/ AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024
Nézőpontok/Tanulmány

Dombóvár történeti városközpontjának revitalizációja

1/12

Települések városkapuja. Forrás: Gimes Kinga

Regionális kapcsolatok. Forrás: Gimes Kinga

Tervezési terület. Forrás: Gimes Kinga

Közlekedés. Forrás: Gimes Kinga

Egyedi tervezésű pad. Forrás: Gimes Kinga

Burkolatok. Forrás: Gimes Kinga

Programterv. Forrás: Gimes Kinga

Koncepcióterv. Forrás: Gimes Kinga

Főtér. Forrás: Gimes Kinga

Látványterv a víztorony környezetéről. Forrás: Gimes Kinga

Forrás: Gimes Kinga

Látványterv a pavilon környezetéről. Forrás: Gimes Kinga

?>
Települések városkapuja. Forrás: Gimes Kinga
?>
Regionális kapcsolatok. Forrás: Gimes Kinga
?>
Tervezési terület. Forrás: Gimes Kinga
?>
Közlekedés. Forrás: Gimes Kinga
?>
Egyedi tervezésű pad. Forrás: Gimes Kinga
?>
Burkolatok. Forrás: Gimes Kinga
?>
Programterv. Forrás: Gimes Kinga
?>
Koncepcióterv. Forrás: Gimes Kinga
?>
Főtér. Forrás: Gimes Kinga
?>
Látványterv a víztorony környezetéről. Forrás: Gimes Kinga
?>
Forrás: Gimes Kinga
?>
Látványterv a pavilon környezetéről. Forrás: Gimes Kinga
1/12

Települések városkapuja. Forrás: Gimes Kinga

Regionális kapcsolatok. Forrás: Gimes Kinga

Tervezési terület. Forrás: Gimes Kinga

Közlekedés. Forrás: Gimes Kinga

Egyedi tervezésű pad. Forrás: Gimes Kinga

Burkolatok. Forrás: Gimes Kinga

Programterv. Forrás: Gimes Kinga

Koncepcióterv. Forrás: Gimes Kinga

Főtér. Forrás: Gimes Kinga

Látványterv a víztorony környezetéről. Forrás: Gimes Kinga

Forrás: Gimes Kinga

Látványterv a pavilon környezetéről. Forrás: Gimes Kinga

Dombóvár történeti városközpontjának revitalizációja
Nézőpontok/Tanulmány

Dombóvár történeti városközpontjának revitalizációja

2021.06.03. 15:10

Dombóvár központi területeinek felhasználását erősen meghatározzák a közlekedéshez kapcsolódó funkciók. Gimes Kinga diplomamunkájában a városközpont revitalizációjával foglalkozik és azt vizsgálja, hogy milyen módon válhatna élhetőbbé a centrum. A Magyar Urbanisztikai Társaság diplomadíjjal jutalmazta a koncepciót.

Dombóvár központja jelenleg erősen kettéválasztott a meglévő négysávos 611-es út által, és viszonylag nagy kiterjedésű a város méretéhez képest. Nehezen körülhatárolható, a területén nincsenek valódi városközponti funkciók. A szabadterek állapota nem kielégítő, nem rendelkezik egységes arculattal és elsősorban nem a város lakóit és főleg nem a gyalogosokat, hanem a városon átmenő gépjárműforgalmat szolgálja ki. Egy másik jelentős konfliktus forrás a jelenleg a területen található helyi és helyközi járatokat fogadó buszforduló, mely értékes területet sajátít ki a városközpontban nem városközponti területre való szerepkör számára.  Ezek mind a terület rossz tulajdonságai közé tartoznak. Azonban a diplomám megírásakor elvégzett vizsgálatokból kiderült, hogy a terület milyen lehetőségekkel rendelkezik egy élhetőbb városközpont létrehozásához.

A város ezen központi részén nagy lehetőségek rejlenek, és jól kihasználhatóvá válnak abban az esetben, ha a tervezett regionális infrastruktúra fejlesztések megvalósulnak. A várost érintő regionális jövőképben, úgy jelenik meg a tervezett M9-es autópálya, hogy az a városhoz közel haladna el és így lehetőség nyílna a jelenleg városközponton áthaladó 611-es másodrendű főút visszaléptetésére, amennyiben megépülhet a 61-es főút várost elkerülő szakasza. Ez jelentős változást hozna a városközpont életében és megvalósíthatóvá válna egy, a városlakókat jobban kiszolgáló centrum létrehozása.

Regionális kapcsolatok. Forrás: Gimes Kinga
2/12
Regionális kapcsolatok. Forrás: Gimes Kinga

A terület meglévő építészeti és zöldfelületi adottságai sokszínű és egyedi adottságokat hordoznak. Értékei közé tartoznak az eredeti beépítésből fennmaradt (1900-as évek eleje) intézményi épületek, és a ’60-as, ’70-es évekből származó Napsugár áruház, Hotel Dombóvár és Víztorony épületei. Zöldfelületei és idős fasorai értékes részét képezik a város zöldhálózatának és magas zöldfelületi arányt biztosítanak a városközpontnak. Hiányoznak azonban olyan funkciók a területről, melyek vonzóvá teszik azt a városlakók számára szabadidő eltöltése céljából.

