Egyéb cikkek

320° Művészeti, Oktatási és Technikai Központ tervpályázat

1/13

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
?>
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
?>
1/13

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

320° Művészeti, Oktatási és Technikai Központ tervpályázat
Egyéb cikkek

320° Művészeti, Oktatási és Technikai Központ tervpályázat

2010.09.15. 13:07

Részletesen bemutatjuk a Horváth és Patartics Építész Iroda Kft. által a siófoki 320° Kulturális, Oktatási és Technikai Központ tervpályázatára benyújtott művet.

Megvételben részesült 52. számú pályamű
Horváth és Patartics Építész Iroda Kft. (Pécs)
vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia


 

Az ADOTTSÁG és a SZÁNDÉK

A terület és az elhagyott épület művészeti hasznosítása, átlényegítése értékteremtő. A létesítmény kulturális és közösségi, valamint fejlesztési szándékai professzionálisak. (Végre Magyarországon egy kulturális intézmény fejlesztését megelőzi a szerepének definiálása!)

A terület elhelyezkedése a tervezett közlekedési fejlesztések ellenére is problematikus:

 1. A település arcait megjeleníteni képes útvonalaktól távol esik >>> a közösségi tudatban való elhelyezés csak közvetett módon, marketingmunkával lehetséges.
 2. A tervezendő létesítmény és környezetének építészeti léptéke feszültséget ébreszt.
 3. Az új létesítmény forgalma a közvetlen környezetét megterheli (elsősorban szomszédsági relációkban).


A meglévő épület értéke két oldalról közelíthető:    

 1. szellemi érték
 2. fizikai (szerkezeti) érték

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
1/13
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
2/13
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
3/13
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia1. A szellemi érték:

Egy kenyérgyár elhagyása és elhagyottsága negatív üzenetet közvetít >>> a hasznosítás, a tér, a ház továbbélése, átlényegülése és a közösségi, kulturális funkciók befogadása a kezelés pozitív üzeneteit jeleníti meg. A tett a közösség irányában bizalomépítő.

A ház szellemi értéke tehát a lehetőség, hogy felmutassa

 1. a hasznosítás pozitív gesztusát, és
 2. a folytonosságot azáltal, hogy az új épületben a régi szelleme tovább él, és ezzel
 3. egyben el is fogadtassa a közösséggel a környezet léptékét meghaladó új épületet.

2. A fizikai (szerkezeti) érték

Az épület négy egysége képvisel értéket:     

 1. a központi csarnok,
 2. a torony,
 3. a fejépület (iroda),
 4. kémény.

Ezen épületrészek épülhetnek be a tervezendő új épületbe. A melléktraktusok és esetleges bővítmények szerkezeti adottságai nem alkalmasak az új funkciók kialakítására. Az épület homlokzati falszerkezetei a mai hőtechnikai követelményeknek nem felelnek meg. A jelenlegi téglaburkolat nem tartható meg. Téglaburkolat csak új szerkezetként építhető. A torony és a fejépület tartószerkezetei feltételezésünk szerint megtarthatók. A csarnok tartószerkezetéről nincs elegendő információ a megtarthatóság eldöntéséről, de megítélésünk szerint inkább a szerkezet karaktere képvisel értéket, mint műszaki tulajdonságai – valószínűsítjük, hogy az átépítésből adódó többletterheket nem viseli el.

 

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
4/13
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
5/13
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
6/13
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

 

 

A szellemi és a szerkezeti értékek szerencsésen egybeesnek, azonos épületrészek(b)en mutatkoznak meg. A négy elem megítélése azonban kétféle:

4.A torony, a kémény és a fejépület esetében a látványban való átörökítés igénye jelentkezik, míg

5.a csarnok esetében a belső tér megélése az átörökítendő alapélmény.

A meglévő épület értékét hordozzák, és átörökíteni képesek:

6.a torony, a kémény és a fejépület tömege és karaktere

7.a tégla és beton architektúra, vagyis az anyaghasználat

8.a csarnok térélménye.

A feladat alapkonfliktusa, hogy az értékeket hordozó elemek közül a tömegelemek és a tér élménye a lényegesen jelentősebb új léptékű épületben miként élhetnek tovább.

A PROGRAM ÉS A BEÉPÍTÉS KONFLIKTUSAI

A jelenlegi szabályozás keretei nem támogatják a létesítmény – és különösen környezetének – a programban megfogalmazott kialakítását. A beépítés mértéke, megengedett magassága, a zöldfelületi előírás és a parkoló kapacitás optimuma az előírások betartásával nem teremthető meg. A szabályozást ezért véleményünk szerint a tervpályázati eredmények és tanulságok függvényében módosítani szükséges.

 

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
7/13
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
8/13
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
9/13
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

 

 

A legfőbb problémát a parkoló-kapacitás jelenti, mely véleményünk szerint túlzott. A 250 férőhely az év nagy részében vélhetően kihasználatlan volna. A telken belül, a felszínen való kialakítása TESCO-szerű megoldást eredményezne. Az épület teljes alápincézettségét bár nem zárjuk ki, a napi átlagos használat ezt elidegenítő megoldásnak tartjuk. A környezet (Balaton-part, üdülőhely!) és az épület funkciójának tükrében a mélygarázs meglepően idegen használati formának tűnik. A mélygarázst azért sem javasoljuk, mert a létesítmény tervezett költségvetéséhez képest ez irreális ráfordítás volna.

Az autók adekvát elhelyezési módja volna (legalább részben) a közforgalom és a létesítmény (telek) határvonalán, megfelelő biztonsági zóna és forgalomcsillapítás kialakításával. A parkolófelület kialakítása így a legolcsóbb, és a környezeti megjelenésében is a legkedvezőbb. A telken a zöldfelület hasznosítása lényegében csak így lehetséges.

A KONCEPCIÓ

Az alapállás hármassága:     átörökítés – továbbépítés – terjedés.

Az eszközök hármassága:     keretrendszer – tető-lepel – téglafal.

A megtartás értéke és mértéke

A torony és a fejépület megtartását evidenciának tekintjük. A csarnok megtartásának mibenléte azonban elemzést és értelmezést kíván. A szerkezetet a jelen helyen megtartani nem tűnik ésszerűnek: a geometriáját módosítani célszerű, a terhelhetősége kétséges. A jelen állapotában a használat az épület sajátosságait tudomásul veszi, és a ház ily módon használható. Az új elvárásoknak azonban nem feleltethető meg, a megtartás értéke nincs arányban a lemondásokkal.Kérdés: mi jelenti a tér megtartását – a szerkezet megtartása, vagy a jelenlegi karakter megőrzése? A mi válaszunk: A tartószerkezet karaktere, és a térszervezés jellege őrzi azt az értéket, amelynek megjelenítése a folytonosság érzetét kelti.

Az építés

A meglévő teret nem zárvánnyá tesszük, hanem az épület alapelemének tekintjük. A vasbeton keretszerkezetet kiterjesztjük, és szétterítjük, az eredeti épület raszterét folytatva. Ebből jön létre az a tartószerkezeti rendszer, amely az egész épületet, és a beépítés módját meghatározza. A meglévő csarnok tetőidomát idézve, sokszorozva többször hajtott lepelként határozzuk meg az épület tetejét, melyet a vasbeton keretrendszer hord. E rendszerben a zárt felületeket, elválasztó falszerkezeteket külső oldalon tégla, belső felületein festett falszerkezetek adják. Az építés ilyen szerkesztése olvashatóan magában hordja az előzményt: az eredeti épület főhajóját.

A terek a fent leírt szerkezeti renden belül, a lehatárolás különböző eszközeivel jönnek létre. Az épület belső térrendszerében a szerkezet olvashatósága a koncepció és az épület megértését támogatja. A homlokzatok a szerkesztésből és az égtájak jelentette kihívásokból fakadóan alakulnak egy- vagy többrétegűvé, transzparensek, árnyékoltak, avagy zártak. A keleti és nyugati homlokzatok sajátossága, hogy a terek kifelé való megmutatkozása változatos képet produkál, annak függvényében, hogy a függőleges árnyékoló lamellák a napállást miképpen követik. A lamellák plasztikája, és az ebből adódó fénytörések képzőművészeti felületként a vízfelületet idézik meg, és ezzel teremtenek kötődést a Balatonhoz.

