Nézőpontok/Vélemény

Itt az ötödik — a Dísz téri terv átdolgozásában Zoboki Gábor is részt vett

1/12

panoráma

Szent György tér anno

Szent György tér anno

helyszín

makett

alaprajzok

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

?>
panoráma
?>
Szent György tér anno
?>
Szent György tér anno
?>
helyszín
?>
makett
?>
alaprajzok
?>
Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november
?>
Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november
?>
Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november
?>
Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november
?>
Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november
?>
1/12

panoráma

Szent György tér anno

Szent György tér anno

helyszín

makett

alaprajzok

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Itt az ötödik — a Dísz téri terv átdolgozásában Zoboki Gábor is részt vett
Nézőpontok/Vélemény

Itt az ötödik — a Dísz téri terv átdolgozásában Zoboki Gábor is részt vett

2008.11.12. 10:08

A Központi Tervtanács november 6-i értekezletén kiderült, hogy 2004 óta érdemi előrelépés alig történt. Az ügy szinte egy helyben toporog, noha újabb és újabb tervváltozatok születnek, újabb és újabb határidőket tűznek ki. A még idén megkötendő megvalósítási szerződés megkötéséhez jogerős építési engedélyezési terv szükséges...Kis Péter újabb tervet mutatott be a tervtanácsnak, ezúttal Zoboki Gáborral közösen

Az építészek szerint az I. kerületi Szabályozási Terv (KSZT) nem ad lehetőséget megfelelő színvonalú épület megalkotására a Dísz téri volt Honvéd Főparancsnokság romjának kulturális célú hasznosítása esetében. A Budavári Önkormányzat azonban – közölte Aczél Péter kerületi főépítész – a szabálymódosításra akkor lát lehetőséget, ha „szerethető" tervet kapnak. Némi leegyszerűsítéssel így fogalmazható meg, miben is áll az immár évek óta húzódó konfliktus magva.

 

Az, hogy ez a kérdés a Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács november 6-i értekezletén is felszínre került, nyilvánvalóvá tette, hogy 2004 óta érdemi előrelépés alig történt. Az ügy szinte egy helyben toporog, noha újabb és újabb tervváltozatok születnek, újabb és újabb határidőket tűznek ki. A még idén megkötendő megvalósítási szerződés megkötéséhez jogerős építési engedélyezési terv szükséges. Az engedélyezési terv benyújtására a legújabb határidő 2008. november 13. Ez most már tényleg az utolsó pillanat arra, hogy az illetékes szervek a szóban forgó 11 milliárd forintnyi EU-s pénzre szert tegyenek.

 

A Budavári Kht. képviselője a vita során utalt rá, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) vezetése – a közelgő határidő és a pénz elúszásának veszélye miatt – kiemelten kezeli a projektet. Tudvalevő, hogy az MNV és a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő Budavári Kht. az állami tulajdonú Budavári Palota és környékének – ekképp a Szent György térnek és a Dísz térnek – a fejlesztésével, hasznosításával foglalkozik.

 

Az idén már háromszor (január 31., február 28. és május 15.) tárgyalták a különféle megoldási lehetőségeket, a magas és lapos tetős, kollonádos-teraszos és tömörfalas formákat. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb épület kerülhessen az ország történelmi jelentőségű, szimbolikus helyére, a tervtanács minden vonatkozó tárgyalási jegyzőkönyvében rögzítette a kérését: az Önkormányzat tegye meg a szükséges lépéseket a szabályozás módosítása érdekében. Érdemi intézkedések azonban – úgy tudjuk – nem történtek.

 

panoráma
1/12
panoráma

Szent György tér anno
2/12
Szent György tér anno

Szent György tér anno
3/12
Szent György tér anno

helyszín
4/12
helyszín

makett
5/12
makett

alaprajzok
6/12
alaprajzok

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november
7/12
Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november
8/12
Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

A korábbi állapothoz képest jelentős változáson átesett tervet a 2004-es pályázat nyertese, Kis Péter közösen készítette Zoboki Gáborral – illetve Zoboki irodájának munkatársaival. Zobokitól megtudtuk, hogy őt az MNV vezetősége és az I. kerületi Önkormányzat egyidejűleg kérte fel, hogy vegyen részt tanácsadóként a tervezésben. Ezt követően a Budavári Kht. és a Kis Péter Építészműterme Kft. között fennálló kétoldalú szerződést egy háromoldalú szerződés váltotta fel, mely Kis Péter irodája, a Zoboki-Demeter & Társai Építésziroda, valamint a Budavári Kht. között köttetett. Kis Pétertől megtudtuk, hogy neki, mint a pályázat nyertesének, jogában áll a részletes tervek kidolgozása céljából alvállalkozókat bevonni a munkába. Korábban is együttműködött más építészirodákkal mivel a Kis Péter Építészműterme Kft. az elvégzendő feladathoz szükséges munkaerőt nem tudja maradéktalanul biztosítani. Zoboki hangsúlyozta, hogy ő és cégének munkatársai generáltervezőként dolgoztak: a munka konstruktőri-technikai részét készítették el, a „designer" szerepe megmaradt Kis Péter számára (azaz szerzői jogai nem sérültek).

 

Kis Péter a vita elején elmondta, hogy késő tavasszal megkezdődtek a tervezett épület rentábilis működésével kapcsolatos vizsgálatok. Miután ezek lezárultak, az eredmények alapján meghatározott paraméterekhez hozzáigazították a funkcionális programot, ami szintén áttervezésre adott okot. Ugyanakkor felhívta arra is a figyelmet, hogy „a KSZT-módosítás a projekt megvalósíthatósága felől nézve rizikófaktor."

 

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november
9/12
Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november
10/12
Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november
11/12
Kis Péter, Zoboki Gábor terve 2008. november

Még mielőtt ismertette volna a tervet, Zoboki Gábor hangot adott véleményének, miszerint a terület „agyonszabályozott", a KSZT-ben „idült hülyeségek" tömege van. Hozzátette: „mindenki látja, hogy hülyeség az egész, mégis hagyjuk, hogy ez az idültség maradjon, hasson." Rámutatott arra is, hogy pontosan betartották a szabályokat, bár a maga részéről nem tudja, hogy ez jó tervhez vezetett-e. Az építész többször is megemlítette, hogy a valahai Erzsébet téri Nemzeti Szalon mintájára alakították ki a funkcionális programot. Olyan multifunkcionális térsort képzeltek el, ahol nem hamar elavuló helytörténeti tárlatok lennének, sokkal inkább a magyarországi művészet élvonalába tartozó alkotások nagyvonalú, reprezentatív kiállításaira kerülne sor. A korábbi tervekben szereplő térszerkezetet nagyrészt átvették ugyan, de számos helyen új szerepet szántak az egyes helyiségeknek. Az épület alkalmas lenne európai szintű csúcstalálkozók, nagy létszámú társasági események fogadására is. A legfelső szinten expresszív hangulatú felépítmény jelent meg, mely a korábbi teraszos-oszlopcsarnokos megoldással szemben zárt tömeget képez, betartva az előírt nyílás-falazat-arányt, a magassági korlátokat, a Budavári Palota kupolájának feltárulásával kapcsolatos szigorításokat, a beépítési határvonalakat.

 

Dr. Nagy Béla, az I. kerületi Szabályozási Tervet készítő Mű-Hely Területfejlesztő és Tervező Zrt. vezérigazgatója sértőnek érezte Zobokinak a KSZT-t becsmérlő szavait: hosszan magyarázta a szabályozások indokait, a mögöttük meghúzódó alapos kutatások eredményeit. Aczél Péter hozzáfűzte: vitathatatlan, hogy a szabályok között vannak rosszak is – s újra csak ugyanazt ismételte: az Önkormányzat hajlandó bizonyos tiltások és szigorítások eltörlésére, ha megfelelő tervet juttatnak el hozzá.

 

A kissé diffúzra sikeredett vitában kis híján elsikkadtak a szakmai érvek és vélemények: Skardelli György úgy látja, hogy még mindig a rom maga okozza a problémák jó részét – ez csak egy közepes színvonalú lábazat, amely mindent lerúg magáról. Meg kéne végre szabadulni tőle. Turányi Gábor a szerkezeti és anyagbeli egységet hiányolja, szerinte a tervben nincs valódi tektonikai gondolat, inkább csak építészeti „képekből" áll. Z. Halmágyi Judit nagyobb áttörtséget javasol, Finta József pedig úgy véli, hogy a mostani verzió a legjobb azok közül, melyek az idén tervtanács elé kerültek.

 

Az értekezlet végén Fegyverneky Sándor, az ülés elnöke, országos főépítész név szerinti szavazást rendelt el. A tagoknak arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy támogatják-e azt, hogy a tervező lehetőséget kapjon arra, hogy a bemutatott terveket a KSZT-nek megfelelő módon továbbfejlessze. Az igenekből volt több.

Végezetül feltétlenül idéznünk kell a tervtanács állásfoglalásának első pontját, mert az ügy szempontjából alapvető jelentőségű megállapítást tartalmaz: „A tervtanács az eklektikus épületrom összeépítését az új formavilágú épülettel ellentmondásos feladatnak tartja. A műemlék torzó erőteljes kiülésű osztópárkánya nem segíti az épület egységes megjelenését. Az épületromtól való elkülönülés, vagy annak lebontása ajánlható." Az állásfoglalás összefoglalása szerint „a tervtanács jó iránynak tartja a megfogalmazott új koncepciót, a tervtanács feltétlenül támogatja ezt az utat a terv továbbfejlesztéséhez. Az épület jelképpé válhat a budai várban. A tervtanács a tervet engedélyezésre ajánlja."

 

Haba Péter (szöveg), Kis Péter Építészműterme (képek)

Vélemények (80)
kemtam
2008.12.06.
09:39

stop.huNagy Gábor Tamás I. kerületi fideszes polgármester szerint a budavári beruházásokkal kapcsolatban be kell fejezni "a ködösítést és a mellébeszélést"; pénteki sajtótájékoztatóján azt is mondta: bízik abban, hogy a fejlesztések egy része megvalósulhat.

Nos, valami hasonlóról beszéltem én is. Szánalmas, hogy itt is mindenki csak addig veri a nyálát (már elnézést kérek), amíg a maga érdekében kell sipákolnia. Pedig baromira nem kéne ám kusshadni, ha az ember józan paraszti ésszel kérdéseket vet fel - a felkent és felkenetlen szakmabelieknek.

Ha van valami, amitől siralamas ez az ország, ez a főváros, és ez a szakma, akkor épp ez az a valami. Vagyis az önérdekű ködösítés és a mindenkori mellébeszéd.

Múlt heti Hetek cikk: Klikk

kissdaniel
2008.12.06.
17:42

@kemtam: ngt transzparenciaert kialt a vari beruhazasok kapcsan... ez jo. egy vodka-martinit kernek, razva, nem keverve.

dimitry.
2008.12.13.
12:25

@kissdaniel: Ezt nem hisz el az új terv katasztrofális azt mindenki látja, hogy egyáltalán nem illik, bele a többi épület környezetébe teljesen külön válik egyszerűen rombololag hat látványban is és formailag támadó rósz, kisugárzást áraszt szörnyű borzasztó!!!Egyiknap láttam a várban kiállítva a terveket ráadásul . itt lakom a közelében már a látványa is túlsósokkoló elnyomná, a többi épületet képzeljék oda. Nekem nem ment vagy rekonstruálják, az eredetit húzzanak föl egy betonszerkezetet és téglákatrá így olcsóbb és utána a többi elemet én ragaszkodom a régi épülethez azt már könnyebb oda képzelni vagy hagyják meg emléknek az egész romot.

 

dimitry.
2008.12.13.
12:27

@kissdaniel: Ezt nem hisz el az új terv katasztrofális azt mindenki látja, hogy egyáltalán nem illik, bele a többi épület környezetébe teljesen külön válik egyszerűen rombololag hat látványban is és formailag támadó rósz, kisugárzást áraszt szörnyű borzasztó!!!Egyiknap láttam a várban kiállítva a terveket ráadásul . itt lakom a közelében már a látványa is túlsósokkoló elnyomná, a többi épületet képzeljék oda. Nekem nem ment vagy rekonstruálják, az eredetit húzzanak föl egy betonszerkezetet és téglákatrá így olcsóbb és utána a többi elemet én ragaszkodom a régi épülethez azt már könnyebb oda képzelni vagy hagyják meg emléknek az egész romot.

 

kemtam
2008.12.04.
19:44

Suchman az ATV-ben tegnap teljes átcsoportosítást és kivonulást említett. Ráadásul folyamtosan összemosta az FPH költségét az összköltséggel. Hol 11 milliárdról beszélt, hol 20-ról. 

http://atv.hu/videotar/2008_dec_suchmann_tamas.html 

Úgyanúgy hazudik maszatol, mint mindenki.

kemtam
2008.12.04.
18:26

Suchman most már azt pedzegeti, hogy (büntetésből) át fogják csoportosítani a Várra szánt 15 milliárdos Eu pénzt - mondván ha nem lehet NGT-vel szót érteni, akkor csumi. Namost ez mennyivel nívósabb riposzt, mint amit a polgármesteren számonkérnek?

Juteszembe a Karmelita projekt, meg a Szent György tér nyugati oldalának beépítése ugyan miért sztornó (már ha igaz, amivel Suchmann fenyeget)? Arra is érvényes a "mindent ellehetetlenítő" nov. 10-ei változtatási tilalom? Netán azok még annyira sincsenek előkészítve, mint volt az FPH? Most akkor mire is akarták itt az állam emberei elkölteni azt a 10-15 milliárdot? Le volt itt írva bármiféle konkrtéum az FPH húzónevén kívül?

Vogl
2008.12.04.
18:49

@kemtam: Mivel véletlenül ott voltam a tegnapi sajtótájékoztató mind a hat fő közönsége között - mert éppen a kocsimhoz indultam, amikor megláttam a kapura látványterveket drótozó fiatalokat és a néhány fotóst Suchmann körül -, mondhatom, hogy csak erről az épületről volt szó, csak ennek a pénzét fogják átcsoportosítani.

Este a TV-ben olyant is mondott, amit a helyszínen nem: a polgármester igazán támaszkodhatott volna a vele szimpatizáló számos híres és jó építészre, akik a Várban laknak és bizonyára lett volna módjuk ötletekkel, koncepcióval segíteni az ügyet.

Szőke Balázs
2008.12.03.
16:43

A mai napon az Önkormányzattól kapott írásos tájékoztatás szerint a kis projektelemek esetében megvan(volt) a konszenzus.

 

Kiemelt projekt esetén a hatóság a KÖH II. fok, és az Önkormányzat csak ügyfél lehet. Az engedélyezési eljárás már korábban megkezdődött.

 

Az újjáépítést én is támogatom számtalan esetben (és teszik ezt Európában), de ez az épület a méreteivel szerintem kilógna a jelenlegi visszabontott Dísz és Szent György térből. Ez szakmai döntés kell hogy legyen.

 

Igen erre az érzékenységre én is hivatkoztam egy éve, a sajtóban is megjelent.

Vogl
2008.12.04.
13:50

@Szőke Balázs: Ha esetleg szóba kerül a HFP visszaépítése, akkor ne legyen akadály az épülethez legközelebbi Dísz tér 16-os lakóház magasságának a háború előttinél alacsonyabb volta, ugyanis a harmadik emelet külső traktusát nagyon szívesen visszaépíti a társasház. És azzal nem sértenék a vári lakásszaporítási tilalmat, mert akkor a háború után udvarivá korcsosult lakások visszabővülnének, azaz az 1893-as eredeti terv lenne helyreállítva.

Ha a Hunyadi utca végén azért engedték meg (nem könnyen) a játszótér helyére felépíteni a Hatvany-Lónyay-Ybl villát, mert ott hasonló volt valamikor, akkor a fent említett háznál hasonlóan megengedhetnék az eredeti magasságot, bár akkor az épület tűzfala még zavaróbban kiemelkedne a mellette lévő (posta és MNG) épület fölé.

Javaslom végiggondolni, hogy miért nem lehetett az Ybl villánál megengedni némi modern ötletet (a város felé az üvegfalat), ezek szerint a műemléki hatóság minél jobban akar a régihez hasonlítani? De akkor hogy lehet, hogy attól az épülettől pár méterre, a HFP-nál már megengedi a sokkal modernebb megoldásokat? Miért nem következetesek?

Vogl
2008.12.04.
13:53

@Szőke Balázs: Ja, és a Dísz tér 16. sarkain volt kis tornyokat is szívesen visszaépítené a társasház, ami azért elég jó lezárása volt a házsornak mind a Dísz tér, mind a sétány felől.

Hartmann György Sándor
2008.12.04.
13:59

@Szőke Balázs: Ez mind igaz, csakhogy a másodfukú hatóságnak azt is értékelni kell, hogy a beadott terv mindenben megfelel-e az érvényes előírásoknak (jogszabályok, építési szabályzatok, szabványok, stb., stb.)

A gyorsítás senkit sem hatalmaz fel a jogszabályok alóli kibújás alól.

Ryhe

És ha jobban megnézzük a terveket, akkor az is megállapítható, hogy a jelenlegi "tervezési program" nem azonos a tervpályázathoz kiadott promrammal.

Vogl
2008.12.03.
14:10

Ma délben tartottak egy világrekord rövidségű sajtótájékoztatót a HFP rom kapujánál, ahol a néhány újságírón kívül jelen volt Suchmann Tamás, Szőke Balázs, Ráday Mihály, valamint Zoboki Gábor a kollégáival. Mire feldrótozták volna az utolsó tervváltozat kasírozott színes tablóit, már vehették is le, mert a kormány képviselője csak néhány mondatot mondott az orra alá dugott kis diktafonokba. Arról beszélt, hogy nem tudják kitalálni a kerület elképzeléseit, csak akadályozást észlelnek régóta. Az erre szánt támogatást át tudják csoportosítani másra...

zapata
2008.12.03.
14:48

@Vogl:   1. Vissza utalva a tegnapelőtt tárgyalt Budavári Kht. tulajdoni hányadokról csak annyit, hogy majdnem mindegy, hány %-ban tulajdonos az állam és az önkormányzat, a projekt csak konszenzus esetén működőképes igazán. A projektet 10 %-os tulajdoni hányad birtokában is meg lehet torpedózni, a hiányzó konszenzust pedig sem a közigazgatási hivatal, sem az alkotmánybíróság nem fogja tudni pótolni.

2. Kemtam-mal ellentétben én sem hiszem, hogy a Szent György tér és környéke rendbetételét bármiben is segítené a HFP torzó problémájának jegelése és egyetértek abban Szőke Balázzsal, hogy a komplexum minden eleme fontos. Ehhez azonban azt is hozzátenném, hogy az egész projektet és annak minden elemét egységes és minél szélesebb körű egyetértéssel elfogadott építészeti megközelítéssel szükségeltetik megvalósítani, éppen ezért nem tudom elfogadni azt az állítást, hogy ez a projekt jól előkészített.

Lehet, hogy a bürokratikus követelményeket tekintve ez így van, a kabátnak nem hiányzik sem az anyaga, sem a bélése, sem egyetlen gombja, de attól tartok, hogy éppen a kabát szabásmintája hiányzik: egy kvázi-konszenzussal elfogadott koncepció arról, hogy milyen szellemben történjen az építés-helyreállítás a Vár neuralgikus helyein. Tragikomikus megnyilvánulása ennek a koncepció-hiánynak mindaz, amit a HFP-torzó körül eddig történt.

3. A kvázi-konszenzus hiányát említve természetesen nem első sorban a hivatalok és hatóságok, hanem a „fogyasztók”(= magyar társadalom ilyen problémákra érzékeny hányada) lehetséges mértékű konszenzusára gondolok. Úgy tűnik, az ilyen konszenzus kimunkálására sem a hivatalok, sem pedig azok, akik a szakma képviseletére érzik magukat feljogosítva finoman szólva „nem igazán” törekednek. Attól tartok, nemcsak kényelmesség okán, hanem ami még ennél is sokkal rosszabb: „elvi” megfontolásokból.

4. Kétségesnek tartom, hogy az építészeti megközelítés mikéntjéről - sarkítva: hogy pl. az érintett terület bizonyos pátosszal kezelendő történeti emlékhely vagy netán pl. építészeti divatbemutató legyen - akár a hivatalnak, akár a szakmának joga lenne dönteni. Az ilyen kérdéseket demokratikus körülmények közt a politika szokta eldönteni nyilvános keretek közt, a hazai gyakorlattal ellentétben érzékenyen reagálva a közvélemény megnyilvánulásaira. És persze az övé a döntés felelőssége.

A Dísz teret és környékét illetően az alapvető elvi kérdésekben ugyan „természetesen” nincs ilyen nyílt sisakkal vállalt döntés, de sorra születnek egymást keresztező informális hivatali, politikai és szakmai(?) döntések a nyilvánosságot - ha mód van rá - megkerülve, valóságos felelősség nélkül. Így nyilván elkerülhetetlen, hogy az ügy folyton zsákutcába jusson.

5. Ami a dolog szakmai részét illeti: hála az Építészfórumnak 2004-től áttekinthetők a HFP tömbbel kapcsolatos tervanyagok. Ma újra átfutottam ezt az anyagot és még elkeserítőbbnek látom a helyzetet és még reménytelenebbnek azt, hogy itt belátható időn belül épkézláb megoldás szülessen. Számomra ez az anyag azt sugallja, hogy mindkét tervpályázaton még a jobb képességű kollégák is jóval a képességeik alatt teljesítettek, mert akik esetleg intuitív módon jól meg tudták volna közelíteni a problémát, azok nem a problémát akarták megoldani, hanem meg akartak felelni a zsűri előre kalkulálható elvárásainak.

6. A probléma vitathatatlanul legkockázatmentesebb megoldása: a HFP homlokzatainak újjáépítése olyan kompromisszum lehetne, ami a nagy többség számára a konszenzust jelenthetné. Legfeljebb ehhez a nagy többséghez nem tartoznának azok, akik a velencei chartát kvázi olyan megfellebbezhetetlen párthatározatként tisztelik, ami felmentést ad annak esetenkénti mérlegelése alól, hogy egy adott helyen és szituációban mi az ésszerű és tisztességes eljárás.

Ennél persze izgalmasabbnak tűnhet egy olyan „mimikri” nélküli kiegészítés létrehozása, ami egy új harmonikus egészet hozhat létre amiben megvan a helye az elvárható tisztelettel kezelt maradványnak is. Végiglapozva az említett pályázati anyagot azonban az ehhez szükséges érzékenységnek nem láttam nyomát egyik tervben sem. A maradványt tisztelő pályázók nem tudták azt kiegészíteni annyira, hogy az önmagában suta rom értelmet kapjon, a zsűrinek szimpatikusabb pályázók pedig tüntetően lesajnálták azt. Vagy a pályázókban volt a hiba, vagy a zsűri már említett előre kalkulálható elvárásaiban...

Vogl
2008.12.02.
19:09

Szőke Balázs utalt a KÖH engedélyre. Ez persze még nem igazi engedély, csak támogatás. De arra utal, hogy az önkormányzat ennél az épületnél sem első, sem másodfokú építési hatóság, mert műemlék épületnél mindez a KÖH-nél lévő jog.

Ha kiderül, hogy a változtatási tilalom I. kerületi egyhangú testületi döntése törvénytelen, akkor vajon magukba szállnak-e a polgármesteri hivatal oly magabiztos döntéshozói? Nem hiszem.

Jó lenne visszatérni a lebegő tetőre. Persze, nem kell annak rózsaszínűnek lennie, ha az néhány embernek (mert nem többnek, csak ők elég hangosak) olyannyira nem tetszik. De hogy egy szociológus-jogász polgármester akadályozza már négy éve a rom rehabilitációját, az tényleg pártállami időket idéz.

Persze nem csodálkozom, hiszen ő maga őrizte pár éve egy kiadandó üres, pici és sötét önkormányzati tulajdonú udvari helyiség és légópince kulcsait és mutatta meg személyesen az érdeklődőknek... És a testület meg is szavazta a bérbe adást, de a társasház (utólag, mert előtte nem kérdezték meg (!) a házat) nem járult hozzá a funkcióváltáshoz, ezért szégyenszemre vissza kellett csinálniuk a bérbeadást. Ha a kerület vagyonának hasznosítása érdekelte volna őket, akkor ugyanannyiért kiadták volna a háznak, de nem, azóta is üres mindkét helyiség. Mindez a HFP épületétől pár méterre... Bocs, de ezt a hitbizományi magatartás jellemzésére muszáj volt leírnom.

Vogl
2008.12.03.
11:51

@Vogl: ilyenkor fordított a felállás és az önkormányzat "válik" szakhatósággá. Tartok tőle, hogy ebbéli minőségében is keresztbe tud tenni, bár érdekes lesz látni milyen indokkal?

Szőke Balázs
2008.12.01.
18:00

Nem jól tudja 90% MNV Zrt. 10% Önkormányzat. A Budavári Kht. kezelésében csak a Palota területe található (az sem teljesen) így nem értem a felvetését, a projektet 2007. nyarán fogadta el a kormány a motani projekt elemekkel, önkormányzati támogatással. A projekt fejlesztés nem esetleges, ötletszerű dolog ezek az elemek összefügnek egymással. Ha hiányolja a terület beépítését kérem forduljon az Önkormányzathoz. A projekt valóban modulokból áll, és megvalósítható a HM épület nélkül is, csakhogy a gazdasági számítások a teljes projektre szólnak (lehet hogy rossz hasonlat de kastély és birtoktest esete). A HM épület azokat a Várból, sőt a Fővárosból hiányzó turisztikai funkciókat szolgálná ki amelyek nélkül olyan a város idegnforglma amilyen.Ma a Vár Palota negyede 5 óra után halott (még WC sincs)és a BTM zárva tartása esetén É-D irányban átjárhatattlan, hogy csak két példát mondjak.

Szőke Balázs
2008.12.01.
18:19

@Szőke Balázs: A tervpályázat azért kerül elő újra és újra, mert a tervpályázat lényege az, hogy a nyertes tervező megtervezheti a NYERTES tervét és nem azt jelenti, hogy megszerzett egy olyan jogot, amivel aztán belátása szerint élni tud (és itt most tekintsünk el attól, hogy nem saját ötletétől vezérelve kezdett újabb változatokba).

Ama bizonyos aláírásgyűjtés anno azért szerveződött, mert ezt a törvény által védett tervpályázati eljárást veszély fenyegette, magyarán kézi vezérléssel át akarták másnak passzolni a tervezési munkát.

természetesen lehet egy tervpályázatot eredménytelennek tekinteni (talán még utólag is), mi több visszavonni, csak azt nem lehet, hogy egy nyertes terv okán, elindul egy ötletelés, hogy milyen "épületfelsőrészt" szeretne az I. kerület polgármestere viszontlátni vagy bárki más. A budai Vár nem az első kerület magánügye.

Ilyen esetben nem marad más hátra, mint az új tervpályázat. Szerencsés lenne, ha a kiemelt állami beruházások pályázatai nem úgy vonulnának be a történelembe, mint a politika által kézivezérelt, manipulált, a szakmát és a szakmaiságot letaposó nagyberuházások.

Szőke Balázs
2008.12.01.
18:32

@Szőke Balázs: A 2004.évi tervpályázat bíráló bizottságában részt vett az Önkormányzat, majd nem tartotta alkalmasnak az épületet. A tervező kapott egy ígéretet, hogy módosítják a KÉSZ-t nem tették. ismét felteszem a kérdést. Mi a biztosíték egy új pályázat eseté,n hogy megépíthető az épület? Számomra ez egy igazi hungaricum, van egy nyertes terv, van tervtanácsi döntés, KÖH engedély pénz, jóakarat stb. és mégsem lehet építeni.  De csináljunk újabb tervpályázatot és kezdjük elölről, emlékeim szerint a HM épületre az első pályázatot 1963-ban írták ki, végül is 45 év után ugyan ott tartani nem szégyen. Felmerült a HM épület műemléki védettség, talán 2001-ben védték le, addig szépen bontogatták(szerintem Magyarország első tervszerű műemlékrombolása a Budai Várban folyt a háború után, évtizedekkel), de ha felmerülne a védettség levétele számos műemlékvédő írna az éppen aktuális KÖH elnöknek elvárva lemondását. Pro és kontra számtalan érvet hallottam már.

kemtam
2008.12.01.
19:10

@Szőke Balázs: Köszönöm a kiigazítást. (Bár régebben mintha nagyobb arányú lett volna az önkormányzati rész.)

Említi, hogy nincs élet délutántól a Várban. Meglehet, de ezt az életet egy állami pénzből megépítendő milliárdos túristaközpont izzíthatná csak be? Pótolná a hiányzó turisztikai funkciókat? Ez jól hangzik, de mit értsünk ez alatt?

Én továbbra sem látom, miért csak az FPH-val együtt érné meg a projekt? Termelne ez az épület bármifajta extrabevételt? Hol van ide a Várbazár, vagy a lépcsők/kertek - amik szintúgy a program (és a Vár) részei? 

Jó, mondjuk Bojárék búzamezős hülyeségénél biztosan jobb lenne. :) De drágább is. :(

kemtam
2008.12.02.
07:47

@Szőke Balázs: valószínüleg itt volna az ideje, hogy pl. az Építész Kamara (ahogy autós ügyekben pl. az AutóKlub az az autósok érdekében) hivatalból inditson egy (akár próba)pert, hogy egyszer már bíróság mondja ki, hogy ilyen esetben a törvényt kell-e betartani vagy megenegedhető-e a kéziverzérlés vagy más önkormányzati ámokfutás?

és azért a Kamara, mert az állítólag érdekvédelmi szerv és anyagilag nem érdekelt az ügyben.

kemtam
2008.11.30.
23:00

Ma kezembe került a Hetek c. lap kedvesen semmitmondó cikke erről az épületmaradványról. És igazad van: valóban jól zárja le a térfalat ez a - nevezzük hát így - torzó. Így hát javaslom, bontsák le a homlokzat mögül a maradványokat, és a földszinti nyílászárók helyén legyenek átjárók a Szent György térre. Slussz-passz. A sok okostojás pályázatkiíró, meg pályázó pedig húzzon el innen egyszer s mindekorra a vérbe.

Vaaaaaaaagy...

Építsenek meg egy minimálverziót a torzóra/-ból. Legyen alul valami (valljuk be, fogalmunk sincs róla micsoda) funkció. Felül meg szintén valami (fogalalmunk sincs micsoda) funkció. A rekonstruált lépcsőház(torzó)ban meg időszaki kiállítás, oszt jónagyot! Nem kell ám mindenáron megfejteni a titkot. Lehet hogy a titok sem szeretné, ha megfejődne...Juteszembe az átellenes sarkon tátongó foghíjjal (a Külügyminisztérium helyének telkével) miért nem akar már valamit kezdeni a Várgondnokság? Vagy akar, csak erről mindenki hallgat? 

Szőke Balázs
2008.12.01.
11:25

@kemtam: A projekt gazdájaként egy ideje olvasgatom a hozzászólásokat és azt gondolom néhány állítás, gondolta cáfolásra, kiegészítésre szorul.

 

A volt külügyminisztérium épületének telke nem a Budavári kht. vagyonkezelésében van, hanem az Önkormányzatéban. Jelenleg vásárt tartanak rajta, tudtommal a Szent György tér rendezése után akarják hasznosítani.

A Szent György tér nyugati oldalának beépítése jelenleg csak állami forrásból valósulhatna meg mivel az Önkormányzat, 2007-ben elfogadat a KÉSZ módosítását, és csak kulturális, múzeumi ill. államigazgatási funkciót engedélyez. nehéz lenne ilyen célra befektetőt találni.

A Szent György tér KÖRT-t az Önkormányzatnak elkészítettük és benyújtottuk, elfogadták.

 

A Budai Vár turisztikai és kulturális fejlesztése c. UMFT projekt nem csak a HM épületből áll, hanem a Budavári kht. által vagyonkezelt terület teljes revitalzálásából (kivétel palota épületek és Várbazár) tartalmazza az összes kert, út, park, a rondella és vízhordó lépcső felújítását.

Az Önkormányzat és parlamenti képviselő részéről számos olyan nyilatkozat jelent meg, amely azt állította, hogy a projekt előkészítetlen. Ezt cáfolom: a több éve tartó előkészítés eredményeként valamennyi projekt elem engedélyezése rendben zajlik, határidőre benyújtottuk az MT-t és a CBA-t (ugyanis az EU-t ezek érdeklik inkább és jogosan - magyar belügynek tartják, hogy mit és milyet építünk) Ezek a nyilatkozatok az EU eljárásrend és UMFT pl. KMOP forrásallokáció súlyos nem ismeretéről is tanúskodnak. A jelenlegi világgazdasági helyzetben azt is meg merem kockáztatni, hogy nem hogy 2013-ig de az év végéig sem látunk.

A programmal 20 milliárdos (EU + magántőke) fejlesztést lehetne a budai várban végrehajtani, a támogatási intenzitás 90%-os.

 

A tervpályázat kapcsán az következőket tartom fontosnak:

Kis Péter lapos tetős tervét az Önkormányzat nem fogadta el, nem tartotta a helyhez illőnek, az oszlopos változat esetén ígéretet kapott a KÉSZ módosítására, annak lett üveges és részben falazott változata remélve, hogy valamelyik „szerethető lesz” nem lette, amikor az Önkormányzat deklarálta november elején – tudva ez a projekt azonnali bukását jelenti -  hogy nem módosítja a KÉSZ-t, benyújtottuk a KÉSZ-nek megfelelő az eredeti programtervnek megfelelő épületet (nem öt épület van, hanem három és nem három nap alatt készült, hiszen Kis Péterek hónapok óta dolgoztak egy ilyen változaton is), az épület építészeti programterve nem változott! A HM épület nem lehet a kerület „belügye” (bár az orvosi és rendőri ügyelet, csomagmegőrző a Várban jelenleg hiányzik) hiszen az itt megvalósuló funkciók Budapest és az ország érdekét szolgálják (pl. turisztikai központ, kortárs magyar művészeket bemutató időszakos kiállítás, konferencia terem)

 

A Budavári kht. valamennyi hetente tartott kooperációjára meghívta az Önkormányzat képviselőit a Polgármestert és a Főépítészt, és részt vettek az NFŰ IH által kéthetente tartott PIB üléseken is, így végig kísérhették a pályázat előkészítését.

 

A most bedobott új nemzetközi tervpályázat ötletével én személy szerint nem tudok mit kezdeni. nem hiszem, hogy létezik olyan tervpályázat amely „szerethető” házra íródik ki. A mostani ígéretek után mi a biztosítéka, hogy azt nem akadályozzák meg?

 

Projekt gazdaként kijelenthetem, a Budavári Kht. valamennyi törvényi szabályozást mindvégig betartott és be is fog tartani, az EU beruházások kiemelten szigorú ellenőrzés alá esnek már a projekt előkészítésének időszakában is!

 

Pénteken a Közigazgatási Hivatal határozatában súlyosan törvénysértőnek nevezte az Önkormányzat változtatási tilalom elrendeléséről szóló határozatát és harminc napot adott a rendelet visszavonására.

kemtam
2008.12.01.
16:31

@Szőke Balázs: Tisztelt Szőke Balázs!

Ha jól tudom, a Budavári Kht (ex Várgondnokság) 50%-ban Önkormányzati, 50%-ban pedig Nemzeti Vagyonkezelői tulajdonú cég, ergo házon belül vannak... Bevihető lenne tehát a Dísz tér 1-2 telke is bármiféle fejlesztésbe.

Ami pedig az FPH torzóját illeti: Mint írja, a Budai Vár turisztikai és kulturális fejlesztése c. UMFT projekt nem csak a HM épületből áll, hanem a Budavári kht. által vagyonkezelt terület teljes revitalzálásából (kivétel palota épületek és Várbazár) tartalmazza az összes kert, út, park, a rondella és vízhordó lépcső felújítását. Namost mi lenne, ha a HFP épületét kivennénk végre ebből a csomagból, és nekilátnának a többinek? Netán ez a húzóprojekt, ami nélkül itt mindenki félkarú rabló óriás? Miért lenne az?

abra
2008.11.29.
11:54

ha igaz, hogy ezzel a tilalommal még 3 évig ki lehet húzni a döntést (2010-ben jó eséllyel kormányváltás lesz !!), akkor ezzel itt valószínüleg nem Z.G.-nak ágyaznak meg az I. kerületben, hanem egy olyan építésznek, akinek még mindig nincs igazán kiemelkedő helyen jelentős építménye (ezt a romot pedig egy tollvonással üres, beépítetlen telekké tudják nyilvánitani és nem is kell tovább bajlódni vele, szabad lesz a pálya ...)

Mint már tapasztaltuk, mindig találni olyan formát, amivel bármilyen tervpályázatot felül lehet írni. Már nem kell olyan sokat várni, szűk 1,5 év...

kemtam
2008.11.29.
12:34

@abra: Egyet nem értek, se Somlyódynál, sem a megannyi károgónál. Miért kell erőletetni ennek a nyomorult romnak az átalakítását? Ez itten az origó, vagy mi a franc?! Az átlagemberek számára ez a ház 60 éve úgyis csak egy bevehetetlen rom. Funkciója sincs - a háború óta nem is volt. Tehát hiányozni sem fog senkinek, ha lebontanák - még annyira sem, mint egy utcasarki nápolyiáruda. És nehogymár csak erre lehessen elkúrni azt az EU-s 10 milliárdot... Annyi minden van a Várban ami rohad, porlik, avitt vagy épp kihasználatlan. Lássanak neki azoknak. Vagy arra netán nem lehet patyomkin álmokat ráhúzni? Hát barátaim... tudom sajnálni a pályázatíró rablóbandák embereit...

HI
2008.11.29.
12:44

@kemtam: Én speciel szeretem a "nápolyiárudákat", főleg azokat amelyek kókuszroládot is adnak. Szóval ne essetek túlzásba, több komolyságot ! :)

Huszti István

Móga Sándor Mihály
2008.11.30.
18:51

@abra: Kedves Miklós!Lehet, hogy igazad van és új tervpályázat kell. Eddig volt 3, /a rossz emlékű Nemzeti Színház tervpályázatot nem számítva/. A 3 pályázaton közel 100 nyertes és nyeretlen pályamű szerepelt. Ki garantálja a nyertes és főként a nyeretlenek szerzői jogait?És Kedves Kemtam!A „rom” nem rom, hanem torzó! Egy szép neoreneszánsz épület menza szintje. Jól zárja le a Dísz teret és még a mögöttes társa bontása után is térfalat ad a Szent György térnek.Én, mint a 2004-es tervpályázat 6-os bírálati sorszámú terv társtervezője szeretném látni annak az új épületnek a tervét, amely a jelenlegi menza szint helyére épülne, mielőtt a jelenlegi épületet halálra ítélnétek.  /Felhívom a figyelmet, hogy a mindannyiunk által tisztel Farkasdy tanár úr tervezte a Dísz tér átellenes sarokházát a korábbi színvonalas barokk palota helyére./

Masznyik Csaba
2008.11.27.
09:06

Egy kedves kollégám hívta fel a figyelmem Földényi F. László írására az ÉS-ben, melyben Vargha Mihály Zoboki Gábort alázó cikkére reflektál. Éppen úgy, ahogy elképzeltem...Pedig össze sem beszéltünk.Üdv!mcs

abra
2008.11.27.
15:46

@Masznyik Csaba: Igen, itt olvasható a cikk.

http://www.es.hu/index.php?view=doc;21368

mB
2008.11.22.
20:57

Kicsinyes, szánalmas, kártékony - Somlyódy Nóra cikke az eheti Magyar Narancsban.

kemtam
2008.11.22.
21:17

@mB: Még nem letölthető :(  Pedig kiváncsi vagyok, mit hoz ki a témából. Mivel az a törekvés, hogy "csakazértis elkúrunk 10 milliárd eu-s pénzt egy ki sem talált semmire (hogy a tucatnyi csókos építészcsoportunk évekig megélhessen valamiből)" legalább ugyanannyira kártékony és szánalmas lehet, mint lefújni/megfúrni az akciót. 

Tudom, nem értek hozzá. Meg mi közöm nekem ehhez! Meg már vagy tucatszor leírtam... De ha ti sem nyugszotok, hát én sem maradok csöndben. Ez a szekrény is csontváztanya.  (Kezdem látni, hogy nálunk minden állami/önkormányzati beruházás csakis csontváztanya lehet...)

mB
2008.11.23.
08:03

@kemtam: (szerintem nem is lesz, a Magyar Narancs később sem teszi fel a netre a dolgait, ha jól tudom.)

sityu
2008.11.23.
09:06

@mB: Én viszont eddig azt tapasztaltam, hogy 1 hét múlva minden cikk fent szokott lenni. (kb fél évvel ezelőtt még úgy volt - de akkor csak a cikkek kb 30%-ához volt link a megjelenés napján, amik mögött ott is voltak a cikkek; s a többi csak 1 múltán került föl)

tewe
2008.11.28.
07:29

@mB: ha már külső cikkek: Ütközetben elesett (Figyelő)

rokon
2008.11.28.
07:35

@tewe: sajnos csak előfizetőknek elérhető - esetleg ha a legfontosabb részletet idemásolnád, kedves tewe,

köszrokon

tewe
2008.11.28.
07:46

@rokon: oops bocsánat... nekem (mint előfizetőnek) nem mutatta, hogy kulcsos ...inkább nem másolok ki belőle semmit, plusz információkat szakmai szempontból nem tartalmaz, inkább egy (jó!) kerek összefoglaló az állapotokról a Figyelő (nem építész) olvasóinak.

mB
2008.11.28.
08:37

@sityu: Kicsinyes, szánalmas, kártékony - igazad volt, Sityu, itt a teljes cikk Somlyódy Nórától. Narancs.

rokon
2008.11.15.
06:23

divatmajomnál? Zoboki Gábor és Kis Péter vári összeműködéséről cikk Rosszabb egy divatmajomnál? címmel az ÉS november 14-i papíros számában Vargha Mihálytól. Csütörtöktől, november 20-ától olvasható lesz villanyosan itt (a Kínos már most is).

"Kínos címmel a múlt héten a legfontosabb pesti belvárosi helyszínre, a Városháza épülete Károly körúti befejezésére rendezett pályázatról írtam. Ott említem, hogy még eredményhirdetés előtt felismertem egy terv szerzőjét a tablók alapján. Minősítettem is a viselkedését ott, szóban valakinek, amikor megtudtam, hogy jól tippeltem: divatmajom. Zoboki Gábor volt e pályázó építész." (részlet)

EXTRA:

"Összegyúrnak mocskot-pocskotHét nap alatt művük készen.Torony épül serblijükben,így majmolják teremtésem."

(Weöres Sándor: A részeg ördög; részlet)

rokon
2008.11.20.
08:17

@rokon: ...egy divatmajomnál rosszabb?

már a hálón is olvasható

zsanci
2008.11.20.
22:09

@rokon: S a válasz a mai ÉS-ben Földényitől... Egyelőre csak papíron.

Nagyon pontos.

Masznyik Csaba
2008.11.20.
22:30

@rokon: Kedves Mihály!Azt kell, hogy mondjam: az ÉS-beli cikked érthetetlen, zavaros, se füle, se farka.Egyetlen dolog világít belőle: rettenetesen utálod Zoboki Gábort. Olyannyira, hogy szándékosan és durván sértő megjegyzéseket teszel. Elismert munkájára is.És ez üzenetnek azért kevés.Van ennek (szerinted) értelme?Vagy olyan erős az indulat benned, hogy ezt csak ilyen színpadias módon tudod levezetni? Nem értelek.Ha laikusként, az eseményeket csak távolról ismerő gyanútlan olvasóként olvasom a szöveged, akkor garantáltan semmit sem értek belőle: az eseménysor a zanzásított szövegedből rekonstruálhatatlan.Ha a Szt. György téri terv iránt érdeklődő szakmabeliként olvasom, akkor pedig semmi olyat sem találok benne, ami informálna, vagy magyarázatot adna a történtekre.Az ÉS-ben is furcsán hat ez az írás, mintha a jegyzeteidet tetted volna közzé, első felindulásodban. Pedig nyilván nem. (Ha már ÉS: a "magas tető" szerintem magastető, a "kollonád" helyesen kolonnád, bár ez magas labda, bocs.)Hasznosabb lett volna gyűlölködés helyett (ami remélem - bár lehet, hogy naív vagyok - politikamentes) konkretizálni, hogy mi is történt tulajdonképpen.

Így nem marad más, mint kivárjuk csendben azt az egy-két hetet, amíg Andor a végére ér...Üdv!Masznyik Csaba

gg
2008.11.21.
15:11

@Masznyik Csaba: Ugyanezt éreztem a cikkel kapcsolatban, mint Csaba. De ugyancsak értetlenül állok a városházával kapcsolatos Kínos c. írás előtt is. Egy laikus  első olvasatra (ha érti) talán azt gondolja, hogy igen ,kizártak néhány pályázót valami titkosság megsértése miatt, meg a főpolgármester se fogott kezet a végén, hát ez tényleg ciki, de hát lesz végre új városháza! És még korcsolyapálya is lesz benne! Ez tök jó!......?

Itt a fórumon rögtön harsány vita alakult ki a nyertes pályművel és magával a pályázattal kapcsolatban. A végén Bardóczi S. biztos szakmai érvei és EMA heves kifakadása pontosan rávilágítottak a probléma lényegére. Előbbi remekül összefoglalta külön cikkben is (22-es csapdája)a tanulságokat, utóbbi pedig jelezte a főszerkesztőnek ,hogy lehetne akár az ÉS-ben is írni erről.

Szóval lehetett volna írni -többek között a nem szakmabeli olvasóknak!!-fontos kérdőjelekről: várostervezés hiányáról, tervpályázatok zavaros lebonyolításáról, és ha már ÉS- a politikai akaratról, elherdált uniós  forrásokról , rövidtávú érdekekről, totális koncepciótlanságról stb.

Ez nem sikerült. Helyette kapunk néhány képet (kép nélkül?) a házról, meg hogy a terv lényege, hogy a hivatal átköltözik az új szárnyba a régi helyén boltok lesznek(!) és a nagy kérdés: Vajon lesz -e rá pénz? Tyűű! Továbbá a nyertes pályamű meg jó ház és itt jön a gyönygyszem:"de az egyre kíméletlenebb érdekharcban nem számíthatunk arra, hogy pályázati ellentervben jelenjen meg egy-egy józanabb megfontolás. Kínos. "

Szerintem is.

Végeredmény:

Vargha Mihály: Nem nyert.

Gaschler Gábor

Fodor László
2008.11.14.
21:04

Fodor László

Nem tudom, a hozzászólók közül részt vett-e valaki a 2004-es pályázatban. Mert aki nem, annak talán új lesz: ez a történés bele volt kódolva a kiírástól kezdve, a zsűrizésig bezárólag a folyamatba. Az oka véleményem szerint: a tervpályázati rendszer. Nincs megfelelően kiegyensúlyozva, hogy megfelelő kiírás, pártatlan elbírálás, és politika-mentes döntés születhessen. Nincsenek megfelelő mecénások a kiírók között. Nincsenek megfelelő képzelőerővel rendelkező zsűrorok sem, akik egy új Sydney-i operát felismerhetnének egy kósza vázlatban. És a bürokratikus szabályozás, amelynek az értelme a felelőtlen döntések kiküszöbölése lenne, nem működik, mert senki nem veszi magának a fáradságot, hogy végigelemezze a történéseket. (Amikor a Challenger űrhajó katasztrófáját kivizsgálták, felmerült az intézményi kultúrának a szerepe a döntéshozatali folyamatban a szerencsétlenség okai között, és annak a HIVATALNAK volt ereje változtatni!) Írtam annek idején egy hosszabb elemzést a tervpályázat zárójelentésének formális voltáról a MÉK illetékes bizottságának (nem a sértettségem okán), amelyet e fórumon nyílt levélben is  megjelentettem volna. Egy tervezési megbízás miatt azonban el kellett állnom tőle, mert két zsűror haragját vonhattam volna a megbízómra. Szomorúan kell látnom, hogy az elemzésem nagyjából megállta volna a helyét. Most isszuk meg a levét.

gramercy
2008.11.14.
19:02

hányingerem van

remélem minden résztvevő alól kiesik a bmw kereke

nem érdekel az új terv, nem érdekelnek a kifogások, az se érdekelne ha speciel zaha hadid calatravaval együtt tervezné az új változatot

 

ez innentől kezdve a magyar KÖZigazgatás, KÖZgazdálkodás korruptságáról, tehetetlenségéről szól

hányingerem van 

bardóczi
2008.11.14.
13:56

Bréking Nyúz!

"A Budapesti Építész Kamara Szakmafelügyeleti Bizottság állásfoglalása a Szent György téri tervezés ügyében

Hivatkozva a Budapesti Építész Kamara korábbi állásfoglalására most is megállapítható, hogy a jelenlegi tervezés alapjaiban eltér a 2004. évi tervpályázat eredményétől, azaz sem az első díjas terv, sem annak programja, sem annak szerzői már nem tekinthetők azonosnak.Ezért álláspontunk szerint új tervpályázat kiírása szükséges."Ódor Tamás
2008.11.14.
07:55

Ennél a feladatnál a kiindulópontban van a hiba.

1. Először azt lenne szükséges eldönteni, hogy az épületromot mindenképpen megtartani, vagy inkább elbontani lenne a helyes megoldás. (Az elbontás mellett szólnak ugyanis olyan régészeti érvek, amelyek szerint a rom alatt annál sokkal értékesebb kortörténeti rétegek lennének feltárhatók. Különösképpen a magyarországi reneissance korszakából, amelyik a nemzet egyik felemelkedő időszaka volt. Ahhoz talán könnyebb lenne csatlakozni a jelenünkkel, mint a kortörténetileg hozzánk közelebbi, azonban rossz emlékeket felidéző mai épületromhoz. Talán mégsem véletlen az alkotók mondanivalóhiánya, és ez a "szarkofágépítészet" ezen a helyen. Ha valamit nagyon ki akarunk olvasni belőle, az talán éppen az lehet, hogy tegyünk a rom fölé valamit, ami feledtető céllal maga alá gyűri, maga alá temeti e rossz emlékű romot. Félek tőle, hogy ez csupán az én túlzott optimizmusom, hogy az alkotók fejében ilyen megfontolások játszhattak szerepet...)

2. Ha mégis a megtartás mellett szól több érv és indok, akkor a második lépésben azt is el kellene dönteni, hogy milyen mértékben történjen meg az eredeti épület - netán korhű - helyreállítása. Az ugyanis meglehetős bizonyossággal kijelenthető, hogy nem valószínű, hogy egy esetleges bombatalálat éppen annyit hagyott meg az épületből, amennyi építészetileg-szakmailag indokolt lett volna. Felül kell tehát bírálnunk az égből pottyant esetlegességet.

3. Miután az 1. és 2. kérdések megválaszolásán túl vagyunk, na akkor jöhetnek a pályázók és a pályázatok, hogy hogyan tovább.

Ebben az országban 60 év nem volt elég még ahhoz sem, hogy a szakma egy ilyen világos menetrendet felvázoljon. Akkor meg mit akarunk?

Az ügy közelről érinti egykori saját szakmai munkásságomat is: 1984-87 között a VÁTI-ban Sedlmayer Jánosné vezetésével én készítettem a Budai Vár Részletes Rendezési Tervét, amely akkor elfogadásra is került. Habár a jogszabályi környezet változása miatt szükséges volt azóta új szabályozási tervek elkészítése, a várfalon belüli területen alapjában véve mindmáig az általunk készített rendezési terv képezi az alapokat. A HM épület megtartásának-elbontásának kérdése már akkor is felmerült. Emlékeim szerint a rendezési tervbe végül a megtartás változata került, de az ezzel kapcsolatos kérdések mégis nyitva maradtak. Ha jól emlékszem, a szakmában akkor az volt az álláspont, hogy a döntést tegyük függővé az azóta nagy erővel folytatott szomszédságbeli ásatások eredményeitől. Az erre való utalás bele is került a terv szöveges mellékletébe. Ezután én sokáig külföldön voltam, elszakadtam ettől a feladattól, nem ismerem a folytatást.

ÓT

kemtam
2008.11.14.
08:44

@Ódor Tamás: Ásatást folytatni alatta? Hogy aztán az is évekig egy baromi nagy gödör maradjon? Meg hogy két darab félbetört mátyáskorabeli cserépedényfület mutogathassunk? Meg hogy újabb évtizedekig vitázhassunk azon, hogy a velencei chartához igazodjunk-e, vagy krakkóihoz?Az lenne ám az igazán magyarosch!

Ennél már tisztább projekt lenne, ha vagy elbontanák a romot és hozzácsapnák a déli füves placchoz, vagy eladnák valakinek (nem 99 éves használatra meg koncesszióba meg PPP-be - hanem végleg) azzal a megkötéssel, hogy csakis eredeti állapotának megfelelően építhetik újjá. Ez utóbbi esetben persze át kellene írni miatta a vonatkozó építési szabályzatot (amit most még nem akarnak), de mivel nem új épület jönne létre, hanem egy teljeskörű rekonstrukció, ez elfogadható lehetne érzelmileg és értelmileg egyaránt. Igaz, hogy egy landmarkkal kevesebb lenne, de legalább kész lenne. Landmarkolni meg úgyis ott maradhatna a város megannyi rohadó barnazónája. Kezdésként mondjuk a józsefvárosi Ganz telep területe...

Ódor Tamás
2008.11.14.
08:58

@kemtam: A helyes megoldás sorrendjét írtam le.

Az elmúlt 20 év talán elegendő lett volna hozzá, nem gondolod?

Időnként olyan zagyvaságokat írsz, hogy talán az agyadban sem ártana némi ásatást folytatni, hátha ott is fellelhetők lennének múltbéli értékek, amelyekre aztán támaszkodhatnál. Ha nem folytak volna ásatások a Budai Vár területén, akkor a ma látható értékeknek kb. az 50%-a (vagy még több) a földben nyugodnának. Olvashatsz róla eleget, ha érdekel. Azt azonban nehéz megérteni, hogy miért kell minden olyan dologhoz hozzászólnod, amihez egyébként halvány fogalmad sincs. Ennyire ráérsz? Ülsz a számítógéped előtt valamilyen unalmas helyen, és ezzel szórakozgatsz.

ÓT

kemtam
2008.11.14.
11:53

@Ódor Tamás: Jegyezd meg Tamás bácsi, hogy én mindenhez értek! Mindazonáltal te sem vagy az az őszinte cukipofa, akitől itt  bárki is (ki)oktatást várna...

Ódor Tamás
2008.11.14.
13:03

@kemtam: Éntőlem töltheted a szabadidődet itt a fórumon, ha a gazdái engedik az idétlenkedésedet.

Csak ne kiabálj, ha ignorálnak.

ÓT

sityu
2008.11.14.
13:06

@kemtam: Történelmi pillanat: kemtam minden szavával egyetértek. Már csak azért is, mert én is mindenhez értek. ;)

ragacs
2008.11.14.
03:57

Ez most akkor oltás?

Oltás során, két vagy három egyed részeinek összenövesztésével, kapunk az oltványt. A törzsét adó rész (itt a Honvéd Főparancsnokság romja) az alany, az erre ráoltott rész (esetünkben a Goetheanum) pedig a nemes. Bár nem szokványos, ám hobbikertészeknél és gyüjteményes kertben gyakori, hogy e két rész közé egy harmadik ú.n. közbeoltott faj (Louvre piramis) is kerül. Az oltás során kulcsfontosságú, hogy az alany és a nemes szöveteinek összeforradása tökéletes legyen, ezért gondosan kell megválasztani a partnereket, az oltás idejét és módját. Csak az azonos fajhoz tartozó, vagy a közeli rokonságban álló egyedek olthatók egymásra. Ha az oltás sikeres és az oltvány későbbi élete során is harmonikus a komponensek együttélése, akkor kompatibilitásról, ellenkező esetben inkompatibilitásról beszélünk.

UI: Remélem a GATE Kertészeti Tanszéke nem fogja zokon venni ezt a kis módosított idézetet. Ha mégis, akkor utólatos megértésüket és elnézésüket kérem, tisztelettel.

Ódor Tamás
2008.11.14.
07:00

@ragacs: Ügyes analógia.

De, mint minden analógiával, ezzel is óvatosan kell bánni.

Esetünkben is jelentős a különbség az "oltás"-hoz képest:

Az oltás esetében két egymást elfogadó/eltaszító egyedről van szó.

Esetünkben, ezzel szemben, ennél sokkalta összetettebb helyzettel állunk szemben. Nem két egyed összepárosítása a feladat, hanem ennél sokkal többé. Nem elegendő ugyanis találni egy olyan oltóanyagot, amelyiket az épületrom befogad. Ez még nagyon-nagyon kevés a feladat abszolválásához. Ha azonban úgy veted fel a kérdést, hogy ez elengedhetetlen feltétel, amelynek mindenképpen teljesülnie kell, akkor azzal egyetértek. És kell folytatni a munkát mindaddig, amíg az összes egyéb feltétel is teljesül: amíg a tágabb társadalmi-vizuális környezet és a HELY szelleme által inspirált, gondolatokban és mondanivalóban gazdag, azokat a közösség felé közvetíteni képes alkotás meg nem születik.

Eddig ilyennek nem sikerült megszületnie.

ÓT

Ódor Tamás
2008.11.14.
07:05

@ragacs: Én egyébként nem a Goetheanumra, hanem a csernobili betonszarkofágra asszociálok e mű kapcsán.

ÓT

tisza
2008.11.14.
09:55

@Ódor Tamás: genius loci:) már hiányzott:)

"Egyrészt: (i) ha a ház a hellyel keresi a kapcsolatot, akkor a forma csakis eme kapcsolat szubsztrátuma lehet; egyfajta eredmény, végkövetkezmény. Ha elfogadjuk, hogy a forma elemzése csakis az idő függvényében végezhető el, akkor az idő helyalapú elutasítása a forma problémáját is illegitimmé teszi. A kortárs magyar építészetet fojtogató formafóbia tehát az idő kezelésén – pontosabban negligációján alapul." (forrás: WérGidA)

szóval hagyjuk már légyszi a hely szellemét...

zárójel bezárva

Ódor Tamás
2008.11.14.
10:49

@tisza: Szépen illusztrálod azt az úniós tanulmányt, mely szerint a magyar iskolák nem tanítják meg a szövegértést a diákoknak. Össze tudják olvasni a betűket, csak éppen nem értik, amit olvasnak. Az utolsók között vagyunk az EU-ban ezzel az eredményünkkel.

Nem azt írtam - ahogyan azt te félremagyaráztad -, hogy CSAK a HELY szelleme kell vezérelje a megoldást. Hanem a HELY a tágabb társadalmi-vizuális környezettel együtt. Ezen a helyen, az ország kulturális fókuszpontjában egyszerűen illetlenség, (mondhatnám durvábban is: parasztság) a nemzeti közösségnek fityiszt mutató öncélú alkotást elhelyezni.

Az mindenesetre tetszik, hogy WérGidA-t már Bibliaként idézed...:-)

ÓT

tisza
2008.11.14.
11:18

@Ódor Tamás: ott kezdeném h WérGidA legalább állít valamit, amivel van értelme vitatkozni... és ott folytatnám h az uniós rövid u, ha már szőrszálhasogatunk, valamint h nem azt írtam h csak a hely szelleméről volt szó a commentedben, de a caps lock biztos véletlen, a  kisujjadnak úgy volt kényelmes, semmilyen hangsúlyt ne feltételezzünk... hát legyen:) ezzel az értelmetlen vitát köszöntem:) és igenis ajánlom WérGidÁt végiggondolásra... nem Bibliaként...

Ódor Tamás
2008.11.14.
11:47

@tisza: Ha megengeded, nekem jobban tetszik hosszú ú-val az únió... ugyanis így ejtjük. most én is kötekedjek azzal, hogy a "h" betű nem értelmes magyar szó?

Lehet, persze, így is kommunikálni, csak sok értelme nincs, ha nem az érdemi mondanivalókra reflektálunk.

Akkor nézzük a szövegértési leckét, ha már annak a meggyőződésednek adtál hangot, hogy én oktalanul kritizáltalak. Mit is ír WérGidA?

"ha a ház a hellyel keresi a kapcsolatot, akkor a forma csakis eme kapcsolat szubsztrátuma lehet"

Ajánlod WérGidA-t végiggondolásra, csak éppen te nem gondolod végig. Cinizmussal okoskodsz, kötekedsz, és még butaságot is írsz. Tényszerűen.

A "csakis" nem jelenthet mást, mint azt, hogy WérGidA itt olyan esetre célzott, amelyben az alkotó csak a HELY-ből indul ki. Ezzel szemben én nem ilyen megoldásról írtam. Ennyit arról, hogy mennyire vagy képes megérteni azt, amit te magad idézel.

Hidd el, nekem nem fontos, hogy itt a neten szellemi párbajban triumfáljak, ezt gyerekes dolognak tartom. Szerintem jobban jársz, ha nem csak WérGidA szavait biflázod be, hanem a saját eszeddel is gondolkodsz. WérGidA esszéi érdekesek, figyelemfelkeltőek, de túlzottan tudálékosak, és e tudálékosság sokszor a mögötte lévő gondolat butaságát leplezi. Ettől még érdemes megismerni a gondolatait, ez nem vitás.

ÓT

tisza
2008.11.14.
13:46

@Ódor Tamás: a hely szelleméből való kiindulás erősen kihat a formára... egyszerűsítsük le így, és az óhajom csak annyi lett volna, h a hangsúly (nevezzük caps lock-os kiemelésnek) máshova kerüljön...

továbbá akárhogy is nézem az únió (sic!) sosem lesz magyar szó, hiába ejtjük így, és hiába tetszik önnek így jobban :)

és ön itt nem triumfált, annak ellenére h a szövegértési képességeimet kritizálta, és gyerekesnek próbált nevezni... sajnos győzelem itt és most nem sikerülhetett, és ezért én kérek elnézést:)

a cinizmusom és kötekedésem pedig jogosnak érzem, jól fogok aludni ma este is:)

köszöntem a kioktatást, de én sem kérek belőle, és őszinte örömmel gondolok a jövőbeli terveire, ahol nem CSAK és remélem nem elsődlegesen a genius loci kerül majd előtérbe:)

game over for me now, have a good life...

Ódor Tamás
2008.11.14.
14:34

@tisza: Így szólt az eredeti mondat, amelyikbe belekötöttél:

"amíg a tágabb társadalmi-vizuális környezet és a HELY szelleme által inspirált, gondolatokban és mondanivalóban gazdag, azokat a közösség felé közvetíteni képes alkotás meg nem születik"

Mindebből te kiragadtad a hely fogalmát, és először úgy állítottad be, mintha én csak azt a szempontot neveztem volna meg, másodszor pedig azzal kísérleteztél, hogy úgy állítsd be: én ennek a szempontnak prioritást adtam.

Nos, kedves nemtudomki, vagy tényleg az úniós felmérés mintapéldája vagy, ha pedig mégis sikerült helyesen értelmezned a fenti mondatomat, akkor minimum elgondolkodtató, hogy mivégre jó neked az, hogy elferdítsd más világos megfogalmazását, és utána az általad elferdített értelmezésbe kössél bele. Ennyi erővel otthon egymagadban is vitatkozhatnál saját magaddal, ehhez nincs szükség közösségi fórumra.

Nem kívántam neked rossz alvást, az erre utaló célzásod is inszinuáció. Aludj jól.

ÓT

Kühn Péter
2008.11.13.
20:31

Ami nem megy azt nem kell erőltetni. Ezt most mindkét síkon értem.

Ha az első pályázat nem kapott konszenzust, minek kellett eddig eljutni?

Siralmas vergődés...Miért ültek össze újra a zsűrik egyáltalán? 

Hát azért mert minden zsüritag asszisztált: tektonika hiánya, meg nagyobb áttörtség...

Van ott formai megoldás, ahol nincs társadalmi konszenzus? Ahol nincs közös cél?

Az építészetnek nem mondanivalója van, hanem hatása.(Ódor Tamásnak)

Emlékszem, hogy a Bán Ferenc győztes Nemzeti Színház terve milyen irdatlan erőt sugárzott.  Hát még a győztes pályamű itt!

Tudom, hogy az "erő" kisugárzása  nem mindig a legfontosbb, de itt jelentős szempont.(Úgy mint: hiszek az erő jó szándékában.)

Ez a folyamat itt pedig egyre siralmasabb. A magunk tükre, a nemzeté. Minden így megy: Bős, Olimpia, Nemzeti stb stb.

Nincsenek illúzióim, mégis folyamatosan csalódom.

 Az "önkormányzás" fogalma kis hazánkban értelmezhetetlen 20 év után, de a történelem sem hazudtol meg ebben. Nevetséges amit csinálunk. Kérjünk cserét.Szóljunk másoknak.

 

Üdv

 Kühn P

 

Ódor Tamás
2008.11.13.
20:55

@Kühn Péter: "Az építészetnek nem mondanivalója van, hanem hatása.(Ódor Tamásnak)"

Gondolatzavar. A két dolog ugyanis nem vagy-vagy típusú relációban áll egymással.

A mondanivaló az előzetes szándék.

A hatás az utólagos következmény.

Az egyik nem zárja ki a másikat. Akár mindkettő is teljesülhet egyugyanazon mű esetében is. Vagy egyik sem.

Nem értek egyet azzal, hogy alkotói "mondanivaló" nélkül, pusztán a hatásra vadászva, ebben a történelmi és építészeti fókuszpontban elfogadható mű születhet.

Tudomásul veszem, hogy ma az a menő, akinek nincs alkotói "mondanivalója", pusztán odasercint egyet valahová, és szabad hozsannázni. Tudomásul veszem, tolerálom, de én az alkotói szabadságot másképp értelmezem. Egy közösségi fókuszpontba mondanivaló nélküli alkotást helyezni, és ezt támogatni, elfogadni, annyi, mint kijelenteni önmagunkról, hogy nincs önmagunk számára (mint közösség) mondanivalónk. Ezt akarjátok?

ÓT

Kühn Péter
2008.11.13.
21:22

@Ódor Tamás: Kedves Tamás: igen, ez így igaz.

Nehéz is az építészetről jól fogalmazni. Én az utólagos következmény oldaláról néztem, nem a szándék felől. Ezek összefüggése is érdekes téma ( mármint, hogy egyáltalán van-e mondanivaló-szándék, vagy csak hatása lett, és persze az építésznek az a jó, ha csak "utólag" hatása lett), de mégis azt gondolom, hogy a puding próbája az evés.

Nem gondolom, hogy az építésznek bizonygatnia kéne, mit is akar kifejezni. Főképp, hogy azt gondolom, csak felszínes és kevés szó képes közelíteni ehhez a műfajhoz.

Én azon avéleményen vagyok, hogy az alkotó mondanivaló maga a "hatás kifejtése" és azt is megkockáztatom, hogy a "hatás -vadászat" ilyen formán jó dolog.

Azért tettem idézőjelbe  a fogalmat, mert mint minden fontos téma, ez is ellentétes előjellel is értelmezhető.

 Az utolsó megjegyzésedhez pedig azt mondom, hogy nagyjából egyetértek, az alábbi kitételekkel:

nincs sercintés, nincs hozsannázás, nincs tolerálás.

Van alkotói szabadság és vannak korlátok. Ha ninsc konzenzus inkább ne csináljunk semmit. Egy ló nem mehet kétfele.

Üdvözlettel

Kühn P

Ódor Tamás
2008.11.13.
21:44

@Kühn Péter: Rendben.

A mondanivalót én nem verbálisan értettem. Vizuálisan.

A mondanivaló tükröződése az alkotásban nem azonos az alkotás kiváltotta hatással. Két különböző dologról van szó. Hatás mondanivaló nélkül is létrejöhet. Vizuális mondanivaló tükröződése esetén is elmaradhat a hatás. A hatást lemérni lehet. A mondanivalót pedig megfogalmazni. A hatás akár teljesen ellentétes is lehet a szándékkal, a hatás főképpen a szemlélőktől függ. A mondanivaló megjelenítése ezzel szemben az alkotótól.

Ez csak némi pontosítás volt. Ettől függetlenül, azt hiszem, lényegileg jól értjük egymást.

Üdv

ÓT

Kühn Péter
2008.11.13.
22:32

@Ódor Tamás: Igen,

valójában az a kérdés, hogy ha egy szakmai tervzsüri elfogad egy tervet győztesnek, akkor az elfogadjuk-e?

Nem én vagy te, mint szakma (mert ebben még megegyezhetnénk), hanem az I. kerület, meg egyébként a lakosság meg a civil szervezetek stb.

Én úgy érzem (és itt az érzéseimnek teljes tért adok), hogy az első díjas terv volt az eddigi próbálkozások közül a legelementárisabb. és  ezt szerintem a szavak nyelvén 2 szóval lehet leírni: "erő és védelem". Több szó nincs rá, mert a pontosabb megfogalmazások az építészet képi és gondolati világba vezetnek.Sajnos a későbbi megfogalmazásokra már szavakat sem találtam. pedige szerintem ez baj!!

 Ismeretlenül is örülök, hogy a fórumon maradtál, (egyáltalán: nem feltététlenül egyetértve a véleményeiddel!)hanem mert vitatkozásban korrektül "ott voltál" ezt énmindezt értékelem.

 Ellentétben az elefántcsonttoronytól hiányolom évek óta a megnyilatkozást.

Üdv

Kühn Péter

Ódor Tamás
2008.11.15.
08:02

@Kühn Péter: A tervzsűrizésnél, szerintem, nagyságrendileg fontosabb az alkotó saját szakmai lelkiismeretessége.

Nincs az a tervzsűri rendszer a világon, amelyik ezt pótolni lenne képes.

Ha olvastad a saját történetemet a tervzsűrivel kapcsolatban, akkor abból megismerhetted az álláspontomat: a tervzsűriknek az a rendszere és morálja, amelyik mifelénk honos, sokkal inkább szól a zsűrik feloszlatása, mint megtartása mellett. A zsűrinek akkor lenne értelme és létjogosultsága, ha arra használnák, amire való: elfogulatlan szakmai véleményezésre. Ehelyett a zsűrik ma magukat (TISZTELET A KEVÉSKE KIVÉTELNEK!) felkent esztétikai-szakmai ítélőszékeknek tekintik. A hiba tehát már magában a kiinduló alapszemléletben van. És ne hagyd magad megtéveszteni: ha beszélsz bármelyik zsűritaggal puszta kollégaként, igyekezni fog meggyőzni téged, hogy ő csupán jószándékból van a zsűriben, hogy emelje a te színvonaladat. A valóságban pedig a terület- és megbízásszerző harc nemtelen eszközeként használják fel a zsűribeli tagságukat.

Az építész tervzsűrik kapcsán van némi képzavar a köztudatban.

Más ugyanis a szerepe annak a tervzsűrinek, (mint a budavári példában is), amelyik közcélú, közpénzből finanszírozott, közérdeklődés középpontjában álló vagy védett környezetben lévő beruházás tervének elbírálásában vesz részt, és ehhez képest teljesen más a zsűri feladata és szerepe akkor, amikor magánszemély a magántulajdonában álló ingatlanon, amely semmiféle védettségi övezetbe nem sorolt, a saját költségén terveztet olyan épületet, amelyik egyébként minden jogszabályi előírásnak megfelel, és a zsűrizés tárgya pusztán az esztétikai, ízlésbeli véleményezés. Normális polgári társadalomban elegendő lenne a puszta intelligencia is ahhoz, hogy az adott zsűri tagja felismerje, hogy most éppen hol van. A megismert esetekből azonban joggal következtethetünk arra, hogy vagy ez az alapintelligencia hiányzik, vagy a hatalom mindenáron való kiélése folyik, akár anyagi előnyök megszerzése, vagy szakmai klikkek helyzetbe hozásának céljával is.

ÓT

RKB
2008.11.13.
20:21

Kis Péternek.

Kedves Péter!

Lehet, hogy szóra sem érdemes és semmi jelentősége, de kíváncsiságból azért megkérdezem:

Ha Te "designerként" vagy említve, ha Z.G.-t tanácsadónak kérték fel, (de a fenti szöveg szerint ő ismertette, mint tervező a terveket) ha irodája csak a "tervek konstruktőri-technikai részét" készítette, akkor:

1. Ki a HÁZ felelős/vezető építész tervezője?

2. Ki, illetve kik jegyzik és milyen minőségben az építész terveket? 

Üdvözlettel:

Rex-Kiss Béla 

U.i.: Ha válasz gyanánt -mint Mónus János a BÉK honlapján- én is filmrészletet kapok, azt a részt küldd, amelyből kiderül, hogy végül ki nyomta bele a másik szájába a harmónikát. Ha már ilyen talányosak vagyunk.  

 

rokon
2008.11.13.
20:48

@RKB: Nem válaszként, hanem kiegészítésül a fentiekhez, Kis Péter válasza Mónus Jánosnak a bizonyos filmrészlettel:

"Mónus JánosBÉK

Tisztelt János!

Az alábbi elérhetőséget ajánlom figyelmedbe:

http://www.youtube.com/watch?v=jHZpO6aNLwE

(…)

- Where’s Frank?

- Frank sent Us.

- Did You bring a horse for me?

- (laughing) Looks like we…(laughing) looks like we are short one horse….

- (wag) You brought two too many…”

(…)

Kérlek, ne haragudj, hogy a szokásosnál kissé hosszabban (6:06) válaszoltam.

Kis Péter"

A válasz előzménye megtekinthető itt.Kühn Péter
2008.11.13.
21:02

@rokon: Kedves rokon!%

Ez jó, mert most nem tudni ki válaszol vagy nem is válaszol Mónus Jánosnak.

Ha válasz, akkor méltatlan

Ha kiegészítés, akkor meg mit egészít ki MOST

amikor a világ egyik ( hanem a) legjobban megrendezett filmje is csak nagy odafigyelés árán áll ösze a néző fejében a végén...

Sajnos ez a történet itt, egyáltalán nem megrendezett, hanem egy végletesen siralmas lefolyású.

Üdvözlettel

Kühn P

rokon
2008.11.13.
21:12

@Kühn Péter: Kedves Kühn Péter,

kösz az észrevételt, kicsit belejavítottam a feljebbibe, hogy érthetőbb legyen. Remélem így már működik. A "végletesen siralmassal" egyetértve, maradokrokon

Ódor Tamás
2008.11.13.
19:11

Buta, érzéketlen és teljesen provizórikus tervkoncepció.

Látom magam előtt az "alkotókat": görcsölnek, izzadnak egy ideig, de az égvilágon semmi nem jut az eszükbe. Valamivel azonban mégis elő kellene állni, hiszen nem mindegy, hogy ki kapja meg ezt az imázsépítés szempontjából döntő jelentőségű, unikális szakmai feladatot! Csüggedt fejüket leszegik, iszonyatos a tehetetlenségnek ez az érzése. Oldani kell a hangulatot, le kell gurítani néhány dobozos sört. Majd arra figyelnek fel, hogy a takarítónő a szemeteskosarat kezdi üríteni. Ekkor felragyog egyikük sörvidám arca: azt ki ne dobja Terike! Odarohan, kimarja a szemétkosárból az összegyűrt papírcsomót, és diadalittasan a budavári makett közepére helyezi. Összenéznek az alkotók: majd széles mosollyal az arcukon összekoccintják a sörösdobozaikat: kész vagyunk!

ÓT

kissdaniel
2008.11.13.
19:20

@Ódor Tamás: Figyelj... mindegy, hagyjuk...

csoszka
2008.11.13.
19:23

@Ódor Tamás: Megvan hazánk újabb, vitriolos tollú kritikusa :(

kemtam
2008.11.13.
18:09

soha életemben nem csatlakoztam egyetlen internetes aláírásgyűjtéshez sem, ez volt az egyetlen. Ezennel visszavonom.

Vajon még hány építész szeretne egy sok éve megnyert tervpályázat farvizén beevezni?

Tessék kiirni egy újabb pályázatot, lehetőleg nemzetközit.

Lesz még eu-s pénz, amiből megépíthető, ha pedig nem lesz, hát nem lesz. Valóban nem ez a legfontosabb.

kemtam
2008.11.12.
16:53

Nem kell óránként világmegváltani. Elég ha egy márciusban felszedett díszburkolatot novemberre vissza bírunk állítani eredeti állapotára. De amíg ez nem megy (márpedig baromira nem megy), addig ne akarjuk már globálcsicsákra elszórni a milliárdokat. Ezzel nem érnénk ugysem a riválisaink lába nyomába se.Ráadásul egy olyan mentalitású városban (országban), ahol minden de minden a pénzlenyúlásról szól, szakmai becsületet, koncepciónitás, szélesebb körű társadalmi egyeztetést keresni örültség. Ide atom kell!

Persze agyalni jó egy ilyen luxusberuházáson. Meg kormányzati negyedeken, meg városházaprojekten is. Meg is él belőle jónéhány konjuktúralovag. De az együttgondolkodás, a reális ész érvek, a valódi feladatok és célok már rég nem játszanak szerepet a döntéshozói agyakban... Félő, hogy soha nem is játszottak.De persze álmodozni jó... Addig sem kell foglakozni a jelennel.

ortibor
2008.11.12.
12:56

 Olvasom az újságban:

"A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete november 10-i rendkívüli ülésén változtatási tilalmat rendelet el a Dísz tér 17. számú épületre."

Úgy látszik a legújabb változat sem tetszik.

ezer kartács
2008.11.12.
12:24

Kedves Kollégák, kedves Kis Péter!

Anélkül, hogy a huszonharmadik tervvariáció most publikált képeiből megítélhető minőségét elemezném (noha lenne rá igen erős hajlamom), hadd mondjam azt, hogy Ti itt most elárultatok valamit. Nem vagyok meglepődve (szép kis hazai hagyományt követtek), de azért mégis.

Péter! Ez a tervezés NEM a Te hitbizományod. Annak idején a zsűritől egy konkrét pályázati tervre kaptál 1. díjat. Annak idején Somlyódy Nóra, Wérgida és közel 100, nevét aláírással vállaló kolléga (http://www.epiteszforum.hu/node/7576), valamint a BÉK Szakmafelügyeleti Bizottsága AZÉRT állt ki melletted, hogy a győztes tervet annak tervezője továbbtervezze, minden más esetben pedig új tervpályázatot írjanak ki. Te, ezen a kérdésen akkor is rögvest átléptél, hiszen vadonatúj koncepcióval álltál elő (ez határeset volt, annak idején az Építészfórum kommentelői közül voltak, akik már ezt is kifogásolták). Ami azonban most történt (noha hátteréről vannak sejtéseim) becsapás. Somlyódy Nóra, Wérgida és közel 100, nevét aláírással vállaló kolléga, valamint a BÉK Szakmafelügyeleti Bizottságának becsapása.

Az egyetlen hazai sztárépítészhez nincsen kérdésem...

Ami viszont bosszantóan szomorú még, hogy az országos főépítésznek, vagy a jelenlévőknek mindehhez a tervzsűrin – a tudósítás szerint - egy szavuk sem volt.

Azok az esztétikai nyafogások, amelyek a Aczél-féle „szerethető terv”, a magastető kontra lapostető, az egybe vagy különépülés, az áttört vagy nem áttört tömegszerkesztés témakörében meg lettek itten szakmailag pendítve, őszintén: nevetségesek. Magánvéleményem: ez a tervváltozat is az.

További jó munkát, szakmai sikereket kívánok kinek-kinek, üdvözlettel:

Szabó Levente

kissdaniel
2008.11.12.
16:22

@ezer kartács: Szívemből szóltál. Eszembe jutott Vadász György, akinek anno nem volt büdös részt vállalni Siklós Mária förmedvényének kozmetikázásában, akkor kezdett csak háborogni és szakmai etikáról papolni, amikor rajta is átléptek Schwajdáék. Kis Péter is sikerrel bizonyította, hogy az etikei normák addig érdeklik, amig közelebb terelik a pénzeszsákhoz. Ennyi.

SzabAn
2008.11.13.
17:31

@ezer kartács: Igen ! Ez az ! Egyetértek!

Kis Péter Kanossza-járása után kívánjunk neki egy vesszöfutást is.

Ez így igen kollégiális. Vagy ennyire nem egyértelmü mi történik itt?

Szabó András

abra
2008.11.12.
10:22

Ez tényleg sokkal jobb, mint az eddigiek! :)

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.