Közélet, hírek

Díjak az Építészet Világnapján

1/6

dr. Czipáné Kovács Mária

Perényi Tamás, Kolossa József

Fortvingler Éva, Bulcsu Tamás

Turányi Gábor, Turányi Bence

Hőnich Richárd, Szabó Levente, Marosi Bálint, Józsa Ágota, Terbe Rita

Noll Tamás

?>
dr. Czipáné Kovács Mária
?>
Perényi Tamás, Kolossa József
?>
Fortvingler Éva, Bulcsu Tamás
?>
Turányi Gábor, Turányi Bence
?>
Hőnich Richárd, Szabó Levente, Marosi Bálint, Józsa Ágota, Terbe Rita
?>
Noll Tamás
1/6

dr. Czipáné Kovács Mária

Perényi Tamás, Kolossa József

Fortvingler Éva, Bulcsu Tamás

Turányi Gábor, Turányi Bence

Hőnich Richárd, Szabó Levente, Marosi Bálint, Józsa Ágota, Terbe Rita

Noll Tamás

Díjak az Építészet Világnapján
Közélet, hírek

Díjak az Építészet Világnapján

2010.10.05. 11:28

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, az építészet világnapja alkalmából Lechner Lajos-, Palóczi Antal-, illetve Pro Architectura-díjakat adományozott. A FUGA Budapesti Építészeti Központban megrendezett ünnepségen a minisztert dr. Szaló Péter, a Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkára képviselte.

A Lechner Lajos-díj az építésügyi igazgatásban legalább egy évtizede végzett kimagasló szakmai tevékenység elismerését kifejező miniszteri díj. E díjból évente 6 db adományozható. A díjakat átadta dr. Szaló Péter, területrendezési és építésügyi államtitkár és Kálmán Ernő DLA a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke.

dr. Pintér Sándor, a Magyar Köztársaság belügyminisztere 

LECHNER LAJOS-DÍJAT adományozza

dr. Czipáné Kovács Mária
1/6
dr. Czipáné Kovács Mária

Dr. Czipáné Kovács Mária asszonynak,
Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal építésfelügyelet vezetőjének

az építésfelügyeleti ellenőrzés létrehozásában, kialakításában, az ellenőrzési tevékenység koncepciójának és részletes szakmai útmutatójának elkészítésében végzett munkájáért, több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül.

Csonka Tamás úrnak,
Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatala Építésügyi Osztálya vezetőjének

a több mint két és fél évtizeden át Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő kerületében, az építéshatósági feladatok ellátása során végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül.

Domonkos György úrnak
Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal építésügyi hatósági ügyintézőjének

az építésügyi igazgatás területén több évtizeden át, illetve a Nógrád Megyei Építészkamara és a Nógrád Megyei Mérnök Kamara titkáraként tíz éven át végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül.

Hajtó Ferenc úrnak
Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatal, Műszaki Iroda építéshatósági ügyintézőjének

az építéshatósági területen végzett három évtizedet átívelő kiemelkedő munkája, illetve Szentgotthárd város és a kistérség építészeti arculatának kialakításában - az építészet meglévő értékeit megőrizve, ugyanakkor az új megoldásokra nyitottan - végzett kiváló szakmai tevékenysége, életútja elismeréséül.

Menczingerné dr. Bokor Andrea asszonynak
Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal közigazgatási főtanácsosának

Budakeszi, majd Pest megye építésügyében, az építésügyi igazgatás egyetemi oktatásában, az utóbbi években az építésügyi közigazgatási perek képviseletében és koordinálásában végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül.

Varga Csaba Miklós úrnak
Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal Építési Osztálya vezetőjének

az építéshatósági munka terén végzett eredményes koordináló és kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül.


A Palóczi Antal-díj a településrendezés területén legalább egy évtizeden át végzett kiemelkedő tevékenység, és elért szakmai sikerek elismerését kifejező miniszteri díj. Évente két díj adományozható természetes személy vagy tervezőcsoport részére. A díjjal érem és oklevél jár. A díjakat átadta dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi államtitkár és Kálmán Ernő DLA a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke. 