 

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
10/13
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
11/13
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
12/13
Siófok tervpályázat.Vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia

 

 

ÜTEMEZÉS

A koncepciónk eleve alkalmas arra, hogy a két ütem voltaképpen a továbbépítés mértéke szerint különbözzék csak, azaz az első ütemben a továbbépítés az egyik raszter mentén megáll, majd a második ütemben folytatódik. Az első ütemben a torony körüli udvar egyik oldala átjárható kulissza. A második ütemben a továbbépítés által ez az udvar átriummá válik. Az első ütem keleti homlokzatán alkalmazott árnyékoló-szerkezet a második ütem homlokzatán újra felhasználásra kerül. Kellően pontos kivitelezés esetén ez részben a homlokzati üvegszerkezetekre is igaz lehet.

Az első ütemben a későbbi bővítés helyén átmenetileg kertfelület épül, mely szabadtéri kiállítások befogadására is alkalmas. A telken belüli parkoló az első ütemben csupán felszíni, felette a parkolólemez csak a második ütemben épül meg. A parkoló építmény zöld befuttatása a zöldfelületi egyenleg miatt is csak a második ütemben válik szükségessé, mivel az első ütemben még a beépítés kisebb, a második ütemben épített épület helyén még kertfelület van.

ZÖLD

A zöldfelületi előírás csak többszintes növényállománnyal és egyes függőleges felületek befuttatásával teljesíthető. A fásítás többnyire az épület raszterét vetíti ki a kertbe, míg a talajtakaró növényfelületek, magas (színes) fűfélék táblákban, a traktusokat folytatják. A zöldfelület így átmenetet képez a tágabb környezet és az épület között – minőségében a környezet, alakításában az építés karakterjegyeit hordozza. A 2. ütemben megépülő parkolólemezt acél és vb. vázrendszer határolja, illetve részben zárja felülről, melyet növényzettel futtatunk be. Ily módon a kertbe épített transzparens elem (tárgy) kerti jelenségként, a ház kerti párjaként értelmezhető.

PARKOLÓ

A parkoló-kapacitás egy részét a telekhatár mentén, a közterületen, a közúthoz kapcsolva terveztük. Véleményünk szerint a beépítés jellege, volumene, a parkoló felületek várható kihasználtsága és a funkció jellege, továbbá az üdülőhely közlekedési rendszere is ezt a parkolási módot kívánja meg. A parkolóhelyek másik részét a telken belül alakítottuk ki – 1. ütemben felszíni parkolóként, második ütemben ezt bővítő, felette épített egyszintes parkolólemezen. 1. ütemben 93 db személygépkocsi és 2 db busz parkolóhely, 2. ütemben 148 db személygépkocsi és 2 db busz parkolóhely.

[…]

A FUNKCIÓ LEÍRÁSA – KIEMELÉSEK

A funkciók kialakítása során követtük a tervezési programban megadott szempontokat. A tervekből a funkciók megfelelően kiolvashatók. Jelen helyen csak az alábbiak láttatását tartjuk szükségesnek szövegesen, a tervek kiegészítéséül:

A kiállító tereket úgy alakítottuk, hogy közöttük a határvonalak – akár az ütemek közöttiek is – szabadon elmozdíthatóak legyenek, amennyiben azt alkalmi berendezések, installációk, vagy a későbbiek során a használat megkívánja. Alapvetően törekedtünk a minél többféle használat befogadására. A közönségforgalmi és a kiállítás-technológiai kapcsolat az épület átellenes homlokzatain helyezkednek el. Az épület a kiállítási időn túl is használható zónái a kiállítási területekről leválaszthatók – pl. igazgatás, kávézó, étterem, előadások, stb. Az apartmanok és a műtermek az épülettől függetlenül megközelíthetők, és külön használhatók. A közönségforgalommal kapcsolatos szerviz (wc, ruhatár) az ütemezésnek megfelelő kapacitással, illetve azonos ütemezéssel kerül kialakításra. A gasztronómiai feltöltés nyitvatartási időn kívül, a közönségforgalmi zónán át történik. A konyha feltöltése opcionálisan közvetlenül is kialakítható.


vezető tervezők: Patartics Zorán, Sztranyák Gergely, Hajdu Veronika, Borbély Júlia
építész munkatársak: Gerse Dániel
szakági tervezők: Dr. Fülöp László - épületenergetika és épületgépészet

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk