Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Tervpályázat

Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán

1/16

Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán

?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
?>
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
1/16

Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán

Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
Épülettervek/Tervpályázat

Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán

2022.03.29. 12:59

Projektinfó

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – Kiszakított délibáb

URL:
A Fiúk Építész Stúdió

Tervezés éve:
2022

Bruttó szintterület:
3770 m2

Stáblista

Vezető tervező:
Kabdebó Zoltán, Varga N. Dániel

Építész munkatárs:
Székely Lajos, Kádár Sebestyén Énok

Tájépítész:
BorokArt, Fehér Gábor, Fehér-Kvasz Rita

Belsőépítész:
BRB Architect & Design, Bogár Róbert, Szombathy Livia

„A tervezett épület tömegformálása magában hordozza az emlékhely fő üzenetét. Egy letisztult, egyszerű motívum, mely impozáns mérete ellenére elegánsan simul bele a tájba, miközben a lehető legkevésbé avatkozik be a természetes környezetbe."  – Írják pályaművükről a tervezők. 

TERVEZÉSI ALAPONDOLATOK

A táj és ember kapcsolata e helyen több rétegű, a rétegek között pedig erős átfedés és kölcsönhatás van. Az ember tette a Hortobágyot azzá és olyanná amilyennek ma látjuk. A XIX. századi Tisza szabályozás következtében vízhiány alakult ki, és a szikes terültek terjeszkedni kezdtek. A Hortobágy tavasszal és ősszel áthatolhatatlan sártengerré, nyáron száraz pusztasággá válik. Érintetlensége és vadregényessége adja szépségét. Mind az épület, mind annak mikrokörnyezete a lehető legminimálisabban szeretne a tájba tolakodni, nem akarja annak végtelenségét és beépítetlenségét megtörni. Az épület ellebegése lehetőséget ad a horizont láttatására, a pillérek a tájon fellelhető ritkás facsoportok képét idézik. A homlokzaton, valamint az épület alján lévő homályos tükröződést adó panelek a Hortobágyra oly jellemző délibáb hatását keltik a szemlélődőben, ezzel mintegy belemossák az épület a tájba.

Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
3/16
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán

A tervezett épület tömegformálása magában hordozza az emlékhely fő üzenetét. Egy letisztult, egyszerű motívum, mely impozáns mérete ellenére elegánsan simul bele a tájba, miközben a lehető legkevésbé avatkozik be a természetes környezetbe. Az alapgondolatot maga a forma lényegíti meg négy egyszerű lépésben.

ŐSKÉP – BŰNTELENSÉG | Kopár, megműveletlen vidék. Érintetlen hely. A Bibliában a kietlen, száraz pusztaság a szántóföld ellentéte; a terméketlenség, a pusztulás, a halál szimbóluma. Démonok, vadállatok tanyája, „A nyomorúság és ínség földje". Termékeny legelőként csakúgy szerepelhet, mint a kietlenség és terméketlenség képeként.

MÚLT – BŰNBEESÉS | A táborok létrehozásával a puszta elvesztette ártatlanságát, emberi szenvedés kirekesztés és kiűzetés helye lett. A táj tanúja lett a diktatúra embertelenségének és értelmetlenségének. Emberkísérlet helyszíne, a test és lélek megtörésének kínzókamrája. Egyben gazdaság, ahol haszonra váltották az emberi rabmunkát.

FELEDÉS – KISZAKADÁS | A táborok felszámolásával a traumák nem tűntek el, csak egy másik "síkra" lettek száműzve a diktatúra által. A hallgatásra ítélt egykori táborlakók kollektív tudatában ott él a múlt, melynek nem létezik fizikális emlékezet helye, ahol el lehetne gyászolni a megtörténtet és feloldozást, megnyugvást lehetne nyerni.

LEHORGONYZÁS – EMLÉKEZÉS | Az emlékhely arra szolgál, hogy a csendet és az ismeretlenséget megtörve bemutassa az itt raboskodó emberek életet és szenvedéseit, megfoghatóvá és átélhetővé tegye az itt történt borzalmakat. A hely egyszerre tanít és figyelmeztet a határtalan önkény és diktatúra embertelen aspektusára.

Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
4/16
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán

TERÜLETALAKÍTÁSI, ÉPÜLET ELHELYEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

Az emlékhely összes lényegi funkcióját egyetlen elegáns geometrikus tömegben helyeztük el, ráadásul a léptéket meghazudtoló szinte láthatatlan módon, a természeti környezetbe való minimális beavatkozással. A parkoló és kiszolgáló egységek a telek utcafronti sávjában kaptak helyet, biztosítva a lehető legnagyobb együttes és összefüggő zöldfelület. A rendelkezésre álló terület hátsó harmadába húzott épülettömeg kecsesen ráfordul a fő autós megközelítés által kijelölt délkeleti főbejáratra, így egybe az építészeti koncepciót legjobban kifejező arcát mutatva a megérkező látogatók felé. A hangsúlyos, ám mégis letisztult kapuként szolgáló emlékezés falánál már kezdetét veszi a látogatói élmény, melyben fontos szerepet játszik az emlékhely előcsarnokába vezető dromosz nyugalmas ám mégis deprimáló hangulata.

KAPCSOLÓDÁS A TERMÉSZETI KÖRNYEZETHEZ

A telepítés, a tömegformálás, az épület építészeti mondanivalójának egyik legfontosabb eleme a természeti környezethez való kapcsolódás. Fontosnak tartjuk, hogy a hortobágyi puszta szakrális erejének megtartása érdekében az emlékhely a lehető legkevésbé avatkozzon bele a tájba, amit a fő tömeg ellebegtetésével oldottunk meg. A puszta, a horizont, a táj ezáltal érintetlen marad, visszautalva a táborok előtti időre. A beruházás így minimális földmunkával és a felszín alatti talajvíz okozta műszaki problémák nélkül valósítható meg, ami egyszerre elegáns és költséghatékony megoldás.

Továbbá ezen a ponton is fontos kiemelni a homlokzati kialakítás építészeti megoldását és megjelenését, mely sejtelmesen tükröződő felületével gyakorlatilag eltünteti a teljes épületet. A homlokzati felületről visszatükröződő égbolt és pusztai táj csupán egyfajta délibábént jelenik meg a végtelen horizonton.

Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán
8/16
Kiszakított délibáb - az A Fiúk Építész Stúdió terve a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye pályázatán

A TERÜLET KÖRNYEZETALAKÍTÁSA, ZÖLDFELÜLETI RENDSZERE

A tervezési terület természetes megjelenésében magában hordozza azt, amit meg szeretnénk mutatni. Maga a táj egy emlékmű, ahol kiszakadunk abból, amit megszoktunk: nincsenek falak, nincs domborzat. A puszta van és az ég. Amikor megérkezünk, áthaladunk a kapun, hátrahagyjuk a mindennapi világot, nem látunk vissza. A pusztán találjuk magunkat, ahol felettünk lebeg délibábként tükröződve az épület tömbje. Szándékosan kerültük a vertikális elemeket és a megszokott motívumokat. A cél, hogy a természetbe a lehető legkevésbé avatkozzunk be. Hortobágyot akkor tudjuk legjobban bemutatni, ha a legkevesebbet tesszük hozzá.

A kert, a hagyományos értelemben vett szabad tér legfontosabb elemei azok a kősávok, melyek középről indulva az egyes táborok felé vezető utat szimbolizálják, elnyújtott emléktáblákként, végpont, cél nélkül.

Minden más az épület alatt történik, ahol nem tudunk növényt ültetni, de a nagy, falak nélküli területen kényelmesen elfér egy előadótér, lehetőség van időszakos szabadtéri kiállítás megrendezésére védett helyen, de az is megtalálja a helyét, aki csak leülne. Természetes fény nem csak a külső oldalak irányából, hanem a középen található belső udvar felől is érkezik.

A FIÚK ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ

 

Szerk.: Winkler Márk

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk