 

1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8

 

 


Részletes bírálat:

A meglévő városszerkezethez és forgalmi rendhez igazodóan a Termál út két forgalmi sávra való csökkentésével – a forgalom csillapításával – a két városrész feltárását csak részben oldja meg, mivel a nyugati városközpontban elhelyezett multifunkcionális létesítmények gépkocsival történő megközelítését részben a Szőlő utcáról tervezi, amely téves, és a jelenlegi forgalmi rendet zavaró megoldás. A Termál utca forgalomcsillapítása során egy széles, burkolt, tér jellegű területet javasol, mint egységes központi rendezvényteret. Az egy térként kezelés gondolata nagyvonalú, ugyanakkor a csillapított forgalmat szintben átvezető javaslata erősen vitatható, nem ad közlekedési és funkcionális szempontból biztonságos megoldást. A terepviszonyok ismeretében a javaslat realitása is megkérdőjelezhető. A parkoló gépkocsiknak a tervezett épületek alatt kialakított mélygarázsos megoldása építészetileg elfogadható, azonban a konkrét megoldásokkal, műszaki részletekkel adós marad. A meglévő zöldterületeket megtartja, azt tovább fejleszti, és a kiírásban elvárt, a meglévő és tervezett parkokra vonatkozó zöldfolyosó rendszerre korrekt megoldást ad. A meglévő buszpályaudvart megszünteti, és leálló buszöböllel oldja meg a tömegközlekedési kapcsolatot. A gyalogos tengelyek hangsúlyozása jó megoldás.

A város léptékéhez és a térfalak méretéhez képest túlzott nagyságú tér jön létre, mely a nyugati oldali tér és a keleti oldali park összessége.

A terv nem kezeli megfelelően a Gyógyfürdő tér lejtős rendszerét.

Izgalmas, jó ritmusú építészeti kísérlet, ugyanakkor építészete nem kísérel meg kisvárosi, üdülővárosi hangulatot létrehozni. Hiányzik a tereken az építészet bensőségessége.

A nagy léptékű kereskedelmi épület elhelyezése, a tér központjából történő elhúzása jó döntés, ugyanakkor megkérdőjelezendő az épület pláza jellege, melynek külső térkapcsolatai elenyészőek, nem tud egy városi tér szervező épülete lenni.
Jól látja meg a tervező a fürdőbejárat előtti Dísztér nyugati térfalának szükségességét. A Dísztér intimitását, zártságát e térfallal megoldja, és ezáltal két különböző tér egymás mellettiségét kedvezően biztosítja.

A pályamű kidolgozott ütemezési és telekalakítási javaslatot nem tartalmaz. A megvalósítás a Termál út két oldalán a keleti és nyugati területek tagolásával ütemezhető. A nagyszabású koncepció optimálisan egy ütemben való beépítéssel valósítható meg. Megtartásra javasolja a meglévő fásított parkoló területet részben parkterületként. A sportcentrum áthelyezését a Sásrét területén jelöli meg. A jelenlegi sportpálya északi részén játszóteret javasol.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.