Az elemzések során kiderült, hogy a terület jelenleg három nagy karakter egységből épül fel, melyek összehangolása tájépítészeti módszerekkel megvalósítható és így kialakítható egy olyan egység mely méltó lehet városközponti szerepkörhöz.

A forgalom átszervezésével igyekeztem előtérbe helyezni a gyalogosokat, és olyan funkciókat elhelyezni, melyek lehetőséget adnak szabadidő eltöltésére minden korosztálynak. A városba tömegközlekedéssel érkezők számára is megfelelő feltételek szerettem volna biztosítani a belvárosi buszmegálló átszervezésével.

Tervezési terület. Forrás: Gimes Kinga
3/12
Tervezési terület. Forrás: Gimes Kinga

Fontos szempont volt számomra, hogy az új koncepcióban megjelenjen egy olyan egységes arculat mely összefogja és jól körülhatárolhatóvá teszi a megújuló városközponti területet.

A programterv alapját az a gondolat képezi, hogy a területen jelentősen csökken a gépjármű forgalom mennyisége a 61-es főút várost elkerülő szakaszának megépítése következtében. Ebben az esetben lehetőség lenne a jelenleg 611-es másodrendű főút jelentőségének visszaléptetésére is.

Közlekedés szempontjából szintén megoldandó konfliktusként merült fel a buszforduló formájában jelenleg meglévő buszmegálló. Ennek kiváltására született az a javaslat, hogy a meglévő buszmegállóval szembeni oldalon legyen kialakítva az ellenkező irányba haladó buszok számára is egy megálló. Azáltal, hogy ez a központi terület mentesülne a tömegközlekedés infrastruktúrájának jelenlegi helyszükségletétől, lehetőség nyílna egy olyan összefüggő téregység kialakítására, mely alkalmas lenne főtér funkciók betöltésére és kulturált várakozásra a közösségi közlekedést igénybe vevők számára.

Főtér. Forrás: Gimes Kinga
9/12
Főtér. Forrás: Gimes Kinga

További eszköz lenne a gyalogos forgalom segítésére újabb gyalogátkelő helyek megnyitása, amelyek jól elhelyezve megkönnyítik a városközpont gyalogos átjárhatóságát és lassítják az átmenő forgalom sebességét a területen. A főtér a jelenlegi kereskedelmi és szolgáltató funkciókkal rendelkező homlokzatai előtt, korzó formájában folytatódna tovább, ezzel egyfajta keretet képezve a tervezési terület közepén elhelyezkedő zöldfelületek körül. A térfalakként szolgáló épületekben a zöldfelületek közelsége, a csökkentett és átszervezett forgalom miatt adódik a lehetőség vendéglátóhelyek megnyitásra, melyek funkcióval és élettel töltik meg a területet és bevonják, összemossák a jelenleg egymástól eltérő funkciójú tér típusokat (pl: vendéglátóhelyek kitelepülése utcára, zöldfelületekbe).

A terület déli részén található sűrű intézményi funkciók kiszolgálására azokat hangsúlyozó szabadterek jönnének létre. A víztorony új funkciójával a mellette átalakításra kerülő játszótérhez kapcsolódna, azonban nem csak a legfiatalabb generáció igényeit szolgálná ki, hanem alkalmas lenne találkozó pontként, felerősödhetne városjelképi jellege és az áruház és hotel között létrejövő új tér párja lehetne. Az egész területen megvalósulna a parkolás átgondolt újjászervezése.

Forrás: Gimes Kinga
11/12
Forrás: Gimes Kinga

A fasorokat magukba foglaló zöldfelületek helyet adnának a vendéglátóhelyek kitelepüléseinek, gyalogos átközlekedésnek és nyugodt szigeteket képeznének a belváros központjában. Diplomamunkámban gondoskodni szerettem volna a fasor rekonstrukcióról és a vegetáció változatosságának növeléséről. Szem előtt tartottam az értékes fasorok meglétét és azok jövőbeni sorsát, melyre kidolgoztam, hosszú és rövid távú stratégiát. Emellett célom volt a zöldfelületeken a háromszintes növényállomány létrehozása, várostűrő és az egyre szárazabb hazai klímához alkalmazkodó fajok választásával.

Remélem, hogy a kutatási munkám során megismert régmúltú nyüzsgő és színvonalas belvárosi élet nemsokára újra a város sajátja lehet melynek egyik előfutára lehet ez a diplomaterv.

 

Gimes Kinga

 

Szerk.: Sulyok Georgina

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.