PALÓCZI ANTAL-DÍJban részesült

Körmendy Imre úr
a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Településépítészeti Tanszéke tudományos munkatársa

a mintegy 30 település tervezésében, a majd két évtizeden át a településrendezés országos irányításában végzett kiemelkedő szakmai munkássága, a szakterület jogalkotási feladatain – kiemelten az új építési törvényen és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeleten – túl az ellenőrzésben, a képzési, továbbképzési rendszerek fejlesztésében, annak oktatásában vállalt meghatározó szerepe, a településcsoportokra készülő közös tervezés, a partneri kapcsolatok kiépítése, erősítése, a közigazgatás különböző területeinek együttműködésére törekedő munkája elismeréséül.

dr. Nagy Béla úr
a MŰ-Hely Tervező és Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója

a településrendezés terén a tervezésben, az oktatásban, a szakterületet érintő jogszabály-alkotásban, a tudományos és kutatási területen kiemelkedően magas szakmai tudással és igényességgel végzett tevékenysége, a városszerkezet, a fenntarthatóság, működtetés, urbanizációs hatékonyság témakörében felmerülő problémák megoldási lehetőségei módszertanának kidolgozásában végzett munkássága elismeréséül.


A Pro Architectura-díj egy adott építészeti alkotás kiemelkedő színvonalának elismeréseként a tervező építész(ek) számára adható miniszteri kitüntetés. Évente 5 díj adományozható. A díjakat átadta dr. Szaló Péter, területrendezési és építésügyi államtitkár és Kálmán Ernő DLA a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke. 

Ez évben az Építészeti Világnap alkalmából PRO ARCHITECTURA-DÍJat kapott

Megosztva

Noll Tamás DLA úr
M-Teampannon Kft ügyvezetője, vezető tervező

és

Madzin Attila úr
M-Teampannon Kft. vezető építész tervezője

a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, IX., Tűzoltó utcai Oktatási és Kutatási Központja tervezéséért.

A külső megjelenésében és funkcionális elrendezésében egyaránt nagyvonalú épület jól illeszkedik környezetébe. Kiemelkedő eleme a Belső-Ferencváros évtizedek óta folyó újjáépítésének, egyben méltó példája az elmúlt évtizedben megvalósult nagyjelentőségű egyetemi fejlesztéseknek. A tervező építészek korszerű szemlélettel és eszközökkel formálták egységes épületté a bonyolult funkcionális programot, alkottak nagyszerű keretet egy országos jelentőségű közintézménynek.

Megosztva

Perényi Tamás DLA úr
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kara Lakóépülettervezési Tanszéke tanszékvezető egyetemi docense

 

Perényi Tamás, Kolossa József
2/6
Perényi Tamás, Kolossa József


 

Kolossa József DLA úr
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kara Lakóépülettervezési Tanszéke adjunktusának

A Budapest, XXII. kerület kamaraerdei úti budafoki víztorony tervezéséért.

A víztornyok idestova másfél évszázada jelentős elemei a táj- és településképeknek, már csak kiemelkedő magasságuk miatt is. Van úgy, hogy a víztorony csak az alapfunkcióra leegyszerűsített mérnöki létesítmény, de gyakran környezete jellegére visszaható, igényesen megformált építészeti jelként érvényesül. Több példát ismerünk arra, amikor a víztorony a település, vagy településrész jelképévé, ismertető jelévé vált. A körben, minden irányból, nagy távolságból látható Budafoki Víztorony is ilyen alkotás. A jelképpé válás fontos feltételének tesz eleget: a sablonok köréből kilépő egyedi formálás jól érzékelhető építészeti karaktert eredményezett, határozott alkotóerőt sugároz.

Megosztva

Bulcsu Tamás úr
munkacsoport.net építésze, vezető tervező

 

Fortvingler Éva, Bulcsu Tamás
3/6
Fortvingler Éva, Bulcsu Tamás

 

 

Fortvingler Éva asszony
munkacsoport.net építésze

a Balatonakarattya, Hosszúmező utcai családi nyaraló tervezéséért.

A Balatontól viszonylag távol, fenyves domboldalba épített ház, egy család tartós nyári tartózkodásához szolgál hajlékul. A tervezők ebben a sajátos műfajban bátran és következetesen alkalmazták a legkorszerűbb építészeti elveket és eszközöket: a szűkös telekméretek ellenére a lehető legtöbb fát megtartották, a ház minden részéből nagyszerű kilátás nyílik a tóra és a természeti környezetre. A szabadon formált épület minden részlete átgondolt, ami elősegítette az igényes kivitelezést. A példamutató építészi kiállás jelentőségét nem csökkenti, hogy ezzel egyben építtetői elvárást is teljesítettek.

Megosztva

Turányi Gábor DLA úr
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi tanárának

 

Turányi Gábor, Turányi Bence
4/6
Turányi Gábor, Turányi Bence


 

Turányi Bence úr
T2.a Építész Iroda Kft. építészének

a Budapest, XI. kerület Bercsényi utcai „Simplon A" lakóépület tervezéséért.

A budai Móricz Zsigmond körtér és környéke építészeti szempontból nagyon értékes és izgalmas terület. Különösen érvényes ez a délkeleti részre, ahol újabban jelentős ingatlanfejlesztések valósultak meg. Ezek körében, a színes üvegburkolatba öltöztetett „Simplon A" lakóépület érzékelhetően az „építészeti jel" igényével formálódott. A tervező építészek ugyanakkor szellemi előképnek tekintették a Bartók Béla úti, 30-as években épült modern épületeket is. A kettős cél elérése jól sikerült. A hagyományos függőfolyosós-belsőudvaros rendszerben szerkesztett, színes és plasztikus homlokzatú ház értéknövelő módon illeszkedik amúgy is értékes környezetébe.

Megosztva

Hőnich Richárd DLA úr
Építész Stúdió Kft. építésze, vezető tervező

Szabó Levente DLA úr
Hetedik Műterem KFt. ügyvezetője

Marosi Bálint DLA úr
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kara Középülettervezési Tanszéke adjunktusának

 

Hőnich Richárd, Szabó Levente, Marosi Bálint, Józsa Ágota, Terbe Rita
5/6
Hőnich Richárd, Szabó Levente, Marosi Bálint, Józsa Ágota, Terbe Rita


 

Józsa Ágota asszony
CUBO Építészcsoport Kft. vezető tervezője

és

Terbe Rita asszony
CUBO Építészcsoport Kft. vezető építész tervezője

a Budapest, IX. kerület Könyves Kálmán körúti Népliget Center irodaház-együttes tervezéséért.

A ferencvárosi Könyves Kálmán körút és az M5-ös autópálya bevezető szakaszának csatlakozása jelentős hely a városszerkezetben. Itt valósult meg a Népliget Center három épülettömegből álló együttese, amely léptékében és plasztikus formálásában jól megfelel a hely jelentőségének. Az épület-együttes nagy értéke, hogy kifelé kellően tagolt, egységes képet mutat, ugyanakkor a körülhatárolt, érdekes térarányú udvar már egy jól védett, szinte intimitást biztosító belső térként hat a zajos, forgalmas környezetben. A tervezők korszerű és egyszerű építészeti eszközökkel jól funkcionáló, egyéni karakterű és városképi jelentőségű épületet alkottak egy problémákkal terhelt műfajban.


A Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége

Diplomadíjasai 2010.

A díjakat átadta Noll Tamás elnök Magyar Építész Kamara és Kálmán Ernő DLA elnök Magyar Építőművészek Szövetsége.

 

Noll Tamás
6/6
Noll Tamás

 

 

Építészet

Juhász Kristóf Attila BME —  Városi Piac, Budapest VIII. ker., Teleki László tér             Juhász Balázs BME —  Fertőrákos, Nádas Tanösvény
Vargay Ildikó BME —  Prága, Hallgatói Információs Központ
Koncz Péter  BME —  Kőszeg, Zarándokház
Siket Vanda BME —  Nagy-Mána, Turistaház

Dícsérő oklevél

Szakonyi Gábor PTE Pollack Mihály Műszaki Főiskola — Templom Kaszóban

Magyar Építész Kamara - Belsőépítész tagozat 

Ujhelyi Katalin Moholy-Nagy Művészeti Egyetem — Zeneház

Magyar Építész Kamara - Terület- és Településrendezési tagozat

Szerdahelyi-Németh Klára Budapesti Corvinus Egyetem — Budafok-Belváros és a Duna kapcsolatának vissszaállítása

Magyar Építész Kamara  - Táj- és Kertépítész tagozat

Szabó Gyöngyvér Budapesti Corvinus Egyetem — Pestlőrinc városközpont  közparkjainak rehabilitációs szabadtér-építészeti terve
Szabó Vera Budapesti Corvinus Egyetem — Hajdúszoboszló zöldfelületi rendszerének
tanulmányterve
Valánszki István Budapesti Corvinus Egyetem — Kistérség-fejlesztés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (az Abaúj-Hegyközi kistérség északi részének fejlesztési lehetőségei)

 

 

Vélemények (3)
andis
2010.10.05.
13:14

Gratulálok minden díjazottnak!

Azt sajnálom, hogy vidéki építész nem került be a díjazottak közé.

 

Üdv! 

fortee
2010.10.05.
13:17

@andis: de vidéki épület bekerült!

egy-fo-epitesz
2010.10.05.
13:21

@andis: nagy a vízfej?

hidroglóbusz.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk